Головна // Медицина // Спадкові, генні хвороби

СПАДКОВІ, генні ХВОРОБИ

ЛекціїЛекції та практичні завдання з генетики2011
Історія методи Основи молекулярної генетики Закономірності успадкування ознак Мінливість Класифікація спадкових хвороб Хромосомні хвороби Спадкові генні хвороби Діагностика, лікування та профілактика спадкових хвороб
Угольникова Є.Г. (Упор.)Збірник завдань з медичної генетики2011
Збірник завдань з медичної генетики Складено за різними літературними джерелами викладачем медичної генетики Енгельського медичного коледжу Угольнікова Є. Г. Зміст: Пояснювальна записка Основні закономірності спадковості Спадковість і патологія. Генні хвороби. Спадковість і патологія. Методи вивчення спадковості людини. Медико-генетичне консультування. Додаток Складання родоводів. Додаток Спадкові захворювання. Додаток Алгоритм розв'язання задач з генетики. Додаток
РефератПроблеми медичної генетики. Медико-генетичне консультування2011
Медична генетика, її розвиток. Проблеми мед. генетики, етичні принципи, генетичний скринінг, пренатальна діагностика, Цілі, завдання і методи МГК, етапи МГК.
Контрольна роботаХромосомні хвороби викликані порушенням числа аутосом2011
Поняття про аутосомах, їх кількості, функціях. Часткові і повні моносомії: синдром «котячого крику» синдром Лежена синдром де Груші Трисомії: синдром Дауна синдром Едвардса синдром Патау
РефератСпадкові захворювання2011
Вступ - Етіологія спадкових хвороб - Генні хвороби - Хромосомні хвороби - Хвороби з первинним біохімічним дефектом - Лікування і профілактика спадкових хвороб Висновок Література
РефератСпадкові захворювання людини2010
Вступ Предмет і методи антропогенетики та медичної генетики. Організація спадкового апарату клітин людини (рівні організації: генний, хромосомний, геномний). Мутаційний процес і спадкові захворювання людини. Чинники, що викликають мутації спадкового апарату. Значення діагностики і лікування від спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування в профілактиці спадкових захворювань.
РефератХромосоми та хромосомні хвороби2010
Хромосоми та хромосомні хвороби. Стоматологічні прояви спадкових хвороб і синдромів. Черепно - лицьові аномалії, зокрема морфологічні зміни в зубах, можуть бути обумовлені хромосомними абераціями, генною мутацією, а так само спільними діями багатьох генів і факторів середовища. такі мультифакторні захворювання є поширеною групою спадкових захворювань і вроджених вад розвитку.
РефератГенні захворювання та їх характеристика2009
Генні хвороби; Причини генних патологій; Аутосомно-домінантні моногенні хвороби; Аутосомно-рецесивні моногенні хвороби; Зчеплені з Х-або Y-хромосомами хвороби; Класифікація: Принципи класифікації; Класифікація. Література.
РефератХромосомні хвороби статі (синдром Тернера, синдром трисомії X)2009
Вступ Механізм порушень розвитку при хромосомних хворобах Класифікація хромосомних хвороб Загальна характеристика болезнейСіндром Шерешевського - Тернера Синдром трисомії - X Висновок Список використаної літератури
Тюняєв А.А.Групи крові. Синдром гомеологіческо-хромосомного імунодефіциту2009
Монографія присвячена дослідженню: чи пов'язано між собою географічний розподіл груп крові серед населення з антропологічними та медичними змінами, що відбулися в досліджуваних групах цього населення. Робота дозволяє вирішити питання про взаємодію груп крові і генетичними захворюваннями, маючи на увазі, що останні є неминучим наслідком першого. Базою для цих досліджень послужила методологія нової фундаментальної науки Організміка, розробником якої є автор. У додатку до монографії викладені короткі основи нової науки Організмікі.

Монографія призначена для дослідників - медиків, біологів і генетиків, професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів університетів та ВНЗ цих спеціальностей. Вона може становити інтерес і для істориків, і антропологів, а також для всіх, хто цікавиться новими, нетрадиційними підходами в наукових дослідженнях
Т. П. ДюбковаВроджені і спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика)2008
Посібник містить короткий опис різних форм спадкової патології людини. Велику увагу приділено питанням допологової діагностики та профілактики вроджених і спадкових хвороб. Залучені новітні досягнення в цій галузі знань. Запропоновано контрольно-навчальні питання для кращого засвоєння теми. Представлений короткий словник термінів. Призначено для студентів вузів, що навчаються за програмою курсу «Основи медичних знань». Може бути використано студентами медичних університетів
Асанов А. Ю.Основи генетики та спадкові порушення розвитку у дітей2003
Навчальний посібник для студдентов вищих педагогічних навчальних заведеній.Біологіческіе основи спадковості людини Клітинна теорія Будова тваринної клітини. Основні органели та їх функції Яйцеклітина і сперматозоїд Гаметогенез Запліднення і ранні стадії ембріонального ...
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка