Головна // Психологія // Вступ в професію «Психолог»

Вступ в професію «ПСИХОЛОГ»

Відповіді до залікуВступ в професію психолог2012
Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в культурі та мистецтві. Психологія праці та її специфіка. Психологія реклами. Практичний психолог в політиці. Психолог в організації. Психологічна робота з сім'єю. Наукова деят-ть професі. психологів. Викладання як сфера діяль-ти професії. психологів. Напрями професії. діяль-ти практич. психолога. Особистісні кач-ва психолога. Практич. психолог в медицині. Психологія у сфері соц. відносин. Професі. етика психолога. Галузі суч. психології. Особливості проф. підготовки в Європі. Роль психолога в суч. об-ве. Профес. психологич. асоціації. Особености науч. і життєвої психології. Забобони про психологів. Компоненти професії. психолога. Особ-ти псих. знань: прикладна психологія, мистецтво, парапсихологія.
Дипломна роботаВзаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів2012
Теоретичний аналіз класичного рівня. Математична обробка експериментальних даних дуже високого рівня Вступ Психологічна характеристика професійної спрямованості Теоретичний аналіз проблеми професійної спрямованості в психологічній літературі Співвідношення понять професійна спрямованість, професійне самовизначення і професійна придатність особистості Психологічні особливості студентського віку Самооцінка як психологічна категорія Психологічний аналіз самооцінки Умови становлення самооцінки студентів в період навчання в вузі Зв'язок самооцінки з професійною спрямованістю студентів Експериментальне дослідження взаємозв'язку самооцінки з професійною спрямованістю студентів Методи та організація дослідження Результати дослідження та їх інтерпретація Оцінка достовірності взаємозв'язку самооцінки та професійної спрямованості студентів - психологів Висновок Бібліографічний список
РефератОсобливості особистості психолога-консультанта2012
Загальні вимоги, що пред'являються до психологічного консультування і до психолога-консультанта

Вимога до особистості консультанта - модель ефективного консультанта

Система цінностей консультанта

Список літератури
Байєр О. В.Frequently Asked Questions оформлення дипломів та курсових2012
Методичка для написання будь-якої роботи (курсова, докторська, доповідь) з психології. Українською мовою Питання. Оформлення обкладинки курсової. Оформлення обкладинки диплома. Порядок підшивки документів для диплома. Реферат (тільки для дипломів). Анотація (тільки для дипломів). Загальне оформлення тексту. Зразок плану. Докладніше про введення. Про теоретичний огляд. Оформлення малюнків і таблиць. Про емпіричне дослідження (крім робіт студентів 2-го курсу). Про висновки. Оформлення списку літератури. Оформлення додатків.
ЛекціїЖиттєва і наукова практична психологія. Частина 12011
Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології. Теоретична та практична психологія. Форми пізнання. Еволюція поглядів на предмет психології.
ЛекціїОсобистість професіонала. Частина 22011
Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти. Особистісні якості психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога.
ЛекціїПрофесійна етика психолога. Частина 32011
Основні варіанти і рівні розгляду етичних проблем в психології. Основні етичні принципи в роботі психолога. Професійна етика. Етичні принципи і правила роботи психолога. Етичні стандарти психолога.
Пакет методикПсихологічний інструментарій для складання професіограми на професію психолог2011
Робота містить пакет методик для складання професіограми на професию психолог: Діагностика комунікативних здібностей. Діагностика вміння слухати. Діагностика терпимості та емпатії. Діагностика образної та логічної пам'яті. Діагностика мислення. Діагностика уваги. Діагностика креативності та оригінальності.
Етичний кодекс психолога2011
Даній Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінкі, что склалось у псіхологічному співтоварістві ї регулюють его жіттєдіяльність.
Нікітченко Т.Г.Особистість практичного психолога2011
Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигорання психолога: його причини, стадії і способи профілактики.
Контрольна роботаФункції психолога, психотерапевта, психіатра2011
Дисципліна - Вступ в професію Психіатр - особисті якості, обов'язки. Психолог - обов'язки, особисті якості, суспільні функції, функції шкільного психолога. Психотерапевт - психотерапія. Резюме у вигляді таблиці-порівняння.
ШпаргалкиВступ в професію2011
Сутність психологічної допомоги людині. Проблема предмета і методу психології. Основні напрямки психології. Поняття «Практична психологічна методика». Різні підстави для класифікації методів практичної психології. Проблема оцінки ефективності психологічної допомоги. Природничонаукова і гуманітарна парадигми в психології. Цілі і завдання психологічної допомоги. Проблема активізації та самоактівізаціі клієнтів психологічної допомоги. Основні стратегії психологічної допомоги. Проблема моделі фахівця «психолог». Проблема розвитку і саморозвитку психолога в професійній діяльності. Проблема сенсу професійної діяльності психолога. Типи і рівні професійного та особистісного самовизначення психолога. Психолог як можливий «посередник» між людиною і культурою. Основні етичні протиріччя і проблеми в роботі психолога. Головний етичний орієнтир психолога-практика. Основні вимоги до ціннісно-моральної практичної методикою. Основні організаційні принципи роботи психолога. Статус психолога в різних організаціях. Основи організації взаємодії психолога з суміжними спеціалістами та «замовниками». Різні організаційні схеми допомоги населенню та роботи з конкретними клієнтами. Загальне уявлення про професію «психолог». Психологія як професійна діяльність. Історія становлення психологічної професії. Психологія як науково-дослідна діяльність. Психологія як прикладне та практичне спрямування. Загальне уявлення про розвиток особистості в професії. Проблема розвитку і саморозвитку психолога-професіонала. Етичні проблеми професійного самовизначення психолога. Професійний розвиток особистості студента-психолога. Студент-психолог як суб'єкт навчально-професійної діяльності. Психологія як особлива педагогічна практика. Шляхи професійного вдосконалення психолога.
Стосунки В.Г.«Професія психолог в сучасному світі»2010
Замість введення. Загальне уявлення про професії «Психолог». Опис професії. Де затребувані психологи сьогодні? Область базових знань психолога. Основні професійно важливі якості особистості психолога. Додаткові особливості професії, а також чим відрізняється психолог від психіатра і психотерапевта. Навіщо вступають на спеціальність «Психологія»? За що психологу платять гроші? Що значить «хороший або грамотний» і «поганий або безграмотний» психолог? Етичний кодекс (етичні норми) психолога-консультанта. Які рекомендації необхідно давати психологу потенційним клієнтам при виборі сімейного або індивідуального психолога? Міфи і реальність навколишні професію психолога. Міфи та психологічні реалії. Міфи про психологів. Міфи про психоаналіз. Міфи про НЛП (нейролінгвістичному програмуванні). Міфи про гіпноз. Міфи про тренінги. Міфи про слухання в процесі роботи. Міфи про психологічному консультуванні в Інтерент. Міфи про стрес, суїцид, насильство, втрату сім'ї (розлучення).
РефератВимоги до оформлення кабінету психолога2010
Вступ Цілі і завдання кабінету Розташування кабінету психолога Організація простору в кабінеті психолога Організація робочого простору Дизайн кабінету Висновок Список літератури
РефератПрофесійно обумовлені деструкції особистості психолога2010
Дисципліна - Психологічні умови успішності професійної діяльності психолога Професійно обумовлені деструкції особистості психолога. Тренінгові вправи і психотехніки у розвитку професійно-важливих якостей (ПВК) психолога: здатність планувати майбутнє.
РефератЕтичні принципи в роботі психолога2010
Вступ. Етичні принципи діяльності психолога. Принцип конфіденційності. Принцип компетентності. Принципу не нанесення збитку. Принцип поваги. Принцип об'єктивності. Принцип відповідальності. Принцип етичної та юридичної правомочності. Принцип кваліфікованої пропаганди психології. Принцип благополуччя клієнта. Принцип професійної кооперації. Принцип інформування клієнта про цілі та результати обстеження. Принцип морально-позитивного ефекту професійних дій психолога. Висновок. Список літератури.
А.Н. ЗанковскийВступ в професію2009
Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи і їх внесок у світову психологічну науку. Галузі психології, суміжні дисципліни і її місце в системі наук. Галузі наукової психології. Зв'язку психології з іншими наукам і її місце в системі наук Сучасні завдання і тенденції розвитку психології. Професійна діяльність психолога. Психологи як професійна спільність. Психологічна професія. Наукові дослідження як вид діяльності психологів. Практична психологічна робота як тип діяльності психологів. Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів. Професійні спільноти психологів. Сфери діяльності психолога. Психолог в освіті Психолог в юридичній сфері Психолог у сфері соціальних відносин Психолог-консультант Психолог в медичній сфері Психолог в спорті Психолог в організації. Етичні, професійні та особистісні якості психолога Етика професійної діяльності психолога. Професійні якості психолога. Особистісні якості психолога. Специфіка навчальної та професійної підготовки психологів Підготовка професійних психологів за кордоном. Підготовка професійних психологів в Росії.
Лежніна Л. В.Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування2009
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07 - педагогічна психологія.
Уоррен МанселлВи - тонкий психолог. Як переконати в цьому оточуючих2008
Автор цієї книги не тільки великий жартівник, але і відмінний порадник. Він навчить вас, як переконати оточуючих в тому, що ви - тонкий психолог. Щоб навчитися впевнено, міркувати про сучасних концепціях психології і вражати співрозмовників своєю обізнаністю в знанні справжніх причин будь-якого вчинку або думки, вам не доведеться вивчати грубезні томи класиків психології. Досить засвоїти основні принципи ведення бесіди про сучасної психології, вивчити кілька ключових слів і виразів і мати гарне почуття гумору. Оскільки практично у всіх напрямках психології і навіть у термінології існують нерозв'язні протиріччя, ви зможете пустити пил в очі навіть досвідченим психологам.

Книга призначена всім, кому подобається справляти на оточуючих враження своєю обізнаністю.
Освітній стандарт РБПсихолог. Викладач психології2008
Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий навчальний план. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенцій з дисциплін. Вимоги до змісту та організації практик. Вимоги до забезпечення якості освітнього процесу. Вимоги до підсумкової державної атестації випускника. Бібліографія.
1 2
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка