Головна // Психологія

ПСИХОЛОГІЯ

ДипломГендерні відмінності в психології моди2010
Вступ

Мода, як психологічне явище

Психологія моди в історичному аспекті

Гендерні особливості та моди

Психологічні методи роботи з гендерними відмінностями в психології моди

Специфіка дослідження в психології моди

Основний психодиагностичний метод дослідження

Практичне вивчення гендерних відмінностей в психології моди

Вивчення гендерних відмінностей в концепції самопрезентації

Процедура проведення досвіду гендерних відмінностей

Висновки

Список літератури

Додаток
Під ред. І. С. КлецинаГендерна психологія.2009
У другому, переробленому і доповненому, виданні практикуму (попереднє вийшло в 2003 р), підготовленому колективом фахівців на чолі з професором І. С. Клецина, представлені методичні розробки практичних та семінарських занять з гендерної психології. Практикум призначений для підготовки студентів гуманітарних, технічних та природничих напрямів у сфері гендерної психології та інших гендерно-орієнтованих дисциплін.

Дане практичний посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси та спецкурси з гендерної тематики, дослідникам, аспірантам, студентам і всім тим, хто цікавиться гендерною проблематикою чи хотів би з нею познайомитися.
Колектив авторівГендер для «чайників» -22009
Ця книга - одночасно і продовження вже вийшов видання «Чи все ви знаєте про гендер?», І самостійний проект. Продовження - бо перед «гендер для чайників-2» був, зрозуміло, просто «Гендер для чайников», який не мав номера 1, так як ми не знали ще, що нам захочеться написати другу книгу. Самостійний проект - тому що, для того щоб прочитати «Гендер для чайников-2», зовсім необов'язково шукати і попередньо читати перший том. Ці книги ні в чому не повторюють один одного і цілком здатні жити незалежної один від одного життям ...
Дусказіева Ж.Г.Гендерні особливості тривожності часто хворіючих дітей старшого дошкільного віку та можливості її корекції2009
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.04 - медична психологія.

Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Залевський Генріх Владиславович.

Робота виконана на кафедрі психології дитинства ГОУ ВПО «Красноярський державний педагогічний університет ім. В.П. Астаф'єва »
Г. П. ЦиганковаПсихологія гендерного виховання у вищому коледжі2009
Гендерний підхід, гендерна психологія, гендерна педагогіка, гендерна навчання і гендерне виховання - нові поняття, що прийшли в освітнє середовище в останнє десятиліття. Автор робить спробу звести воєдино наявні відомості з даного питання, збагативши власним емпіричним матеріалом, отриманим в процесі роботи практичним психологом у вищому коледжі.

Даються практичні рекомендації з гендерної вихованню учнів і методики гендерної діагностики. Посібник може бути корисним студентам як додатковий матеріал при вивченні курсу психології, а також кураторам навчальних груп при плануванні та проведенні ідейно-виховних заходів та тематичних кураторських годин.
Авторефератдіссертаціі на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукГендерні стереотипи в молодіжних засобах масової комунікації2008
Об'єкт дослідження: засоби масової комунікації. Об'єктом емпіричного дослідження є тести публікацій в друкованих виданнях, бажаних підлітками, юнацтвом і молоддю.

Метою теоретико-емпіричного дослідження є аналіз змісту і способів конструювання гендерних стереотипів в засобах масової комунікації.

Гіпотеза дослідження: основним змістом гендерних стереотипів є уявлення про маскулінності і фемінності.

Короткий зміст:

Актуальність дослідження.

Соціально-психологічний підхід до вивчення гендеру.

Проблема гендерних стереотипів в соціальній психології.

Дослідження гендерних стереотипів в молодіжних друкованих виданнях.

Висновки та рекомендації за результатами психологічного дослідження.

Рекомендується студентам психологам, соціальним працівникам, магістрам, аспірантам, ад'юнктам, докторантам, викладачам вузів, усім, хто цікавиться соціально-психологічним дослідженнями.
Колектив авторівГендер для «чайників»2006
Ця книга написана для росіян, жінок і чоловіків, які хоч раз в житті стикалися з тим, що їх «стать» ставав їх «стелею». Такі проблеми могли виникнути в період дорослішання, при прийомі на роботу, в лабіринтах кар'єрного росту, у відносинах з друзями, в сім'ї, в інтимному житті, в роздумах над долями батьківщини і навіть у такій невинної ситуації, як читання класичної літератури чи перегляд кінофільму, коли, порівнюючи себе з героями, раптом відчуваєш якийсь невиразне занепокоєння і роздратування (якщо я не хочу бути «самкою», як Наташа Ростова, значить, я погана жінка? Якщо мені неприємні герої, вирішальні свої проблеми виключно в рукопашному бою, значить, я не чоловік?).

Що ж це таке наше відчуття власної статі і що таке ставлення до нас як до людей, які мають стать? Доля чи це, зумовлена, як сказав Зігмунд Фрейд, анатомією, природа або щось інше? Адже не треба бути семи п'ядей у чолі, щоб зрозуміти, що сучасний бізнесмен відчуває себе дещо інакше, ніж який не будь скіфський воїн, а дівчина супермодель, на яку хочуть бути схожі читачки глянцевих журналів, зовсім Тетяна Ларіна.

Поняття «гендер», винесене в заголовок цієї книги і вже, можливо, знайоме багатьом читачам, якраз і допомагає відповісти на ці питання.
Буличов І.І.Про зміст ключових понять гендерістікі2005
Стаття присвячена уточненню ключових гендерних понять і категорій. Початкове поняття гендерної реальності розглядається у двох основних аспектах: як взаємозв'язок відповідних відносин та діяльності, і як взаємодоповнюючі єдність гендерних інститутів та гендерної картини світу.
За редакцією С.Р. КасимовоїГендер: традиції і сучасність. Збірник статей з гендерних досліджень2005
У Збірнику представлені статті, що розглядають відбуваються зміни в пострадянських регіонах поширення Ісламу в контексті ґендеру, традиційних і релігійних норм, радянської модернізації, сучасних глобалізаційних процесів, гендерної політики та конфліктів. Книга призначена соціологам, соціальним філософам, антропологам, політологам, історикам і фахівцям з гендерних досліджень.
І. Г. Малкіна-ПихГендерна терапія. Довідник практичного психолога2003
Розділення людей на чоловіків і жінок визначає сприйняття відмінностей, характерних для психіки і поведінки людини. Ідея протилежності чоловічого і жіночого начал зустрічається в традиціях всіх цивілізацій. Сьогодні багато психологи ставлять під сумнів таке жорстке поділ людства на дві групи, вважаючи, що воно призводить до виникнення багатьох психологічних проблем. Гендерна терапія спрямована на те, щоб навчити чоловіків і жінок продуктивним стратегіям і практикам поведінки задля подолання традиційних гендерних стереотипів і вирішення виникаючих на їх основі конфліктів і проблем.

Даний довідник являє собою зручний джерело, до якого зможуть звернутися практики, дослідники та студенти, для того щоб отримати всеосяжну інформацію по технікам та інструментам корекційної роботи психолога у сфері гендерної терапії.
Михайлова Е.Л."Я у себе одна", або Веретено Василини2003
Бувають книги, зустріч з якими стає подією. Як мінімум тому, що вони допомагають поглянути на своє життя інакше, ніж ми звикли. До їх числа належить і та, яку ви тримаєте в руках. Саме таким незвичайним поглядом вона і відрізняється від численних книг "про жінок" і "про жіночу психологію". Хоча, зрозуміло, мова в ній йде і про те, і про інше. А ще про жіночі психологічних групах та їх учасницях, про гендерні міфах і про те, як вони з'являються. А також про те, чому ми такі, які є, і чи може бути інакше.

Впізнавання змінюють відкриття, біль і страх чергуються з іронією і пустощами, розумінням та любов'ю. Так і крутиться веретено, сплітаючи нитку життя - життя жінки і життя взагалі, в якій стільки різного ...

А прочитати книжку корисно всім - незалежно від статі, віку та професії. Право слово, байдужими не залишитеся.
Шон БурнГендерна психологія2002
Дана книга присвячена дослідженням психології статі (гендеру). Психолог, соціолог, педагог, фахівець з суспільних наук знайдуть у цій книзі унікальний дослідницький матеріал про джерела гендерної соціалізації, про формування гендерних норм, соціальних та гендерних ролей, познайомиться з такими поняттями, як нормативне та інформаційний тиск, агресія, конформність, гендерні стереотипи, норма успішності, норма антижіночності та ін.

Читач, який цікавиться сучасною науковою психологією, отримає відповіді на такі питання: «Чому має змінитися розподіл сімейних обов'язків?», «Хто і в чому способней: жінки чи чоловіки?», «Які обмеження, що накладаються традиційними ролями жінки і чоловіки?», « Чому жінці платять, як правило, менше? »і т.д.
Т.В. ДуткевичДитяча психологія2012
У навчальному Посібнику Розглянуто принципи, методи, Основні поняття дитячої психології; Розкрити закономірності псіхічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні Особливості спілкування, ДІЯЛЬНОСТІ, пізнавальних та емоційно-вольова процесів, а такоже особистості дитини. Зміст Посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачення Навчальна програма, словника основних зрозуміти та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей "Дошкільна освіта", "Психологія", "Практична психологія", может використовуват викладач однойменної дисципліни, педагогами и психологами дошкільніх ї загальноосвітніх закладів
А. С. ФоміченкоПричини прояву агресії в дитячому віці2010
Стаття присвячується аналізу можливих причин прояви дитячої агресії. Розглядається вплив сімейних, індивідуальних, шкільних факторів. Виділяються умови сімейного виховання, які сприяють виникненню і закріпленню агресивних проявів. Значущими виявляються поблажливе ставлення батьків до проявів агресивності своїх дітей і строгість покарання. Виявляється взаємозв'язок між переглядом сцен насильства, жорстокості та еротики на тілі екрані і агресивної поведінки дітей. Розглядаються характеристики особистості дитини, визначають ймовірність того, що він стане агресором або жертвою. Особливу увагу приділяється впливу школи на становлення дитячої агресивності. Підкреслюється актуальність і важливість вивчення даного питання, можливість застосування знань для прогнозування та своєчасної корекції агресивної поведінки на ранніх етапах онтогенезу.
А.Н. Яшкова, Н.Ф. СухареваВікова психологія2009
У навчальному посібнику з курсу вікової психології розглядаються питання віку та вікової норми, факторів і закономірностей, механізмів і принципів психічного розвитку. Навчальний посібник містить характеристику різних периодизаций, а також особливостей психічного розвитку на кожному віковому етапі з виділенням провідної діяльності, основних новоутворень, соціальної ситуації розвитку, вікових криз. У посібнику подані завдання для самоперевірки і самоконтролю, а також список рекомендованої літератури по курсу, словник психологічних термінів.

Посібник адресовано студентам вузів, але також може бути корисно і більш широкому колу читачів - тим, кому психологічні знання необхідні в щоденній професійній діяльності, а також всім, хто цікавиться психологією.
Навчально-методичний посібникПсихологія розвитку та вікова психологія2006
Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2-го курсу психолого-педагогічного факультету, які навчаються за спеціальністю 030301 «Психологія».

У посібнику представлені зміст і структура курсу «Психологія розвитку та вікова психологія», плани семінарських занять з контрольними питаннями та практичними завданнями і рекомендованої до них літературою. Посібник включає в себе і теми рефератів для самостійної роботи студентів. Наведено різні форми контролю навчальної діяльності студентів: зразкові тестові завдання різних рівнів складності та орієнтовні питання до іспиту з курсу.

У посібнику є глосарій, а також таблиці вікового розвитку та схеми авторських периодизаций становлення психіки і свідомості людини.
Урунтаева Г.А.Дитяча психологія2006
Підручник (попередні видання виходили під назвою «До-

шкільна психологія ») написаний на основі базових методологічних

і теоретико-психологічних положень, прийнятих у вітчизняній пси-

хологіі. Він дає повне уявлення про психологію як науку і про її

практичному застосуванні. Виклад теорії супроводжується конкрет-

прикладами. Підручник має яскраво виражену практичну на-

правління: автор показує, як застосовувати отримані знання в про-

цессе навчання і виховання дитини.

Для студентів середніх педагогічних навчальних закладів. Може бути

корисний також студентам педагогічних інститутів і вихователям дет-

ських садів.
Венгер А.Л. (Ред.)Психологічний лексикон2005
Словник «Психологія розвитку» охоплює поняття та категорії, що відносяться до найбільш широкому колу процесів розвитку психіки в онтогенезі і філогенезі. Деякі з цих понять специфічні для психології розвитку, інші ж використовуються і в загальній психології, але стосовно до проблем психічного розвитку кілька змінюють свій сенс або набувають додаткового. Велику увагу приділено прикладним областям психології розвитку і понять, які належать до психологічної практиці.
Л.С.ВиготськийПсихологія розвитку людини2005
Лев Семенович Виготський (1896-1934) - видатний вчений, мислитель, класик вітчизняної психології. Його спадщина величезна (більше 270 робіт), а ідеї невичерпні, оригінальні і досі актуальні. Він зробив величезний вплив на розвиток вітчизняної та світової психології. Відомий американський філософ С. Тулмін назвав його Моцартом в психології. Працюючи в складних умовах, за дуже короткий час йому вдалося зробити важливий внесок в психологію мистецтва, загальну психологію, дитячу і педагогічну психологію, пато- і нейропсихологию, методологію психології, дефектологію і педагогіку.

Його роботи представляють кращі сторінки російської психологічної науки. Ідеї Виготського і його школи служать основою наукового світогляду нових поколінь психологів по всій Росії. Саме для них і була підготовлена ця книга.

Нове видання праць Л.С. Виготського підготовлено з урахуванням зауважень і побажань колективу викладачів психологічного факультету МГУ. Сюди включені всі роботи, що входять до навчальних планів і необхідні в навчальному процесі; все, що рекомендують викладачі. Це видання доповнено рідкісними та унікальними матеріалами, що не ввійшли навіть у відоме шеститомного зібрання творів Виготського.

У цій книзі об'єднані роботи з загальної психології, в другу увійдуть праці з вікової та педагогічної психології.
Боулбі ДжонСтворення і руйнування емоційних зв'язків2004
Основний предмет роздумів Боулбі - чому розлука з матір'ю в дитинстві і ранньому дитячому віці переживається дитиною як гостре горе і чому наслідки розлуки позначаються на психічному й тілесному благополуччя протягом усього подальшого життя?

Автор послідовно переконує читача в тому, що поняття і підходи, розроблені в галузі дослідження поведінки тварин, багато прояснюють і можуть стати основою для практичних дій дитячих та клінічних психологів.
І.В. НоскоПсихологія розвитку та вікова психологія2003
У навчальному посібнику з курсу психології розвитку та вікової психології, одному з основних для студентів психологічних і психолого-педагогічних факультетів, викладені основні підходи до розуміння і пояснення закономірностей психічного розвитку людини, що склалися в зарубіжній і вітчизняній психології. Розглянуті різні аспекти принципу розвитку в психології і його основні категорії. Представлена модель суб'єктивної реальності і періодизація її розвитку в онтогенезі; ступені, періоди і стадії розвитку суб'єктивності людини в межах його індивідуального життя.

Навчальний посібник містить добірку матеріалів з урахуванням вимог Державного освітнього стандарту.

Укладають навчальний посібник словник основних понять і тестові завдання.
Під ред. В.Є. КлочкоВікова психологія2003
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні про психологію розвитку людини на всіх вікових етапах, Пропонуються питання для обговорення, а також діагностичні методики для виконання завдань та використання їх у практичній діяльності.

Посібник адресовано студентам вищих навчальних закла / викладачам і слухачам факультетів підвищення квафікаціі працівників освіти, практичним психологам.
Єрмолаєва М. В.Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання2003
Концепція цього посібника орієнтована на цілі, які стоять перед курсом «Вікова психологія». Цей курс повинен не стільки сприяти підвищенню частнонаучного ерудиції студентів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», скільки вирішувати ряд взаємопов'язаних методологічних завдань: створення чіткої сучасної картини розвитку в онтогенезі (з уточненням її специфічних рис, розстановкою акцентів при вивченні механізмів розвитку, виявленням вузлових моментів в системі теоретичних концепцій та емпіричних знань), формування особливого способу мислення (що визначається провідними принципами вітчизняної психології, сучасним типом наукової раціональності, сучасним розумінням категорій «розвиток», «соціалізація», «дорослішання»).

Справжнє методичний посібник побудовано як путівник по розділах курсу з позицій вітчизняної психології розвитку та ілюструє основні положення програми курсу «Вікова психологія» витягами з праць класиків вітчизняної психології, а також авторитетних сучасних дослідників у цій галузі.
Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.Вікова психологія2002
Наука про психічний розвиток дитини - дитяча психологія - зародилася як гілка порівняльної психології наприкінці XIX століття. В даний час дитяча психологія як галузь знання включає два глобальних розділу - вікова психологія та психологія розвитку.

Вікова психологія - це галузь знань, що акцентує увагу на психологічних особливостях дітей різного віку. Психологія розвитку - це сфера знань, що містять інформацію про закони вікового перетворення психології дітей. Вікова психологія та психологія розвитку дітей представляють собою нерозривно пов'язані галузі науки.
Хухлаева О. В.Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість2002
У навчальному посібнику розглядається специфіка розвитку дорослих у перспективі життєвого шляху, показані типові проблеми та прояви молодого, зрілого та похилого віку, проаналізовано характерні риси вікових періодів дорослості. Показуються умови задоволеності людини своїм життям, досягнення щастя, взаємозв'язок між способом життя людини і його фізичним здоров'ям.

Книга адресована студентам факультетів психології вищих навчальних закладів.
О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. ОгороднійчукВікова та педагогічна психологія2001
Навчальний посібник «Вікова и педагогічна психологія» розрахованій на розуміюсь и студентов педагогічних Вищих Навчальних Закладів, а такоже может буті корисностей всім, хто хоче розшіріті и поглібіті свои знання з ціх Галузо психологии.

У пропонованому Посібнику сістематізовано и представлено найновіші Відомості з вікової и педагогічної психології, Які необхідні Майбутнього Вчитель, вихователь, психологу, соціальному працівнику.

Проблеми педагогічної психології аналізуються авторами на Основі особистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загально контексті основних тенденцій розвітку сучасної освіти в Україні.
Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н.Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини2001
У навчальному посібнику з курсу вікової психології (психології розвитку) відображено повний життєвий цикл, який проходить людина. Розглядаються вікові закономірності розвитку в дитинстві, ранньому та дошкільному дитинстві, молодшому шкільному та підлітковому віці, юності, молодості, зрілості та пізньої зрілості. Простежено варіанти розвитку особистості в залежності від її спрямованості. Теоретичний і фактичний матеріал представлений в традиціях психологічної школи Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна.

Посібник адресовано студентам психологічних факультетів педагогічних інститутів та університетів, але може бути корисно і більш широкому колу читачів - шкільним вчителям, батькам, молоді, яка цікавиться психологією
Мухіна В. С.Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво1999
У підручнику розкриваються питання феноменології загального розвитку і онтогенезу з народження до юнацького віку. Автор показує, що розвиток дитини відбувається через його діяльність. Індивідуальний розвиток людини розглядається в двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. У книзі представлена авторська концепція механізмів, що визначають розвиток особистості та її соціальне буття.

Підручник адресований студентам психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів, психологам, а також усім, кого цікавлять проблеми вікової психології.
Кулагіна І, Ю.Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років)1999
У посібнику викладаються основні теоретичні погляди провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дитячої психології, дається уявлення про віковій нормі і основні тенденції розвитку дитини на різних вікових етапах.

Посібник призначений для студентів заочного і вечірнього відділень університету.
Абрамова Г. С.Вікова психологія1999
Проблеми вікової психології, розглянуті в книзі, підпорядковані основній темі - становленню людини, формуванню життєвої позиції, що забезпечує його повноцінне існування в нашому непростому, мінливому, а часом і небезпечному, світі. Книга адресована студентам-психологам, філософам, соціологам і всім тим, хто цікавиться проблемами сучасної психології.
Абдурахманов Р.А.Онтогенез психічних процесів і особистості людини1999
Представлена загальна характеристика вікової психології. Розглянуто основні підходи до онтогенезу психіки і особистості людини. Проаналізовано особливості вікового розвитку. Описано основні стадії вікового розвитку людини.

Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Аверін В.А.Психологія дітей і підлітків1998
У книзі систематизуються відомі психологічні факти життя дитини від її народження по підлітковий вік з метою виявлення і демонстрації читачеві механізму його психічного розвитку.

Рекомндую працівникам дошкільних дитячих установ, вчителям, соціальним працівникам для створення умов нормального психічного розвитку дитини та проведенні психодіагностичних і корекційних заходів.
Р. П. ЕфімкінаДитяча психологія1995
Методичні вказівки адресовані слухачам спецфакультету психології, але можуть бути також використані і при підготовці вчителів, вихователів, соціальних працівників - словом, тих фахівців, які працюють з дітьми. Мета посібника - задати слухачам курсу орієнтування в літературі, присвяченій розвитку і віковим особливостям дитини.
Д.Б. ЕльконінВибрані психологічні праці1989
У книгу вибраних праць відомого радянського психолога увійшли його основні роботи з дитячої та педагогічної психології, в яких представлена оригінальна теорія періодизації дитинства, психічного розвитку дитини, ігрової та навчальної діяльності, що конкретизує ідеї наукової школи Л. С. Виготського про історичну природу дитинства та діяльнісної основі психічного розвитку. Ряд робіт присвячений проблемам дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, навчання і розвитку дитячої мови, початкової освіти, психодіагностики.

Для психологів і педагогів.
Мухіна В. С.Дитяча психологія1985
Підручник відповідає програмі курсу «Дитяча психологія. Його основою стало навчальний посібник «Психологія дошкільника», що вийшло в 1975 році, у порівнянні з яким підручник доповнено новими матеріалами (про генезі особистості дитини, взаєминах хлопчиків і дівчаток до ін.)
Виготський Л.С.Проблема віку Т. 4, ч. 21984
Проблема віку. Проблема вікової періодизації дитячого розвитку. Структура і динаміка віку. Дитячий вік. Криза першого року життя. Раннє дитинство. Криза трьох років. Криза семи років.
Д.Б. ЕльконінПсихологія гри1978
Перші три розділи складають першу (умовно її можна було б назвати теоретичної) частину книги.

Друга частина містить експериментальні матеріали, в яких розкривається виникнення гри в ході індивідуального розвитку дитини (глава четверта); розвиток основних структурних складових ігрової діяльності і зміна їх співвідношень в ході розвитку (глава п'ята) і, нарешті, значення гри для психічного розвитку (глава шоста). У цих розділах використані матеріали експериментальних досліджень, що проводилися в руслі ідей, висунутих більше сорока років тому найвизначнішим психологом Л. С. Виготським.
Божович Л. І.Особистість і її формування в дитячому віці1968
У книзі автор узагальнює багаторічні дослідження з проблем формування особистості дитини, що проводилися в лабораторії виховання Інституту психології АПН СРСР. На основі цих досліджень розкриваються умови та рушійні сили формування особистості дитини, дається психологічна характеристика трьох шкільних вікових груп (молодшого, середнього та старшого).

Книга містить також критичний аналіз різних поглядів на особистість і її вивчення в зарубіжній і радянській психологічній літературі.
Виготський Л.С.Навчання та розвиток у дошкільному віці1935
Це стенограма доповіді, прочитаної Виготським на Всеросійській конференції з дошкільного виховання в середині тридцятих років - в той період, коли в радянській державі вже склалася система дитячих садків і йшлося про розробку єдиних підходів до утворення дошкільнят.

У контексті дискусій про розробку нових програм предшкольном підготовки текст класика може здатися дуже актуальним.
І.В. ШаповаленкоВікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія)
Підручник «Вікова психологія» являє собою розгорнутий курс з дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія», розроблений відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

У книзі реалізований періодізаціонний підхід до аналізу вікового розвитку, методологічні принципи якого закладені Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна.

Пропонований підручник може бути використаний при підготовці фахівців з ряду спеціальностей - «Психологія», «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та ін.
Величко С.В.Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життяАвто
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (На правах рукопису). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (На правах рукопису). Спеціальність: Вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник: Худик В. А. Провідна установа: Ростовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Місце виконання: Таганрозький державний радіотехнічний університет. Спеціальність: Вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник: Худик В. А. Провідна установа: Ростовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Місце виконання: Таганрозький державний радіотехнічний університет. На правах рукопису
ШпаргалкаПрограмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія»2012
Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності. Емоції і почуття в умовах військової діяльності. Особливості моральних почуттів в умовах військової діяльності. Коротка характеристика емоційних станів військовослужбовця (настрій, афект, пристрасть). Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі. Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців. Характеристика основних вольових якостей військовослужбовців та шляхи їх формування. Поняття про особистість у військовій психології. Психологічна структура особистості військовослужбовця. Роль спадковості і середовища в розвитку особистості військовослужбовця. Теоретичний підхід до розуміння особистості військовослужбовця. Прикладний характер військово-психологічного розуміння особистості військовослужбовця. Психічні властивості особистості та їх урахування у навчанні та вихованні військовослужбовців. Психічні стани військовослужбовців та їх облік у службовій діяльності. Управління психічними станами військовослужбовців в специфічних умовах служби. Управління психічними станами військовослужбовців в умовах бою. Психологічні методи вивчення особистості військовослужбовця. Психологічні методи вивчення військового колективу. Основні методи військової психології. Застосування соціометричного методу при вивченні військового колективу. Соціально-психологічна структура військового колективу. Психологія військового колективу. Роль громадської думки у військовому колективі. Основні особливості взаємин у військовому колективі. Значення колективної думки в життя і діяльності Традиції - як елемент психології військового колективу. Особливості багатонаціонального військового колективу. Психолого-педагогічні аспекти по згуртуванню військового колективу. Соціально-психологічні передумови виникнення міжособистісних конфліктів у військовому колективі. Причини конфліктів у військовому колективі. Структура конфліктної ситуації військового колективу (схематично). Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі. Шляхи запобігання конфліктів у військовому колективі. Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій у військовому колективі. Морально-психологічний стан військовослужбовців: оцінка та шляхи формування
ЛекціяПсихологічна корекція2012
Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення психокорекційних заходів з військовослужбовцями. Методи психокорекції психічних розладів у військовослужбовців. Елементи раціональної психотерапії. Психічна саморегуляція
РефератЕтика побуту і сімейного життя офіцера2012
Вступ

Службовий етикет офіцера.

Етикет офіцерів у побуті, у сімейному житті та громадських місцях.

Висновок.

Список літератури.
І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. ТереховОснови військової педагогіки та психології2011
Головною особливістю конспекту лекцій є узагальнення та систематизація досвіду практичної діяльності офіцерського складу у військах у мирний час. Конспект розроблений і складений відповідно до кваліфікаційних вимог і програмою підготовки офіцерів запасу при державних освітніх установах вищої професійної освіти за спеціальностями Головного автобронетанкового управління МО РФ стосовно до програми курсу дисципліни «Управління підрозділами в мирний час» розділу «Військова педагогіка та психологія».

Матеріал, викладений в конспекті, може бути використаний для підготовки слухачів військових кафедр, курсантів навчальних військових центрів і військових інститутів, а також у системі командирської підготовки.
Курсова роботаОсобистість і колектив. Взаємодія особи і колективу в умовах військової служби2011
Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості та фактори її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових колективах. Попередження і подолання конфліктів. Методика попередження конфліктів. Методика подолання конфліктів.
І.В. СиромятниковОрганізація психологічної роботи у військовій частині в мирний час2011
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з організацією психологічної роботи у військовій частині в мирний час по найбільш важливим її напрямками. На основі аналізу керівних документів та результатів військово-психологічних досліджень в узагальненому вигляді представлені науково-теоретичні та організаційно-методичні основи психологічної роботи в частинах Збройних Сил РФ. У посібнику розкриваються питання організації взаємодії психолога з посадовими особами з метою психологічного забезпечення різних сторін життєдіяльності військовослужбовців, технологія здійснення основних напрямів і завдань психологічної роботи.
РефератПсихологічна реабілітація військовослужбовців2011
ДІСО, Донецьк / Україна. Кафедра психології, спеціальність: початкове навчання, психолог / 9 с., 5 курс. Військова психологія і педагогіка. Види, сутність, структура, завдання, організація та етапи психотерапії та реабілітації. Непряма і пряма психотерапія, їх види. Методи психологічного впливу.
Курсова роботаПсихологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби)2011
Вступ

Психофізіологічні проблеми молоді, як об'єкта військово-патріотичного виховання

Військово-патріотичне виховання: сутність, зміст, система

Ефективність військово-патріотичного виховання та її критерії

Висновок

Список джерел та літератури
Курсова роботаСоціально-психологічні взаємини у військових колективах2011
Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюча (фантастичне) тварина"); Діагностика психічних станів (Діагностика тривожності - Методика). Список літератури.
Губін В.А., Загорюев А.Л.Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність2011
У статті викладені результати визначення вираженості спрямованості на військово-професійну діяльність у різних групах сучасної молоді. На вибірці, що включає в себе групи, апріорі контрастні щодо професійного вибору (старшокласники, учні воєнізованих середніх навчальних закладів, курсанти ВВНЗ та військовослужбовці строкової служби) виконана стандартизація діагностичного комплексу ВПН. Виявлено три рівні розвитку ВПН, по різному представлених у кожній соціальній групі: негативна, нейтральна і позитивна професійна спрямованість.
Курсова роботаПсихологічні особливості особистості військовослужбовців жінок2010
Теоретичну основу дослідження склали роботи Русалова В. М, Єгорової М. С., присвячені психології індивідуальних відмінностей, а також роботи Маклакова А. Г., Перфілова О. В. та ін., Присвячені проблемам професійного психологічного відбору військовослужбовців. Практична значимість дослідження полягає у виявленні соціально-демографічних та психологічних характеристик військовослужбовців жінок і чоловіків.
Зуєв Ю.Ф.Військова педагогіка2010
Зародження та розвиток військово-педагогічної думки в Росії тісно пов'язані з боротьбою народів нашої Батьківщини проти численних іноземних загарбників. Історія підготовки молоді до виконання військового обов'язку йде в глиб століть. Однак помітний розвиток військової педагогіки починається лише з періоду створення регулярних військ - армії і флоту в епоху Петра 1.
РефератТероризм в Росії2010
Вступ. Поняття тероризму і його види. Поняття і сутність «тероризму». Види тероризму і терористичних груп. Теракт в Домодєдово. Висновок. Список використаних джерел та літератури. Додаток.

РефератОрганізація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського2010
Вступ

В. О. Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60-х років

Життєвий шлях В. О. Сухомлинського.

Основні педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського.

Висновок

Література
Курсова роботаВплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців2010
Дисципліна - Конфліктологія

Зміст.

Вступ. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список літератури. Додатки.
ДипломПсихологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії2010
Об'єктом дослідження є молоді військовослужбовці з застревающей характерологической акцентуацией.

Предмет дослідження - психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії. Мета цієї роботи - визначити основні психологічні особливості молодих воїнів з застревающей характерологической акцентуацией і виявити основні умови надання та розробити методику психотерапевтичної допомоги таким військовослужбовцям з метою підвищення ефективності їх діяльності в рамках адаптації до військової служби.
РефератПрофілактика щодо попередження розповсюдження наркотиків у військових частинах2010
Що таке наркотики. Збройні Сили та наркоманія. Наркотичні речовини, ознаки та наслідки їх вживання. Похідні конопель. Опіатні наркотики. Снотворно-седативні засоби. Психостимулятори. Галюциногени. Леткі речовини наркотичної дії. Висновок
Кисліцина А. С.Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом2010
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 - загальна психологія, психологія особистості, історія психології
Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі2010
Поняття діагностики в теорії та практиці сучасної соціальної роботи. Цілі, принципи та основні напрямки діагностичної діяльності офіцера виховних структур. Діагностика військової дисципліни в підрозділі як напрям діяльності офіцера-вихователя (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Технологічна карта діагностики стану військової дисципліни в підрозділі (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Висновок.
Корчемний П.А.Військова психологія: методологія, теорія, практика2010
Даний навчальний посібник являє собою погляди військових психологів кафедри психології Військового університету на сьогодення і майбутнє військової психології по всіх трьом основним рівням військово-психологічної науки: методологічному, теоретичному і власне прикладному.

Видання рекомендоване Головним Управлінням Кадрів Міністерства оборони Російської Федерації як навчально-методичний посібник.

Навчальний посібник призначений для ад'юнктів і слухачів Військового університету РФ, військових психологів-дослідників і викладачів військової психології.
РефератВзаємовідносини військовослужбовців2009
Вступ. Вивчення міжособистісних стосунків у колективі і діагностика нестатутного поведінки. Профілактика - основне засіб попередження нестатутних взаємовідносин. Висновок. Додатки .Спісок використаної літератури
РефератДіагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями2009
Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояву "нестатутних взаємовідносин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємовідносин. Методика профілактики нестатутних взаємовідносин. Діагностика та профілактика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Механізм функціонування нестатутних взаємовідносин

Дипломна роботаТенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності2009
Об'єкт дослідження цієї роботи: професійна діяльність військових кадрів в умовах сучасної Росії.

Предмет дослідження: сутність, зміст, стан, тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності. Мети дипломної роботи: Розглянути сутність і специфіку військової діяльності і на цій основі визначити зміст та особливості її мотиваційно-смислової сфери; Здійснити теоретико-методологічний аналіз основних спонукальних мотивів військової діяльності, сукупність яких складає військово-професійну спрямованість особового складу армії і флоту: Вивчити стан, динаміку змін та шляхи підвищення ефективності управління мотиваційно-смислової сфери військової діяльності.
РефератВитоки дідівщини в російській (радянської) армії2009
Дисципліна: військова психологія.

Важливість теми та методологічні міркування. Хронологія виникнення дідівщини. Підходи до класифікації дідівщини. Формальний опис ритуалів дідівщини. Роль різних причин у виникненні дідівщини в Радянській Армії. Загальні причини нульового та першого рівня. Зниження ступеня солідарності радянського суспільства. Деградація управлінських механізмів суспільства. Демократизація суспільства і ослаблення дисципліни. Приватні причини другого рівня. Розкладання армії в мирний час. Потурання вищого військового і політичного керівництва. Ослаблення молодшого командного складу (старшин, сержантів). Вплив кампанії проти сексотства, що проводиться шістдесятниками. Погіршення призовного контингенту і проникнення злочинних елементів. Привід: конфлікт поколінь. Стійкість дідівщини і роль офіцерського корпусу. Можливих заходів усунення дідівщини.
РефератВійськова психологія і психотерапія2009
Дисципліна: військова психологія

Військова психологія як галузь вітчизняної психології. Визначення терміна психотерапія. Об'єкти психологічної психотерапії. Психологічна структура ситуації. Динаміка психічного здоров'я в ситуаціях різного класу і груп суб'єктивної складності.
Євсюкова Н.І.Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія2009
Представлена монографія присвячується дослідженню психолого-педагогічних умов формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Особлива увага приділяється особистісно-діяльнісного підходу у вихованні та формуванні особистості майбутнього воїна.

У змісті аналізуються історико-педагогічні основи патріотичного виховання, педагогічні концепції підготовки фахівців до патріотичного виховання та формування особистості майбутнього захисника Вітчизни, визначені індивідуально-психологічні особливості юнаків допризовного віку, проаналізовано рівні готовності молоді до служби в Збройних силах, визначені психологічні та педагогічні умови, форми і методи підготовки юнаків до служби у Збройних силах.

Матеріали монографії «Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах» можуть бути використані в системі підвищення кваліфікації педагогів з патріотичного виховання юнацтва, при розробці навчальних посібників, лекційних та спеціальних курсів.
Сєров А.С. Жуков О.М. Скоробач Л.В.Програма корекційної роботи з дезадаптивною військовослужбовцями2009
Робота присвячена актуальній темі - адаптації в жорсткій психологічному середовищі військових строкової служби та впливом стресових факторів тривалого характеру. У даному посібнику представлено теоретичне обгрунтування даної проблеми і практичні методи роботи з військовослужбовцями, що зазнають труднощі в адаптації.
РефератМетодологічні проблеми військової психології2009
Дисципліна: військова психологія. Специфіка предмета військово-психологічної науки. Методологічні основи військової психології. Сучасний стан психологічної науки. Рівні методології в сучасній методології і логіці психологічної науки.
РефератМетодологія військово-психологічного дослідження2009
Дисципліна: військова психологія. Рівні методології психологічного дослідження. Військовий психолог. Теоретик, філософ чи практик? Основні підсистеми дослідницької діяльності військового психолога: "військова психологія" та "наукова інформація". Взаємозв'язок дослідних моделей
Відповіді до залікуВступ в професію психолог2012
Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в культурі та мистецтві. Психологія праці та її специфіка. Психологія реклами. Практичний психолог в політиці. Психолог в організації. Психологічна робота з сім'єю. Наукова деят-ть професі. психологів. Викладання як сфера діяль-ти професії. психологів. Напрями професії. діяль-ти практич. психолога. Особистісні кач-ва психолога. Практич. психолог в медицині. Психологія у сфері соц. відносин. Професі. етика психолога. Галузі суч. психології. Особливості проф. підготовки в Європі. Роль психолога в суч. об-ве. Профес. психологич. асоціації. Особености науч. і життєвої психології. Забобони про психологів. Компоненти професії. психолога. Особ-ти псих. знань: прикладна психологія, мистецтво, парапсихологія.
Дипломна роботаВзаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів2012
Теоретичний аналіз класичного рівня. Математична обробка експериментальних даних дуже високого рівня Вступ Психологічна характеристика професійної спрямованості Теоретичний аналіз проблеми професійної спрямованості в психологічній літературі Співвідношення понять професійна спрямованість, професійне самовизначення і професійна придатність особистості Психологічні особливості студентського віку Самооцінка як психологічна категорія Психологічний аналіз самооцінки Умови становлення самооцінки студентів в період навчання в вузі Зв'язок самооцінки з професійною спрямованістю студентів Експериментальне дослідження взаємозв'язку самооцінки з професійною спрямованістю студентів Методи та організація дослідження Результати дослідження та їх інтерпретація Оцінка достовірності взаємозв'язку самооцінки та професійної спрямованості студентів - психологів Висновок Бібліографічний список
РефератОсобливості особистості психолога-консультанта2012
Загальні вимоги, що пред'являються до психологічного консультування і до психолога-консультанта

Вимога до особистості консультанта - модель ефективного консультанта

Система цінностей консультанта

Список літератури
Байєр О. В.Frequently Asked Questions оформлення дипломів та курсових2012
Методичка для написання будь-якої роботи (курсова, докторська, доповідь) з психології. Українською мовою Питання. Оформлення обкладинки курсової. Оформлення обкладинки диплома. Порядок підшивки документів для диплома. Реферат (тільки для дипломів). Анотація (тільки для дипломів). Загальне оформлення тексту. Зразок плану. Докладніше про введення. Про теоретичний огляд. Оформлення малюнків і таблиць. Про емпіричне дослідження (крім робіт студентів 2-го курсу). Про висновки. Оформлення списку літератури. Оформлення додатків.
ЛекціїЖиттєва і наукова практична психологія. Частина 12011
Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології. Теоретична та практична психологія. Форми пізнання. Еволюція поглядів на предмет психології.
ЛекціїОсобистість професіонала. Частина 22011
Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти. Особистісні якості психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога.
ЛекціїПрофесійна етика психолога. Частина 32011
Основні варіанти і рівні розгляду етичних проблем в психології. Основні етичні принципи в роботі психолога. Професійна етика. Етичні принципи і правила роботи психолога. Етичні стандарти психолога.
Пакет методикПсихологічний інструментарій для складання професіограми на професію психолог2011
Робота містить пакет методик для складання професіограми на професию психолог: Діагностика комунікативних здібностей. Діагностика вміння слухати. Діагностика терпимості та емпатії. Діагностика образної та логічної пам'яті. Діагностика мислення. Діагностика уваги. Діагностика креативності та оригінальності.
Етичний кодекс психолога2011
Даній Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінкі, что склалось у псіхологічному співтоварістві ї регулюють его жіттєдіяльність.
Нікітченко Т.Г.Особистість практичного психолога2011
Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигорання психолога: його причини, стадії і способи профілактики.
Контрольна роботаФункції психолога, психотерапевта, психіатра2011
Дисципліна - Вступ в професію Психіатр - особисті якості, обов'язки. Психолог - обов'язки, особисті якості, суспільні функції, функції шкільного психолога. Психотерапевт - психотерапія. Резюме у вигляді таблиці-порівняння.
ШпаргалкиВступ в професію2011
Сутність психологічної допомоги людині. Проблема предмета і методу психології. Основні напрямки психології. Поняття «Практична психологічна методика». Різні підстави для класифікації методів практичної психології. Проблема оцінки ефективності психологічної допомоги. Природничонаукова і гуманітарна парадигми в психології. Цілі і завдання психологічної допомоги. Проблема активізації та самоактівізаціі клієнтів психологічної допомоги. Основні стратегії психологічної допомоги. Проблема моделі фахівця «психолог». Проблема розвитку і саморозвитку психолога в професійній діяльності. Проблема сенсу професійної діяльності психолога. Типи і рівні професійного та особистісного самовизначення психолога. Психолог як можливий «посередник» між людиною і культурою. Основні етичні протиріччя і проблеми в роботі психолога. Головний етичний орієнтир психолога-практика. Основні вимоги до ціннісно-моральної практичної методикою. Основні організаційні принципи роботи психолога. Статус психолога в різних організаціях. Основи організації взаємодії психолога з суміжними спеціалістами та «замовниками». Різні організаційні схеми допомоги населенню та роботи з конкретними клієнтами. Загальне уявлення про професію «психолог». Психологія як професійна діяльність. Історія становлення психологічної професії. Психологія як науково-дослідна діяльність. Психологія як прикладне та практичне спрямування. Загальне уявлення про розвиток особистості в професії. Проблема розвитку і саморозвитку психолога-професіонала. Етичні проблеми професійного самовизначення психолога. Професійний розвиток особистості студента-психолога. Студент-психолог як суб'єкт навчально-професійної діяльності. Психологія як особлива педагогічна практика. Шляхи професійного вдосконалення психолога.
Стосунки В.Г.«Професія психолог в сучасному світі»2010
Замість введення. Загальне уявлення про професії «Психолог». Опис професії. Де затребувані психологи сьогодні? Область базових знань психолога. Основні професійно важливі якості особистості психолога. Додаткові особливості професії, а також чим відрізняється психолог від психіатра і психотерапевта. Навіщо вступають на спеціальність «Психологія»? За що психологу платять гроші? Що значить «хороший або грамотний» і «поганий або безграмотний» психолог? Етичний кодекс (етичні норми) психолога-консультанта. Які рекомендації необхідно давати психологу потенційним клієнтам при виборі сімейного або індивідуального психолога? Міфи і реальність навколишні професію психолога. Міфи та психологічні реалії. Міфи про психологів. Міфи про психоаналіз. Міфи про НЛП (нейролінгвістичному програмуванні). Міфи про гіпноз. Міфи про тренінги. Міфи про слухання в процесі роботи. Міфи про психологічному консультуванні в Інтерент. Міфи про стрес, суїцид, насильство, втрату сім'ї (розлучення).
РефератВимоги до оформлення кабінету психолога2010
Вступ Цілі і завдання кабінету Розташування кабінету психолога Організація простору в кабінеті психолога Організація робочого простору Дизайн кабінету Висновок Список літератури
РефератПрофесійно обумовлені деструкції особистості психолога2010
Дисципліна - Психологічні умови успішності професійної діяльності психолога Професійно обумовлені деструкції особистості психолога. Тренінгові вправи і психотехніки у розвитку професійно-важливих якостей (ПВК) психолога: здатність планувати майбутнє.
РефератЕтичні принципи в роботі психолога2010
Вступ. Етичні принципи діяльності психолога. Принцип конфіденційності. Принцип компетентності. Принципу не нанесення збитку. Принцип поваги. Принцип об'єктивності. Принцип відповідальності. Принцип етичної та юридичної правомочності. Принцип кваліфікованої пропаганди психології. Принцип благополуччя клієнта. Принцип професійної кооперації. Принцип інформування клієнта про цілі та результати обстеження. Принцип морально-позитивного ефекту професійних дій психолога. Висновок. Список літератури.
А.Н. ЗанковскийВступ в професію2009
Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи і їх внесок у світову психологічну науку. Галузі психології, суміжні дисципліни і її місце в системі наук. Галузі наукової психології. Зв'язку психології з іншими наукам і її місце в системі наук Сучасні завдання і тенденції розвитку психології. Професійна діяльність психолога. Психологи як професійна спільність. Психологічна професія. Наукові дослідження як вид діяльності психологів. Практична психологічна робота як тип діяльності психологів. Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів. Професійні спільноти психологів. Сфери діяльності психолога. Психолог в освіті Психолог в юридичній сфері Психолог у сфері соціальних відносин Психолог-консультант Психолог в медичній сфері Психолог в спорті Психолог в організації. Етичні, професійні та особистісні якості психолога Етика професійної діяльності психолога. Професійні якості психолога. Особистісні якості психолога. Специфіка навчальної та професійної підготовки психологів Підготовка професійних психологів за кордоном. Підготовка професійних психологів в Росії.
Лежніна Л. В.Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування2009
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07 - педагогічна психологія.
Уоррен МанселлВи - тонкий психолог. Як переконати в цьому оточуючих2008
Автор цієї книги не тільки великий жартівник, але і відмінний порадник. Він навчить вас, як переконати оточуючих в тому, що ви - тонкий психолог. Щоб навчитися впевнено, міркувати про сучасних концепціях психології і вражати співрозмовників своєю обізнаністю в знанні справжніх причин будь-якого вчинку або думки, вам не доведеться вивчати грубезні томи класиків психології. Досить засвоїти основні принципи ведення бесіди про сучасної психології, вивчити кілька ключових слів і виразів і мати гарне почуття гумору. Оскільки практично у всіх напрямках психології і навіть у термінології існують нерозв'язні протиріччя, ви зможете пустити пил в очі навіть досвідченим психологам.

Книга призначена всім, кому подобається справляти на оточуючих враження своєю обізнаністю.
Освітній стандарт РБПсихолог. Викладач психології2008
Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий навчальний план. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенцій з дисциплін. Вимоги до змісту та організації практик. Вимоги до забезпечення якості освітнього процесу. Вимоги до підсумкової державної атестації випускника. Бібліографія.
Т.А.КолтуновічЕтичний кодекс психолога2007
У віданні висвітлено основні етічні проблеми, їх Рівні, принципи, протіріччя, зваби, Які трапляються у работе психолога, подано зразки етичних стандартів, норм, правил та кодексів других стран, етичний кодекс психолога, чинний Товариством психологів України.

Навчальний материал виклади за модульним принципом. Посібник призначення для студентов Вищих Навчальних Закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна педагогіка». Може буті використаних у сістемі післявузівської підготовкі для самостійного Вивчення спеціалістами-психологами.
Сізанов А.Н.Типологія помилок у діяльності педагога-психолога2006
Стаття з журналу: Вісник практичної психології освіти. Зміст. Вступ. Основні причини помилок в діяльності педагогів-психологів. Типологія помилок у роботі психолога. Попередження помилок початківців педагогів-психологів. Висновок. Література.
ЛекціїВступ до спеціальності2005
Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи та основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії та природознавства. Антична і середньовічна психологія. Становлення психології як самостійної науки. Основні напрямки розвитку психології в XX в. Розвиток психології на сучасному етапі. Професійна діяльність психолога. Психолог у сфері освіти: в дитячому садку, в школі, робота з важкими дітьми, робота з учителями. Діяльність психолога в інших сферах життєдіяльності. Робота в кадровому агентстві, психолог-консультант, психолог в органах правопорядку.
І. В. Вачков, І. Б. Гріншпун, Н. С. ПряжниковВступ в професію «психолог»2004
У пропонованому навчальному посібнику в доступній формі дається уявлення про психологію як науку, викладаються ключові моменти професійної діяльності психолога-дослідника та психолога-практика, обговорюються основи організації роботи психологів у взаємодії з суміжними спеціалістами, розглядаються питання професійного становлення студента-психолога та вдосконалення фахівця-психолога по закінченні вузу, даються корисні поради студентам і викладачам з організації навчально-професійної діяльності.

Посібник адресовано студентам і викладачам психологічних факультетів і широкому колу читачів, які цікавляться психологією.
РефератПриблизний план роботи психолога з вагітними2004
УРАО, психологічний факультет. Дисципліна - Медична педагогіка Схема проведення занять з вагітними. Приблизні теми занять.
Успенський В.Б., Чернявська А.П.Вступ в психолого-педагогічну діяльність2003
У навчальному посібнику розкриваються особливості діяльності педагога-психолога, вимоги до його особистості, характеризуються шляху його підготовки і професійного зростання. Професія розглядається в структурі реформованої системи освіти Росії. Зміст навчального посібника відповідає Державному освітньому стандарту зі спеціальності «Педагогіка і психологія».

Методичне оснащення посібники (контрольні питання, тести, додатки) містить матеріал для проведення семінарських та практичних занять.

