Головна // Медицина

МЕДИЦИНА

Антонов М.М.Тканинні гельмінтози у дорослих і дітей (епідеміологія, клініка, діагностика, лікування профілактика)2004
Методичні рекомендації. Вступ. Етіологія. Особливості епідемічного процесу. Иммунопатогенез тканинних гельмінтозів. Клініко-епідеміологічна характеристика окремих видів тканинних гельмінтозів. Токсокароз. Трихінельоз. Ехинококкози. Цистицеркоз. Лабораторна діагностика тканинних гельмінтозів. Інструментальні методи діагностики. Диференціальна діагностика. Лікування тканинних гельмінтозів. Диспансерне спостереження. Профілактика.
ЛекціяСтрічкові черв'яки2000
Загальна характеристика. Неозброєний (Бичачий) Ціп'як, Taeniarhynchus saginatus. Озброєний (Свинячий) Ціп'як, Taenia solium. Цистицеркоз. Карликовий ціп'як, Hymenolepis тато. Ехінокок, Echinococcus granulosus. Альвеокок, Alveococcus multilocularis. Лентец широкий, Diphyllobothrium latum. Спарганоз.
Черепанов А.А., Москвін А.С., Котельников Г.А., Хренов В.М.Диференціальна діагностика гельмінтозів по морфологічної структурі яєць і личинок збудників1999
Атлас є методичним посібником для фахівців лабораторій (ветлікарів і лаборантів), викладачів, студентів вищих, середніх навчальних закладів та інших установ ветеринарної медицини. Крім того, він може представляти практичний інтерес для фахівців медико-санітарного профілю і біологів-екологів. У ньому наводяться дані по основних збудників гельмінтозів, методам їх діагностики, а також характерні ознаки яєць і личинок гельмінтів найбільш поширених видів в ілюстративній і описової формах. При постановці діагнозу на гельмінтози особливе значення надають величиною, формам, структурі яєць і личинок паразитів. У посібнику викладено метод їх мікрометрів, а також метод кількісної копроовоскопіческой діагностики.
Методичні вказівки до курсу та лабораторних робіт для студентів 1 і 3 курсу біологічного факультету.Паразитології1998
Розглядаються найбільш важливі проблеми походження й еволюції паразитизму, особливості морфологічних і фізіологічних адаптацій до паразитичного способу життя, стратегії життєвих циклів, а також найбільш поширені паразитарні інфекції, їх збудники, клініка, профілактика та методи діагностики. Посібник призначений для студентів 1 і 3 курсів, які вивчають загальну і приватну паразитологію.
Шалига І. Ф., Мартем'янова Л. А., Турченко С.Ю.Патологоанатомічний діагноз. Розбіжності діагнозів та їх аналіз2012
Мета навчально-методичного посібника - розкрити на сучасному рівні питання формулювання діагнозів і їх структуру, освоїти аспекти категорії розбіжності діагнозів та їх причини, а також сутність поняття «Ятрогенна патологія». Викладені рекомендації по патологоанатомічний діагноз, розбіжностей діагнозів і їх аналізу для проведення практичних занять. Призначено для студентів 5, 6 курсів лікувального факультету медичних вузів, лікарів-стажистів-патологоанатомів та лікарів інших спеціальностей.
Методичний посібникТести з патанатомії для лікувального та педіатричного факультетів2011
Пошкодження. Клітинні та позаклітинні механізми трофіки. Дистрофії. Загальні закономірності розвитку паренхіматозних і стромально-судинних дистрофій. Змішані дистрофії. Класифікація. Загальні закономірності розвитку. Некроз. Клініко-морфологічна характеристика. Порушення кровообігу. Морфологія гострої і хронічної серцевої недостатності. Тромбоемболічний синдром. ДВС синдром. Запалення. Сутність, закономірність розвитку. Морфологія кінетики запальної реакції. Класифікація. Ексудативне запалення. Клініко-морфологічна характеристика. Продуктивне запалення. Гранулематоз. Іммуннопатологіческіе процеси. Аутоиммунизация. Морфологія реакцій гіперчутливості. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація. Загальні положення. Репаративна і патологічна регенерація. Пухлини. Гисто- і морфогенез пухлин. Принципи класифікації. Саркома. Рак. Хвороби системи крові. Гемобластози.
Чорнобай Г.Н., Сидорова О.Д., Іванов А.В.Практикум з курсу патологічної анатомії2010
У навчальному посібнику визначені мотивації, мета і завдання теми заняття, представлений перелік питань і навчальна карта заняття з алгоритмом дій по самостійному вивченню навчальних елементів. Запропоновано ситуаційні задачі і тестові завдання контролю вихідного та підсумкового рівня знань. Навчальний посібник для студентів складено відповідно до професійним державним освітнім стандартом підготовки лікарів за спеціальностями 06010165 - Лікувальна справа, 06010365- Педіатрія, і 06010465 - Медико-профілактична справа, з урахуванням програми дисципліни та рівня засвоєння студентом компетенцій.
Тараніна Т.С., Климачов В.В., ліпив А.В.Тестові завдання з патологічної анатомії2009
Мета справжніх тестових завдань - полегшити процес самопідготовки і підвищити рівень ефективності теоретичної та практичної підготовки студента до практичних занять з патологічної анатомії. В основу тестових завдань покладена «Приблизна програма з дисципліни патологічна анатомія для спеціальностей: 04100 - лікувальна справа, 04200 - педіатрія, 04300 - медико-профілактична справа, г. Москва, 2002». Тестові завдання розташовуються по порядку номерів проведених занять і включають розділи загальної та спеціальної патологічної анатомії, які вивчаються відповідно в 5 і 6 семестрах. Вашій увазі пропонуються тестові завдання, в яких можуть бути один, два, три і більше число правильних відповідей! У завданнях інших форм дійте у відповідності з наявними там інструкціями. В кінці кожної теми наводяться правильні відповіді на поставлені питання, що дозволить полегшити підготовку до занять.
Плотникова Н.А., Кемайкина С.П., Харитонов С.В.Загальна і приватна патологічна анатомія2009
Навчальний посібник до практичних занять з патологічної анатомії містить короткий опис основних питань досліджуваних тим, докладний опис мікропрепаратів із зазначенням навчальних елементів, перелік пропонованих до вивчення макропрепаратів, контрольні запитання та ситуаційні задачі по кожній темі. Призначається для студентів III - IV курсів лікувального та педіатричного відділень медичного факультету.
Басинский В.А., Прокопчик Н.І., Сіляева Н.Ф.Курс лекцій з патологічної анатомії2009
Пропонований курс лекцій з патологічної анатомії складений відповідно до чинної типової програми та навчальним планом з патологічної анатомії для студентів лікувального, педіатричного та медико-діагностичного факультетів, з урахуванням останніх наукових досягнень. Він сприятиме підвищенню ефективності позааудиторної самостійної підготовки студентів до лабораторних занять, представить інтерес для студентів інших факультетів медичних вузів і лікарів-патологоанатомів.
Соловйова І.П., Батиров Ф.А., Пономарьов А.Б., Федоров Д.М.Патологічна анатомія туберкульозу та диференціальна діагностика гранулематозних захворювань2005
Справжній атлас включає сучасні уявлення про особливості патологоанатомічних проявів, класифікації та диференціальної діагностики туберкульозу і найбільш поширених гранулематозних захворювань. В основу атласу покладено піввіковий досвід роботи з вивчення аутопсійного матеріалу і біопсій патологоанатомічного відділення НДІ фтізіопульмонологіі ММА ім. І.М. Сеченова. В області фтізіопульмонологіі представлене посібник є оригінальним, публікується вперше і призначене для широкого використання на етапі постдипломного навчання.
Риков В.А.Довідник патологоанатома2004
У довіднику наведено основні нормативні акти, що регулюють секційний розділ роботи патологоанатомічної служби, її штатний забезпечення, права, посадові та професійні обов'язки, заходи соціального захисту працівників служби, дана оцінка можливого настання відповідальності при небажаних результатах надання патологоанатомічної допомоги. Відповідно до МКБ-10, наведені вимоги для встановлення клінічного та патологоанатомічного діагнозів, правила звірення діагнозів, кодування (шифровки) захворювань та оформлення медичного свідоцтва про смерть. Довідник призначений для працівників патологоанатомічної служби і для лікарів-організаторів охорони здоров'я, він буде корисним для лікарів-клініцистів широкого профілю, працівників страхових організацій та правоохоронної системи і може бути використаний в якості довідкового посібника для навчання студентів медичних ВУЗів, при підвищенні кваліфікації лікарів-патологоанатомів та організаторів охорони здоров'я, а також для широкого кола читачів, які цікавляться даними медико-правовими проблемами.
Мішнёв О.Д., Щеголев А.І., Трусов О.А.Патологоанатомічна діагностика сепсису2004
Вступ. Визначення термінів і понять. Етіологія. Класифікація. Патологоанатомічна діагностика. Принципи оформлення патологоанатомічного діагнозу та медичного свідоцтва про смерть.
За редакцією Пальцева М.А.Курс лекцій з патологічної анатомії2003
Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для студентів медичних вузів.
Милованов А.П.Патолого-анатомічний аналіз причин материнських смертей2003
Милованов Андрій Петрович - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАПН, керівник відділу патологічної анатомії (дир. - Доктор медичних наук, професор Л.В. Кактурскій) НДІ морфології людини РАМН, консультант Московського міського центру патолого-анатомічних досліджень. Зміст: Вимоги по МКБ-10 з аналізу причин материнських смертей. Гестаційна перебудова жіночого організму, пологи і післяпологовий період. Характеристика загальпатологічних реакцій. Алгоритми аутопсії померлих вагітних, породіль та породіль та вивчення матки. Початкові акушерські причини материнських смертей. хвороби матері, ускладнені вагітністю, пологами і післяпологовим періодом. Правила зіставлення клінічного та патологоанатомічного діагнозів.
За редакцією академіка Пальцева М.А.Лекції з загальної патологічної анатомії2003
Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для студентів медичних вузів. Курс лекцій складений з урахуванням програми з патологічної анатомії для студентів медичних вузів, прийнятої в 2002 р В кінці кожної лекції наводиться список рекомендованих ілюстрацій. Автори вважають, що підручник, посібник до практичних занять, атлас і курс лекцій - той мінімум навчальних посібників для студентів і викладачів, який необхідний для освоєння патологічної анатомії.
Пальців М. А., Анічков Н.М.Патологічна анатомія2001
Частина II томи 2 підручники складається з 9 розділів, які включають відомості про захворювання нирок і сечовивідних шляхів, жіночої та чоловічої статевої системи, молочних залоз, патології вагітності та післяпологового періоду, захворюваннях дитинства і дитинства, ендокринних захворюваннях, хворобах опорно-рухового апарату, шкіри, нервової системи та органів чуття. Для студентів медичних вузів.
Пальців М.А., Аничков Н.М.Патологічна анатомія2001
Частина I томи 2 підручники складається з 7 розділів, що включають відомості про хвороби серця і судин, патології клітин крові та кісткового мозку, захворюваннях органів лімфоретікулярной системи, інфекційних та паразитарних хворобах, хворобах органів дихання, травної системи, захворюваннях печінки і підшлункової залози. Другий том підручника адресований насамперед студентам усіх факультетів медичних вузів. Однак він може виявитися корисним і для лікарів, в тому числі патологоанатомів, а також інших представників клінічних, медико-біологічних і біологічних спеціальностей.
Сидорова О.Д.Патологічна анатомія шоку1997
Комплексне біологічне явище «шок» докладно висвітлено в розділі патофізіології, де його відносять до екстремальних станів. Не вдаючись у подробиці, ми торкнемося лише тих патофізіологічних аспектів, які необхідні нам для розуміння патофізіологічних зрушень, що супроводжують шокову реакцію.
Автандилов Г. Г.Основи патологоанатомічної практики1994
Сучасна патанатомія у вдосконаленні діагностики хвороб. Професійні та посадові вимоги до лікаря-патологоанатома і персоналу патологоанатомічного відділення. Патологоанатомічне відділення і бюро. Вимоги до приміщення та обладнання пватологоанатоміческого відділення. Правила та порядок проведення патологоанатомічних досліджень. Витяг і патологоанатомічне дослідження органів. Деякі особливості патологоанатомічного дослідження, пов'язані з характером патології. Особливості патологоанатомічного дослідження плодів, померлих новонароджених і дітей. Оформлення протоколу розтину, діагнозу, епікризу та свідоцтва про смерть. Дослідження біопсійного та операційного матеріалу.
І. І. МедведєвОснови патологоанатомічної техніки1969
Патологоанатомічна техніка включає всі способи і методи, що застосовуються при патологоанатомічних дослідженнях. Сюди, перш за все, відноситься найважливіше джерело наших медичних знань - розтину трупів людей, потім приготування демонстративних препаратів, т. Е. Музейна справа, взяття матеріалів для різних досліджень, правильна і об'єктивна запис в протоколи патологічних змін, що є основою для танатологіческого ув'язнення, а також бальзамування трупів та ін. Всі ці волроси викладаються авторами різному, і одного будь-якого методу розтину, здатного задовольнити дослідника за всяких обставин, не існує. Кожен метод в одних умовах може бути хороший, в інших же - малопридатний. Вибір методу залежить цілком від прозектора, що враховує особливості кожного випадку дослідження. Керівництво для прозекторів лікарень і для студентів медичних інститутів Видання третє, виправлене і доповнене.
Павлова Н. В.Госпітальна педіатрія. Конспект лекцій2012
Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з госпітальної педіатрії, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.
Під ред. проф. Т.А. НагаєвоїКерівництво за методикою обстеження здорової і хворої дитини2011
У 2-му, переробленому і доповненому, виданні навчального посібника в систематичній формі викладено методи дослідження об'єктивного статусу дитини, вказана послідовність застосування різних методичних прийомів, наведені нормативи, протоколи обстеження різних органів і систем. Посібник призначений для студентів педіатричного факультету медичних вузів.
Медичний коледж "Аяжан"Короткий курс з педіатрії2010
Організація профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Періоди дитячого віку та їх характеристика. Антропометричні показники розвитку дитини. Перелік форм первинної медичної документації, що зустрічаються в роботі дільничного лікаря-педіатра. Новонароджена дитина і догляд за ним. Патронаж новонароджених. Недоношена дитина і догляд за ним. Загартовування і фізичне виховання. Хвороби новонароджених.
Євграфова Л.Е.Пропедевтика в педіатрії. Методика збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини2010
У навчальному посібнику відповідно до Державного освітнього стандарту за фахом 060101 «Лікувальна справа» представлений класичний метод збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини посістемам, висвітлені проблеми фізичного розвитку дітей та його оцінка. Посібник сприяє систематизації теоретичних знань з пропедевтики клінічних дисциплін, розвитку і вдосконаленню умінь по огляду дитини. Ілюстровано малюнками, таблицями. Посібник призначений для студентів медичних коледжів та училищ для самостійної підготовки до практичних занять.
Гуровец Г.В., Кирилова Л.І.Клініка слухоречевой розладів у дітей2010
Даний курс відноситься до числа спеціальних дисциплін і займає важливе місце в підготовці дефектологів в якості майбутніх педагогів спеціалізованих дитячих дошкільних установ на відділенні дошкільної дефектології дефектологічного факультету.
Мурадова Є. О.Конспект лекцій з дитячих інфекційних захворювань2010
Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з дитячих інфекційних захворювань, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.
Коровіна Н.А. (Ред.)Кваліфікаційні тести з педіатрії (з відповідями)2010
Кваліфікаційні тести з педіатрії складені відповідно до кваліфікаційних вимог до фахівця педіатрії та змістом Уніфікованої програми післядипломного навчання з педіатрії, затвердженими Міністерством охорони здоров'я Росії. Кваліфікаційні тести можуть бути використані для оцінки знань лікарів за спеціальністю педіатрія при проведенні державної атестації (сертифікаційних іспитів).
Коровіна Н.А., Захарова І.М.Вітаміни і мікроелементи в практиці лікаря-педіатра2009
Раціональне харчування дітей та дорослих - найважливіша умова підтримки здоров'я нації. Проте в даний час в Росії в силу сформованих соціально-економічних умов тільки в дуже небагатьох людей харчування може вважатися збалансованим [5,7]. Повсякденний раціон більшості росіян в кінці XX століття - це «їжа бідняків»: вуглеводистих-жирова, з недостатньою кількістю тваринного білка, дефіцитом вітамінів і мікроелементів
шпаргалкаФакультетська педіатрія2009
Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів Росії. Види діатезів. Ексудативно-катаральний діатез. Лімфатичний діатез. Нервово-артритичний діатез. Рахіт. Гіпотрофії. Недостатність вітаміну А. Недостатність вітаміну В1. Недостатність вітамінів В2 і В6. Недостатність нікотинової кислоти .....
Гецман Г.Ф.Педіатрія з дитячими інфекціями. Реанімація новонароджених при асфіксії2009
Навчально-методичний посібник для студентів допоможе освоїти основні положення та навички реанімації новонароджених при асфіксії на заняттях - з педіатрії на II курсі на відділеннях «Лікувальна справа», «Акушерська справа» (очна форма навчання) за темою «Реанімація новонароджених»; - На II курсі відділення «Сестринська справа» (очна форма навчання) з дисципліни «Сестринська справа в педіатрії» за темою «сестринський догляд при хворобах новонароджених»; - На III курсі з дисципліни «Сімейна медицина» відділення «Сестринська справа» (очна форма навчання), розділ «Сім'я і діти» за темою «Долікарська допомога при гострій дихальній недостатності у дітей»; - На відділенні «Лікувальна справа» (очна форма навчання) на IV курсі предмета «Синдромная патологія при дихальної недостатності»; - На III курсі «Акушерська відділення» (очна форма навчання) за розділом «Невідкладна допомога в педіатрії» за темою «Невідкладна допомога при дихальній недостатності». Дане навчально-методичний посібник дає план послідовних заходів при вирішенні ситуаційних завдань з невідкладної допомоги по збірки для державної атестації. У новонароджених асфіксія зустрічається значно частіше, ніж у дітей інших вікових груп, і кожен новонароджений має право на реанімаційну допомогу, виконану на високому професійному рівні. Розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії педіатрії
За редакцією Русаковой Е.М.Актуальні проблеми педіатрії2009
Висвітлено питання фізичного, нервово-психічного та статевого розвитку дитини, представлені групи здоров'я, наведено критерії оцінки стану здоров'я дітей. Дано сучасні уявлення про вигодовуванні дітей першого року життя, а також інших вікових груп. Викладено хвороби дитячого організму, в тому числі інфекційні, зазначені нові підходи до їх діагностики та лікування. Вперше поряд з хворобами в посібнику розкрито часто зустрічаються функціональні розлади в дитячому віці. Описані питання надання медичної допомоги при невідкладних станах. Розглянуто питання організації щеплень дитячого населення. Посібник призначений для педіатрів, лікарів загальної практики, фельдшерів ФАПів, медичних сестер дитячих установ.
Фадєєва В. В.Годування дитини грудьми (Практичні поради для молодої мами)2009
У цій книзі в доступній формі викладена вся необхідна інформація про те, як підготуватися до годування, наведені основні правила грудного вигодовування. Ви дізнаєтеся, як правильно прикладати новонародженого до грудей, які труднощі можуть виникнути і як їх вирішити. Познайомитеся з особливостями годування недоношених дітей, близнюків, а також годування після кесарева розтину. Тут ви знайдете рекомендації щодо організації харчування та побуту годуючої мами, дізнаєтеся про те, які зміни відбуваються в її організмі в період лактації і як при цьому зберегти близькі стосунки з чоловіком, а також як привести груди в норму після припинення лактації. Спеціальний розділ присвячений відлученню дитини від грудей.
Єлісєєв Ю.Ю. (Ред.)Дитячі хвороби. Повний довідник2008
В даному довіднику представлені найбільш повні та актуальні відомості, що стосуються хвороб дітей. Описано причини виникнення та механізми розвитку найпоширеніших дитячих захворювань. Розглянуто сучасні методи діагностики та основні способи лікування. Корисними виявляться поради з профілактики та заходів безпеки. Практичні рекомендації фахівців і корисна інформація допоможуть батькам за симптомами визначити, що турбує дитину, вжити своєчасних заходів для поліпшення стану до приїзду лікаря і не допустити переходу хвороби в хронічну форму.
Володін Н.Н. (Ред.)Неонатологія. Національне керівництво. Частина I2008
Національні керівництва - серія практичних посібників по основних медичних спеціальностей, що включають спеціальну інформацію, необхідну лікаря для безперервної післядипломної освіти. На відміну від інших видань у національних посібниках рівну увагу приділено профілактиці, діагностиці, фармакотерапії і немедикаментозних методів лікування. До книги увійшли загальні і приватні питання неонатології, що містять об'єднану узгоджену позицію провідних вітчизняних фахівців. У підготовці видання брали участь провідні фахівці-неонатологи - співробітники Наукового центру акушерства, гінекології та перинатології Росмедтехнологій, Російського державного медичного університету. Російської медичної академії післядипломної освіти, Московського НДІ педіатрії та дитячої хірургії Росмедтехнологій та ін. Всі рекомендації пройшли етап незалежного рецензування. Керівництво призначене неонатологам, педіатрам, студентам старших курсів медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам.
Володін Н.Н. (Ред.)Неонатологія. Національне керівництво. Частина II2008
Національні керівництва - серія практичних посібників по основних медичних спеціальностей, що включають спеціальну інформацію, необхідну лікаря для безперервної післядипломної освіти. На відміну від інших видань у національних посібниках рівну увагу приділено профілактиці, діагностиці, фармакотерапії і немедикаментозних методів лікування. До книги увійшли загальні і приватні питання неонатології, що містять об'єднану узгоджену позицію провідних вітчизняних фахівців. У підготовці видання брали участь провідні фахівці-неонатологи - співробітники Наукового центру акушерства, гінекології та перинатології Росмедтехнологій, Російського державного медичного університету. Російської медичної академії післядипломної освіти, Московського НДІ педіатрії та дитячої хірургії Росмедтехнологій та ін. Всі рекомендації пройшли етап незалежного рецензування. Керівництво призначене неонатологам, педіатрам, студентам старших курсів медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам.
Шахова Н.В., Гордєєв В.В.Залізодефіцитна анемія у дітей2007
Сідеропеніческого стану - глобальна проблема для всього людства, особливо для населення країн, у зв'язку з широким розповсюдженням даної патології серед дитячого населення, насамперед у дітей раннього віку. У цьому посібнику показано значення заліза і його дефіциту для нормального розвитку дитячого організму. Детально викладена клініка, лікування та профілактика залізодефіцитної анемії у дітей. З урахуванням принципів доказової медицини, дана характеристика сучасних препаратів заліза (іонним і неіонних), методам їх застосування залежно від вираженості сидеропении у дитини. Посібник адресовано студентам, інтернам і клінічним ординаторам педіатричного факультету.
Романцов М.Г. , Єршов Ф.І.Часто хворіють діти: сучасна фармакотерапія2006
Керівництво для лікарів Вступ. Клінічна характеристика часто хворіючих дітей. Особливості системи імунітету в дитячому віці. Імунна відповідь при вірусних інфекціях. Порушення у функціонуванні імунної системи у часто хворіючих дітей. Профілактичні заходи для часто хворіючих дітей. Раціональна фармакотерапія часто хворіючих дітей. Опис основних противірусних препаратів. Лихоманка у дітей. Додаток. Поза календарна вакцинація. Фізіотерапія при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Лікарські збори для лікування захворювань органів дихання. Інфекція, викликана вірусом грипу А (H5N1) («Пташиний грип»).
Піщаева М.В. Денисова С.В. Маслова В.Ю.Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку2006
Даний навчальний посібник призначений для студентів очного і заочного навчання педагогічного інституту. У навчальному посібнику представлені основні гігієнічні відомості по окремих розділах анатомії і фізіології дитячого організму. Дані основні гігієнічні рекомендації з харчування та догляду за дитиною, нормативи по гігієнічному обладнання приміщень у дитячих дошкільних установах.
Бхану M.K., та ін.Лікування діареї2006
Позначення, використовувані в цьому виданні, і наведені в ньому матеріали ні в якому разі не виражають думки Всесвітньої організації охорони здоров'я про юридичний статус будь-якої країни, території, міста чи району, їх урядах або їх межах. Пунктирними лініями на картах показані приблизні межі, щодо яких поки ще не досягнуто повної згоди. Всі розумні запобіжні заходи були прийняті ВООЗ для перевірки інформації, що міститься в цій публікації. Тим не менш, опубліковані матеріали розповсюджуються без будь-якої чітко вираженою або неявної гарантії. Відповідальність за інтерпретацію і використання матеріалів лягає на користувачів. Всесвітня організація охорони здоров'я ні в якому разі не несе відповідальності за збитки, пов'язані з використанням цих матеріалів. Навчальний посібник для лікарів та інших категорій медпрацівників старшої ланки.
Хлебовец Н.І. та ін.Методичні рекомендації з дитячих хвороб2005
Методичні рекомендації призначені для самостійної підготовки до занять студентів 4 курсу педіатричного факультету. У них представлені контрольні питання, рекомендована основна і додаткова література, теми УИРС. У додатку запропоновано ряд ситуаційних завдань, які студенти вирішують в процесі підготовки до практичного заняття та перелік лікарських засобів для написання рецептів по кожній темі практичного заняття. Мається комп'ютерне тестування з еталонами, а також перелік екзаменаційних питань.
Майданник В.Г.Педіатрія2003
У підручнику викладено найважливіші аспекти епідеміології, етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики та лікування переважної більшості захворювань, що зустрічаються у дітей. У порівнянні з 1-м виданням, що вийшли в 1999 р і отримав позитивні відгуки викладачів медичних вузів і лікарів-практиків, справжня книга суттєво доповнена практично по всіх розділах. Підручник відповідає програмі з педіатрії, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. Книга призначена, в першу чергу, для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також інтернів та лікарів-педіатрів.
Панаєв М. С.Основи масажу та реабілітації в дитячій педіатрії2003
Що таке масаж? Як його робити дітям і займатися з ними оздоровчою гімнастикою. На ці та інші питання ви знайдете відповіді в цій книзі. Але головне її достоїнство - в малюнках, які допоможуть вам підмогою в заняттях з дітьми. Рекомендується для медичних працівників, викладачів фізичної культури.
Всесвітня організація охорони здоров'яРости здоровим, малюк!2003
Перший рік життя дитини має величезну важливість для його нормального росту і психічного та розумового розвитку. У зв'язку з дуже інтенсивним розвитком їх діти раннього віку особливо схильні до розвитку проблем у разі неадекватного або недостатнього харчування. Ранні роки життя - це період формування інтелектуальних, фізичних і емоційних особливостей дітей, а також становлення харчових звичок, які багато в чому визначають їх здоров'я та харчової статус протягом усього подальшого життя. ВООЗ розробила методичні вказівки з харчування дітей грудного та раннього віку. Справжні рекомендації, підготовлені на основі вищевказаних вказівок ВООЗ, призначені для матерів. Вони містять інформацію про переваги грудного вигодовування, а також практичні поради про своєчасному і правильному введенні прикорму.
Клочкова Є. В.Церебральний параліч2002
Що таке церебральний параліч? Чому виникає церебральний параліч? Форми церебрального паралічу. Супутні порушення при церебральному паралічі. Як і коли ставиться діагноз «церебральний параліч»? Церебральний параліч - це хвороба чи. ? Чи можна вилікувати церебральний параліч? Допомога дитині з церебральним паралічем. Які фахівці повинні займатися з дитиною? Це важливо пам'ятати!
Папая А. В., Жукова Л. Ю.Анемії у дітей2001
У керівництві докладно описані анемії різного генезу. Наведено сучасні дані про етіологію, патогенез, клінічних проявах, діагностиці, лікуванні та профілактиці анемій у дітей. Дана загальна характеристика гемо- та еритропоезу. Описано особливості периферичної крові у віковому аспекті, лабораторного обстеження та читання еритроцитарних параметрів автоматичного аналізу крові. Для педіатрів, гематологів, лікарів загальної практики та студентів старших курсів медичних вузів.
Ключарева А.А. і співавт.Діагностика і диференціальна діагностика захворювань печінки у дітей (Посібник для практичних лікарів)2001
У роботі представлені сучасні дані про діагностику і діфференцільной діагностиці захворювань печінки у дітей. Представлені схеми для інтерпретації специфічних лабораторних маркерів ВГ, алгоритми обстеження для диференціальної діагностики неонатальних уражень печінки.
Кінг Ф.С.Допомога матерям в годівлі грудьми1995
Грудне вигодовування - найкращий і найбільш безпечний спосіб годування немовлят, при якому діти отримують саме якісне харчування. Крім того, грудне вигодовування забезпечує захист від інфекцій і закладає фундамент подальшого нормального психічного розвитку. Зміст: Процес утворення грудного молока і як дитина смокче груди. Склад грудного молока і недоліки штучного вигодовування. Як слід починати годування груддю. Проблеми і продовження грудного вигодовування. Підгодовування і відлучення від грудей. Технічні прийоми і пристосування.
Левицька С. К.Болі в животі у дітей1984
Розповідається про основні причини болю в животі у дітей різних вікових груп, знання яких необхідно батькам. Підкреслюється шкоду самолікування і важливість звернення до лікаря в початковому періоді захворювання, коли легше домогтися повного одужання. Вказуються основні моменти профілактики болю в животі у дітей. Розрахована на масового читача.
А.В. Пасічник, Є.Г. Моісеєва, В.А. Фролов, Г.А. ДроздоваЗапалення і метаболічні порушення2011
Лікування запальних захворювань пародонту знижує рівні таких факторів серцево-судинного ризику, як С-реактивний білок і фібриноген, встановили американські вчені. Це ще один доказ зв'язку захворювань періодонта і серцево-судинної патології. С-реактивний білок (СРБ) і фібриноген є білками гострої фази і системними маркерами запалення.

Як було заявлено на вісімдесят другому генеральної сесії Міжнародної Асоціації стоматологічних досліджень (Гонолулу, Гаваї, США), комплексне лікування призводило до достовірного зниження початково підвищених концентрацій СРБ (не менше 3 мг / л) і фібриногену (не менше 3 г / л). Концентрація СРБ і фібриногену знижувалася до 9 місяця при тільки механічному лікуванні, і вже до 6 місяців при додатковому призначенні антибактеріального препарату (р 0.05).

Таким чином, у пацієнтів з підвищеними рівнями СРБ видалення бактерій зубних бляшок в поєднанні з місцевою антибиотикотерапией знижувало концентрацію СРБ до характерних для низького серцево-судинного ризику цифр.

Сьогодні ми і багато інших авторів розробляють ефекти комплексної терапії на рівні інших маркерів запалення - цитокінів, включаючи і впливу на метаболічні проатерогенного параметри.

Для студентів, клінічних ординаторів та аспірантів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Лікувальна справа»
Методичний посібникГіпоксія2010
Визначення поняття, види гіпоксій. Етіологія і патогенез різних видів гіпоксій. Компенсаторно-пристосувальні реакції. Порушення основних фізіологічних функцій і обміну речовин. Механізми гипоксического некробіоза. Дізбарізм. Адаптація до гіпоксії та дізадаптаціі
Методичний посібникПатологічна фізіологія ендокринної системи2010
Загальна характеристика ендокринної системи. Основні прояви порушення ендокринних функцій. Основні етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку ендокринної патології. Порушення центральних механізмів регуляції ендокринних функ-цій (центральний рівень пошкодження). Шляхи центральної регуляції вегетативних функцій. Патологічні процеси в самій залозі. Периферичні (внежелезістие) механізми порушення активності гормонів. Внутрішньоутробні ендокринопатії. Компенсаторно-пристосувальні механізми. Роль ендокринних порушень в патогенезі неендокрінних захворювань. Принципи лікування і профілактики ендокринних розладів.
Леонова Є. В. Чантурія А. В. Вісмонт Ф. І.Патологічна фізіологія системи крові2009
Кров являє собою надзвичайно складну, особливо життєво важливу систему, багато в чому визначальну цілісність організму. Для лікаря будь-якої спеціальності необхідно знання основ гематології. Патофізіологічні аспекти порушень системи крові для клініциста мають істотне значення. Саме цьому питанню і присвячено даний посібник. Воно включає сучасні відомості про кровотворенні, порушенні процесів еритро-, лейко-, тромбоцітопоеза, про патологію гемостазу-антігемостаза, про типові форми і реактивних змінах систем еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гемостазу-антігемостаза, а також питання, що стосуються етіології, патогенезу, змін крові при найбільш поширених видах анемій, еритроцитозів, лейкозів, гемостазіопатій.

Доцільність видання цього посібника обумовлена швидким розвитком гематології, збагаченням її новими досягненнями та уявленнями, що не знайшли відповідного відображення в навчальній літературі, необхідністю викладення їх у доступній для студентів формі.

Мета занять - вивчити причини та механізми порушень процесів еритро-, лейко-, тромбоцітопоеза, гемостазу-антігемостаза; типові зміни формених елементів крові, етіологію, патогенез різних видів анемій, еритроцитозів, лейкозів, гемостазіопатій; зміни при них картини крові.

Завдання занять - студент повинен: .....
Методичний посібникПатологія зовнішнього дихання2009
Регуляція дихання. Порушення функцій дихального центру. Форми порушення діяльності ДЦ. Типові порушення газообменной функції легень. Порушення альвеолярної вентиляції. Типи гиповентиляционная розладів. Порушення вентиляційно-перфузійних відносин. Порушення дифузійної здатності легень. Патологічні типи дихання. Термінальні типи дихання. Диссоциированное дихання. Задишка. Етіологія, патогенез, наслідки кашлю. Недостатність зовнішнього дихання.
Ю.І. Косюга, В.А. Ляля, О.Н. ШевантаеваЛихоманка і гіпертермія2009
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету ВСО (заочна форма навчання)

Лихоманка і гіпертермія. Етіологія лихоманки. Патогенез лихоманки. Стадії лихоманки. Класифікації лихоманки. Значення температурних кривих при лихоманці. Зміни в органах і системах при лихоманці. Значення лихоманки. Гіпертермії. Класифікація. Відмінності від лихоманки. Ендогенна гіпертермія. Екзогенна гіпертермія. Питання для самоконтролю знань з теми «Лихоманка і гіпертермії»
Навчальний посібникПатофізіологія нирок2008
У «навчальні посібники» докладно представлені теоретичний блок інформації, де викладено фундаментальний матеріал з патофізіології нирок, а також тестові завдання з еталонними відповідями на них і ситуаційні задачі. Матеріали призначені для студентів медичних інститутів та університетів медико-біологічного профілю, можуть бути корисні ординаторам, аспірантам, субординаторам і лікарям-нефролог, у тому числі для самоконтролю.
Навчальний посібникТипові патологічні процеси. Патофізіологія обміну речовин.2008
Посібник містить навчально-методичний матеріал з найважливішого розділу - патофізіології обміну речовин навчальної програми дисципліни «Патофізіологія». У процесі навчання студенти стикаються з необхідністю інтегрування знань, отриманих при вивченні метаболізму в навчальних дисциплінах з біохімії, фізіології, патологічної анатомії, патофізіології та розвитку навичок прикладного клінічного мислення. Завдання цього навчального посібника - навчити студента клініко-патофізіологічному осмисленню знань, отриманих при вивченні даного розділу патології для наступного використання їх в клінічних дисциплінах. В процесі самостійної роботи студенти отримують можливість познайомитися з узагальненим матеріалом підручників, поглибленої інформацією з додаткових джерел. Для полегшення освоєння цих знань наводяться алгоритми причин, механізмів і проявів порушень метаболізму у формі таблиць і схем. На прикладі тестових завдань можна аналізувати і закріплювати отриману інформацію. Ситуаційні завдання дозволяють розвивати клініко-патофизиологическое мислення та навички диференціальної діагностики. Посібник призначений для студентів медичних вузів, може виявитися корисним для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів і практикуючих лікарів.
Методичний посібникПатологія порожнини рота2007
Патологія порожнини рота. Загальна характеристика. Запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Захворювання органів порожнини рота. Захворювання зубів. Запальні захворювання щелепно-лицьового апарату. Особливості їх виникнення і перебігу. Роль місцевої гіпоксії в патогенезі запальних і дистрофічних уражень тканин щелепно-лицьової області. Вади розвитку щелепно-лицьового апарату. Роль генетичних факторів у їх розвитку. Пухлини порожнини рота. Патологія порожнини рота і порушення травлення. Порушення травлення в порожнині рота. Роль порушень зубощелепного апарату в розладах діяльності шлунково-кишкового тракту. Роль хронічних запальних процесів ротової порожнини у формуванні патологічної імунної реактивності. Основні прояви в порожнині рота патології крові. Основні прояви в порожнині рота хронічній недостатності серцево-судинної системи. Основні прояви в порожнині рота патології печінки і шлунково-кишкового тракту. Основні прояви в порожнині рота патології нирок, інсулярного апарату. Зв'язок порушень зовнішнього дихання та патології тканин порожнини рота. Основні прояви в порожнині рота порушень фосфорно-кальцієвого обміну. Роль гормональних розладів у формуванні патології зубощелепного апарату, їх прояви в ротовій порожнині. Основні прояви в порожнині рота хронічної інтоксикації важкими металами.
Методичний посібникБанк ситуаційних завдань2007
Державна освітня установа вищої професійної освіти «Красноярська державна медична академія Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» (ГОУ ВПО КрасГМА Росздрава). Факультет лікувальна справа. 3 курс.
Д.П.Білібін, Н.А.ХодоровічАлгоритми і приклади розв'язання клінічних задач по патофізіології порушень кислотно-основного стану та патофізіології системи крові2007
Навчально-методичні матеріали до практичних занять за темами: «Патофізіологія кислотно-основного стану», «Патофізіологія системи крові»
Ф.І. ВісмонтЗапалення (патофизиологические аспекти)2006
У посібнику дана патофизиологическая оцінка запалення як "ключового" загальнопатологічні процесу і як захисно-пристосувальної реакції, спрямованої на ліквідацію пошкоджуючого агента і відновлення пошкодженої тканини. З урахуванням сучасного стану науки, останніх досягнень медицини висвітлюються питання етіології та патогенезу, стадії і види, клінічні прояви запалення. Розглядаються існуючі теорії запалення. Особлива увага приділяється сутності та місця запалення в біології, медицині та патології, його значенню для організму.

Призначено для студентів-медиків 3-го курсу всіх факультетів.
Методичний посібникНервова трофіка при патології2006
Сучасні уявлення про нервово-трофічної функції, порушення нервової трофіки, нервово-трофічні функції і запалення, нервово-трофічну вплив і альтеративні процеси при запаленні, нервово-трофічні впливу та судинно-ексудативні зміни при запаленні, нервово-трофічні впливу і проліферація при запаленні.
Н.П.Чеснокова, Т.А.Невважай, А.В.МіхайловПатогенез гострого запалення2004
Справжнє навчально-методичний посібник включає в себе матеріали, що відображають сучасні уявлення по етіології і патогенезу гострого запалення. У посібнику систематизовані дані вітчизняних і зарубіжних авторів щодо механізмів розвитку судинних реакцій і динаміці тканинних змін в зоні гострого запалення, дана докладна класифікація і характеристика функціональних і метаболічних ефектів різних груп медіаторів запалення гуморального і клітинного походження.

Для аудиторної та позааудиторної роботи студентів лікувального та педіатричного факультетів медичних університетів.
Навчальний посібникПриватна патофизиология. Патофізіологія серцево-судинної системи. Патологія судинного тонусу2002
У «навчальні посібники», складеному на базі курсу лекцій з патофізіології, в розширеному варіанті представлений теоретичний блок інформації за типовими патологічним процесам в рамках серцево-судинної системи, а також засновані на ньому тестові завдання з еталонними відповідями. У теоретичному блоці послідовно викладаються питання етіології, патогенезу гіпотензій, гіпертензій і атеросклерозу. Матеріали призначені студентам вищих медичних навчальних закладів, можуть виявитися корисними ординаторам, аспірантам, викладачам та лікарям різних спеціальностей, медичним працівникам та біологам.
Т.Ю. ЗотоваАритмії серця2002
Навчально-методичний посібник з патологічної фізіології. Для студентів медичного факультету спеціальностей «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація».
Курс лекційПатологічна анатомія1998
Паренхіматозні і стромально-судинні дистрофії. Змішані дистрофії. Порушення обміну нуклеопротеїдів і мінералів. Некроз. Апоптоз. Порушення кровообігу. Запалення. Пристосування і компенсація. Пухлини. Пухлини з епітелію. Мезенхімальні пухлини. Пухлини меланінутворюючої тканини. Пухлини центральної нервової системи, оболонок мозку і периферичних нервів. Гемобластози. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба. Ішемічна хвороба серця. Цереброваскулярні захворювання. Ревматичні хвороби. Гострі запальні захворювання легень (пневмонії). Хронічні неспеціфіческір захворювання легень і рак легені. Хвороби шлунково-кишкового тракту. Хвороби нирок. Хвороби залоз внутрішньої секреції. Сепсис. Повітряно-крапельні інфекції. Кишкові інфекції. Туберкульоз.
Джозеф М. ХендерсонПатофізіологія органів травлення1997
Монографія є коротким керівництвом по фізіології і патофізіології органів травлення. У ній розглянуті механізми виникнення і причини болю в животі, патофізіологія нудоти, блювоти і діареї; етіологія і патогенез виразкової хвороби, мальабсорбції, хвороб печінки, що супроводжуються розвитком жовтяниці; панкреатитів і пухлин шлунково - кишкового тракту. Детально представлені сучасні методи діагностики патології органів черевної порожнини, лабораторні та скринінгові тести. У кожній главі наведені клінічні випадки, розгляд яких полегшує диференціальну діагностику захворювань. Для терапевтів, лікарів - гастроентерологів та студентів медичних навчальних закладів.
І. А. Ерюхин, С. А. ШляпніковЕкстремальне стан організму. Елементи теорії та практичні проблеми на клінічної моделі важкої поєднаної травми1997
У монографії представлені теоретичні та практичні аспекти екстремального, критичного стану організму. Розглядаючи організм як складну біологічну систему, автори підходять до обговорення екстремального стану з позицій сучасних синтетичних наукових напрямів, які досліджують універсальні природні закономірності поведінки складних систем: термодинаміки нелінійних процесів, синергетики, теорії катастроф. Особлива увага приділяється патогенезу ранніх і пізніх постекстремальних порушень, функціональному комп'ютерному моніторингу. Книга призначена для широкого кола лікарів і дослідників:
О.А. Коленчукова, С.В. Смирнова, А.А. СавченкоМікробіоценоз слизової оболонки носа і ріносінусіти2011
Монографія присвячена актуальним проблемам оториноларингології, мікробіології та імунології. Розглянуто питання мікробіоценозу слизової оболонки носа в залежності від етіології та патогенезу риносинуситов. Встановлено особливості мікробіоценозу слизової оболонки носа при різних патогенетичних формах риносинусита (алергічного і псевдоалергічного генезу). Розставлені акценти на специфіці мікробної флори при полипозном і бактеріальному риносинуситах. Дана характеристика мікробного пейзажу слизової оболонки носа при риносинусите в залежності від типу иммунопатологической основи запуску алергічного запалення.

Книга призначена для бактеріологів, мікробіологів, оториноларингологів, алергологів-імунологів, студентів та аспірантів медичних вузів.
ШпаргалкаВідповіді по Оториноларингології2010
Відповіді для іспиту стоматологічного факультету 4 курсу Спбгму ім. акад. І. П. Павлова.44 питання

Загальні питання та методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія і фізіологія ЛОР-органів. Патологія вуха. Патологія верхніх дихальних шляхів.
СтандартиДіагностика та лікування ЛОР захворювань2009
Стандарти діагностики та лікування таких захворювань: Гострий назофарингіт Гострий фарингіт Стрептококовий фарингіт Гострий фарингіт, викликаний іншими уточненими збудниками Гострий фарингіт неуточнений Гострий тонзиліт (ангіна). Стрептококовий фарингіт Хронічний тонзиліт Гіпертрофія мигдаликів Аденоїди Гострий тонзиліт, викликаний іншими уточненими ...
Контрольна роботаТуговухість. Класифікація. Клініка.2008
Поняття приглухуватості. Види приглухуватості. Причини приглухуватості. Симптоми приглухуватості. Лікування приглухуватості. Профілактика приглухуватості.
Кочкін Р.В.Імпедансна аудіометрія2006
Методи дослідження слуху, засновані на оцінці піддослідними відчуттів, що виникають при пред'явленні ним звукових сигналів (суб'єктивна аудіометрія) по праву домінують в клініці. По суті, це психоакустические тести. Саме в особливостях відчуття приховані безмежні можливості вивчення різних сторін і проявів слуху. Однак існує ряд ситуацій, при яких використання суб'єктивних показників неможливо або небажано. Зокрема, об'єктивні методики набувають особливого значення при дослідженні слуху у дітей, у випадках недостатності психічного розвитку досліджуваних, при порушенні свідомості внаслідок різних захворювань і травм. В ході проведення військової, трудової, судово-медичної експертизи також часто виникає необхідність об'єктивної оцінки стану слухової функції без участі в цьому процесі випробуваного. У даній книзі «Імпедансна аудіометрія» розповідається про один з методів об'єктивної оцінки слуху, який отримав останнім часом широкого поширення в клінічній аудіології, є акустична імпедансометрія - вимірювання акустичного імпедансу середнього вуха.
М.В.ФомінаПрофілактика і лікування порушень голосу в осіб голосоречевих професій: Методичні вказівки2004
У методичних вказівках висвітлені питання діагностики голосових порушень різного походження у людей голосоречевих професій. Наведено методи лікування і корекції голосових порушень, диференційовані вправи з метою постановки фізіологічного та мовленнєвого дихання, правильного голосоведення.

Методичні вказівки призначені для слухачів, що підвищують кваліфікацію за програмами вищої професійної освіти при вивченні дисципліни «Валеологія та екологія людини»
Нейман Л.В., Богомильский М.Р.Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення2001
У підручнику розглядаються будову і функції органів слуху та мовлення в нормі та патології. Значне місце відводиться сучасним методам дослідження слуху у дітей з вадами слуху та мови, новітнім засобам компенсації слухової функції, а також використанню та розвитку залишкового слуху та профілактичним заходам по боротьбі з глухотою і розладами мови у дітей.

Підручник призначений для студентів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.
Пальчун В.Т., Крюков А.І.Оториноларингологія: Керівництво для лікарів. Частина 12001
У керівництві представлені матеріали з історії виникнення і розвитку оториноларингології. У першому розділі з позицій клініки розглянуті анатомічні, фізіологічні та функціональні особливості верхніх дихальних шляхів, слухового і вестибулярного аналізаторів. На підставі цього матеріалу викладені класичні методи дослідження кожного ЛOP-органу. У другій частині послідовно описані захворювання носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха.

Окремо представлені неврологічні ускладнення і сепсис, пухлини ЛOP-органів, специфічні захворювання (туберкульоз, сифіліс, гранулематоз Вегенера, дифтерія, СНІД). Розглянуто питання професійного відбору в оториноларингології. Подано методичні рекомендації з обстеження та складання історії хвороби хворого в стаціонарі.

