Головна
Головна // Психологія // Гендерна психологія
ЗМІСТ:
Під ред. І. С. Клецина. Гендерна психологія., 2009
У другому, переробленому і доповненому, виданні практикуму (попереднє вийшло в 2003 р), підготовленому колективом фахівців на чолі з професором І. С. Клецина, представлені методичні розробки практичних та семінарських занять з гендерної психології. Практикум призначений для підготовки студентів гуманітарних, технічних та природничих напрямів у сфері гендерної психології та інших гендерно-орієнтованих дисциплін.

 Дане практичний посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси та спецкурси з гендерної тематики, дослідникам, аспірантам, студентам і всім тим, хто цікавиться гендерною проблематикою чи хотів би з нею познайомитися.
Вступ в гендерну психологію
Що таке гендер
Вступні зауваження
Етап 1. Знайомство. Презентація особистого гендерного образу
Етап 2. Обговорення особистих презентацій
Етап 3. Групова дискусія «Справжній» чоловік, «справжня» жінка
Етап 4. Тренування навичок критичного аналізу текстів, присвячених гендерним проблемам
Методичні вказівки до дискусії
Додаток
Дослідження гендерних характеристик студентів
Вступні зауваження
Етап 1. Діагностичне анкетування
Етап 2. Вправа «Перевертні» і групове обговорення
Етап 3. Дискусія «У яких сферах суспільство чекає різного поведінки від чоловіків і жінок?»
Етап 4. Обговорення поняття «Гендерний стереотип»
Етап 5. Вправа «Ціна стереотипу»
Етап 6. Дискусія «Хто формує гендерні стереотипи?»
Етап 7. Дискусія «Навіщо гендерна рівність потрібно чоловікам і жінкам?»
Етап 8. Групова рефлексія «Що цінного і корисного я сьогодні дізнався (а) про себе?»
Додаток
Взаємозв'язок біологічних і психологічних характеристик особистості: гендерний аспект
Вступні зауваження
Особливості соматичних характеристик чоловіків і жінок
Особливості психофізіологічних характеристик чоловіків і жінок
Етап 1. Діагностичне анкетування «Що я думаю (знаю) про психофізіологічні особливості чоловіків і жінок»
Етап 2. Інформаційний
Етап 3. Дослідження міжпівкульна асиметрії (визначення ведучого півкулі) у чоловіків і у жінок
Етап 4. Заключний. Підведення підсумків заняття
Додаток 1
Додаток 2
Психологія великих гендерних груп
Вступні зауваження
Заняття 1. Гра «Подорож по планеті»
Заняття 2. Гра «Діалог культур»
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Фемінізм як передумова виникнення гендерних досліджень в психології
Вступні зауваження
Етап 1. Усвідомлення власного відношення до фемінізму
Етап 2. Заповнення таблиці «Основні напрями фемінізму»
Етап 3. Виконання завдання «Гендерна мозаїка»
Етап 4. Підведення підсумків заняття
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Гендерна соціалізація
Гендерна соціалізація
Вступні зауваження
Етап 1. Перевірка знань студентів
Етап 2. Обговорення особливостей гендерної соціалізації
Етап 3. Виконання практичного завдання
Етап 4. Гендерний аналіз дитячої літератури
Етап 5. Узагальнення отриманих знань
Додаток 1
Додаток 2
Батьківство в гендерному аспекті
Етап 1. Складання психологічних портретів «хорошою матері» та «ідеальної жінки»
Етап 2. Складання психологічних портретів «хорошого батька» і «ідеального чоловіка»
Етап 3. Складання власного психологічного портрета
Етап 4. Зіставлення складених портретів та обговорення отриманих результатів
Етап 5. Дискусія на тему «Чи можливо щасливе батьківство?»
Етап 6. Підведення підсумків заняття
Додаток 1 sssn Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена
Додаток 2
Дитяча художня література як інститут гендерної соціалізації
Вступні зауваження
Етап 1. Закріплення та осмислення теоретичного матеріалу з проблеми
Етап 2. Робота з народними казками
Етап 3. Гендерний аналіз творів дитячої художньої літератури
Етап 4. Складання проекту несексістской хрестоматії для дитячого читання і розробка рекомендацій з використання гендерно-стереотипних творів
Етап 5. Домашнє завдання
Підведення підсумків: узагальнення знань
Додаток
Жіночі образи у творах художньої літератури
Вступні зауваження
Етап 1. Теоретичний аналіз художнього твору
Етап 2. Аналіз образів жінок у класичній художній літературі
Додаток 1
Додаток 2
Школа як інститут гендерної соціалізації
Вступні зауваження
Етап 1. Теоретичне інформування
Етап 2. Дискусія «Роздільне по підлозі навчання:" за "і" проти "»
Етап 3. Підбиття підсумків заняття
Додаток
Гендерна автобіографія як метод вивчення механізмів гендерної соціалізації
Вступні зауваження
Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
Етап 2. Знайомство з текстом «Приклад ранньої гендерної соціалізації»
Етап 3. Підготовка тексту «Гендерна автобіографія»
Додаток
Виховання сучасних дівчаток і хлопчиків з позицій гендерного підходу
Вступні зауваження
Етап 1. Закріплення та осмислення теоретичного матеріалу з проблеми
Етап 2. Аналіз публікацій, які відображають сучасний дискурс орієнтирів у вихованні дівчаток і хлопчиків
Етап 3. Освоєння практичних навичок
Етап 4. Розробка концепції психолого-педагогічного супроводу процесу особистісного становлення дитини з позицій нетрадиційної (альтернативної) гендерної соціалізації
Етап 5. Домашнє завдання
Етап 6. Підведення підсумків: узагальнення знань
Додаток
Гендерні характеристики особистості
Гендерні стереотипи: віковий аспект
Вступні зауваження
Етап 1. Попередня підготовка
Етап 2. Виступи студентів
Етап 3. Підбиття підсумків семінарів
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Гендерна ідентичність
Вступні зауваження
Етап 1. «Термінологічна розминка»
Етап 2. Складання «блок = схеми» з основних понять, що відносяться до теми «Гендерна ідентичність»
Етап 3. Виконання вправи «Гендерна автобіографія»
Додаток
Дослідження гендерної ідентичності та гендерних стереотипів особистості
Вступні зауваження
Етап 1. Заповнення опитувальника «Хто Я?»