Адресовано студентам педагогічних вузів.
Бархани Б.П., Сиромятников І.В.Вступ в професію: від соціальної ролі до професійної суб'єктності2003
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з з'ясуванням місця і ролі психології в системі інших наук, формуванням уявлень про взаємозв'язок теоретичних проблем науки з психологічної практикою. Дається уявлення про основні напрямки, концепціях і методи практичної психології, вимогах, пропонованих до особистості психолога. З'ясуванню підлягає також зміст, послідовність і особливості вивчення психологічних дисциплін у Військовому університеті.

На думку авторів, дана робота може бути корисною, насамперед, курсантам військово-психологічного факультету Військового університету, викладацькому складу, а також студентам психологічних факультетів інших вузів і може бути використана як навчальний посібник при вивченні майбутніми психологами курсу «Вступ в професію», передбаченого державним освітнім стандартом. Проблеми, викладені в посібнику, покликані сформувати позитивне і зацікавлене ставлення курсантів до вивчення психологічних дисциплін як необхідній умові успішного оволодіння ними майбутньою спеціальністю, професійного та наукового самовизначення в сфері науково-практичної діяльності.
Барлас Т.Психологічний практикум для «чайників» Вступ в професійну психологію2001
Ця книга - про те умінні писати, яке необхідно професійного психолога і повинно залишатися невидимим для публіки, включаючи роботодавців і клієнтів. Їй це нудно: де ж фокуси, ілюзія влади над іншою людиною, ефектний результат? На те вона і публіка. Ніякого мистецтва і ніякої науки немає без школи - етюдів для беглости пальців, навчальних натюрмортів або лабораторних робіт, заново підтверджують давно відкриті закони. Психологічний практикум з його протоколами, інструкціями, експериментаторами і випробуваними - це частина канонічної професійної підготовки. Школа. Виїздки, стройова підготовка, гами, - але в той же час і унікальна можливість самостійного дослідження. Оманливо прості карбовані процедури нагадують про те, що базовий навик - базовий і є. А за ним - непомітний кропітка праця, що лежить в глибині будь-якої культури.
Карандашев В.Н.Психологія: Вступ в професію.2000
Книга доктора психологічних наук, професора В.М. Карандашева - перший у вітчизняній літературі навчальний посібник з курсу "Вступ в професію" для студентів, що навчаються за спеціальністю "психологія". Вона буде корисна також тим, хто хоче стати професійним психологом і збирається вступати на психологічні факультети університетів та інститутів.

У книзі показано різноманіття психологічних знань про людину, викладена історія появи професії психолога, представлені основні види діяльності професійних психологів у науковій та практичній сферах: в медицині, в освіті, у соціальній психології, в економіці, промисловості, в юридичної психології, в спорті, в сфері консультаційних послуг.

Істотне місце в книзі займає характеристика професійних, етичних та особистісних якостей, важливих для успішної діяльності психолога. Описана система підготовки професійних психологів і принципи організації психологічного співтовариства.

Завершує навчальний посібник термінологічний словник, який допоможе починаючому психологу орієнтуватися у світі мови професіоналів і забезпечить краще розуміння психологічної літератури.
Рита Л. Аткінсон, Річард С. Аткінсон, Едвард Е. Сміт, Деріл Дж. Бем, Сьюзен Нолен-ХоексемаВступ в психологію Частина 12000
«Вступ в психологію» протягом останніх 50 років залишається одним з найкращих у світі навчальних посібників! Читачеві пропонується останнє видання цього класичного і авторитетного підручника. Представлений в ньому курс введення в психологію добре структурований, відрізняється ясністю викладу і виваженістю формулювань. Цей сучасний американський підручник дає чітке уявлення про різні школах і напрямах розвитку психології, розкриває основні питання загальної та соціальної, експериментальної та клінічної психології, консультування та психотерапії, психології розвитку, психології особистості і шкільної психології. Книга рясніє науковими фактами, описами експериментів і лабораторних робіт, багато ілюстрована. Російські студенти і фахівці вперше зустрінуть тут репрезентативне відображення досвіду західної психологічної науки в цілому і, таким чином, зможуть краще уявити собі «розстановку сил» в цій галузі знання. Рекомендується студентам і викладачам університетів, академій, педагогічних і медичних вищих навчальних закладів.
Хватова М. В.Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді2012
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі соціальної психології ФГБОУ ВПО «Тамбовський державний університет імені Г. Р.»
Вербина Г. Г.Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Москаленко Ольга Валентинівна.
Контрольна роботаАкмеологічний підхід до періодизації вікового розвитку людини2011
Вступ Теоретичні принципи періодизації вікового розвитку Різні авторські періодизації вікового розвитку Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології щабель життєвого циклу людини Загальна характеристика розвитку людини в онтогенезі Суть проблеми співвідношення дорослості і зрілості Хронологічний , біологічний, соціальний і психологічний віки і можливі варіанти їх взаємозв'язку Неоднаковість критеріїв зрілості і розуміння самої зрілості у різних народів і в різний історичний час Висновок
Соловйов І.О.Розвиток професіонала в акмеологічної середовищі2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія.

Мета дослідження полягає в розробці концепції розвитку професіонала в акмеологічної середовищі.

Об'єкт дослідження - акмеологічна середовище розвитку професіонала.

Предмет дослідження - взаємодія процесів розвитку професіонала і перетворюючої його акмеологічної середовища.

Гіпотеза дослідження

Розвиток професіонала в акмеологічної середовищі буде ефективним, якщо: процес розвитку забезпечується супроводом на основі інтегративного акмесредового підходу, що дозволяє кумулювати ефекти особистісного, професійного зростання і перетворення середовища на основі виявлених передумов і механізмів акмеологізаціі середовища як необхідного засобу досягнення високого рівня професіоналізму; визначена акмеологічна сутність взаємодії перетвориться середовища та розвитку професіонала; розроблена методика оцінки динаміки розвитку за допомогою показників, критеріїв і рівнів розвитку професіонала в акмеологічної середовищі; враховані акмеологические закономірності, що відображають характеристики стійких зв'язків, відносин і тенденцій руху до високого професіоналізму, парному з трансформацією середовища; зміст акмеологической авторської програми відображає діяльність професіонала з перетворення середовища за допомогою акмеологічних технологій і поетапному самовдосконалення професіоналізму за участю акмеологической середовища; розвиток досягається за рахунок поєднання традиційних і акмесредових технологій, навчання яким можливо за допомогою комплексу тренінгів та методик оцінки досягнень. Зміст.

Акмеологічекій процес розвитку професіонала. Концепція розвитку професіонала в акмеологічної середовищі. Модель розвитку професіонала в акмеологічної середовищі. Види акмеологической середовища. Успішність акмеологізаціі середовища. Траєкторії активності професіоналів і її залежність від активності середовища. Діагностика акмеологічних середовищ за підсумками організаційно-діяльнісної гри. Динаміка зміни показників у напрямку розвитку акмеологічної середовища. Рекомендації та напрями подальших досліджень. Основні висновки дослідження.
Постникова М. І.Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Регуш Людмила Олександрівна.
Хащенко Т. Г.Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана в Установі Російської академії освіти «Психологічний інститут»
Волкова Є. В.Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей2011
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана в лабораторії психології здібностей і ментальних ресурсів імені В.Н. Дружиніна Установи Російської академії наук Інституту психології РАН
Манойлова М.А.Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти2011
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність: 19.00.13 - Психологія розвитку, акмеологія