Для оториноларингологів та лікарів загальної практики.
Пальчун В.Т., Крюков А.І.Оториноларингологія: Керівництво для лікарів. Частина 22001
У керівництві представлені матеріали з історії виникнення і розвитку оториноларингології. У першому розділі з позицій клініки розглянуті анатомічні, фізіологічні та функціональні особливості верхніх дихальних шляхів, слухового і вестибулярного аналізаторів. На підставі цього матеріалу викладені класичні методи дослідження кожного ЛOP-органу. У другій частині послідовно описані захворювання носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха.

Окремо представлені неврологічні ускладнення і сепсис, пухлини ЛOP-органів, специфічні захворювання (туберкульоз, сифіліс, гранулематоз Вегенера, дифтерія, СНІД). Розглянуто питання професійного відбору в оториноларингології. Подано методичні рекомендації з обстеження та складання історії хвороби хворого в стаціонарі.

Для оториноларингологів та лікарів загальної практики.
Солдатов І.Б.Гофман В.Р. (ред.)Оториноларингологія2000
У підручнику з сучасних позицій викладено основні відомості з клінічної анатомії, фізіології та методам дослідження ЛОР органів. Описана клінічна картина при їх захворюваннях і ушкодженнях. Представлені основні методи лікування та профілактики, а також сучасні положення з організації оториноларингологической допомоги у Збройних силах у мирний і воєнний час.
Мітін Ю.В.Оториноларингологія (лекції)2000
В основу книги автором покладено 15-річний досвід читання лекцій з оториноларингології студентам Национального медичного університету ім. О.О. Богомольця. Лекції є викладеня ключовими вопросам спеціальності, в якіх переплетені Класичні Відомості, дані найбільш СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ та великий особистий клінічний досвід автора. За возможности Авторитети сімбіозу знань надається художня форма.
РефератРозвиток і діяльність PR-служб в охороні здоров'я Російської Федерації2012
Зміст

Вступ

«Розвиток служб« Зв'язки з громадськістю »в сфері охорони здоров'я Російської Федерації»

«Практичне впровадження PR в систему охорони здоров'я РФ»

«Роль інформаційних систем і технологій в сфері охорони здоров'я»

Висновок

Список використаної для написання реферату літератури
Курсова роботаФормування поведінку споживачів медичних послуг під впливом попиту2012
В даний час маркетинг в охороні здоров'я знаходиться в стадії становлення. Це - складний шлях еволюційного розвитку, подолання численних труднощів і протиріч, накопичення досвіду. І чим швидше позитивний досвід стане надбанням лікарів, керівників закладів охорони здоров'я, тим успішніше будуть подолані труднощі і серйозні недоліки, що стосуються самої головної цінності суспільства - здоров'я людей.
Контрольна роботаОрганізація, нормування і оплата праці на підприємстві охорони здоров'я2012
Організація, нормування і оплата праці на підприємстві охорони здоров'я. Оснащення робочого місця. Обслуговування робочих місць. Принципи. Регламент. Органаліз. Поділ праці в закладах охорони здоров'я. Види компенсаційних виплат. Перелік видів виплат компенсаційного характеру. Аналіз руху персоналу в ЛПУ за наступними даними: Стан кадрів. Середньооблікова кількість працюючих в ЛПУ середнього медичного персоналу, чол. Вибуло працюючого в ЛПУ середнього медичного персоналу, в тому числі за власним бажанням, чол. Прийнято в ЛПУ протягом року, чол. Чисельність пропрацювали в ЛПУ протягом року, чол. Коефіцієнт обороту по прийому. Коефіцієнт обороту з вибуття. Коефіцієнт плинності. Коефіцієнт сталості кадрів
Відповіді на іспитГромадське здоров'я і організація охорони здоров'я2011
Визначення поняття: «норма», «хвороба», «третій стан». Трактування терміна «здоров'я» у статуті ВООЗ. Наука про населення, її складові основні показники. Типи населення. Фактори, що впливають на здоров'я населення та їх значимість. Фізичний розвиток населення. Ознаки його вивчення. Види захворюваності, їх характеристика і методи вивчення. Оцінка стану громадського здоров'я населення. Найважливіші соціально-значущі захворювання та їх профілактика. Найважливіші завдання держави щодо охорони здоров'я громадян. Принципи російської охорони здоров'я. Поняття про соціальне страхування, фактори ризику для соціального страхування. Мета медичного страхування та його види. Суб'єкти медичного страхування, їх функції. Основні законодавчі документи з медичного страхування. Базові територіальні програми ОМС. Діяльність медичних закладів в системі медичного страхування і права громадян. Реформування системи охорони здоров'я. Державна політика з охорони здоров'я населення. Система організації медичної допомоги. Російська структура громадської охорони здоров'я. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, нові типи медичних установ. Особливості організації лікувально профілактичної допомоги сільському населенню. Діяльність амбулаторно-поліклінічних закладів, їх структура основна документація, показники роботи. Інвалідність і реабілітація. Їх значимість. Стаціонарна допомога населенню (структура, діяльність, документація, показники роботи) Швидка невідкладна медична допомога. Оцінки її роботи. Охорона материнства в Росії. Діяльність медустанов, показники роботи. Особливості охорони здоров'я дитячого та підліткового населення. Типи медустанов. Їх діяльність і оцінка роботи. Економіка охорони здоров'я, принципи і завдання. Види ефективності в охороні здоров'я. Маркетинг в охороні здоров'я, види, мети. Маркетингова діяльність в охороні здоров'я. Джерело фінансування охорони здоров'я. Модель бюджетно-страхової медицини. Поняття про бюджет і кошторисі. Фонди охорони здоров'я та форми ОМС. Їх формування і виконання. Поняття про менеджмент, мета і основні функції діяльності в управлінні охорони здоров'я. Структура управління в РФ. Система охорони здоров'я РФ (державна, муніципальна, приватна). Поняття про ліцензування та акредитації.
ЛекціяЕфективність охорони здоров'я. Визначення ефективності в охороні здоров'я2011
У лекції дано поняття ефективності охорони здоров'я, розглянуті різні види показників ефективності охорони здоров'я та їх розрахунок, велику увагу приділено показником економічної ефективності охорони здоров'я та його особливостям в охороні здоров'я.
Федеральний законПро основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації2011
Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері охорони здоров'я громадян у Російській Федерації (далі - у сфері охорони здоров'я), і визначає: 1) правові, організаційні та економічні основи охорони здоров'я громадян; 2) права та обов'язки людини і громадянина, окремих груп населення у сфері охорони здоров'я, гарантії реалізації цих прав; 3) повноваження і відповідальність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я; 4) права і обов'язки медичних організацій, інших організацій, індивідуальних підприємців при здійсненні діяльності у сфері охорони здоров'я; 5) права та обов'язки медичних працівників та фармацевтичних працівників.
Курсова роботаФормування муніципального завдання в установах охорони здоров'я2011
Вступ. Основні принципи планування охорони здоров'я на рівні муніципальних утворень. Визначення обсягів медичної допомоги, що надаються населенню муніципального освіти в рамках державних гарантій. Формування муніципального завдання МУЗ «Новопавлівська дільнична лікарня Петровськ-Забайкальський району». Висновки. Пропозиції. Висновок. Список використаної літератури.
РефератСутність системи та політики охорони здоров'я2011
Білгород, Білгородський Державний Університет. Інститут післядипломної медичної освіти. Вступ. Пріоритетні напрямки національного проекту в сфері охорони здоров'я «Здоров'я». Роль медичної сестри в програмах охорони здоров'я населення та забезпечення високої якості життя хворих. Принципи первинної медико-санітарної допомоги. Програма державної гарантії надання громадянам РФ безкоштовної медичної допомоги. Висновок. Література.
Курсова роботаОрганізація медичної допомоги в сизо2011
Вступ. Основна частина. Організація роботи медичної частини слідчого ізолятора. Лікувально-профілактичне забезпечення підозрюваних, обвинувачених та засуджених в медичній частині. Правила перекладу підозрюваних, обвинувачених та засуджених в ЛПУ. Показання для госпіталізації в ЛПУ хворих хірургічного профілю. Показання для госпіталізації в ЛПУ хворих з ЛОР-патологією. Показання для госпіталізації в ЛПУ урологічних хворих. Лікувально-профілактичні заходи щодо деяких захворювань. Психічні розлади. Алкоголізм і наркоманія. Венеричні захворювання. ВІЛ-інфекція. Туберкульоз. Травми та отруєння. Напрями підозрюваних, обвинувачених та засуджених на огляд (переогляд) в установи медико-соціальної експертизи. Медичне забезпечення підозрюваних, обвинувачених та засуджених при перевезеннях і звільнення з установ. Додаток.
Курсова роботаХарактеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі2010
Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі "ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім В. І. Розумовського Росздрава. На 5 аркушах розрахунки, графіки показників народжуваності та смертності. Дослідження причин смертності.
Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації

Департамент розвитку медичної допомоги та курортної справи

Центральний науково-дослідний інститут організації та інформатизації охорони здоров'я
Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я2009
Основні показники охорони здоров'я. Російська Федерація. Мережа та кадри медичних організацій. Російська Федерація. Розподіл медичних організацій по підпорядкованості. Російська Федерація. Лікарські кадри. Дільничні лікарі-терапевти. Дільничні лікарі-педіатри. Лікарі загальної практики. Лікарі та середній медичний персонал швидкої медичної допомоги. Середній медичний персонал. Діяльність амбулаторно-поліклінічних закладів. Забезпеченість населення лікарями основних спеціальностей. Російська Федерація. Забезпеченість населення ліжками основних спеціальностей. Російська Федерація. Ліжковий фонд. Діяльність стаціонарів. Розподіл лікарняних установ по підпорядкованості. 1Деятельность стаціонарів по підпорядкованості. Розподіл вибулих із стаціонарів. Російська Федерація. Оперативних втручання в стаціонарі. Російська Федерація. Всього. Денні стаціонари. Число установ, що мають денні стаціонари. Число місць в денних стаціонарах. Середня зайнятість місць у році в денних стаціонарах. Число надійшли в денні стаціонари. Середня тривалість перебування хворого у денних стаціонарах. Хірургічна робота в денних стаціонарах. Структура вибулих з денних стаціонарів в лікарняних учрежденіях.Россійская Федерація. Сільське охорону здоров'я. Мережа медичних організацій, що надають допомогу сільському населенню Російська Федерація. Лікарняні заклади у сільській місцевості. Медичні кадри в медичних організаціях у сільській місцевості. Діяльність лікарняних закладів у сільській місцевості. Швидка медична допомога. Російська Федерація. Число осіб, яким надано медичну допомогу амбулаторно і при виїздах на 1000 чоловік населення. Спеціалізовані служби. Кардіологічна служба. Російська Федерація. Стоматологічна служба. Російська Федерація. Протитуберкульозна служба. Російська Федерація. Дермато-венерологічна служба. Російська Федерація. Психіатрична служба. Російська Федерація. Онкологічна служба. Російська Федерація. Медичне обслуговування інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів в ЛПУ. Російська Федерація. Лікувально-профілактичні заклади, які застосовують сучасні методи оплати праці. Стан будівель лікувально-профілактичних установ. Медицина катастроф. Чисельність населення, постраждалого при різного виду надзвичайних ситуацій. Російська Федерація. Чисельність населення, постраждалого у надзвичайних ситуаціях. Сили і засоби служби медицини катастроф та їх використання для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Російська Федерація. Число уражених в надзвичайних ситуаціях з різним ступенем важки-сті поразки. Російська Федерація. Обсяг медичної допомоги, наданої ураженим в надзвичайних ситуаціях. Російська Федерація.
Пищита А.Н.Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії2008
Співвідношення морально-етичних та правових категорій у регулюванні суспільних відносин у сфері медичної діяльності Рівні регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Медична етика. Проблеми співвідношення етики і законосообразности Біомедична етика, як міждисциплінарна галузь знань, яка регламентує медичну діяльність в контексті захисту прав людини Медико-правова етика. Теоретико-правове обґрунтування принципів і її місце в системі соціального регулювання сфери медичної діяльності Медичне право в системі соціального регулювання сфери медичної діяльності Механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Характеристики механізму правового регулювання стосовно сфері медичної діяльності Елементи механізму правового регулювання у сфері медичної діяльності Правовий статус пацієнта в сучасній Росії Пацієнт - як суб'єкт медико-правових відносин Поняття та види правового статусу пацієнта Права і свободи пацієнтів - суб'єктів медико-правових відносин Обов'язки пацієнтів, як суб'єктів медико-правових відносин Юридичні гарантії реалізації прав і свобод пацієнтів, як суб'єктів медико -правових відносин Аналітичний огляд ключових способів захисту прав пацієнтів 66

Досудові способи контролю дотримання прав, свобод та захисту законних інтересів пацієнтів Судові способи захисту прав, свобод і законних інтересів пацієнтів Бібліографічний список
РефератФінансування охорони праці в галузі медицини2008
Охорона праці на підприємстві. Планування та фінансування заходів з охорони праці в галузі медицини
Контрольна роботаОцінка кадрів2008
Вступ. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу). Правові аспекти оцінки персоналу. Система оцінки персоналу на підприємстві. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства. Експертні оцінки. Сутність методів оцінки персоналу підприємства. Оцінка за методом рис Оцінка на основі аналізу праці. Функціональна оцінка. Методика визначення стилю керівництва. Оцінка за результатами діяльності колективу. Метод аналізу структури управлінської діяльності. Цільовий метод оцінки. Діагностична система оцінки Заключеніе.29

Список використаної літератури.
Колектив авторівРесурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 12008
Збірник підготовлено фахівцями:

Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (Департамент розвитку медичної допомоги населенню та курортної справи);

Центрального науково-дослідного інституту організації та інформатизації охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (відділ медичної статистики);

ВЦМК «Захист».
Колектив авторівРесурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 22008
Збірник підготовлено фахівцями:

Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (Департамент розвитку медичної допомоги населенню та курортної справи);

Центрального науково-дослідного інституту організації та інформатизації охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (відділ медичної статистики);

ВЦМК «Захист».
Дьяченко В.Г.Якість в сучасній медицині2007
В основу монографії лягли підсумки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проведених в рамках діяльності науково-дослідної лабораторії громадського здоров'я та організації охорони здоров'я ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава в 2000-2006 рр. Автором проведено аналіз сучасних підходів до управління якістю в сучасній медицині, передумов формування системи TQM в умовах реформують-вання охорони здоров'я, стратегії її функціонування в умовах ринку. Розглянуто позиції, що сприяють загальному управлінню якості і застосування статистичних та організаційних інструментів менеджменту якості. Розглянуто індустріальні моделі забезпечення якості у вигляді органічного взаємозв'язку структури, процесу і результату і ймовірні можливості застосування при виробництві медичних послуг.

Сучасне ЛПУ представляється автором у вигляді складної системи, яка зумовлює взаємодію персоналу, інформаційних потоків, фармацевтичної продукції, а також сучасних приладів, обладнання та правил проведення діагностичних і лікувальних процедур. Для досягнення високих результатів якості ці складні елементи системи повинні бути відповідно скоординовані. Управління взаємодією цих елементів і процесів найбільш важка, але разом з тим і визначальна завдання в системі організації управління якістю медичної допомоги.
Пищита А.Н.Удосконалення правового забезпечення медичної діяльності в умовах реформування охорони здоров'я Російської Федерації2007
Вступ.

Розробка теоретико-правової моделі розвитку законодавства у сфері охорони здоров'я Росії.

Сучасні проблеми нормативно-правового забезпечення вітчизняної охорони здоров'я.

Основні принципи вдосконалення медичного законодавства в умовах реформування охорони здоров'я РФ.

Визначення пріоритетних напрямів удосконалення медичного законодавства в умовах реформування вітчизняної охорони здоров'я.

Концепція обов'язкового страхування професійної відповідальності медичних працівників.

Стандартизація надання медичної допомоги.

Об'єктивізація медичної документації.

Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я.

Бібліографічний список
Пищита О.М., Гончаров Н.Г.Еволюція правового регулювання охорони здоров'я в Росії. - Історико-правові аспекти2007
Вступ Історія розвитку і становлення правового регулювання охорони здоров'я в Росії. Еволюція нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я в Росії до 1857 року Еволюція нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я в Росії після 1857. Еволюція системи управління охороною здоров'я в Росії (Історичні та організаційно-правові аспекти) Діяльність суб'єктів управління охороною здоров'я в Росії. Юридичне забезпечення системи медичної освіти в Росії. Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз) Положення про народному комісаріаті охорони здоров'я (Затверджено Постановою Радою Народних Комісарів N 590 від 18 липня 1918 року) Положення про Міністерство охорони здоров'я СРСР (Затверджено Постановою Ради Міністрів СРСР N 548 від 17.07 .1968 р) Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я (Затверджено Законом СРСР від 19.12.1969 р) Розділ I Загальні положення Розділ II Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю Розділ III Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення Розділ IV Лікувально-профілактична допомога населенню Розділ V Охорона материнства та дитинства Розділ VI Санаторно-курортне лікування. Організація відпочинку, туризму та фізичної культури Розділ VII Медична експертиза Розділ VIII Лікарська і протезна допомогу Розділ IX Міжнародні договори Нюрнберзький кодекс (Перший міжнародний "Звід правил про проведення експериментів на людях", Нюрнберг, серпень 1947 року) Бібліографічний список
Навчально-методичний посібникКерівництво до практичних занять з громадського здоров'я та охорони здоров'я2007
У навчальному посібнику представлені принципи організації та проведення санітарно-статистичного дослідження, ключові поняття і основні методи математико-статистичного аналізу, що дозволяють студентам медичних вузів підготуватися до практичних занять та набути практичних навичок вирішення ситуаційних завдань. Матеріали посібника можуть бути використані студентами для освоєння предмета при підготовці до практичних занять та іспитів.

Видання розраховане на студентів, ординаторів, аспірантів і викладачів кафедр громадського здоров'я та охорони здоров'я різних факультетів медичних вузів.
Г.В. Артамонова, В.Б. БатієвськаЕкономіка галузі (охорона здоров'я)2006
Навчальний посібник містить визначення дисципліни «Економіка галузі (охорона здоров'я)» та посібник призначений для підготовки студентів медичних вузів за фахом «Економіка та управління підприємством охорони здоров'я». Посібник складено відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти 060800.Посібник так само може бути використано для післядипломної підготовки за спеціальністю «Громадське здоров'я і організація охорони здоров'я».
Д.І. Кіча, А.В. ФомінаОснови економіки та фінансування охорони здоров'я2005
У посібнику викладено основні питання фінансування та економіки охорони здоров'я в сучасних умовах, представлені загальні відомості про діяльність медичних установ в системі медичного страхування, дані поняття про формування ринку медичних послуг, планування потреби в медичній допомозі.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація», «Сестринська справа», ординаторів, аспірантів, фахівців в галузі управління та економіки охорони здоров'я і медичного страхування.

Підготовлено на кафедрі громадського здоров'я, охорони здоров'я та гігієни РУДН.
Тищенко О.М., Заборовський Г.І.Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Навчальний посібник для студентів факультету медичних сестер з вищою освітою.2004
У навчальному посібнику викладено основні теми дисципліни «громадське здоров'я та охорону здоров'я» та їх сучасний стан. Безсумнівно, навчальний посібник буде корисним студентам медичних вузів і, насамперед, студентам сестринського факультету.
ЛекціїПухлини органів ШКТ2012
Пухлини підшлункової залози Рак підшлункової залози Цистаденокарцинома підшлункової залози Рак фатерова соска Рак позапечінкових жовчних шляхів Рак жовчного міхура Доброякісні пухлини печінки Злоякісні пухлини печінки
ЛекціїКороткий посібник-схема з діагностики та лікування основних онкогінекологічних захворювань2011
Короткий посібник-схема з діагностики та лікування основних онкогінекологічних захворювань Передпухлинні захворювання вульви

Рак вульви

Передпухлинні захворювання шийки матки Рак шийки матки передпухлинних стану ендометрію Саркома матки Пухлиноподібне освіту в малому тазу, що виходить з геніталій Рак яєчника Рак маткової труби Трофобластичної хвороба Хоріокарцинома
ЛекціїМатеріали XIV Російського онкологічного конгресу2010
Збірник містить доповіді, представлені на XIV Російському онкологічному конгресі провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями і присвячені актуальним проблемам клінічної та експериментальної онкології. До збірки включені також тези наукових робіт онкологів Росії та країн СНД.

У 2010 році планується видання збірника матеріалів XIV Російського онкологічного конгресу.
А.І.РукавішніковАзбука раку2007
Навчальний посібник присвячено діагностики та лікування солідного раку на основі його причини - ракової клітини.

У розділах розглядаються сучасні знання про канцерогенезі і його джерелах, властивості ракової клітини і їх молекулярні причини в порівнянні з нормальною клітиною того ж типу.

На цій основі викладаються сучасні методи ранньої діагностики ракових клітин і їх ліквідації - методи знищення і реверсії ракових клітин.

Навчальний посібник призначений для студентів стоматологічного факультету медичних вузів та університетів. Воно може бути корисно для лікарів-онкологів.
Петренко А.ААналіз метилування ДНК при раку шийки матки2003
Вступ метилювання ДНК Поширення метилування ДНК Функція метилування ДНК Метилирование під час розвитку Ферменти метилування Метилирование як динамічний процес Роль метилювання в канцерогенезі Генетична роль метилування ДНК в канцерогенезі Епігенетична роль метилування ДНК в канцерогенезі Порівняльний аналіз сучасних методів визначення статусу метилювання ДНК Методи аналізу статусу метилювання CpG динуклеотидів Методи ідентифікації CpG-острівців, аберрантним-метильованих в пухлинах Висновок Матеріали та методи Результати дослідження
Б. В. Афанасьєв, І. А. Балдуева, М. Б. БелогуроваДитяча онкологія2002
Даний посібник відрізняється тим, що в нього включені розділи, раніше розглядалися як виняткова прерогатива дитячих гематологів - різні види злоякісних поразок крові у дітей, хоча підхід до діагностики та лікування цієї патології характерний саме для онкологічних відділень.

У керівництві узагальнено сучасні зарубіжні дані і багатий практичний досвід персоналу Санкт-Петербурзького Центру передових медичних технологій (Міська лікарня №31) та Центру гематології СПб ДМУ. Наведено основні принципи діагностики, лікування, дано дози променевого навантаження та принципи хіміотерапії.

Керівництво призначене для дитячих онкологів, лікарів інших спеціальностей.
Жолондз М. Я.Рак: практика зцілення2001
У цій книзі ви знайдете практичні рекомендації по лікуванню онкологічних захворювань. Автор докладно розповідає про методики, заснованих на дії рослинних отрут. Важливо, що всі висновки та поради - результат власних багаторічних досліджень автора.

Чому для лікування раку знадобилися саме отрути? У чому сильні і слабкі сторони кожної методики? Чи можна поєднувати різні методи лікування? Які рослини марні (або навіть шкідливі!)? Як правильно контролювати прийом настоянок і уникнути передозування при лікуванні раку отрутами? Як харчуватися під час курсу лікування рослинними отрутами і чи потрібно проводити чистки організму?

І найголовніше: автор пропонує методику для тих, хто обмежений у коштах, і свій варіант лікування, який вибрав він і члени його сім'ї.