Етап 2. Обробка результатів опитувальника «Хто Я?»
Етап 3. Обговорення результатів
Етап 4. Заповнення опитувальника «Я - жінка / чоловік»
Етап 5. Обробка результатів опитувальника «Я - жінка / чоловік»
Етап 6. Обговорення результатів
Вивчення гендерної ідентичності за допомогою якісних методів: фокус = група
Вступні зауваження
Етап 1. Складання питань
Етап 2. Проведення фокус = групи
Етап 3. Обробка результатів
Додаток
Дослідження гендерних установок в ситуації конфлікту
Вступні зауваження
Етап 1. Твір «Конфлікт на роботі»
Етап 2. Обробка результатів твори
Етап 3. Обговорення результатів
Етап 4. Інформаційне повідомлення викладача
Етап 5. СюжетноEролевая гра «Співбесіда»
Етап 6. Обговорення результатів
Додаток
Соціально = психологічний аналіз гендерних ролей
Вступні зауваження
Етап 1. Закріплення і опрацювання основних понять теми
Етап 2. Опис різноманіття гендерних ролей
Етап 3. Соціально-психологічний аналіз власних гендерних ролей
Додаток 1
Додаток 2
Гендерна компетентність особистості
Вступні зауваження
Етап 1. Теоретичне інформування
Етап 2. Робота з анкетою
Етап 3. Виконання завдання «Аналіз гендерної компетентності особистості»
Етап 4. Підведення підсумків заняття
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Сексуальність особистості: соціально-конструкціоністскій підхід
Вступні зауваження
Етап 1. Виконання вправи «Асоціації»
Етап 2. Знайомство з основними етапами розвитку сексологічного знання
Етап 3. Виконання вправи «Пентаграма С. Гінгер»
Додаток
Гендерні ролі і сексуальність
Вступні зауваження
Етап 1. Дослідження гендерних уявлень і стереотипів студентів в сфері сексуальних відносин
Етап 2. Виконання вправи «Суперечності гендерної та сексуальної ролей»
Додаток 1
Додаток 2
Прикладні аспекти гендерної психології
Жінка в сфері зайнятості
Вступні зауваження
Етап 1. Теоретичне інформування
Етап 2. Узагальнення знань з теми в процесі заповнення зведеної таблиці «Соціально-економічна залежність жінок у сфері оплачуваної та сімейної зайнятості»
Етап 3. Застосування отриманих знань
Додаток
Гендерний підхід у практиці шкільного психолога
Вступні зауваження
Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
Етап 2. Практичне завдання
Етап 3. Порівняння особливостей і ефективності гендерного та полоролевого підходів
Додаток
Гендерна експертиза уроку
Вступні зауваження
Етап 1. Вступна частина
Етап 2. Перегляд відеозапису і заповнення експертних карт
Етап 3. Обговорення і висновки
Етап 4. Вироблення рекомендацій
Етап 5. Домашнє завдання
Додаток
Сексуальна освіта: стереотипи і реальність
Вступні зауваження
Етап 1. Гра «Суд над сексуальною освітою».
Етап 2. Робота зі сценарієм
Етап 3. Групова дискусія
Гендерна маніпуляція в сфері міжособистісних відносин
Вступні зауваження
Етап 1. Обговорення змісту феномена маніпуляції
Етап 2. Знайомство з поняттям ґендерної маніпуляції
Етап 3. Групова дискусія «Гендерна маніпуляція: за і проти»
Етап 4. Підведення підсумків заняття
Додаток
Роль еталону фізичної привабливості в оцінці власної зовнішності
Вступні зауваження
Етап 1. Інформаційне повідомлення викладача про значущість вивчення проблеми незадоволеності людини власною зовнішністю
Етап 2. Дослідження (діагностика) ставлення до своєї зовнішності
Етап 3. Аналіз наслідків для особистості позитивного і негативного ставлення до власної зовнішності
Етап 4. Аналіз гендерних відмінностей в ступені задоволеності власною зовнішністю
Етап 5. Аналіз причин позитивного і негативного ставлення до власної зовнішності
Етап 6. Виділення характеристик сучасного еталону фізичної привабливості
Етап 7. Виділення гендерної специфіки сучасного еталону фізичної привабливості
Етап 8. Підведення підсумків заняття
Додаток
Гендерні стереотипи в спорті
Вступні зауваження
Етап 1. Виконання та обговорення вправи 1
Етап 2. Виконання та обговорення вправи 2
Етап 3. Виконання та обговорення вправи 3
Етап 4. Виконання та обговорення вправи 4
Етап 5. Виконання та обговорення вправи 5
Насильство в сім'ї: гендерний аспект
Вступні зауваження
Етап 1. Інформаційний
Етап 2. Аналітичний
Етап 3. Практичний
Додаток