Робота виконана на кафедрі психології управління та педагогіки ГОУ ВПО Північно-Західна академія державної служби
Екзаменаційна роботаОснови акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма2010
Робота включає рішення трьох завдань: 1) Виділення акме у професійній діяльності особистості (на прикладі професійного шляху А. Ейнштейна); 2) Аналіз впливу акцентуації характеру на професійне зростання особистості (на прикладі Н. В. Гоголя); 3) Акмеограмма (спеціальність - журналіст).
Контрольна роботаХарактеристика основних акмеологічних шкіл2010
У роботі дана характеристика основних наукових акмеологічних шкіл у психології. Зміст: Вступ. Етапи розвитку акмеології як науки. Петербургская наукова школа Б. Н. Ананьєва. Ідеї Н. В. Кузьміної: від психології педагогічної діяльності до акмеології. Висновок. Список літератури. Робота написана без використання інтернету за джерелами зазначеним у списку літератури. У тексті є посилання на джерела.
Бєлов В.Г.Психолого-акмеологические супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології2010
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія. Науковий консультант - кандидат психологічних наук, доктор філософських наук, професор Бірюкова Галина Михайлівна.
Бусигіна І.С.Корпоративна безпека як Акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації2010
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті РФ»
Орестові В. Р.Акмеологічна концепція ідентифікації державних службовців2010
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації»
Толстих Н. Н.Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід2010
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність: 19.00.13 -Психологія розвитку, акмеологія
ШпаргалкаАкмеологія2009
Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в сучасній науці. Соціокультурна типологія життєвих стратегій особистості. Акмеологія: зміст роль, специфіка прояву. Акмеологія в особистісному розвитку людини. Особистісна культура як акмеологічний феномен. Фактори розвитку особистісного акме. Внутрішні умови досягнення людиною акме. Я-концепція, її сутність. Практика розробки Акмеограмм. Порівняння двох культур (європ. І сх.) При розробці Я-концепції. Концепція самоактуалізації Маслоу і акмеологія. Конкурентоспроможна особистість. Конкурентоспроможна особистість. Істинні і формальні ознаки успішної кар'єри. Профессіограма і вимоги до особистості педагога-психолога. Роль і завдання педагога-психолога в сучасному освітньому просторі. Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності. Професійна етика практичного психолога.
Зазикін В.Г.Короткий акмеологічний словник2009
Автор - укладач проф. В. Г. Зазикін, Короткий акмеологічний словник »є методичним забезпеченням читаного на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності авторського спецкурсу« Вступ в акмеологію ». У ньому зібрані і систематизовані базові акмеологические поняття та категорії, що відображають нинішній етап її стану та розвитку як науки. В першу чергу це стосується формулювань цілей акмеології, її предмета, об'єкта і завдань.
Екімчік О.А.Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку2009
Москва: Інститут Психології РАН. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Крюкова Тетяна Леонідівна.

Анотація.

Об'єкт: любов як віково-психологічний феномен.

Предмет: когнітивно-поведінковий і емоційно-поведінковий компоненти любові і їх фактори в юності і дорослості.

Мета дослідження: співвіднести особливості прояву когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів феномена любові у людей різної статі, віку та сімейного статусу.

Загальна гіпотеза: когнітивний і емоційний компоненти почуття любові тісно пов'язані між собою, при цьому емоційний компонент детермінує когнітивний. Обидва компоненти визначаються дією ряду факторів, зокрема, віком, статтю та сімейним статусом людини.

Зміст.

Сучасний стан проблеми любові в науковій літературі. Любов як міждисциплінарна проблема.

Любов і прихильність як психологічний феномен. Кохання у юнацькому та дорослому віці. Огляд сучасних досліджень психології кохання в різні періоди життя людини. Статевої та гендерний аспекти почуття любові у людей різного віку. Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку. Основні етапи, процедура та методи дослідження. Адаптація методик для вимірювання дорослої романтичної прихильності і стилів любові. Представлення та обговорення результатів дослідження.
Карабущенко Н. Б.Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку2009
Дисертація присвячена вивченню проблем психології еліт. У роботі представлена психологічна концепція еліт, що включає обґрунтування методологічного інтегративно-елітопсіхологіческого підходу в дослідженні психології еліт, категоріально-понятійного апарату, генезису і розвитку елітологіческіх ідей в різні історичні періоди і в різних областях наукового знання, теоретичної моделі психології еліт, найважливіших психологічних особливостей сучасних російських еліт (політичної, бізнесової еліти і культурно-інтелектуальної), значення акмеології для розробки окремих положень психологічної концепції еліт. Результати дослідження можуть бути використані в лекційних та спеціальних курсах з елітологіческой психології, історії психології, психології особистості, а також у практичній роботі психологічних служб при організації консультативної роботи зі студентами.
Плугіна М. І.Акмеологічна концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи2009
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті РФ»
Бобрищев А. АПсихолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств2009
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія; 13.00.04 - теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної фізичної культури

Робота виконана на кафедрі фізичної підготовки ГОУ ВПО Санкт-Петербурзький університет Державної протипожежної служби МНС Росії.
Ільїн В. А.Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві2009
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.05 - Соціальна психологія; 19.00.13 - Психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на факультеті соціальної психології Московського міського психолого-педагогічного університету
Російська академія наукПсихологія людини в сучасному світі2009
Даний збірник наукових праць - матеріали Всеросійської ювілейної наукової конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження видатного вітчизняного психолога Сергія Леонідовича Рубінштейна (1889-1960). Представлені матеріали є тематичними і присвячені психології розвитку і акмеології, екзистенційним проблемам сучасної психології та рубінштейновскім традиціям дослідження і експеріментатікі
Козлова Н.В.Особистісно-професійне становлення в умовах вузівської освіти: акмеоріентірованний підхід2008
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - «Психологія розвитку, акмеологія». Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Залевський Генріх Владиславович.
Русліна А.О.Вікові, статеві та професійні відмінності в розумінні маніпуляції2008
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Знаків Віктор Володимирович. Робота виконана в лабораторії психологія розвитку Інституту психології РАН
Н.В. КозловаПсихолого-акмеологические знання в системі вищої професійної освіти2007
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та технологічні акмеологические системи знань як основи підвищення якості вищої професійної освіти в умовах інновацій.

Зміст видання представляє потенціали сучасного психолого-акмеологічного знання у можливості їх використання в реальних практиках процесу навчання у вузі.

Призначено для слухачів додаткової професійної освітньої програми отримання додаткової кваліфікації «Викладач вищої школи» та курсів підвищення кваліфікації психолого-педагогічних кадрів, студентів психологічних і педагогічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Софіїну В. Н.Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції2007
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальності: 19.00.07 - педагогічна психологія, 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія

Робота виконана на кафедрі загальної та прикладної психології державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Ленінградський державний університет імені А.С. Пушкіна »
Коротаєва М. В.Продуктивність акмеологической експертизи у професійній діяльності державних службовців2007
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Російської академії державної служби при Президенті Російської Федерації
Козлова Н.В.Сучасне професійна освіта: психолого-акмеологічний підхід2007
У монографії розглядаються теоретико-методологічні та дослідницькі позиції в уявленні вищої професійної освіти на підставі акмеологічних систем знань. Виділяються умови і чинники особистісно-професійного становлення, досліджувані в рамках постклассической раціональності, де особистісно-професійне становлення проявляється в конструюванні професійного образу світу. Монографія призначена для широкого кола фахівців, у сфері професійних та / або наукових інтересів яких знаходяться проблеми сучасної вищої професійної освіти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукАкмеологические умови оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога2006
Анотація. Мета дослідження: виявлення напрямків оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Об'єкт дослідження: інформаційний супровід формування культури здоров'я майбутнього педагога. Предмет дослідження: вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Гіпотеза дослідження: Оптимізація інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога може бути досягнута при дотриманні наступних акмеологічних умов: організація педагогічного процесу з урахуванням виявлених інформаційних потреб студентів у питаннях здоров'я; компетентність професорсько-викладацького складу в сфері пошуку, відбору та експертизи медичної інформації та надання інформаційних послуг в галузі здоров'я; впровадження моделі інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, заснованої на акмеологічних засадах. Зміст Вступ. Акмеологические та соціальні проблеми формування культури здоров'я в сучасному інформаційному суспільстві. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я. Роль інформації у формуванні культури людини і суспільства. Акмеологічна модель інформаційного супроводу формування культури здоров'я студентів педагогічного ВУЗу. Опис бази, методики і тезаурус дослідження. Акмеологические умови та принципи оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я в педагогічному ВНЗ. Оптимізація інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога з урахуванням акмеологічних умов і принципів. Вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу курсу «Основи медичних знань». Основні напрямки оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога з урахуванням акмеологічних умов і принципів.
Деркач А.А. (Ред.).Акмеологічний словник2004
Словник містить близько 200 термінів з області акмеології. Словник призначений для читачів, що використовують акмеологические знання в науковій та практичній діяльності, а так само для студентів та учнів. Акмеологія розвивається як інтегративна наука, яка акумулює все цінне і значуще, накопичене в науках, що належать до комплексу людинознавства і спрямоване на прогресивний розвиток особистості та її творчу самореалізацію. Це інтегративну якість акмеології який суперечить намітився тенденціям її диференціації. Володіючи великою притягальною силою, вона привертає підвищену увагу представників різних наук - психологів, юристів, військових, лікарів і багатьох інших, які, виконуючи по суті акмеологические дослідження на стику наук, заклали самостійні напрямки акмеології. Діалектичну єдність інтегративності та диференціації - відмінні риси сучасної акмеології.
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка