Головна
Головна // Медицина // Гігієна і санепідконтроль
ЗМІСТ:
Т.М. Дроздова. Санітарія та гігієна харчування, 2005
У навчальному посібнику розглянуто сучасні питання санітарно-епідеміо-міологіческого нагляду, дана гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища та її вплив на безпеку харчових продуктів і здоров'я людини, обґрунтовані санітарно-епідеміологічні вимоги для благоустрою харчових об'єктів та заходи щодо забезпечення санітарного режиму на харчових підприємствах. Навчальний посібник «Санітарія та гігієна» складається з двох частин (частина 1: глава 1-5, частина 2: глава 6-9). У 1-й частині навчального посібника висвітлено питання державного санітарно-епідеміологічного нагляду, викладена гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища, проаналізовано санітарно-епідеміологічні вимоги для благоустрою харчових об'єктів, гігієнічні основи проектування та будівництва харчових об'єктів, санітарний режим харчових об'єктів. Призначено для студентів вузів, а також може бути корисно для фахівців, що працюють на різних харчових підприємствах і зайнятих виробництвом і реалізацією продуктів харчування.
ВСТУП
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Структура і функції Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини
Федеральна служба
Територіальні органи
Територіальні управління
Федеральні державні установи (ФГУ)
Правила проведення заходів з контролю при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища
Гігієна повітря
Фізичні властивості повітря
Хімічний склад повітря
Мікробіологічні показники повітря
Заходи по санітарній охороні повітря
Гігієна води
Джерела водопостачання
Гігієнічні вимоги і нормативи якості питної води
Основні методи поліпшення якості води
Гігієна грунту
Механічні та фізичні властивості грунту
Геохімічний склад і токсикологічне значення грунту
Епідеміологічне значення грунту
Самоочищення грунту і санітарна охорона грунту
Санітарно-епідеміологічна оцінка якості грунту
Санітарно-епідеміологічні вимоги до благоустрою харчових об'єктів
Санітарно-епідеміологічні вимоги до водопостачання харчових об'єктів
Санітарно-епідеміологічні вимоги до каналізації та видалення твердих відходів на харчових підприємствах
Гігієна освітлення
Гігієнічні вимоги до природного освітлення
Гігієнічні вимоги до штучного освітлення
Гігієна опалення
Гігієна вентиляції
Гігієнічні основи проектування та будівництва харчових об'єктів
Гігієнічні вимоги до території та генеральним планом
Гігієнічні вимоги до розгляду проектів
Санітарний режим харчових об'єктів
Дезінфекція
Фізичні методи дезинфекції
Хімічні засоби дезінфекції
Характеристика окремих видів дезінфекційних засобів
Миючі засоби
Гігієнічні вимоги до миючих засобів
Види миючих засобів
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Харчові захворювання та їх профілактика
Загальні поняття про інфекційні хвороби
Класифікація інфекційних (паразитарних) захворювань людини
Основні умови, необхідні для виникнення інфекційного захворювання
Загальні вимоги щодо профілактики інфекційних захворювань.
Харчові інфекції
Кишкові антропонозние інфекції та їх профілактика
Зоонозні інфекції та їх профілактика
Сапронози та їх профілактика
Харчові отруєння
Харчові токсикоінфекції
Харчові бактеріальні токсикози
Харчові мікотоксикози
Харчові отруєння немикробной природи
Харчові отруєння продуктами, отруйними за певних умов
Харчові отруєння продуктами, отруйними за своєю природою
Отруєння хімічними сполуками, що утворюються при зберіганні, переробці та приготуванні харчових продуктів
Гельмінтози та їх профілактика
Геогельмінтози
Контактні гельмінтози
Біогельмінтози
Забруднення харчових продуктів чужорідними хімічними речовинами
Гігієнічний регламентування шкідливих речовин в навколишньому середовищі та харчових продуктах
Гігієнічні аспекти оцінки небезпеки харчових продуктів
Санітарно-епідеміологічні вимоги до підприємств громадського харчування
Вимоги до улаштування та утримання приміщень
Вимоги до обладнання, інвентарю, посуду і тарі
Вимоги до транспортування, прийому та зберігання сировини, харчових продуктів
Вимоги до обробки сировини і виробництву продукції
Вимоги до роздачі страв і відпуску напівфабрикатів і кулінарних виробів
Санітарні вимоги до вироблення кондитерських виробів з кремом
Заходи по боротьбі з комахами і гризунами
Особиста гігієна працівників і контроль за станом здоров'я
Гігієнічні вимоги до особистої гігієни
Санітарна одяг
Медичні огляди та гігієнічна підготовка персоналу
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Лабораторно-практичні роботи
Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів підприємств громадського харчування
Класифікація підприємств громадського харчування
Заготівельні підприємства громадського харчування
Доготовочні підприємства та підприємства з повним виробничим циклом
Санітарно-епідеміологічні вимоги до проектування ПОП
Санітарно-епідеміологічні вимоги до розміщення, території та генеральним планом ділянки
Санітарно-епідеміологічні вимоги до планування та влаштуванню приміщень
Оформлення звіту
Контрольні питання
Дослідження питної води
Гігієнічні вимоги і нормативи якості питної води
Органолептичні показники питної води
Визначення хімічного складу води
Лабораторний контроль за знезараженням води хлоруванням
Оформлення звіту
Контрольні питання
Санітарний режим підприємств громадського харчування та методи його контролю
Визначення вмісту активного хлору в хлорвмісних дезінфікуючих речовинах
Визначення хлорвмісних препаратів у воді мийних ванн
Контроль за обробкою посуду, інвентарю та обладнання хлорсодержащими дезинфектантами
Контроль за правильністю обробки рук персоналу хлорсодержащими дезинфектантами
Визначення температури води мийних ванн і машин
Визначення концентрації лужного мийного засобу у воді мийних ванн і машин
Контроль за обполіскуванням
Визначення ступеня чистоти посуду
Оформлення звіту
Контрольні питання
Гігієнічна експертиза матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
Полімерні матеріали, призначені для контакту з харчовими продуктами
Органолептичне дослідження витяжок модельних розчинів
Хімічне дослідження витяжок
Оформлення звіту
Контрольні питання
Санітарно-епідеміологічне обстеження підприємств громадського харчування
Основні цілі та завдання санітарно-епідеміологічного обстеження підприємств громадського харчування
Підготовка до обстеження
Схема акту санітарно-епідеміологічного обстеження підприємств громадського харчування
Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану підприємств громадського харчування
Контрольні питання
Питання для самопідготовки
Варіанти завдань для контрольної роботи
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