Ця книга - третя з тих, які автор присвятив онкологічних досліджень. Перша робота «Рак: тільки правда» присвячена помилок і помилок, які склалися в сучасній онкології; назва другої книги «Рак: активна профілактика» говорить сама за себе
ШпаргалкаШпора для іспиту з дисципліни Неврологія2012
Екзаменаційні квитки по Неврології, кафедра Фундаментальною та клінічної неврології та нейрохірургії, РГМУ
ШпаргалкаНевропатологія2012
Відповіді більш ніж 30 найпоширеніших питань по невропатології Невропатологія. Історія Філогенез нервової системи онтогенез нервової системи довгастий мозок Великі півкулі головного мозку Лобова частка Тім'яна частка скронева частка мозолисте тіло глибокі рефлекси. Дослідження екстрапірамідної системи. Дослідження чутливості дослідження вегетативної нервової системи Поняття про симптом і синдромі Периферичний параліч Центральний параліч
Реферат«Інфекційні хвороби нервової системи»2012
Вступ Інфекційні захворювання центральної нервової системи Менінгіт Енцефаліти, менінгоенцефаліти, енцефаломієліти, хорея Поліомієліт неврити, поліневрити Сифіліс нервової системи Туберкульозні ураження нервової системи нейроСПИД Висновок Література
ПрезентаціяРеабілітація пацієнтів з остеохондрозом2012
Визначення. Етіологія. Періоди. Механізми пошкодження. Особливості скарг залежно від механізму ураження. Реабілітація: визначення, основні принципи, завдання, види (включаючи приблизний комплекс вправ). Профілактика (практичні поради).
РефератКровообіг головного мозку і реакція мозку на гіпоксію2012
Вступ Головний мозок Кровообіг головного мозку Гіпоксія головного мозку Висновок Список літератури
ТаблиціТаблиці з нервових хвороб2011
У цих таблицях коротко відображені: типи розлади чутливості, типи болю, паркінсонізм, парези, гіперкінези, синдроми ураження спинного мозку, атаксії, ураження периферичних нервів кінцівок, ураження черепно-мозкових нервів, вегетативної нервової системи, інсульти, поліневропатії і т. Д.
ШпаргалкаЗагальний курс Невропатології2011
2 курс. ДНУ ім. Олеся Гончара. Факультет Психології. Основні відповіді на питання включені в курс Невропатології.
ТаблиціНавчальні таблиці з нервових хвороб2011
У цих таблицях коротко відображені: типи розлади чутливості, типи болю, паркінсонізм, парези, гіперкінези, синдроми ураження спинного мозку, атаксії, ураження периферичних нервів кінцівок, ураження черепно-мозкових нервів, вегетативної нервової системи, інсульти, поліневропатії і т. Д.
Екзаменаційні питанняІспит з неврології2011
Екзаменаційні питання з неврології. Тут представлені повні, розгорнуті відповіді на дані питання. Немає зайвого, підкреслені головні думки, виділені підзаголовки. Складені за типом конспектів ("все по поличках"). Стануть в нагоді психіатрів, клінічним психологам, неврологів і всім, хто цікавиться. Відповіді складені вручну, прочитані і були відредаговані особисто студенткою, яка здала іспит на "5".
РефератДитячі церебральні паралічі2011
Вступ. Етіологія ДЦП. Патоморфологічні зміни при ДЦП. Клінічна картина. Форми ДЦП. Діагностика ДЦП. Лікування ДЦП. Список літератури.
ШпаргалкаНеврологія2011
Рефлекторна дуга.Гематома. Поліневріт.Пріходящіе порушення мозкового кровообігу. Поразка при сіфілісе.Первічная м'язова дистрофія. Пухлини спинного мозга.Опухолі головного мозку. Мозжечок.Острий розсіяний енцефаломієліт. Марганець, чадний газ.Етіловий спирт. Мишьяк.Отравленіе ртуттю, свинцем. Бульбарний, псевдобульбарний сіндром.Альтернірующіе системи. Міотоніческіе сістеми.Ішеміческій інсульт. Геморагічний інсульт.Рассеянний склероз. Чутливість віди.Чувствітельность приватна. Порушення сознанія.Ліцевой.Тройнічний. Травми головного мозга.Пораженія спинного мозку. Головний боль.Головокруженія. Плексопатія.Епілепсія.
РефератХвороба Паркінсона2011
Хвороба Паркінсона - визначення Історія вивчення Епідеміологія Етіологія Екологічні фактори Окислювальна гіпотеза Патогенез: Патологічна анатомія Патологічна фізіологія Клінічна картина Діагностика Класифікація паркінсонізму і частота народження його окремих форм Стадії Паркінсона по Хен і Яру Лікування Прогноз
Контрольна роботаЧерепно-мозкові нерви2011
МДПУ, 4 курс, спеціальна психологія. Види черепно-мозкових нервів, види патологій, методи дослідження патологій ч. М. Нервів.
Контрольна роботаОсобливості ВНД людини. Розвиток мови в онтогенезі і її порушення2011
Основи нейрофізіології і ВНД. Особливості вищої нервової діяльності людини. Основні характеристики мови в онтогенезі. Розвиток фонетико-фонематичної сторони мови в онтогенезі. Розвиток лексико-граматичної сторони мовлення у дітей в онтогенезі. Розвиток зв'язного мовлення у дітей в онтогенезі. Основні види мовних порушень. Порушення звуковимови. Алалия. Дислалия. Порушення мови при зниженні слуху. Заїкання. Ринолалия. Порушення голосу. Висновок.
РефератЧерепно-мозкова травма2011
Принципи етапного лікування постраждалих з ушкодженнями черепа і головного мозку. Гострий травматичний набряк мозку. Оперативні втручання пораненим в череп і мозок. Накладення на рану глухого шва. Принципи етапного лікування постраждалих із закритими ушкодженнями хребта і спинного мозку. Принципи етапного лікування при пораненнях хребта.
Методичні вказівкиНервово-психічні розлади2011
У справжніх рекомендаціях викладаються наступні навчальні питання: Поняття про неврозах, види, причини, ознаки, долікарська допомога »Неврастенія. Істерія. Психастенія (невроз нав'язливих станів). Поняття про психічні захворювання, причини, ознаки, долікарська допомога. Реактивні психози. Травматичні психози. Інтоксикаційні психози. Епілепсія, причини, ознаки, долікарська допомога і догляд при епілептичному припадку.
Реферативний оглядПитання етіопатогенезу дитячого церебрального паралічу (ДЦП)2010
Реферативний огляд стану проблеми за літературними джерелами до 1999 року. Короткий зміст: різні визначення ДЦП, мозок і організація рухів, онтогенез, ДЦП як інвалідність і як енцефалопатія, етіологія ДЦП, ДЦП та спадкові хвороби, внутрішньоутробні інфекції, ДЦП та імунна система, недоношеність, перинатальні порушення мозкового кровообігу, родова травма, перинатальна гіпоксія, патологія вагітності та ураження нервової системи плода, ГБН і білірубінова енцефалопатія, патанатомія і патофізіологія ДЦП. У додатку 20 класифікацій ДЦП.
Контрольна роботаЛімбічна система мозку2010
Морфофункциональная організація. Перший комплекс. Другий комплекс. Стара кора. Третій комплекс. Підкіркові структури. Гіпоталамус. Ретикулярна формація середнього мозку. Функції лімбічної системи
Контрольна роботаРозлад мовної функції: Дизартрия2010
Вступ Дизартрия. Її характеристика, форми Обстеження дітей з дизартрією, діагноз Лікування та корекція Висновок Список літератури
ЛекціїЦентральна нервова система (ЦНС)2009
Еволюція нервової системи. Ембріогенез головного мозку. Загальний план будови нервової системи. Структурна організація нервової системи. Біле і сіра речовина, провідні шляхи. Поняття про нейрон як структурної одиниці нервової тканини. Морфологія, види нейронів. Нейроглія, будова, види, функції. Астроцити, олігодендроціти, мікрогліоціти. Нервове волокно. Будова, види, функції. Мієлінові і безміеліновие волокна. Волокна типу А, В, С. Спинний мозок. Зовнішня будова, форма, протяжність, довжина, борозни, відділи, потовщення. Спинний мозок, внутрішню будову. Топографія білої і сірої речовини спинного мозку. Рефлекторна дуга, ланки дуги. Головний мозок. Зовнішній вигляд, вагу. Відділи головного мозку. Черепно-мозкові нерви. Локалізація ядер, назви нервів і їх функції. Задній мозок. Відділи, загальний план будови. Четвертий шлуночок мозку. Відділи мозку. Утворюють його. Дно четвертого шлуночка. Мозочок. Зовнішній вигляд. Локалізація в черепі. Відділи і ніжки мозочка.
Атестаційна роботаАтестаційна робота на вищу категорію медсестри неврологічного кабінету2009
Відображені показники роботи медсестри неврологічного прийому в поліклініці за 2 роки, диспансеризація хворих, санітарно-освітня робота, бібліографія
РефератГідроцефалія2008
Історична спадщина Визначення гідроцефалії Класифікація хвороби Етіологічна класифікація Морфологічна класифікація Функціональна класифікація Причини гідроцефалії Прогресуюче або стаціонарне перебіг хвороби Діагностика Діагностичні критерії Лікування гідроцефалії Використана література
Столяров І.Д., Бойко А.Н. (Ред)Розсіяний склероз2008
У керівництві в компактній формі представлені дані про етіологію, епідеміології, патогенез, діагностику, клініку, лікуванні та реабілітації пацієнтів з розсіяним склерозом (РС). Особливу увагу приділено сучасним методам нейровізуалізації, іммунодіагностікі, застосуванню генноінженерних иммунокорригирующих препаратів, медико-соціальному аспекту проблеми. Наведено адреси та контактні телефони медичних та громадських організацій, що працюють з хворими РС.

Робота заснована на літературних даних і на власних клінічних дослідженнях, проведених на базах Інституту мозку людини РАН, Санкт-Петербурзького медичного університету ім. акад. І. П. Павлова, Prevention and Health (Лейден, Нідерланди) та підтриманих грантами Російського фонду фундаментальних досліджень, Російського гуманітарного наукового фонду, ФЦП "Інтеграція", грантом Міжнародної федерації товариств РС.

Посібник призначений для лікарів, клінічних ординаторів, аспірантів медичних вузів і НДІ.
РефератОстеохондроз та його профілактика2006
Вступ. Остеохондроз і причини його виникнення. Види остеохондрозу. Профілактика. Ортопедичний режим. Форми занять фізкультурою. Висновок. Література.
Ю.Н.БиковНеврологія2005
Лекційний курс висвітлює більшість розділів неврології. У короткій формі представлені основні відомості з історії неврології як науки, анатомо-фізіологічні, епідеміологічні, клінічні аспекти. Читач може ознайомитися з сучасними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань нервової системи. Лекційний курс призначений для студентів вищих навчальних закладів, де ведеться викладання курсу нервових хвороб.
А.В. ВасильєваВегетосудинна дистонія: симптоми і ефективне лікування2004
Вегетативно-судинна дистонія - одне з найбільш часто зустрічаються захворювань. У книзі розповідається про різноманітних проявах цього розладу і його можливі причини, про основні принципи функціонування системи кровообігу і роботи нервової системи. Приділено увагу корекції способу життя, яка необхідна для лікування від цього захворювання: правильного харчування, фізичної та емоційної активності, шкідливим і корисним звичкам. Розглядаються багато способи лікування вегетосудинної дистонії - як традиційні (від медикаментів і рослинних засобів до дихальної гімнастики), так і нетрадиційні: лікування водою, продуктами бджільництва, звуками, запахами, а також анімалотерапія.
Азімов АйзекЛюдський мозок. Від аксона до нейрона2003
З цієї чудової книги ви дізнаєтеся про будову та таємниці центральної нервової системи людини, про анатомії, фізіології та складних біохімічних процесах, що протікають в головному мозку. У книзі багато цікавих і дотепних історій про відкриття та феномени, гіпотезах і перспективи науки псіхобіохіміі!
Качесов В. А.Основи інтенсивної реабілітації. Травма хребта та спинного мозку. Книга 12002
Автор - кандидат медичних наук, науковий співробітник НДІ ім. Н.В. Скліфосовського, узагальнює накопичений 18-річний досвід інтенсивної реабілітації постраждалих з хребетно - спінальної травмою.

Видання в 1999 р книги "Основи інтенсивної реабілітації", присвяченої реабілітації постраждалих з хребетно - спінальної травмою, викликало величезний інтерес у медичному світі і у хворих. Книга швидко зникла з прилавків магазинів. У багатьох медичних центрах Росії і за кордоном успішно застосовуються розроблений автором технологічні рішення для реабілітації хворих з паралічами, контрактурами, помилковими суглобами. В випущених монографіях "Помилкові суглоби кісток", "Мануальна терапія в практиці травматолога-ортопеда", "Основи інтенсивної реабілітації ДЦП", у численних журнальних статтях наводяться дані наукових досліджень, які підтверджують високу ефективність розроблених методів. Авторські технології, способи і пристрої для інтенсивної реабілітації визнані винаходами і захищені патентами РФ.

У книзі наводиться нестандартний погляд на патогенез спінальної травми. Детально описана і показана на фотографіях технологія інтенсивної реабілітації. У додатку коротко викладені цікаві відомості про психологію постраждалих.

Книга написана доступною мовою і представляє безперечний інтерес для реабілітологів, невропатологів, ортопедів, лікарів інших спеціальностей, а також для постраждалих та їх родичів.
Ляпидевский С.С.Невропатологія2000
Природничо-наукові основи спеціальної педагогіки: Учеб. для студ. вищ. навч. Закладів.

Підручник підготовлено відповідно до програми курсу «Невропатологія», який є базовим при вивченні інших медичних і психолого-педагогічних дисциплін, що викладаються на дефектологических факультетах.

Адресований студентам вищих і середніх навчальних закладів.
Е.І.Гусев, А.Н.Коновалов, Г.С.БурдНеврологія і нейрохірургія2000
У підручнику представлені основні відомості з загальної та приватної клінічної неврології та нейрохірургії. Викладено сучасні уявлення про морфології і функціях нервової системи, методах обстеження хворих, етіологію, патогенез, клінічних проявах, діагностиці, методи лікування та профілактики захворювань нервової системи, а також про основи реабілітаційних заходів і медико соціальної експертизи.
ЛекціїЛекції та практичні завдання з генетики2011
Історія методи Основи молекулярної генетики Закономірності успадкування ознак Мінливість Класифікація спадкових хвороб Хромосомні хвороби Спадкові генні хвороби Діагностика, лікування та профілактика спадкових хвороб
Угольникова Є.Г. (Упор.)Збірник завдань з медичної генетики2011
Збірник завдань з медичної генетики Складено за різними літературними джерелами викладачем медичної генетики Енгельського медичного коледжу Угольнікова Є. Г. Зміст: Пояснювальна записка Основні закономірності спадковості Спадковість і патологія. Генні хвороби. Спадковість і патологія. Методи вивчення спадковості людини. Медико-генетичне консультування. Додаток Складання родоводів. Додаток Спадкові захворювання. Додаток Алгоритм розв'язання задач з генетики. Додаток
РефератПроблеми медичної генетики. Медико-генетичне консультування2011
Медична генетика, її розвиток. Проблеми мед. генетики, етичні принципи, генетичний скринінг, пренатальна діагностика, Цілі, завдання і методи МГК, етапи МГК.
Контрольна роботаХромосомні хвороби викликані порушенням числа аутосом2011
Поняття про аутосомах, їх кількості, функціях. Часткові і повні моносомії: синдром «котячого крику» синдром Лежена синдром де Груші Трисомії: синдром Дауна синдром Едвардса синдром Патау
РефератСпадкові захворювання2011
Вступ - Етіологія спадкових хвороб - Генні хвороби - Хромосомні хвороби - Хвороби з первинним біохімічним дефектом - Лікування і профілактика спадкових хвороб Висновок Література
РефератСпадкові захворювання людини2010
Вступ Предмет і методи антропогенетики та медичної генетики. Організація спадкового апарату клітин людини (рівні організації: генний, хромосомний, геномний). Мутаційний процес і спадкові захворювання людини. Чинники, що викликають мутації спадкового апарату. Значення діагностики і лікування від спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування в профілактиці спадкових захворювань.
РефератХромосоми та хромосомні хвороби2010
Хромосоми та хромосомні хвороби. Стоматологічні прояви спадкових хвороб і синдромів. Черепно - лицьові аномалії, зокрема морфологічні зміни в зубах, можуть бути обумовлені хромосомними абераціями, генною мутацією, а так само спільними діями багатьох генів і факторів середовища. такі мультифакторні захворювання є поширеною групою спадкових захворювань і вроджених вад розвитку.
РефератГенні захворювання та їх характеристика2009
Генні хвороби; Причини генних патологій; Аутосомно-домінантні моногенні хвороби; Аутосомно-рецесивні моногенні хвороби; Зчеплені з Х-або Y-хромосомами хвороби; Класифікація: Принципи класифікації; Класифікація. Література.
РефератХромосомні хвороби статі (синдром Тернера, синдром трисомії X)2009
Вступ Механізм порушень розвитку при хромосомних хворобах Класифікація хромосомних хвороб Загальна характеристика болезнейСіндром Шерешевського - Тернера Синдром трисомії - X Висновок Список використаної літератури
Тюняєв А.А.Групи крові. Синдром гомеологіческо-хромосомного імунодефіциту2009
Монографія присвячена дослідженню: чи пов'язано між собою географічний розподіл груп крові серед населення з антропологічними та медичними змінами, що відбулися в досліджуваних групах цього населення. Робота дозволяє вирішити питання про взаємодію груп крові і генетичними захворюваннями, маючи на увазі, що останні є неминучим наслідком першого. Базою для цих досліджень послужила методологія нової фундаментальної науки Організміка, розробником якої є автор. У додатку до монографії викладені короткі основи нової науки Організмікі.

Монографія призначена для дослідників - медиків, біологів і генетиків, професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів університетів та ВНЗ цих спеціальностей. Вона може становити інтерес і для істориків, і антропологів, а також для всіх, хто цікавиться новими, нетрадиційними підходами в наукових дослідженнях
Т. П. ДюбковаВроджені і спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика)2008
Посібник містить короткий опис різних форм спадкової патології людини. Велику увагу приділено питанням допологової діагностики та профілактики вроджених і спадкових хвороб. Залучені новітні досягнення в цій галузі знань. Запропоновано контрольно-навчальні питання для кращого засвоєння теми. Представлений короткий словник термінів. Призначено для студентів вузів, що навчаються за програмою курсу «Основи медичних знань». Може бути використано студентами медичних університетів
Асанов А. Ю.Основи генетики та спадкові порушення розвитку у дітей2003
Навчальний посібник для студдентов вищих педагогічних навчальних заведеній.Біологіческіе основи спадковості людини Клітинна теорія Будова тваринної клітини. Основні органели та їх функції Яйцеклітина і сперматозоїд Гаметогенез Запліднення і ранні стадії ембріонального ...
ТаблиціШкірні та венеричні хвороби2011
Опис захворювань по всьому курсу КВБ в таблицях: етіологія, класифікація, симптоми, лікування.
ШпаргалкаДерматовенерологія2011
Відповіді до екзамену з дерматовенерології. Містить короткі, лаконічні відповіді на 118 екзаменаційних питань.
ШпаргалкиДерматовенерологія2011
Шкіра - це елемент імунної системи організму, захисний покрив людини, яка має вплив на функціонування всіх внутрішніх органів і систем. Шкіра виконує ряд життєво необхідних функцій, які забезпечують нормальне функціонування всіх систем організму. Інформативні відповіді на всі питання курсу «Дерматовенерологія» відповідно до Державного стандарту. Будова та функції шкіри Придатки шкіри Короста. Етіологія, патогенез, клініка Короста. Діагностика, лікування, профілактика Вошивість Атопічний дерматит. Етіологія, патогенез, клініка Атопічний дерматит Простий герпес, або простий бульбашковий лишай Вторинний, або рецидивний, простий герпес Оперізувальний герпес або оперізуючий лишай Атипові форми герпес-вірусної інфекції Папіломавірусна інфекція ..... і т.д.
Кафедра дерматовенерологіїІсторія хвороби2011
Загальні відомості про бол Скарги Анамнез захворювання Анамнез життя Об'єктивне дослідження Status localis План лабораторного дослідження Обгрунтування клінічного діагнозу Диференціальний діагноз Лікування Щоденник курації Епікриз Список використаної літератури
Методичні рекомендаціїВоші людини2010
"Воші людини" (Діагностика, медичне значення, заходи боротьби) (затв. Заступником начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ СРСР 5 липня 1990 N 15 / 6-28) Воші людини. Загальна характеристика вошей. Діагностика видів вошей. Медичне значення вошей. Методи боротьби з вошами. Таблиця для визначення вошей людини. Характеристика життєвих схем вошей людини. Препарати і норми витрати для боротьби з педикульозом голови. Препарати і норми витрати для боротьби з вошами на білизні, одязі і в приміщеннях. Список рекомендованої літератури.
РефератСифіліс2010
Вступ: що таке сифіліс? Загальні принципи діагностики сифілісу. Лабораторна діагностика сифілісу. Як інтерпретувати тести на сифіліс?
Курсова роботаВітиліго2010
Вступ. Порушення пігментації шкіри. Вітиліго - що це? Фактори що впливають на розвиток вітиліго. Епідеміологія (поширеність). Анамнез (причини вітіліго). Етіологія вітіліго.Патогенез. Клінічна картина. Фізикальне дослідження. Диференційний діагноз. Додаткові дослідження. Лікування. Підводимо підсумки: чи можна позбутися вітіліго? Висновок. Список літератури.
ЛекціїЛекції з дерматовенерології2009
Анатомія, гістологія та функції нормальної шкіри. Піодермії. Стафилодермии, стрептодермії. Змішані стрептостафілодерміі. Короста. Педикульоз, ДЕРМАТИТИ. ЕКЗЕМА. НЕЙРОДЕРМІТ. Кропив'янка. Набряк Квінке. Псоріаз. Червоний плоский лишай. Рожевий лишай Жильбера. Багатоформна еритема. Грибкові захворювання шкіри. Кератомікози. Пахова епідермофітія. Мікози стоп, грибкові захворювання. Тріхомікози. Хвороби сполучної тканини. Червоний вовчак. Склеродермія. Вірусні захворювання шкіри, себорея, вугрової хвороба, міхуреві дерматози. Герпетиформний дерматоз Дюринга. Загальний перебіг сифілісу. Первинний період. Вторинний період сифілісу. Третинний період. Природжений сифіліс, профілактика. Прихований сифіліс, класифікація, діагностика. Клінічне значення серологічних реакцій. Лікування хворих на сифіліс. Гонорея чоловіків. Диспансерні методи в організації боротьби з венеричними захворюваннями. Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоніаз, хламідіоз, мікоплазмоз, герпетична інфекція, кандидоз, гарднерельоз (бактеріальний вагіноз), гострі кондиломи, СНІД).
Інформаційний матеріалДерматовенерологія2008
Вступ в дерматологію Дерматити Кропив'янка. Токсикодермії Екзема. Атопічний дерматит. Нейродерміт Псоріаз. Червоний плоский лишай Дифузні хвороби сполучної тканини. Міхуреві дерматози. Піодермії. Вірусні дерматози. Паразитози. Мікози. Сифіліс. ВІЛ-інфекція. Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекції Гонорея Негонорейні уретрити
П. Д. ГуляйШкірні та венеричні хвороби2003
У навчальному посібнику викладено основні дані про анатомію, гістології, фізіології шкіри, їх особливості в дитячому віці. Представлено різні методи обстеження, що застосовуються в повсякденній практиці для діагностики шкірних і венеричних хвороб, висвітлені питання гігієни шкіри і волосся, харчування та лікування хворих. У короткій і доступній формі викладені питання етіології, клініки та профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних хвороб.

Рекомендується для студентів лікувального, медико-психологічного та педіатричного факультетів, медичних сестер з вищою освітою.
Родіонов А.Н.Грибкові захворювання шкіри2000
У другому виданні керівництва наведені дані про етіологію, патогенез, клініку, сучасні методи діагностики грибкових захворювань шкіри. Особливу увагу приділено диференціальної діагностики та профілактики поверхневих дерматомікозів. Розглянуто сучасні засоби і методи етіотропної і патогенетичної терапії. Спеціальна глава присвячена особливостям перебігу, діагностики та терапії дерматомнкозов у ВІЛ-інфікованих хворих.
РефератВенеричні захворювання2000
Поняття про венеричні хвороби. Перебіг сіфілісу. Перебіг гонореї. Боротьба з венерічнімі захворюваннямі. Фактори, что ускладнюють боротьбу з венерічнімі захворюваннямі. СНІД
А. Н. РодіоновСифіліс2000
Історія Епідеміологія Етіологія Патогенез Реінфекція і суперінфекція при сифілісі Класифікація сифілісу Загальні принципи клінічної діагностики сифілісу Клінічні прояви сифілісу ..... і т.д.
Ю.В. Сергєєв, А.Ю. СергєєвOніхомікози грибкові інфекції нігтів1998
Книга являє собою сучасне керівництво з діагностики та лікування оніхомікозів - грибкових інфекцій нігтів. Вперше детально викладені питання етіології та патогенезу, дана сучасна клінічна класифікація онихомикозов. У книзі викладено принципи терапії оніхомікозів, описані всі існуючі препарати і схеми їх застосування. Представлені традиційні методи лікування, а також відомості про коригуючої терапії та профілактики.

Для дерматологів та лікарів інших спеціальностей, мікологів, фармацевтів, студентів медичних інститутів.
ЛекціїШкірні та венеричні хвороби1997
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Висип. Піодермії, короста, педикульоз. Алергічні хвороби шкіри. Грибкові захворювання шкіри. Міхуреві і бульбашкові захворювання шкіри. Дифузні захворювання сполучної тканини. Псоріаз. Захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. Вторинний сифіліс. Третинний сифіліс. Природжений сифіліс. Серологічна діагностика сифілісу. Лікування. Чоловіча гонорея
РефератІсторія медицини2012
Виникнення медицини та її розвиток до 16 століття. Медицина в 16-19 століттях. Розвиток медицини в 20 столітті. Деякі проблеми сучасної медицини. Медицина в СРСР. Література.
РефератІсторія розвитку гематології2012
Вступ Накопичення знань про склад і властивості крові Відкриття еритроцитів і встановлення їх терміну життя Вивчення гемоглобіну Відкриття груп крові і резус-фактора Відкриття лейкоцитів і механізму імунітету Відкриття тромбоцитів і опис механізму згортання крові Розвиток трансфузіології Перший досвід Рішення проблеми зберігання крові Пошук кровозамінників Розвиток трансфузіології в СРСР Російська служба крові в наші дні Розвиток клінічної гематології. Становлення гематології в Росії Лікування лейкозів Лікування анемій Трансплантація кісткового мозку Висновок Список літератури
РефератНімецький лікар і бактеріолог Генріх Роберт Кох2012
Ранні роки життя Вища освіта Основні досягнення та наукові праці Видатні відкриття Учні та послідовники великого вченого
РефератМатвій Якович Мудров - великий російський вчений2011
Вступ Основні біографічні дані. М. Я. Мудров в роки свого навчання. Діяльність М. Я. Мудрова в медицині. Оцінка діяльності Мудрова сучасниками і нащадками. Висновок. Список Літератури.
РефератЦікаві відкриття в медицині2011
Вступ Історія Г. Н. Ситіна Метод Ситіна (СОЕВУС) Висновок Список літератури
Железникова Л.І., Колядо В.Б. Колядо Є.В., Слухай Є.Ю.Історія медицини2010
У навчально-методичному посібнику представлені план лекцій, семінарів і логічна схема семінарських занять, включаючи контрольні запитання, тести з історії медицини, перелік питань до заліку. Видання буде корисним при самопідготовці до занять і заліку. Дане видання перероблено і доповнено відповідно до сучасних вимог, що пред'являються до навчально-методичними посібниками. Для студентів лікувального, педіатричного та медико-профілактичного факультетів
РефератМедицина народів Америки до і після Конкісти2010
Історія Джерела з історії та медицині Розвиток емпіричних знань Розвиток медичних знань Організація медичної справи Література
Курсова роботаАндрій Везалий в історії анатомії та медицини2010
Вступ Біографія Андрія Везалія: юність, навчання в університеті. Діяльність Андрія Везалія в університеті. Відхід від науки. Критичний аналіз книг Везалія. Висновок Список літератури Програми
РефеpатІсторія розвитку акушерства2010
Первіснообщинний лад. Рабовласницький лад. Стародавня Греція. Середні століття - феодалізм. Період капіталізму. Розвиток акушерства в Росії. Історія кафедри акушерства та гінекології.
М. Б. МирськийІсторія медицини та хірургії2010
У книзі викладені стадії розвитку хірургії (від епохи стародавніх цивілізацій до епохи Нового часу) в контексті всієї світової медицини. Навчальний посібник написано в рамках офіційно затвердженої програми викладання з курсу "Історія медицини" і призначений для студентів медичних вузів і факультетів, а також аспірантів і ординаторів для здачі кандидатського мінімуму. Навчальний посібник доповнено компакт-диском, що містить ілюстративне додаток з фотографіями і портретами відомих діячів медицини та хірургії - вчених і лікарів.
ЛекціїІсторія фармації: курс лекцій і збірник практичних завдань2009
Курс лекцій представлений за програмою ССУЗов. Містить матеріал з курсу "Історія фармації".

Методична розробка супроводжена матеріалом для практичних завдань з предмету.
Методичні вказівкиІсторія медицини2009
Історія медицини як наука і навчальна дисципліна Первісне суспільство: витоки емпіричного лікування Великі держави Стародавнього Сходу: особливості лікування та медицини (IV тис. До н.е. - V ст н.е.) Медицина цивілізацій античного Середземномор'я (кінець III тис. До н .е. - V ст. н.е.) Медицина епохи раннього і класичного середньовіччя: етапи становлення науч-ного напрямку (V - XV ст.) Медицина періоду пізнього середньовіччя: затвердження досвідченого знання і клини-чеського спостереження Медицина Нового часу: медико -Біологічно напрям (XVIII - початок XX в.) Клінічна медицина Нового часу (XVIII - початок XX в.) Основні аспекти розвитку медицини Новітнього часу Медицина на сучасному етапі Становлення і розвиток медичної справи Пензенського краю Додатки
І.М. Раздорський, С.П. ЩавелёвНариси історії фармації Випуск перший Народження цілителя і його аптеки: стародавні цивілізації2006
У навчальному посібнику узагальнено досвід викладання курсів історії фармації та управління в галузі менеджменту лікарських засобів, а також відповідних моментів філософії та культурології на фармацевтичному факультеті Курського державного медичного університету в 1990-і - 2000-і рр. Виділено основні періоди і цивілізаційні типи лікарського лікування в історії людства. Зібраний різноманітний фактичний і концептуальний матеріал про те, як оберігали здоров'я і боролися з недугами носії різних культурних традицій; які соціальні ролі грали цілителі в окремі епохи світової історії, в рамках різних типів соціуму. У порівнянні з курсом історії медицини акцент зроблено на фармакологічних і фармацевтичних сторонах лікування у всій різноманітності їх культурно-історичних форм та персонификаций.

Для студентів і викладачів медичної школи, всіх, хто цікавиться соціальною антропологією ліки і аптечної справи в минулому і сьогоденні.
Созінов А.С., Гурилева М.Е., Поспєлова Є.Ю.Історія медицини: Методичні рекомендації до практичних занять2005
Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам КДМУ при підготовці до практичних занять по курсу історія медицини. У додатку наведені теми курсових робіт, питання до заліку, витяги з текстів історичних джерел
Курсова роботаКурсова робота2004
Фармація в епоху Петра Розвиток фармації в Росії в 18 столітті і першій половині 19 століття Розвиток вітчизняної фармації в 18 столітті. Лікарський справа в Росії до 18 століття Аптекарський приказ Петровські реформи Підготовка аптечних працівників в 18 столітті Російська фармацевтична література 18 століття Військові та цивільні фармакопеї.
С. М. МарчуковаМедицина в дзеркалі історії2003
Книга розповідає про виникнення і розвитку медичних знань, про сприйняття здоров'я і благополуччя людини в культурах країн Стародавнього Сходу, античного світу, європейського середньовіччя і Відродження. Детально розглянуто особливості медицини Стародавнього Єгипту, Китаю, Індії та Тибету, багато уваги приділено викладу основ грецької та римської медицини та її зв'язку з грецькою філософією, розповіді про індійських і античних традиціях у навчаннях Авіценни та інших арабських лікарів. Викладена історія розвитку середньовічної медицини в контексті християнської культури, формування анатомії Нового часу в працях А. Везалія. Окрема глава присвячена медичним уявленням Давньої Русі. Завершують книгу відомості про походження медичних символів. В кінці кожного розділу позначені питання і завдання, що допоможе використовувати книгу в якості додаткового матеріалу до біологічних і історичних дисциплін, підвищить загальнокультурну спрямованість освіти. Доступна і цікава форма викладу, велика кількість ілюстрацій роблять книгу цікавою не тільки для школярів, студентів та викладачів, але і для більш широкого кола читачів.
ДоповідьІсторія медицини1996
Сиркин А.М.- «Володимир Микитович Виноградов на лекції і на обході», Історичний вісник Московської Медичної Академії ім И.М.Сеченова Том 4, Москва. Вступ. Науково-практична робота Володимира Микитовича Виноградова. Педагогічна діяльність Володимира Микитовича Виноградова. Висновок.
Карімов У.И., Хуршут Е.У. (Упор.) Абу Алі ібн СінаКанон лікарської науки. Вибрані розділи1993
Щодо визначення поняття медицини. Про елементах.О натурах.О соках.О єстві органу та його частин. Про сілах.О хворобах, про їх загальні причини і проявах. Про прічінах.О пульсе.О сечовипусканні і іспражненіі.О вихованні. Про режим, загальному для людей, що досягли зрілості. Про сон і бодрствованіі.О режимі посунених в роках. Про перерві места.О режимі мандрівників. Про способи лікування взагалі. Повчання про те, з чого нам починати лікування. Хвороби голови.О головних болях, тобто про різновиди головного болю. Хвороби нервов.Болезні глаз.Заболеванія серця. Захворювання почек.Заболеванія сечового міхура. Розширення вен.Болі в органах. Ознаки натур насіннєвих органов.Беременность і пологи. і багато іншого.
РефератТехніка безпеки медичного персоналу в плані профілактики зараження вірусними інфекціями2012
Вступ Фактори ризику зараження хірургів вірусними гепатитами та види профілактики Загальне поняття ВІЛ-інфекції та профілактика ВІЛ-інфекції в хірургії Висновок Список використаної літератури
ШпаргалкаВідповіді до екзамену з інфекційних хвороб2011
Відповіді до екзамену з інфекційних захворювань. Включають в себе короткі відповіді на екзаменаційні питання кафедри БДМУ. Зміст: висипний тиф, черевний тиф, паратифи, сальмонельоз, чума, холера, сибірська виразка, методи боротьби з дегідратацією, ГКІ, грип і т. Д.
РефератПрофілактика парентеральних вірусних гепатитів2011
Парентеральні (гемоконтактних) гепатити Шляхи зараження Заходи профілактики Епідеміологічне обстеження Екстрена імуноглобулінопрофілактики Інфікування медичного працівника
ЛекціїМенінгококова інфекція та Кашлюк. Паракоклюш2011
Менінгококова інфекція: Історична довідка, Збудник, 3 групи джерел збудника інфекції, Механізми інфікування, патогенез, клініка, менінгококова носійство. Коклюш. Паракоклюш: Історична довідка, епідеміологія, патогенез, Клінічна картина, Діагностика, Показання до госпіталізації, Лікування на дому, Вакцинопрофілактика. Протиепідемічних заходів в осередках менінгококової інфекції протиепідемічних заходів в осередках коклюшу
РефератКишкові інфекції та їх профілактика. Відмінні ознаки кишкових інфекцій від харчових отруєнь мікробної природи2011
«Кишкові інфекції та їх профілактика. Відмінні ознаки кишкових інфекцій від харчових отруєнь мікробної природи »До гострих кишкових інфекцій відносяться черевний тиф, паратифи А і В, дизентерія, холера, інфекційний гепатит та ін. Цій групі захворювань властиві однотипна локалізація збудника (кишечник), однакові механізми та шляхи зараження (фекально -оральний, контактно-побутовий), подібні кишкові прояви хвороби (розлад функції кишечника), а також загальні принципи боротьби та профілактики. Джерелами інфекції є тільки хвора людина і бактеріоносій; за винятком паратифу В, джерелом якого, крім людини, можуть бути деякі тварини (велика рогата худоба, свині, птахи). Особлива роль у поширенні кишкових інфекцій належить харчовому і водному шляхах, що пов'язано з тривалою виживанням збудників у воді та їжі.
РефератКір2011
Вступ

Характеристика збудника

Епідеміологічна характеристика захворювання

Принципи мікробіологічної діагностики

Принципи лікування і профілактики захворювання

Висновок

Список використаної літератури

ЛекціяСНІД2011
Лекція для студентів і лікарів загальної практики. Історична довідка Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічна картина. П'ять основних форм СНІДу Лабораторна діагностика Лікування.
РефератВірус імунодефіциту людини (ВІЛ)2011
Даний реферат містить досить повну інформацію про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), а також про синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Матеріал подано в досить зрозумілою, цікавій формі і підійде для доповіді на будь-якому курсі, будь-якого університету, будь-якої спеціальності. Зміст: 1. Вступ 2. Що таке СНІД 3. Історія хвороби та ВІЛ 4. Гіпотеза №1: У всьому винні мавпи 5. Гіпотеза №2: Вірус, що викликає СНІД, набагато старше, ніж вважалося раніше 6. Гіпотеза №3: ВІЛ існував завжди 7. Гіпотеза №4: ВІЛ з'явився через помилку вчених 8. Гіпотеза №5: ВІЛ був отриманий в лабораторіях Пентагону 9. СНІД в Росії 10. Тривалість життя вірусу поза організмом людини 11. ВІЛ - причина СНІДу 12. Висновок 13 . Бібліографічний список
ЛекціїКлініка, діагностика, профілактика інфекційних хвороб2010
У матеріалі представлена інформація з клінічної та лабораторної діагностики, специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних захворювань в тому числі сказ, ботулізм, черевний тиф, паратифи, вірусні гепатити, грип, дизентерія, дифтерія, кір, краснуха. малярія, Менінгококова і паротитна інфекції, сальмонельоз, сибірська виразка та інше.
ШпаргалкаІнфекційні захворювання2010
Черевний тіф.Паратіф А і В.Холера.Амебіаз.Іерсініози.Аскарідоз. Тріхінеллез.Сипной тиф, б-нь Брілле-Цінссера.Ехінококкоз. Энтеробиоз.Ку-лихорадка.Лайм-боррелиоз.Лептоспироз.Туляремия.Сибирская виразка. Менінгококова інфекція.Чума.Столбняк.Бешенство.Орнітоз. Легіонеллез.Рожа.Гріпп.Піщевие токсікоінфекціі.Сальмонелез.
РефератСказ2010
Сказ. патогенез. симптоми і перебіг. діагноз і диференційний діагноз. профілактика. сказ (rabies, lyssa, hydrophobia) - вірусне захворювання, що протікає з важким ураженням нервової системи і закінчується, як правило, смертельним результатом. Хвороба відома людству протягом декількох тисячоліть. Вперше описана К. Цельсом в I в. н. е. У 1885 р Л. Пастер отримав і з успіхом використовував вакцину для порятунку людей, укушених скаженими тваринами. Вірусна природа хвороби доведена в 1903 р П. Ремленже.
РефератСмертельні захворювання2010
Складається з 21 сторінки. Включає в себе такі хвороби: СНІД, Туберкульоз, Венеричні захворювання (сифіліс, гонорея), Сибірська виразка, Висипний тиф, Хвороба Боткіна, Холера, Чума, Дифтерія, Грип (свинячий, пташиний).ЛекціїЛекції з інфекційних хвороб2009
Бруцельоз, Черевний тиф і паратифи, Герпесвірусні інфекції, ієрсініози, інфекційний мононуклеоз, лептоспіроз, протозойні інвазії кишечника, сибірська виразка, холера
РефератВІЛ інфекції та СНІД2009
Вступ Визначення поняття СНІД Історія відкриття ВІЛ Передача ВІЛ інфекції Патогенез і клініка ВІЛ-інфекції Клінічні прояви СНІД - асоційований комплекс Прояв СНІДу Особливості інфікування і захворювання дітей Лікування Можливості розробки вакцин Статистика Висновок
ШпаргалкаШпора до іспиту з інфекційних хвороб2009
Відповіді до екзамену з інфекції за 2010 рік 9 стр. Зміст: ПТІ, сальмонельоз, холера, шигельоз, черевний тиф, ієрсініози, ботулізм, вірусні гепатити, ГГНС, лептоспіроз, туляремія, рожа та багато іншого.
РефератБактеріальні інфекції, що передаються статевим шляхом2009
ВСТУП Бактеріальні інфекції, що передаються статевим шляхом Сифіліс Гонорея Хламідіоз Гарднереллез Методи індивідуальної профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом Висновок. Список використаної літератури.
Контрольна роботаІнфекційні захворювання дитячого віку2009
Контрольна робота з анатомії, перераховані дитячі інфекційні захворювання (дифтерія, кашлюк, кір, краснуха, скарлатина, вітряна віспа, паротит, вірусний геппатіт, туберкульоз, ГРВІ: аденовірусні інфекції, грип та парагрип). Характеристика кожного захворювання, збудники, ускладнення, перебіг, профілактика.
РефератХронічний обструктивний бронхіт2009
Зміст Вступ 1. Клінічна картина хронічного бронхіту 2. Діагностика ХОБ 3. Профілактика та лікування хронічного обстуктівного бронхіту Висновок Література
РефератВІЛ-інфекція2009
Вступ Определденіе поняття спід. Історія відкриття ВІЛ. Особливості збудника СНІДу. Нові варіанти вірусу Спід. Будова вірусної частинки ВІЛ. Будова генома і експресія генів ВІЛ. Теорії походження ВІЛ. Передача ВІЛ-інфекції Ко-фактори ВІЛ-інфекції. Патогенез і клініка ВІЛ-інфекції. Вірус імунодефіциту людини типу 2 (ВІЛ-2). Діагностика ВІЛ-інфекції. Лікування. Можливості розробки вакцин. Висновок. Список використаної літератури.
Методичні рекомендації

Принципи діагностики та лікування Хворов На гострі респіраторні вірусні захворювання2009
Вступ Загальні Відомості про ГРВЗ Етіологія та Епідеміологія ГРВЗ клінічні Ознака ГРВЗ Клінічна характеристика захворювань, что входять в групу ГРВЗ Ускладнення ГРВЗ Спеціфічна лабораторна діагностика ГРВЗ Принципи лікування ГРВЗ Протівірусні засоби для лікування та ПРОФІЛАКТИКИ ГРВЗ Спеціфічна профілактика Додаток
РефератПневмоцистоз2009
Етіологія. Патогенез. Епідеміологія пневмоцистної пневмонії. Діагностика. Профілактика
РефератХронічні гепатити2009
Хронічний гепатит. Хронічний гепатит В. Патогенез. Симптоми і течія. Хронічний реплікативний ГВ. Цироз печінки. Диференціальна діагностика. Лікування. Прогноз. Хронічний гепатит С. Симптоми і течія. Хронічний реплікативний ГВ. Цироз печінки. Диференціальна діагностика. Лікування. Прогноз. Хронічний гепатит Д. Патогенез. Симптоми і течія. Хронічний реплікативний ГВ. Цироз печінки. Диференціальна діагностика. Лікування. Прогноз.
РефератІнфекційні захворювання. Коклюш2009
Інфекційні захворювання. Вступ. Причини їх виникнення. Механізм передачі. Класифікація інфекційних захворювань. Поняття про імунітет. Способи екстреної та специфічної допомоги. Коклюш. Висновок. Список літератури.
ЛекціяБруцельоз.2009
Етіологія Епідеміологія Патогенез Клініка Гострий бруцельоз Підгострий бруцельоз Хронічний бруцельоз Діагностика Профілактика бруцельозу Специфічна профілактика

Курсова роботаПрофілактика і лікування грипу та інших ГРВІ2008
Вступ. Глава I. Характеристика основних аспектів виникнення і розвитку гострих респіраторних захворювання: Поняття гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). Етіологічний та епідеміологія ГРЗ в Росії. Характеристика спалахів ГРЗ. Глава II. Засоби профілактики і лікування грипу та інших ГРВІ: Клінічна картина грипу та інших ГРЗ. Новітні засоби профілактики ГРЗ. Глава III. Вплив різних чинників на розвиток епідемічного процесу. Висновок. Список використаної літератури.
Страчунский Л.С., Білоусов Ю.Б., Козлов С.Н. (Ред.)Практичний посібник з антиінфекційної хіміотерапії2007
Цей посібник є другим, значно розширеним і доповненим, виданням випущеної в 2000 р і завоювала велику популярність у лікарів Росії книги «Антибактеріальна терапія. Практичний посібник ». Нове видання, зберігши в цілому колишню структуру, істотно збільшено за змістом. У нього по-йшли нові розділи, присвячені як опису протигрибкових, противірусних, протипротозойних і протигельмінтних препаратів, так і їх застосування при відповідних інфекціях, включаючи СНІД. Розділ антибактеріальних препаратів доповнено новим класом оксазолідінонов. Розглядаються лікарські форми не тільки для системного (як було в першому виданні), але й для місцевого застосування. Додатково введені глави з лікування очних інфекцій, а також по фармакоепідеміологіі антибактеріальних препаратів. Керівництво складається з кількох частин. У першій частині, в основному розглядаються питання клиниче-ської мікробіології. Наводяться дані про механізми формування резистентності мікроорганізмів, обговорюється їх клінічне значення. Зроблено огляд сучасного стану антибіотикорезистентності в Росії, без урахування якого неможливо планувати антибактеріальну терапію.
Посібник для лікарівМалярія та її профілактика2005
Збудники малярії Патогенез Лабораторна діагностика Злоякісні форми малярії Лікування малярії Лікування ускладненої малярії

Ю.В. ЛобзинІнфекційні хвороби2000
Навчальний посібник до практичних занять з інфекційних хвороб призначений для курсантів 4-го, 5-го і 6-го курсів факультетів підготовки лікарів і має на меті забезпечити самостійну роботу в процесі практичного навчання в клініці інфекційних хвороб. Воно є навчальним посібником, за допомогою якого курсанти можуть самостійно освоїти методи та практичні навички, необхідні лікарю медичного пункту частини для діагностики та лікування інфекційних хворих.
Борискин І.В.Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб2000
Кожен орган і система організму людини має певний запас міцності. Це дозволяє підтримувати постійність внутрішнього середовища при дії сильних подразників. До них відносять збудників інфекційних захворювань. Невідкладний стан небезпечно для життя і вимагає невідкладного втручання, пильної уваги та інтенсивної терапії.
O.K. Поздеев, Є.Р. ФедороваПневмококи1999
Методичні рекомендації містять основні відомості про класифікацію та властивості пневмококів. Спеціальні розділи присвячені питанням лабораторної діагностики, лікування та профілактики пневмококової інфекції.

Методичні рекомендації призначені для студентів медичних інститутів та університетів.
Лекції з імунології

Лекція з імунології2011
Імунопрофілактика та імунотерапія. Імунітет і иммунопатология. Методи дослідження імунної системи. Методи імунокорекції. Онтогенез імунної системи Критичні періоди в розвитку імунної системи Імунопатологія 2-го типу. Механізми цитолізу. Імунні гемолітичні анемії. Хвороби, зумовлені імунними комплексами (3-й тип імунопатологічних реакцій). Характеристика імунокомплексного запалення. Нозологічні форми захворювань. Хвороби, зумовлені 4-м типом імунопатологічних реакцій. Иммунопатогенез. Нозологічні форми захворювань. 5-й тип імунопатологічних пошкоджень тканини. Иммунопатогенез хвороби Грейвса, міастенії гравіс. Молекулярні основи апоптозу. Пускові сигнали: індуктори та інгібітори апоптозу. Ефектори апоптозу. Роль апоптозу в розвитку іммунопатологіі. Морфологічні прояви апоптозу Механізм апоптозу

Навчально-дослідна робота

Вступ в імунологію. Будова та функціональна організація імунної системи2011
УИРС з імунології Волгоградський Державний Медичний Університет. Росія, рік виконання 2011, 36 сторінок Список заголовків: Історія розвитку імунології як науки. Предмет і завдання імунології. Досягнення імунології. Будова і роль кісткового мозку в діяльності імунології системи. Будова і роль тимуса в діяльності імунної системи. Будова і роль селезінки в діяльності імунної системи. Будова і роль лімфатичних вузлів у діяльності імунної системи. Будова і роль лімфоїдної тканини в діяльності імунної системи. Походження, основні етапи диференціювання і види імунокомпетентних клітин. Література.

РефератБіотехнологічня підході до Отримання вакцин, діагностичних та лікувальніх препаратів2011
Вступ. Одержание СУЧАСНИХ діагностичних препаратів. Біотехнологічні підході до Отримання лікувальніх препаратів. Біотехнологія вакін. Висновки. Перелік ПОСИЛАННЯ.
РефератІмунітет2010
Вступ, Імунітет, Антигени, Органи імунної системи, Клітинні і гуморальні показники імунітету, Імунна відповідь, Регуляція імунітету, Функціональна система підтримки сталості клітин організму, Висновок.
Реферат«Цитокіни»2010
Механізм дії Класифікація Функції

РефератІмунітет дитячого організму. Імунне ставлення матері та плоду.2009
Вступ 1 Імунітет ..... 4 Вікові особливості імунітету дітей Критичні періоди розвитку імунобіологічної реактивності Підвищення імунітету дитини Імунне ставлення матері і плоду Висновок Література
Навчально-методичний посібник

Алергія. Медіаторний тип ГНТ. Методи діагностики2009
Відображені питання класифікації, иммунопатогенеза медиаторного типу ГНТ. Докладно розглядаються характеристики, схеми постановки і застосування сучасних ме-тодов діагностики.

Призначено для студентів 2-го курсу всіх факультетів.

Воронкова Є.Г., Воронков Є.Г.Керівництво до практичних занять з імунології2005
Імунологія як самостійна наукова дисципліна досить недавно включена в навчальну програму біолого-хімічного факультету Гірничо-Алтайського державного університету. При цьому відчувається явний недолік, і навіть просте відсутність відповідної літератури. Це послужило приводом для складання методичних рекомендацій з даної дисципліни. Основою при складанні методичних рекомендацій послужили сучасні наукові матеріали з молекулярної біології, генетики, вірусології, цитології, ембріології, що розглядають проблеми молекулярної і клітинної імунології, питання приватних проявів імунітету і його порушень. Методичний посібник побудовано так, що поєднує в собі короткий курс лекцій з елементами практичних занять і питань семінарів. Крім того, керівництво містить велику кількість схем і малюнків, що дозволяють представити механізми імунних реакцій. При розробці деяких занять автором використаний досвід викладання імунології у студентів біолого-хімічного факультету Гірничо-Алтайського державного університету
Адельман Д.Імунологія1993
Вступ в імунологію. Основні уявлення про алергічні реакції негайного типу. Повітряні алергени і несприятливі фактори навколишнього середовища. Лікування алергічних захворювань. Алергічні захворювання носа і вуха. Захворювання очей. Бронхіальна астма. Хвороби легенів. Алергічні захворювання шкіри. Кропив'янка і набряк Квінке. Анафілактичні реакції. Алергія до отрути комах. Лікарська алергія. Харчова алергія. Аутоімунні захворювання. Імуногематології. Трансплантаційний імунітет. Первинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція. Імунодіагностика. Імунопрофілактика. Імунологічні методи діагностики інфекційних захворювань.
ЛекціяАнемії. Геморагічний синдром2010
Постгеморрагические анемії. Залізодефіцитні анемії. Апластичні (гипопластические) анемії. Гемолітичні анемії.
РефератГемостаз і його компоненти. Антигенні системи крові2009
Виконано коротко, але дуже професійно. Графічне схеми, таблиці, бібліографія
Максимович Н.А.Гемолітичні анемії у дітей2005
Навчально-методичний посібник, складений відповідно до прграмма навчання на педіатричному факультеті за курсом дитячої гематології. Псобіе включає питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагносткі та реабілітації дітей з гемолітичними анеміями. Навчально-методичний посібник призначений для самопідготовки до занять з дитячої гематології студентам 5-6 курсів педіатричного факультету і може бути корисним лікарям-педіатрам.
Мокеев І.М.Інфузійно-трансфузійна терапія: Довідник1998
Книга є третім, переробленим і доповненим виданням довідника з інфузійно-трансфузійної терапії (1-е видання вийшло в 1996 г.). У ньому коротко викладено основні питання, що стосуються інфузійно-трансфузійної терапії: проблема донорства, заготівля та зберігання донорської крові, переливання крові, несприятливі наслідки гемотрансфузій, плазмозамещающие середовища, парентеральне харчування. У книгу також включені огляд методів штучного очищення крові і глава про синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

Мета даної книги - допомогти читачеві зорієнтуватися в великої інформації по інфузійно-трансфузійної терапії.

Довідник розрахований на широке коло лікарів різних спеціальностей. Книга може бути використана як практичний посібник при підготовці до здачі заліку з переливання крові та кровозамінників.

Кассирський І.А., Алексєєв Г.А.Клінічна гематологія1970
Докладно описана етіологія, патогенез, клініка та діагностика всіх патологічних станів крові.
ЛекціїЛекції з валеології2011
50 лекцій. Витоки та історія розвитку валеології. Характеристика валеології як науки. Основні завдання валеології. Соціальні, медичні та психологічні аспекти валеології. Дві сфери способу життя людини. Аспекти, що характеризують здоровий спосіб життя. Стратегія життя довгожителя. Можлива тривалість життя людини. Визначення понять здоров'я, хвороба, третій стан. Медичні методи оцінки фізичних і функціональних можливостей людини .....
Шпаргалки до іспитуОснови медичних знань та здорового способу життя2011
Армавирская Державна Педагогічна Академія. Шпаргалки по іспиту «Основи медичних знань та здорового способу життя (ЗСЖ)» Соціально-психологічні аспекти ЗСЖ. Піхолого-педагогічні аспекти ЗСЖ. Лихоманка. перша допомога при помилковому крупі. Травматичний шок. Термінальні стани. Пневмонія. Відмороження. Опік. Раціональне харчування. ВІЛ-інфекція. Отруєння. Епідемічний процес. Інфекційний процес. Профілактика інфекційних захворювань. Інфекційні захворювання. Імунітет. Бронхіальна астма. Сторонні тіла вуха, носа, глотки, гортані. Вірусний гепатит. Гастрит. Укуси змій. Ниркова колька. Реанімація (пожвавлення). Непрямий масаж серця. (НМС). Штучна вентиляція легенів. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Ішемічна хвороба серця (ІХС). Холера. Лікарська терапія. Цукровий діабет. Туберкульоз. Види наркотичних залежностей. Наркотики. Алкоголь. Токсикоманія. Дитячий травматизм. Загальні поняття мікробіології. Профілактика дитячого травматизму. Десмургія. Емоційний стрес. Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Репродуктивне здоров'я. Профілактичні заходи. Кровотечу.
Грибан В.Г.Валеологія2011
Зміст Від автора Поняття про валеологію. Об'єкт, метедом та методологічні основи, шсторія развития науки Валеологія як наука Здоров'я та хвороба Об'єкт валеології методологічні основи валеології Основні завдання валеології початок та історія розвітку валеології Дефініції та понятійній апарат Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її ЗДОРОВ'Я з позіції ...
ЛекціїОснови медичних знань2011
16 добре освітлених лекцій допоможуть студентам не медичних ВУЗів підготуватися до іспиту. 1. Хвороба і здоров'я. 2. Екологія і здоров'я. 3. Здоров'я і спадковість. 4. Репродуктивне здоров'я. 5. Психічне здоров'я. 6. Соціальне здоров'я та організація охорони здоров'я. 7. Здоровий спосіб життя. 8. Шкідливі звички. 9. Термінальні стани. Реанімація. 10. Пошкодження. 11. Перша допомога при ушкодженнях. 12. Невідкладні стани. Перша допомога. 13. Основи мікробіології, імунології та епідеміології. 14. Лікарська терапія. 15. Основні інфекційні захворювання. 16. Методи дослідження та догляду за хворими.
ЛекціїЛекції з валеології2011
Валеологія як наука. Поняття про фізичне здоров'я. Поняття про психічному і соціальному здоров'ї. Вплив навколишнього середовища і спадковості на здоров'я людини
РефератГепатит С2011
Поняття «гепатиту С». Клініка хвороби. Шляхи передачі. Групи ризику. Поширеність захворювання. Профілактика. Лікування. Список використаної літератури.
ЛекціїВалеологія2010
Предмет і завдання валеології; Основні поняття про здоров'я; Основні функції забезпечення життєдіяльності організму; Критерії хорошої фізичної форми; Ознаки психічного здоров'я; Методи планування сім'ї; Профілактика венеричних захворювань, ХПСШ, СНІДу; Гігієна - основа здоров'я; Шкідливі звички - загроза здоров'ю; Харчування і здоров'я; Загартовування і здоров'я
ЛекціїЛекції з валеології2010
алеологія харчування, види харчування, Вплив шкідливих звичок на стан здоров'я людини, Фізіологія організму людини. Стрес, його роль в адаптації людини до соціальної і трудової діяльності, Імунітет, фактори його формують, Екологічні аспекти здоров'я та перспективи виживання людини, Інфекційні захворювання
КонспектиКонспекти занять по валеології в дошкільному закладі2010
Наші вірні друзі. Мій чудовий носик. Навіщо людині руки. Вітаміни. Вчися малюк дихати правильно. Звички людини. Пийте діти молоко. Де ховається здоров'я. Овочі
ЛекціїЛекції з валеології2010
Для студентів 1-х курсів Стрес і адаптація. Організація раціонального харчування Курс лекцій з валеології Валеологія - наука про здоров'я. Основні поняття науки. Організація режиму життєдіяльності. "І т. Д.
Контрольна роботаКонтрольна робота з валеології2010
Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі, напрямки розвітку. Адаптація, реактівність організму. Концепція стрес за Г. Сельє. Практичні додаткові Теорії. Валеологічні методики самодіагностікі. Провести оцінку особіст показніків оптімальної масі тела та індексу ВМІ, розвітку захворювань серцево-судінної системи.
РефератЗагартовування, його види та вплив на здоров'я2010
Вступ Фізіологічна сутність загартовування Індивідуальні особливості людини до загартовування організму Вплив природних факторів Види загартовування Загартовування повітрям Сонячні ванни Водні процедури (обтирання, обливання, душ, купання в природних водоймах, басейнах) Снігові ванни Ходіння босоніж Лазня або сауна з купанням у холодній воді Моржування Висновок Список літератури
Курсова роботаЗдоров'язберігаючих технологій у школі2010
Державні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ «Кемеровський державний університет» Біологічний факультет Нами складена програма по впровадженню здоровьесбереженія в шкільних умовах. Розкрито теми основних проблем, вказані джерела літератури, наведено приклади використання цих технологій в школі. Так само робота корисна для аматорського прочитання.
Реферат«Валеологія, як наука»2010
Вступ Предмет валеології Основні поняття предмету валеології Проблема здоров'я в жітті людини Валеологія и нова парадигма охорони здоров'я Висновки Список використаної літератури
РефератЖіночі статеві гормони.2010
Функції гормонів. Хімічну будову. Біосинтез гормонів. Джерела.
ЛекціїКурс лекцій з валеології2010
Валеологія - наука про здоров'я. Основні поняття науки. Стрес і адаптація. Прийоми і методи фізичного оздоровлення організму. Прийоми і методи психологічного оздоровлення організму.
РефератГімнастика Стрельникової2010
План Вступ Як ми діхаємо? Діхальна гімнастика Стрельнікової. Комплекс вправо діхальної гімнастікі Стрельнікової. Висновок Література
Контрольна роботаКонтрольна робота з валеології2009
Варіант №16 1. Психічне здоров'я людини. Акцентуації характеру. 2. Індивідуальні показання та протипоказання до фізичних навантажень. 3. Валеологічні методики самодіагностики. Провести у себе проби з затриманням дихання (тести Штанге, Генчі) і тест Руф'є. Оцінити результати.
Реферат«Адаптаційно - захисні механізми організму людини»2009
Імунітет Вакцина види вакцин. Вакцинація Сироватка крові Біологічна адаптація Адаптація людини до природних умов і соціальному середовищі Біологічні ритми Важливі досягнення хронобиологии СТРЕСС (стрес-реакція) Регенерація Види регенерації
Ю.Ю. ШуригінаНауково-практичні основи здоров'я2009
У навчальному посібнику представлені теоретичні та практичні питання, що стосуються формування відповідального ставлення кожної людини до своє-му здоров'ю, його збереження та зміцнення. Розглядаються проблеми відбутися у-яния здоров'я, характерні для населення Республіки Бурятія і пропонуються шляхи їх вирішення. Наявність предметного покажчика, що містить більше 360 медико-соціальних термінів і визначень, дозволяє використовувати посібник в каче-стве словника-справочіка. Призначено студентам усіх спеціальностей при вивченні ними предмета «Науково-практичні основи здоров'я», а так само всім тим, хто дорожить своїм здоров'ям і шукає шляхи його зміцнення і збереження.
РефератВнесок в розвиток валеології українських вчених2009
Валеологія (лат. Valeo - бути ЗдорОвим и грец. Logos - вчення, наука) - наука про Формування, Збереження та Зміцнення здоров'я людини в духовному, псіхічному, фізічному и соціальному плане. Наука валеологія вінікла на стику низькі наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології ТОЩО.
ЛекціїКурс лекцій з валеології2008
Воронеж, ВіВТ, кафедра педагогіки. Спеціальність 100200 «Туризм». Лекції, контрольні питання, література. Валеологія - комплекс знань в їх практичному застосуванні про фізичний, психічний і моральне здоров'я людини при його взаємодії з навколишнім середовищем; про збереження та зміцнення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактики хвороб, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя.
РефератВалеологія2008
Що таке валеологія. Історія. Цілі, проблеми.
Малярчук М.М.Валеологія. Навчальний посібник2008
Навчальний посібник присвячено розгляду проблеми формування ціннісного ставлення до здоров'я студентської молоді. Матеріали курсу «Валеологія» підготовлені відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти на підставі державних вимог до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів. Матеріали навчального посібника охоплюють широкий спектр сучасних наукових уявлень про індивідуальне здоров'я, культурі здоров'я, здоровий спосіб життя, факторах як руйнують, так і зберігають тілесне і душевне здоров'я.
Н. А. Мельникова, е. А. Шамрова, н. В. ГромоваОснови медичних знань та здорового способу життя2007
Навчальний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління, покликане восполь-нить недостатній обсяг інформації і дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У другій частині роботи представлені розділи, що стосуються надання першої допомоги при невідкладних станах і клінічної смерті, загального догляду за хворими. Призначено для студентів усіх факультетів, які вивчають курс "Основи медицин-ських знань і здорового способу життя".
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н.Основи медичних знань та здорового способу життя2005
Навчально-методичний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і покликане заповнити недостатній обсяг інформації, дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У роботі представлені наступні розділи: «Фізіологічні проби визначення рівня здоров'я, функціональних можливостей організму людини і ознак порушення здоров'я», «Дослідження та оцінка факторів навчально-виховного процесу, що впливають на здоров'я школярів», які в комплексі відображають зміст програми лабораторно-практичного курсу.

Призначено для студентів усіх факультетів, учнів коледжів, які вивчають курс «Основи медичних знань та здорового способу життя».
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.Основи валеології2003
Виклад сучасні Відомості про фундаментальні досягенння біології, біохімії, фізіологі, гігієні харчування, геронтології у вивченні чінніків, что вплівають на стан здоров'я людини. Розглянуто закономірності становлення новой науки валеології, обговорено шляхи та Способи реализации системи валеологічної освіти, здорового способу життя. Особлива увага пріділяється валеологічній роли харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я. Підручник Призначено для студентов Вищих Навчальних Закладів, не розуміюсь, лекторів, а такоже фахівців по вопросам індівідуального здоров'я та здорового способу життя.
В.П. Бровяков, Л.І. Кудрявцева, П.П. ПуригінФункціональні елементи валеології2003
У монографії розглянуті питання валеології з точки зору функціонального підходу - розділення валеології на функціональні елементи. Функціональний елемент з одного боку містить основний сенс того чи іншого валеологічного питання, а з іншого боку оптимально реалізує інтеріорізаціонную функцію при вивченні його. Сукупність функціональних елементів валеології дає більш цілісне уявлення про неї як про науку здорового способу життя. Разом з теоретичними питаннями взаємодії людини з навколишнім середовищем з точки зору фізико-хімічних, психічних і соціальних рухів індивіда, розглянуті практичні способи корекції поведінки особистості в антропогенної середовищі для забезпечення і підтримки здоров'я та здорового способу життя. Монографія призначена для викладачів і студентів гуманітарних вузів, а також для фахівців, що займаються питаннями залучення молоді і всього населення до здорового способу життя.
Е.Н. ВайнерВалеологія2001
Підручник розроблений відповідно до програми дисципліни для студентів невалеологіческіх спеціальностей вузів та університетів. Основною метою підручника є підготовка студента до професійної педагогічної діяльності, орієнтованої на здоровьесберегаюшее навчання і виховання учнів. Для студентів вузів.
Б.Н. ЧумаковВалеологія Курс лекцій2000
Навчальний посібник «Валеологія» включає 16 лекцій, в яких відображені численні теоретичні та практичні нетрадиційні фактори, що впливають на стан здоров'я людини. У книзі детально аналізуються дані з соціальної медицини, фізіології, рухової активності, харчування, психогигиене. Розглядаються питання інтимних стосунків, культури спілкування в побуті, навчанні та праці. Азбука здоров'я і довголіття повинна пізнаватися за допомогою інтелекту і науково-обгрунтованої сучасної інформації. Тому книга, в першу чергу, розрахована на викладачів та студентів педагогічних і гуманітарних вузів, учнів педагогічних коледжів, медичних училищ, а також на широке коло фахівців, що займаються вихованням, профілактикою, лікуванням та психофізіологічної реабілітацією підростаючого покоління.
ЛекціяОпіки, відмороження, електротравми2012
Опікова хвороба Епідеміологія Патофизиология місцевого ураження Класифікація опіків Патогенез опікового шоку Клініка опікового шоку Перша допомога при опіках Патогенез і клініка опікової токсемії і септикотоксемии Лікування опікової хвороби Електротравма. Патогенез. Клініка Перша допомога при електротравми Відмороження Періоди та ступені відмороження Перша допомога і лікування Ускладнення відморожень Хімічні опіки
ЛекціїОснови реаніматології2011
Лекції для акушерів і фельдшерів (для мед. Училищ і мед. Коледжів). Лекція 1 Термінальні стани. Серцево-легенева і церебральна реанімація. Лекція 2 Реанімація та ІТ при гострої серцево-судинної недостатності. Лекція 3 Реанімація та інтенсивна терапія при гострій дихальній недостатності. Лекція 4 Реанімація та інтенсивна терапія при шоку. Лекція 5 Реанімація та інтенсивна терапія при комі. Лекція 6 Реанімація та інтенсивна терапія при гострих екзогенних отруєннях. Лекція 7 (для фельдшерів) Реанімація та інтенсивна терапія при несприятливих впливах факторів навколишнього середовища. Лекція 8 (для фельдшерів) Реанімація та інтенсивна терапія при акушерської патології. Лекція 9 Поняття про анестезіології та реаніматології. Види загальної анестезії. Місцева анестезія.
ЛекціїІнтенсивна терапія термінальних станів2011
Термінальні стани Компенсаторно-пристосувальні реакції Преагональное стан Терминальная пауза Агонія Клінічна смерть Види припинення кровообігу Серцево-легенева реанімація (СЛР) у відділеннях екстреної допомоги. Специфічні ситуації при зупинці серця. Показання для відкритого масажу серця Критерії закінчення СЛР Показання та протипоказання до проведення СЛР Сучасні уявлення про СЛР Альтернативні методи підтримки кровообігу
ЛекціяНаркоз2011
Компоненти анестезії передопераційнапідготовка класифікація наркозу інгаляційний наркоз наркозні апарати та інструменти стадії наркозу ускладнення загальної анестезії препарати, що застосовуються при неингаляционном наркозі
ЛекціяРеаніматологія. Поняття про термінальних состояніях.Сердечно-легенева реанімація2011
Історична довідка термінальні стани діагностика клінічної смерті види зупинки серця стадії серцево-легеневої реанімації оцінка ефективності реанімації шляху введення лікарських препаратів дефибрилляция постреанимационном хвороба робота в ОІТАР СЛР у дітей
ЛекціяГостра крововтрата2011
Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії. Гостра крововтрата. Клігуненко Є. М. Гостра крововтрата - стан організму, що слідом за кровотечею і характеризується розвитком пристосувальних і патологічних реакцій, клінічно проявляються шоком. У статті наводяться основні принципи інтенсивної терапії шоку, обумовленого втратою цільної крові, з використанням таких сучасних кровозамінників, як гідроксиетилкрохмали і перфторан (негемоглобінового переносник кисню на основі перфторвуглеців).
Ющук Н.Д. та ін (упор.).Тестові завдання для лікарів з швидкої та невідкладної2011
Зміст тестових завдань з відповідями: Швидка та невідкладна допомога при гострій хірургічній патології та травмах Організація швидкої медичної допомоги Невідкладна терапія основна і додаткова література
ШпаргалкаПерша медична допомога2011
Штучне дихання. Техніка здійснення дихання «рот в рот». Особливості проведення штучного дихання. Непрямий масаж серця. Поєднання непрямого масажу серця з штучним диханням .....
Практичний посібникТоп 10 помилок при наданні першої допомоги2011
Уявіть собі, що ви гуляєте по лісу і раптом вас вкусила гримуча змія. Що ви будете робити? Можливо, ви часто бачили в фільмах, як відважний герой виймає свій складаний ніж, робить надріз в місці укусу, висмоктує отруту і прив'язує джгут. Однак такий спосіб підходить лише для сцени у фільмі. Які помилки ми найчастіше робимо, коли намагаємося надати собі першу допомогу при укусах, порізах та інших небезпечних ситуаціях?
ЛекціяЧерепно-мозкова травма (ЧМТ) (допомога)2011
Термінологічний словник Анатомо-фізіологічні особливості головного мозку Переломи черепа Класифікація черепно-мозкової травми Струс головного мозку Забій головного мозку Здавлення головного мозку Сестринська допомога пацієнту (Перша допомога, Долікарська допомога, у відділенні, перед трепанацією черепа, після трепанації черепа) Догляд за тимчасової металевої трахеостомою Санація трахеї і бронхів через трахеостому Форми порушення свідомості при черепно-мозковій травмі Критерії тяжкості коми відображені в шкалі ком Глазго
ЛекціяХолодова травма, допомога при відмороженні і гіпотермії2011
Визначення Класифікація (по Котельникову) Відмороження Періоди відмороження Клінічні ознаки Принцип лікування Патологічна гіпотермія або загальне охолодження Ускладнення холодової травми Сестринська допомогу постраждалим з холодової травмою
Солдатов Ю.Н.Невідкладна допомога2011
Методичні вказівки - «Медицина катастроф» В. М. Рябочкін, Г. І. Назаренко; 2. «Гражданская оборона» В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшов, Н. І. Акімов; Вища школа Коротко, в стислій формі викладено алгоритм дій при більшості невідкладних станах.
ШпаргалкаВідповіді на квитки по медичній першої допомоги2011
Відкриті ушкодження. Види ран. Поняття про пов'язках. Правила накладення пов'язок. ПМП. Кровотечу. Небезпека крововтрати. Способи зупинки кровотечі. Забої. Розтягнення зв'язок, м'язів. Визначення, ознаки, ПМП. Вивих. Визначення, ознаки. ПМП. Травматичний токсикоз. Травматична асфіксія. Утоплення. Види, ознаки. ПМП. Електротравма. Механізм дії електричного струму. Ознаки. ПМП. Струс мозку. ПМП .....
ЛекціяПошкодження грудної клітки та органів грудної порожнини (допомога при ушкодженнях)2011
Термінологічний словник Класифікація Закриті пошкодження грудної стінки (Перша допомога, Принципи лікування) Закритий перелом ребер Відкриті пошкодження (поранення) грудної клітки та органів грудної порожнини Пневмоторакс Гемоторакс Сестринська допомога пацієнтам (Перша допомога, Долікарська допомога)
СанбюлетеньГостра серцево-судинна недостатність2010
Непритомність. Прояви непритомності. Невідкладна допомога. Колапс. Прояви колапсу. Шок. Прояви шоку.
ЛекціяТрансфузіологія2010
Ставропольська Державна медична академія. Лекції. Трансфузіологія. 2000р. Історія. Компоненти та препарати крові. Кровозамінники. Визначення групи крові. Резус. Методи визначення Rh-фактора. Проби на Rh-сумісність. ВІЛ, HBs, гепатит В, С, Lues. Профілактика. Посттрансфузійні ускладнення. Накази.
РефератКома2010
Поняття про комі, види кому, глибина коматозних станів, церебральні коми, принципи надання допомоги, діабетичні коми, уремічна кома, печінкова кома, принципи надання невідкладної допомоги при коматозних станах
ШпаргалкаТести: сестринська справа в анестезіології та реаніматології2010
Федеральне державне освітній заклад «Всеросійський навчально-науково-методичний центр по безперервному медичної та фармацевтичної освіти Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» Опорні тестові завдання для курсів підвищення кваліфікації середніх медичних і фармацевтичних працівників за напрямом «Сестринська справа в анестезіології та реаніматології»
Верткин А.Л.Швидка допомога: керівництво для фельдшерів та медсестер2010
Цей посібник присвячено алгоритмам дій середнього медичного персоналу: фельдшерів «Швидкої медичної допомоги» та медичних сестер поліклінік і відділень невідкладної допомоги стаціонару, від успішних дій яких в перші години розвитку захворювання залежить той чи інший прогноз. У керівництві коротко викладено основні поняття та визначення, прийняті в невідкладній медицині, основні положення про статус фельдшера (медсестри), основні види порушень нормативних положень медичним персоналом СМП, права та обов'язки пацієнта, що звернувся за екстреною медичною допомогою, основні види відповідальності медичних працівників, які надають невідкладну допомогу.
Бурлак М.П., Яковлєв Г.І.Методичні рекомендації з надання швидкої медичної допомоги2009
Відмороження та загальне переохолодження. Електротравма. Опіки. Гастроентерологія. Ендокринологія. Нефрологія. Кардіологія. Пульмонологія Утоплення. Біохімічні показники крові. Симптоми, перша допомога, долікарська допомога, перша лікарська допомога, спеціалізована лікарська допомога.
РефератПерша допомога при переломах.2009
Перша допомога при переломах кісток, Загальні відомості, Порядок надання допомоги
РефератНадання першої медичної допомоги при серцевих нападах2009
Серцевий напад, Симптоми, Стенокардія, Мета першої допомоги, Зупинка серця, Шок,
РефератШок2009
Реферат за темою "Шок". Основні життєво важливі функції організму. Медична допомога.
РефератПричини, ознаки, перша допомога при непритомності. Профілактика.2009
Непритомність, Ознаки обморока.Первая допомогу.
Малишев В.Д.Анестезіологія-реанімація - Інтенсивна терапія2009
У даному посібнику узагальнено досвід викладання анестезіології та реаніматології та підготовки анестезіологів і реаніматологів в клінічній ординатурі та інтернатурі в Російському державному медичному університеті. В основу посібника покладено програму вузівського післядипломного навчання, що включає розділи з інтенсивної терапії, реанімації та першої медичної допомоги при найбільш часто зустрічаються захворюваннях і критичних станах.
Методичні рекомендаціїВедення хворих з важкими травмами2009
Рекомендації з ведення хворих з тяжкою політравмою, ЧМТ. Перекладної матеріал.
Колесникова М.А.Анестезіологія та реаніматологія: конспект лекцій2008
Конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з анестезіології та реаніматології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати. Реаніматологія - це розділ клінічної медицини, що вивчає проблеми пожвавлення організму, який розробляє принципи профілактики термінальних станів, методи реанімації та інтенсивної терапії. Практичні методи оживлення організму об'єднуються поняттям «реанімація».
Загальноросійська громадська організація «Федерація анестезіологів і реаніматологів»Практичні рекомендації «Регіонарна аналгезия пологів»2008
Дані рекомендації являють собою систематизовані положення, які допоможуть практикуючому фахівцеві в прийнятті рішення. Цей документ може бути адаптований, модифікований або переглянутий у конкретних стаціонарах і не замінює внутрішньолікарняні стандарти. Оскільки рівень оснащеності акушерських стаціонарів може відрізнятися, анестезіологи несуть відповідальність за правильну адаптацію викладених в рекомендаціях підходів до своєї практичної діяльності. Мета даного документа: поліпшення якості надання анестезіологічної допомоги породіллям, підвищення їх безпеки шляхом зниження ймовірності розвитку ускладнень, підвищення задоволеності пацієнток. Область застосування. Викладені в рекомендаціях принципи і підходи можуть бути використані в будь-яких стаціонарах, що надають акушерську допомогу на всій території РФ. Даний документ розглядає питання застосування регіонарних методів аналгезії для знеболювання пологів, знеболення втручань в третьому періоді пологів (огляд, ручне обстеження порожнини матки, ручне відділення плаценти, і т.д.).
СтандартиУправління пацієнтами після зупинки серця2008
Ні Суспільство Інтенсивної терапії, ні автори не несуть відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті дій або рішень, заснованих на інформації, що міститься в цій публікації. Повну відповідальність за лікування пацієнтів та інтерпретацію цієї публікації несе лікар. Виражені думки є думками авторів, і згадка в цій публікації будь-яких продуктів або методів не є схваленням їх якості, або претензією до їх виробникам.
Колектив авторівКерівництво по швидкої медичної допомоги2007
Видання містить відомості про найбільш поширені невідкладних станах, які стають причиною звернення за швидкою медичною допомогою. Представлена найбільш сучасна інформація про екстрену діагностиці та невідкладному лікуванні найрізноманітніших гострих патологічних станів. Представлені поради потерпілому або хворому і особам, які перебувають поруч. У спеціальній главі представлені особливості надання невідкладної допомоги дітям. Самостійна глава висвітлює організацію служби швидкої медичної допомоги в Російській Федерації. Призначено лікарям і фельдшерам швидкої медичної допомоги. Керівництво може бути також корисно терапевтам, педіатрам та лікарям інших спеціальностей.
Карташова Н. В., Климович С. В.Тестові завдання із загальної гігієни: «гігієна дітей та підлітків», «гігієна праці», «гігієна харчування»2012
Навчально-методичний посібник являє тестові завдання з відповідями із загальної гігієни по розділах: «Гігієна дітей і підлітків», «Гігієна праці», «Гігієна харчування». Мета - сприяти кращому засвоєнню студентами знань і умінь за даними розділами профілактичної медицини, підвищенню якості навчального процесу та підготовки студентів до іспитів. Призначено для студентів 2-3 курсів лікувального та медико-діагностичного факультетів медичних вузів.
ШпаргалкаШпори з гігієни2011
Розглянуті питання: Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки Значення повітря для людини. Уявлення про атмосферу. Склад повітря. Нормативні вимоги до повітряного середовища навчальних приміщень Температура і вологість повітря. Контроль за даними показниками в навчальних і спортивних приміщеннях Атмосферний тиск і рух повітря, контроль за даними показниками в навчальних і спортивних приміщеннях. Іонізація повітря. Фактори забруднення повітря, вплив їх на організм людини. Поняття про клімат і погоду, їх класифікація та характеристика. Акліматизація спортсменів Фізичні властивості води (температура, прозорість, колір, смак, запах) і вплив цих властивостей на здоров'я людини. Хімічний склад води. Забруднення води: фізичне, хімічне, бактеріологічне. Здатність вододжерел до самоочищення Водопостачання місцеве і центральне. Санітарна охорона вододжерел. Очищення і знезараження води Гігієнічні вимоги до питної води, до води басейну. Охорона водних ресурсів. І т.д.
РефератГігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості2011
Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості Гігієнічна характеристика основних технологічних процесів Підготовчі операції. Власне процеси отримання лікарських речовин. Заключні операції. Загальна характеристика промислових факторів, що визначають умови праці у виробництві ліків Хімічний фактор. Пил Мікроклімат. Шум Гігієна праці у виробництві антибіотиків Основна технологічна схема вьщеленія та очищення антибіотиків Гігієнічна характеристика умов праці та стан здоров'я працюючих у виробництві антибіотиків Гігієна праці у виробництві галенових препаратів і готових лікарських форм Гігієнічна характеристика умов праці при виготовленні фітопрепаратів Гігієнічна характеристика умов праці у виробництві ліків в ампулах гігієнічна характеристика умов праці при виготовленні таблеток Генетична характеристика умов праці у виробництві драже Висновок Список літератури
РефератГігієна і її основні завдання2011
Гігієна і її основні завдання, Особиста гігієна, Гігієна харчування, Гігієна здоров'я, Гігієна одягу та взуття, Методика чищення зубів
В.П. КляуззеКурс лекцій «Санітарія і гігієна праці»2011
Предмет і зміст санітарії та гігієни праці Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці Основи фізіології праці Нормативно-правове регулювання питань санітарії та гігієни праці Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища. Захворюваність на виробництві Гігієнічні вимоги до улаштування та утримання промислових підприємств
ШпаргалкиОснови гігієни та педіатрії дітей дошкільного віку2010
Підходить для студентів педагогічних ВНЗ. Типи дошкільних закладів, гігієнічні вимоги до обладнання дитячих установ, нервово-психічний розвиток дітей.
А.Л.КацСанітарія та гігієна перукарської справи2010
Настільна книга перукаря. Санітарія та гігієна виробництва. вимоги до влаштування і обладнання перукарень. вимоги до змісту перукарень. вимоги до перукарського білизни. вимоги до інструментів. вимоги до перукарського обслуговування при різних видах робіт. гігієна праці в перукарні.
МетодичкаМетодики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів2010
Методичка містить: Розрахунок маси забруднюючих речовин у викидах промислових котлів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від зварювального поста. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні акумуляторних робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від верстатів механічної обробки металів. Розрахунок викидів пилу деревної при деревообробці. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при нанесенні лакофарбових покриттів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні мийки деталей, вузлів і агрегатів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ковальських робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ремонту гумотехнічних виробів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні мідницьких робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при випробуванні та ремонті паливної апаратури. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при пересипанню пилять (розчинний вузол). Розрахунок маси викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від ділянки мийки автомобілів.
Гигина О.С.Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять2010
Дисципліна - Техніка захисту навколишнього середовища У даній роботі зроблена спроба об'єднання матеріалів, взятих з технічної літератури, нормативних документів, журнальних і газетних статей, довідкової літератури, а також літератури, що розглядає екологічні проблеми з метою найбільш комплексного уявлення питань, що мають відношення до систем газоочистки і рішення з їх допомогою проблеми захисту повітряного басейну, включаючи технологічний, економічний і екологічний аспекти.
РефератРежим дня, його значення для здоров'я2010
Режим дня як основа здорового способу життя Режим дня для людей різних вікових категорій Режим дня дітей і підлітків Режим дня дорослої людини Основи режиму здорового життя Режим праці та відпочинку Режим сну
РефератЦвіль2010
Зміст: Вступ. Причини виникнення. Принесений шкоди здоров'ю. Профілактика виникнення і заходи боротьби. Цвіль в Санкт-Петербурзі. 2010 рік. Фотографії ділянок стін і стель уражених цвіллю.
Н.С. СоляникМетодичок рекомендації та контрольні завдання з дисципліни Мікробіологія, фізіологія харчування, санітарія2010
для спеціальності 260502 «Технологія продукції громадського харчування» / Метою вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок в галузі морфології та фізіології мікроорганізмів, фізіологічних основ раціонального харчування, виробничої санітарії та гігієни.
РефератПопередження шлунково-кишкових розладів. Гігієна харчування2010
Білки. Жири. Вуглеводи. Гігієнічне значення мінеральних речовин і вітамінів в харчуванні населення. Харчові отруєння. Енергетична оцінка харчового раціону. Гострі харчові отруєння немикробной природи. Харчові отруєння бактеріальної природи.
Тестиособиста гігієна хворого. Харчування хворих2010
Містить тестові питання по догляду за хворим і відповіді до них. Ярославська державна медична академія.
Контрольна роботаЗаходи щодо захисту атмосферного повітря2009
Вступ; Атмосферне повітря, як об'єкт охорони; Заходи з охорони атмосфери; Архітектурно-планувальні заходи щодо охорони атмосферного повітря; Законодавчі заходи з охорони атмосферного повітря; Особливості правового режиму атмосферного повітря; Основні правові засоби охорони атмосферного повітря; Висновок; Список літератури.
ПрограмаПрофілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ)2009
Фахівці ЛПУ повинні володіти ситуацією по інфекційної захворюваності в Регіоні для планування заходів щодо попередження занесення і поширення інфекції в ЛПУ. Повинні знати епідеміологію ВЛІ, основні причини зростання, економічний збиток і поширеність даної патології у стаціонарах різного профілю. З метою профілактики ВЛІ забезпечувати епідеміологічну безпеку лікувально-діагностичних процедур і вміти організовувати інфекційний контроль, заснований на даних епідеміологічної діагностики. Для цього володіти елементами епідеміологічного аналізу захворюваності, знати етапи його проведення, визначати цілі і завдання. Використовувати напряму «Концепції з профілактики ВЛІ», сучасні нормативні документи, що регламентують роботу ЛПУ для планування профілактичних і протиепідемічних заходів.
Контрольна роботаФізіолого-гігієнічна цінність харчових продуктів. Енергетична оцінка харчового раціону2009
Введеніе.Фізіологіческая роль і гігієнічне значення белков.Фізіологіческая роль і гігієнічне значення жіров.Фізіологіческая роль і гігієнічне значення углеводов.Фізіолого-гігієнічна оцінка основних мікроелементов.Вітаміни.Енергетіческая оцінка харчового раціона.Заключеніе.Спісок літератури.
Під ред. академіка РАПН Зуєвої Л. П.Гігієна рук і використання рукавичок в ЛПУ2007
Дане модифіковане і доповнене видання розроблено на замовлення Навчально Консультаційного Центру Відкритого Інституту Здоров'я в рамках програми «Інфекційна безпека в ЛПУ для медпрацівників та пацієнтів» в 2007 році. Методичні рекомендації підготували К. Д. Васильєв, С. Р. Єрьомін, А. В. Любимова, І. Г. Техів, Є. С. Трегубова, С. Браун.
Робоча групаПравильний догляд за інструментами2007
Це вже дев'ятий видання брошури «Правильний догляд за інструментами». Її перевидання свідчить про значущість і великий інтерес до цієї «червоної брошурі». Про міжнародне визнання брошури свідчить той факт, що колишні версії вже опубліковані на 17 різних мовах. Хірургічні інструменти Мікрохірургічні інструменти Стоматологічні інструменти Системи з двигунами Інструменти для малоінвазивної хірургії, жорсткі ендоскопи та ВЧ-інструменти Гнучкі ендоскопи та приладдя Еластичні інструменти та системи дихання
Розрахункова інструкціяПитомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу2006
Діє натомість методики "Нормативні показники питомих викидів шкідливих речовин в атмосферу від основних видів технологічного обладнання підприємств галузі (Харків, 1991)". В архів включені методика і листи НДІ Атмосфери по її роз'ясненню. Справжня розрахункова інструкція (методика) призначена для визначення якісного та кількісного складу викидів шкідливих речовин від основних видів технологічного обладнання для різних виробництв підприємств галузі. До складу методики включені викиди від основних технологічних процесів з урахуванням сучасного технологічного обладнання для підприємств галузі (виробництво друкованих плат, мікроелектронний виробництво, нанесення покриттів шляхом напилення і в розплавах металів, ливарне виробництво, порошкова металургія, виробництво емалевих покриттів, пластмасові виробництва, виробництво полімерних композиційних матеріалів, виготовлення гумотехнічних виробів та ін.), затверджені методики розрахунків викидів в атмосферу для яких в даний час відсутні. Методика використовується при розробці розділів «Охорона навколишнього середовища» у складі проектної документації з метою оцінки впливу на забруднення атмосфери для проектованих і реконструйованих підприємств, а також для діючих підприємств при розробці проектів нормативів гранично допустимих викидів в атмосферу (ПДВ), при проведенні інвентаризації та контролю норм ГДВ, коли натурні заміри з яких-небудь причин утруднені. Методика застосовна для будь-яких галузей промисловості, які мають аналогічні виробництва та обладнання.
Є.І. ГончарукКомунальна гігієна2006
Підручник підготовлений академіком Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Російської академії медичних наук Є.І. Гончаруком і під його керівництвом співробітниками кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету імені AA Богомольця за участю провідних вчених України та Росії. Висвітлено класичні положення гігієнічної науки з урахуванням новітніх наукових досягнень світової гігієнічної науки за останні роки, що стосуються впливу на організм людини природних і антропогенних (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних) факторів навколишнього середовища і соціально-економічних умов. Встановлено принципи гігієнічного нормування шкідливих та небезпечних факторів складових біосфери - атмосфери, гідросфери, літосфери - з урахуванням ізольованого, комбінованого, комплексного і соче-танного дії і можливих віддалених наслідків, зокрема: канцерогенного, мутагенного, ембріотоксичної, гонадотоксичного, нейротоксичного та ін. Відображені державні законодавчі та нормативно-методичні документи з питань охорони навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та ін. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та практичних лікарів.
ЛекціїСанітарія та гігієна2005
Санітарні вимоги до ПРХ, до приготувань страв, до транспортування, зберігання продуктів. Кишкові інфекції.
Т.М. ДроздоваСанітарія та гігієна харчування2005
У навчальному посібнику розглянуто сучасні питання санітарно-епідеміо-міологіческого нагляду, дана гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища та її вплив на безпеку харчових продуктів і здоров'я людини, обґрунтовані санітарно-епідеміологічні вимоги для благоустрою харчових об'єктів та заходи щодо забезпечення санітарного режиму на харчових підприємствах. Навчальний посібник «Санітарія та гігієна» складається з двох частин (частина 1: глава 1-5, частина 2: глава 6-9). У 1-й частині навчального посібника висвітлено питання державного санітарно-епідеміологічного нагляду, викладена гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища, проаналізовано санітарно-епідеміологічні вимоги для благоустрою харчових об'єктів, гігієнічні основи проектування та будівництва харчових об'єктів, санітарний режим харчових об'єктів. Призначено для студентів вузів, а також може бути корисно для фахівців, що працюють на різних харчових підприємствах і зайнятих виробництвом і реалізацією продуктів харчування.
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера)Методичний посібник з розрахунку, нормування і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря2005
Посібник містить методичні рекомендації, роз'яснення та доповнення з основних питань повітряохоронного діяльності: - інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел; - Нормування викидів і встановлення нормативів ПДВ (ВСВ); - Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів; - Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту; - Технічні нормативи викидів. Посібник призначений для працівників підрозділів з охорони навколишнього природного середовища підприємств, фахівців науково-дослідних, проектних та інших організацій, що займаються питаннями охорони атмосферного повітря, а також органів з охорони навколишнього середовища Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляду) і служб по охорони навколишнього середовища адміністрацій міст і регіонів Росії.
ДовідникВластивості шкідливих і небезпечних речовин, що звертаються в нафтогазовому комплексі2005
У довіднику зібрані, актуалізовані й систематизовано властивості шкідливих і небезпечних речовин, найбільш часто використовуються (обертаються) на підприємствах нафтогазового комплексу в основному, допоміжному виробництвах, на транспорті. Для кожної речовини (матеріалу) представлені властивості, що визначають його потенційну небезпеку для людини, навколишнього середовища, промислового об'єкта. Довідник призначений для інженерно-технічних працівників і фахівців, пов'язаних із забезпеченням промислової, екологічної та по вибухопожежної безпеки об'єктів нафтогазового комплексу.
Т.В. Сілезька, Є.В. ЖуравкоСанітарія та гігієна харчування2004
Навчальний посібник являє собою систематизований виклад основних розділів курсу «Санітарія та гігієна харчування». У ньому висвітлюються основні відомості про гігієну та санітарії праці працівників громадського харчування та продовольчої торгівлі. Матеріал складено з обліків діючих санітарних норм і правил, законодавчих і правових актів. Посібник призначений для студентів спеціальності 2712, 0611 і 2708 (всіх форм навчання).
А.Г. Лі.Санітарія та гігієна на підприємствах галузі.2004
У навчально-практичному посібнику доктора медичних наук, професора А.Г. Чи в короткому і систематичному вигляді викладено зміст курсу санітарії та гігієни підприємств галузі. Особливу увагу приділено хлібопекарському, кондитерському виробництві та виноробної промисловості. Після кожної теми наведені питання і тести, що дозволяють контролювати ступінь засвоєння матеріалу. Посібник призначений для студентів спеціальностей 2701, 2703, 2704, 2705, 707, 2710 всіх форм навчання
Герберт М. ШелтонОртотрофія: Основи правильного харчування і лікувального голодування2002
Автор книги - видатний американський лікар-гігієніст, володар кількох звань почесного доктора наук, чиї роботи переведені на багато мов світу - як західні, так і східні. У Росії він відомий за окремими статтями і деяких робіт, переведеним на російську. Дана книга містить найбільш повні відомості про систему повноцінного харчування і лікувального голодування, заснованих на принципах Натуральной Гігієни. Читач познайомиться також з найближчою соратницею Шелтона - Вірджинією Ветрано (коротка біографія та її стаття поміщені в книзі), яка і нині продовжує вести активну діяльність за Гігієнічну революцію, як називають за кордоном цей рух за здоров'я людини. Книга призначена як для медичних працівників, так і для широкого кола читачів.
Пивоваров Ю.П.Гігієна та екологія людини1999
Курс лекцій містить матеріали основних лекцій, читаних співробітниками кафедри студентам лікувального, педіатричного та медико біологічного факультетів університету, а також студентам Інституту медико-соціальної реабілітології. У лекціях знайшли відображення основні розділи гігієни: гігієна навколишнього середовища, гігієна харчування, гігієна лікувально-профілактичних установ, радіаційна гігієна, гігієна праці, гігієна дітей та підлітків, гігієна екстремальних ситуацій і катастроф, а також пов'язані з цими розділами гігієни питання екології людини. Лекції складені з урахуванням діючих на сьогоднішній день офіційних нормативних матеріалів (ГОСТи, СанПіН, інструкції та ін.), У тому числі введених в дію в останні роки. Даний матеріал написаний відповідно до чинних типових програмами відповідних факультетів і досить добре ілюстрований таблицями та іншими інформаційними матеріалами.
Косован А.П., Поландова Р.Д., Квєтний Ф.М.Методичні вказівки по нормуванню, обліку і контролю викидів забруднюючих речовин від хлібопекарських підприємств1996
Цей документ розроблений відповідно до чинного законодавства з охорони атмосферного повітря і конкретизує його норми стосовно підприємств хлібопекарської промисловості з метою уніфікації робіт з нормування, обліку і контролю викидів на цих підприємствах.
РефератСучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця2012
Вступ Ішемічна хвороба серця. Класифікація ішемічної хвороби серця Сучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця Висновок Список використаної літератури
Методичні рекомендаціїАлгоритм діагностики та лікування аритмій на догоспітальному етапі2011
Сулимів В. А. В методичці коротко і ясно викладені основні принципи диференціальної діагностики. алгоритми діагностики. лікування, тактики ведення та госпіталізації основних видів аритмії. часто зустрічаються в клінічній практиці.
ЛекціяІнфекційний ендокардит2011
Етіологія і патогенез ІЕ, клінічна класифікація ІЕ, клініка та діагностика ІЕ, ускладнення та наслідки ІЕ, лікування та профілактика ІЕ.
Ф.І.БеляловАритмії серця: монографія2011
У монографії розглядаються практичні питання діагностики та лікування порушень серцевого ритму і провідності. Основу книги складають сучасні рекомендації кардіологічних товариств, результати рандомізованих контрольованих досліджень антиаритмічних препаратів. Книга розрахована на кардіологів і терапевтів.
Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму2011
У книзі дані механізми регуляції серцевого ритму, методи аналізу варіабельності серцевого ритму, функціональні проби з протоколами, педіатричні аспекти.
Месник Н.Г.Позбутися від гіпертонії назавжди! Зниження тиску без ліків2011
Микола Григорович Месник - лікар, колишній гіпертонік, а нині автор комплексної методики лікування гіпертонії немедикаментозними засобами.

Лікарі кажуть: порятунку від артеріальної гіпертензії немає, захворювання це лікуванню не піддається, можна лише за допомогою ліків підтримувати тиск на прийнятному рівні. Так лікарі «підсаджують» хворих на ліки, свідомо знаючи, що одужання не відбудеться. В результаті хвороба і гіпотензивні препарати незалежно від паспортного віку людини перетворюють його судини в судини глибокого старого, а до основного захворювання додаються важкі побічні ефекти від ліків.

Стоп! Це тупиковий шлях!

Микола Месник переконаний: гіпертонія - це хвороба, від якої можна і потрібно позбутися! І найкраще - без «допомоги» таблеток. Він зміг зцілитися сам і тепер допомагає десяткам, тисячам «безнадійно хворих» людей знайти свій шлях до здоров'я. Відгуки вдячних пацієнтів - найкраще підтвердження ефективності його методики!РефератЕлектрокардіостимулятори2011
Історія створення електрокардіостимуляторів. ЕКС - медичний прилад, призначений для впливу на ритм серця. Висвітлено показання, протипоказання для постановки ЕКС. Основні функції кардіостимулятора. Система маркування стимуляторів. Правила поведінки для пацієнта з кардіостимулятором. Класифікація кардіостимуляторів. Операція по установці: імплатація постійного кардіостимулятора.
Турів А.Н., Бєлялов Ф.І.,Лекції з аритмій2011
Турів А.Н. Синдром WPW. Сучасні можливості катетерних абляції у лікуванні тахіаритмій. Бєлялов Ф.І. Нові підходи в лікуванні фібриляції передсердь 2011. Турів А.Н. Фокусні передсердні аритмії. Бєлялов Ф.І. Синдром подовженого інтервалу QT.
Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін.Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / уклад.2011
Тести для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів- курсантів за фахом 040122.05 кардіологія складені відповідно до Державного освітнього стандарту і спираються на типову робочу програму післявузівської професійної підготовки лікарів кардіологів
ЛекціяШуми серця2010
Шуми серця. Фізичні основи виникнення шумів серця. Характкрістіка шумів серця. Схема аналізу шумів. Диференціація.
РефератСерцеві аритмії2010
Основні електрофізіологічні поняття. Патогенез. Діагноз. Клінічне значення. Лікування. Тахісистолічні і ектопічні аритмії. Брадисистолическую аритмії і блокади.
РефератСтенокардія2010
Вступ. Різновиди стенокардії. Симптоми стенокардії. Ризик розвитку стенокардії. Профілактика стенокардії. Як виявити стенокардію без додаткових обстежень? Які лабораторні дослідження необхідно зробити? Невідкладна допомога при стенокардії. Лікування стенокардії.
РефератСерцево-судинні захворювання2010
Гостра серцева недостатність. Невідкладна допомога. Серцевої діяльності розлади. Рідкісні скорочення серця. Часті скорочення серця. Неритмічні скорочення серця. Інфаркт міокарда. Інсульт. Масаж серця. Реанімація.
РефератІнфаркт міокарда2010
Вступ Причини інфаркту міокарда Симптоми інфаркту міокарда Форми інфаркту Фактори розвитку інфаркту міокарда Профілактика інфаркту міокарда Вірогідність розвитку ускладнення інфаркту міокарда Ускладнення інфаркту міокарда Діагностика гострого інфаркту міокарда Невідкладна допомога при інфаркті міокарда Допомога до приїзду «Швидкої допомоги» при інфаркті міокарда Реанімувати повинен вміти кожен Лікування інфаркту міокарда Список використаних джерел
Дипломна роботаПрилад для вимірювання швидкості кровотоку2010
В роботі проведений аналіз літератури, розроблені принципові вункціональная і електрична схеми, зроблено розрахунок одного з вузлів приладу. В диплом входять глави з екології та економіці.
Крюков Н.Н., Миколаївський Е.Н., Поляков В.П.Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія.2010
У книзі представлені загальноприйнята термінологія, клінічна класифікація, поширеність, особливості етіології, патогенезу, клінічної картини і сучасного перебігу найбільш поширених форм ішемічної хвороби серця та їх ускладнень - серцевої недостатності, порушень ритму і провідності. Розглянуто дані з клінічної та лабораторно-інструментальної діагностики цієї патології. Наведена методологія консервативного та хірургічного лікування, первинної та вторинної профілактики, заснована на принципах доказової медицини. Показана діагностична ефективність лабораторно-інструментального скринінгу. Представлені найбільш значущі клінічні, лабораторні, інструментальні діагностичні критерії, показання та протипоказання до проведення інвазивних методів дослідження і лікування, кардіохірургічних операцій. На основі літературних даних і власного досвіду визначена лікувально-діагностична тактика, представлені основні положення експертизи тимчасової непрацездатності та медичної реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця. Видання призначене для лікарів загальної практики, кардіологів, терапевтів. Може становити безсумнівний інтерес для викладачів, клінічних ординаторів, студентів та слухачів старших курсів медичних ВУЗів за курсом кардіології.
ШпаргалкиМетоди дослідження функціонального стану серцево-судинної системи2009
Електрокардіографія, фонокардіографія, ехокардіографія, реографія, механокардіографія, апекскардіографія, кінетокардіографія, рентгенокардіографія та ін.
Курсова роботаКВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань2009
Основи КВЧ-терапії Вплив КВЧ на клітини Механізм і області застосування КВЧ-терапії Застосування КВЧ-терапії в лікуванні серцево-судинних захворювань
Рекомендації Російського медичного товариства з артеріальної гіпертонії і Всеросійського наукового товариства кардіологівДіагностика та лікування артеріальної гіпертензії2009
В основу цього документа лягли рекомендації з лікування АГ Європейського товариства з артеріальної гіпертонії (ЕОГ) та Європейського товариства кардіологів (ЕОК) 2007 і 2009 г, і результати великих Російських досліджень з проблеми АГ. Також як і в попередніх версіях рекомендацій, величина АТ розглядається як один з елементів системи стратифікації загального (сумарного) серцево-судинного ризику. При оцінці загального серцево-судинного ризику враховується велика кількість змінних, але величина АД є визначальною в силу своєї високої прогностичної значимості. При цьому рівень АТ є найбільш регульованої змінної в системі стратифікації. Як показує досвід, ефективність дій лікаря при лікуванні кожного конкретного пацієнта і досягнення успіхів по контролю АД серед населення країни в цілому, значною мірою залежить від узгодженості дій і терапевтів, і кардіологів, що забезпечується єдиним діагностичним і лікувальним підходом. Саме це завдання розглядалася в якості основної при підготовці рекомендацій.
Вебер В.Р., Гаєвський Ю.Г., Шелехова Л.І.Аритмії. Алгоритми діагностики та лікування. Атлас ЕКГ2008
Викладені основи електрокардіографічної діагностики, діагностики порушень ритму серця, алгоритми діагностики та лікування аритмій. Представлений також загальний алгоритм розшифровки ЕКГ, атлас електрокардіограм з їх інтерпретацією. Призначено для студентів старших курсів медичних вузів, інтернів, клінічних ординаторів та лікарів.
За редакцією В.Н. КоваленкоКерівництво по кардіології. Частина 12008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними спеціалістами головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики і лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, науковців, а також студентів медичних інститутів.
Коваленко В.М.Керівництво по кардіології. Частина 22008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними спеціалістами головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики і лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, науковців, а також студентів медичних інститутів.
Коваленко В.М.Керівництво по кардіології. Частина 32008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними спеціалістами головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики і лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, науковців, а також студентів медичних інститутів.
За редакцією академіка РАМН І.М. Денисова, професора С.Г. ГороховоїПрактичний посібник "Діагноз при серцево-судинних захворюваннях. Формулювання, класифікації"2008
У практичному керівництві викладено сучасні підходи до формулювання клінічного діагнозу при найбільш поширених серцево-судинних захворюваннях, а також комплексна інформація, необхідна практичним лікарям для формулювання діагнозу. Викладені вимоги до уніфікованої структурі діагнозу, узагальнені вітчизняні та міжнародні клінічні класифікації з урахуванням сучасного стану питання і клінічних рекомендацій, дані приклади формулювання діагнозів і рекомендацій з вибору кодів МКБ-10, що використовуються при заповненні ряду облікових статистичних документів в медичній практиці. Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для системи післявузівської професійної освіти лікарів. Призначено для лікарів різних спеціальностей, в тому числі кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів.
Ю. І. ЗудбіновАзбука ЕКГ2003
Ця книга адресована студентам-старшокурсникам медичних інститутів, академій та університетів, субординаторам, лікарям-інтернам, що спеціалізуються по терапії, початківцям практичним лікарям.

Принцип викладу книги - це стислість, практичність і раціональність. Весь текстовий і графічний матеріал представлений автором у простій, доступній формі.
Е.Н. АмосоваКардіоміопатії1999
Термінологія і класифікація кардіоміопатій, їх місце серед інших захворювань міокарда. Дилатаційна кардіоміопатія. Гіпертрофічна кардіоміопатія. Фібропластичний паріетальний ендокардит.
ЛекціяАртеріальна гіпертензія1998
Природні гіпотензивні (депресорні) захисні системи. Класифікація ГБ. I стадія. II стадія. III стадія. Ускладнення ГБ. Диференційний діагноз. Гіпертонії ниркового генезу. Патогенез. Додаткові методи дослідження. Артеріальні гіпертонії ендокринного генезу. Діагностика. Проба з альфа-адреноблокаторами. Провокаційний тест. Ресакральная оксісупраренографія. натиснення при пальпації в області нирок. Гемодинамічні артеріальні гіпертензії. Центрогенно артеріальні гіпертонії пов'язані з ураженням головного мозку. Лікарська артеріальна гіпертонія. Лікування гіпертонічної хвороби. Гіпотензивна терапія. Допегит. Гемитон. Октадин. Резерпін (рауседил). Раунатин (раувазан). Анаприлин (пропанол, індерал, обзидан). Окспренолол (Транзікор). Гипотиазид (дихлотиазид). Фуросемід (лазикс). Клопамід (бринальдикс). Триамтерен (птерофен). Спіронолактон (верошпірон, альдактон). Міотропну кошти. Апрессин (гідралізін). Дибазол. Папаверин. Лікування гіпертонічних кризів.
Під редакцією В. Дж. МанделаАритмії серця1996
Атріовентрикулярна блокада: основні концепції; Клінічні концепції спонтанної і викликаної атріовентрикулярної блокади; Атріовентрикулярна блокада: неінвазивний підхід; Блокада ніжок та інші форми аберрантного внутрижелудочкового проведення: клінічні аспекти; Електрофізіологічні механізми ішемічних порушень ритму шлуночків: кореляція експериментальних та клінічних даних; Передчасне збудження шлуночків: сучасні уявлення про механізми і клінічному значенні; Шлуночкова аритмія внаслідок фізичного навантаження; Шлуночковатахікардія і фібриляція; Електрофізіологічні дослідження при шлуночкової тахікардії; Пізні шлуночкові потенціали: механізми, методи дослідження.
Під редакцією В. Дж. МанделаАритмії серця1996
Анатомія і гістологія провідної системи; Нормальна і аномальна електрична активність серцевих клітин; Зв'язок між аномаліями електролітного складу і аритмією; Інвазивне електрофізіологічне дослідження серця; Порушення функції синусового вузла; Передсердні порушення ритму: основні концепції; Ритми передсердно-шлуночкового з'єднання; Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія; Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта.
Мандел В.Дж.Аритмії серця. Механізми, діагностика, лікування У 3-х томах. Том 31996
Холтерівське моніторування, Електрофізіологічне тестування при лікуванні хворих з незрозумілими непритомністю, Інтоксикація серцевими глікозидами: огляд У книзі наведено три глави: 1, 2, 6.
Жуленко В.М., Рабинович М.І., Таланов Г.А.Ветеринарна токсикологія2011
Ветеринарна токсикологія - наука, що вивчає властивості отруйних (неприйнятних для організму) речовин; їх дія на організм сільськогосподарських і диких промислових тварин, у тому числі птахів, риб, бджіл; шляху перетворення отрути в організмі; накопичення в органах і тканинах тварин; виділення з молоком і яйцями. У завдання ветеринарної токсикології також входять розробка методів діагностики, профілактики та лікування отруєнь тварин; встановлення максимально допустимих рівнів залишкових кількостей (МДУ) пестицидів та інших токсичних речовин в кормах і продуктах харчування і методів їх аналізу і проведення на цій підставі ветеринарно-санітарної оцінки продуктів тваринництва, кормів.
ШпаргалкаВетеринарна генетика2011
ТюмГСХА, спеціальність 600 - ветеринарія, 1й курс-2й семестр Предмет і методи генетики Види ізменчівості.Віди наследственності.Клетка як генетична сістема.Роль ядра та інших органел в прередачі, збереження та реалізації спадкової інформації Морфологічна будова і хімічний склад хромосом.Каріотіп і його видові ообенності.Роль генотипу і умов середовища у формуванні фенотипу Мітоз.Мейоз.Гаметогенез. Оогенез.Особенності гаметогенеза самців і самок.Поліплоідія і її значенія.Паталогіі мейозу і мітозу і її значення Оплодотвореніе.моно ді і полігібридне скрешіваніе.сущность законів однаковості і расщепленія.Експеріментальний метод і закони успадкування Менделя Множинний аллелізм.Правіло частоти гамет і його знаечніе. Види домінірованія.Аналізірующее скрещіваніе.Полігібрідное схрещування Плейотропна дію генов.Віди взаємодії неалельних генов.Епістаз.Полімірія.Летальние гени.Генетіческій аналіз повного зчеплення Зчеплене успадкування прізнаков.Особенності спадкування ознакою при неповному і повному сцеленіі.хромосомная теорія спадковості Генетичне док-во кросинговеру. Кроссінговер.Картірованіе хромосом.Тіпи визначення пола.Каріотіпи чоловічої і жіночої статі у різних видів тварин Гомо і гетерогаметний пол.Опити п регулюванню співвідношенню пролов.Наследованіе ознак огран. Полом.Наследованіе ознак зчеплених зі статтю Спадкування прізнако.Практіческое використання спадкування прізнаков.Нуклеіновие кислоти, докази їх ролі в наслндственності Види ДНК і РНК.Комплементарность.Строеніе ДНК.Реплікація ДНК.Генетіческій код і його свойства.Сінтез белка.Транскріпція.Трансляція роль РНК і в синтезі белка.Перенос генетичного матеріалу з однієї клітини в другіе.Трансформація.Трансдукція.Кон'югація у бактерій Використання процесу кон'югаціі.Мутаціонная ізмечівость.Геномние мутаціі.Хромосомние мутаціі.Структурние гени і гени регуляції Регуляція дій генов.Оперон.Лізогенія і Лізогенія стан клітин .Обмен генетичною інформацією у прокаріотів Будова бактерій і вірусов.Понятіе про профаг і лизогении у бактерий.Анеуплоидия.Транслокации.Гетероплоидия.Генетические анамалия у с. х. тварин Типи спадкових аномалій.Понятіе про популяції і чистої лініі.Характерістіка ген. Структури популяціі.Формула і закон Харді - Вайнберга Практичне значення закона.Генная інженерія.Практіческое використання груп крові і поліморфних систем у тваринництві Генетичний вантаж популяцій.Методи отримання трансгенних тварин
Курсова роботаГастрити і лікування гастритів у собак2010
В даний час гастрит є серйозною проблемою тваринництва, пов'язаної з появою великої кількості магазинних кормів, які не завжди є оптимальним харчуванням для тварини. Тому метою цієї роботи є лікування собаки з діагнозом: хронічний гастрит.
Колесніченко І.С.Історія ветеринарії2010
Зміст: Зародження ветеринарії. Зародження ветеринарії в Росії. Ветеринарія в античному світі. Ветеринарія в епохи Середньовіччя і Відродження (V-XVII століття). Ветеринарія Росії до XVIII століття. Ветеринарія дворянської Росії (XVIII століття). Ветеринарія періоду формування передкапіталістичних відносин в Росії (1800 - 1860 рр.). Ветеринарія періоду становлення капіталізму в Росії (від 60-х років XIX століття до 1917 року). Ветеринарія в роки Радянської влади в Росії. З історії державної ветеринарної служби Московської області. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти. Бібліографія.
РефератСечокам'яна хвороба кішок2010
Сечокам'яна хвороба Симптоми Етіопатогенез Гіперкальціурія Біллірубіновая кристалурія Діагностика Ультразвукова діагностика Січовий міхур Сечовід Нирки Аналіз сечі Цістоцентез уретральної кататерізація
Курсова роботаЕкономічна ефективність лікувальних заходів при бронхопневмонії телят2010
Характеристика господарства Загальні відомості про господарство Природно-Кліматичні умови Клімат Рельєф Рослинність Основні напрямки діяльності Система утримання і годівлі Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства Власні дослідження Характеристика діяльності ветеринарної служби Ветеринарна документація в господарстві Огляд літератури Поняття захворювання Визначення етіології бронхопневмонії телят Патогенез хвороби Клінічні ознаки Патологоанатомічні зміни Діагноз і диференційний діагноз Лікування телят, хворих бронхопневмонией Профілактика захворювання Вихідні дані для визначення економічної ефективності ветеринарних заходів Економічний збиток від падежу, вимушеного забою молодняку сільськогосподарських тварин (телят до 6-ти місяців) Економічний збиток від зниження продуктивності тварин внаслідок їх захворювання Визначення витрат на проведення ветеринарних заходів з ліквідації досліджуваної хвороби Оплата праці ветеринарних фахівців Розрахунок економічної оцінки ефективності ветеринарних заходів Збиток, відвернена в результаті лікувальних заходів Економічна ефективність лікувальних заходів
Курсова роботаДіагностика та лікувально-профілактичні заходи при дирофіляріозу собак на території Дзержинського району м Волгограда2010
Вступ, Акт ветеринарно-санітарного та епізоотологічного обстеження району, Організація роботи у ветеринарній клініці, Результати власних досліджень, Висновок, Список використаної літератури.
Навчально-методичний комплексВетеринарна хірургія2010
Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом у галузі вищої професійної освіти. Він являє собою систематизований збірник навчально-тематичних, методичних і контрольних матеріалів з курсу «Ветеринарна хірургія». Комплекс забезпечений списком основної та додаткової літератури, містить основний глосарій з навчальної дисципліни, тематику рефератів, самостійних і курсових робіт, екзаменаційних квитків і тестів. Навчально-методичний комплекс покликаний надати допомогу студентам в освоєнні програмного матеріалу з ветеринарної хірургії та підвищенню якості їх професійної підготовки.
РефератМетоди введення лікарських речовин2010
Підшкірні введення Внутрішньом'язові введення Внутрішньовенні введення Внутрішньокістковий введення Внутрішньочеревне введення Внутрішньогрудний і внутрілегочной способи введення лікарських засобів Аутогемотерапия Кровопускання внутрішньотрахеальне введення Прокол рубця і введення лікарських речовин в книжку
РефератАбдомінальні операції у тварин2010
Руменоцентез Руменотомія Провідникове знеболення черевної стінки Кесарів розтин у корів Техніка проведення операції в лежачому положенні Кесарів розтин у свиней Грижі
Курсовий проектБалантидиоза свиней2010
Зміст роботи включає такі пункти: Збудники. Біологія збудника. Патогенез та імунітет. Патологоанатомічні зміни. Симптоми хвороби. Діагностика. Лікування. Профілактика і заходи боротьби. Висновки та пропозиції. Література. Брянська ГСХА
Курсова роботаКесарів розтин дрібних домашніх тварин2010
Визначення хвороби Етіологія. Патогенез Клінічні ознаки Диференціальний діагноз Лікування Профілактика Власна робота. Характеристика місця роботи. Зустрічаються акушерські патології. . Частота народження обраної патології. Економічна ефективність різних методів проведення операції. Рекомендації з профілактики патологій пологів, що призводять до кесаревого розтину та проведення операції. Висновок Бібліографічний список використаної літератури
Бєлов А.Д., Данилов Е.П., Дукур І.І.Хвороби собак2010
У загальній частина книги розглядаються способи фіксації собак, методи клінічного дослідження систем і органів, шляхи терапевтичного впливу на організм і дози лікарських речовин. У спеціальній частині представлені незаразні, хірургічні, гінекологічні і пухлинні хвороби, інфекції та інвазії. Для ветеринарних фахівців.
Курсова роботаПатологоанатомічній розтін та судова ветеринарія2009
Методичний посібник по Виконання курсової роботи для студентів IV - V курсів зі спеціальності 7.130501-Ветеринарна медицина / І.М. Щетінській, Л.М. Дребот, А.В.Захар'єв, А.Ю.Ульяніцька, Є. В. Ірніденко, О.С. Кочевенко // Харківська державна зооветеринарна академія. Кафедра патологічної анатомії, розтінуі патофізіології. - Х .: РВВ ХДЗВА, 2009. -с. 14 (ріс. Мовою)
Курсовий проект«Зоогігієнічних, санітарно - екологічна оцінка молочно - товарної ферми на 800 корів радгоспу" Іллінський "2009
Вступ 1. Коротка характеристика тваринницького об'єкта. 2. Натурне обстеження тваринницького об'єкта. 2.1 Схема генерального плану підприємства з оцінкою забудови; 2.2 План і розріз тваринницького будівлі з їх формуванням і описом. 3. Обгрунтування параметрів життєзабезпечення об'єкту і ветеринарно - санітарних заходів: 3.1 поголів'я тварин на об'єкті; 3.2 розрахунок потреби запасу підстилки, необхідних площ для її зберігання; 3.3 санітарно - гігієнічна характеристика водопостачання, розрахунок потреби у воді і визначення потужності водоподающих пристроїв; 3.4 розрахунок виходу гною, вимоги до систем видалення гною і каналізації, визна-поділ необхідної кількості гноєсховищ, їх пристрій; 3.5 розпорядок дня і дотримання гігієнічних заходів; 3.6 вжиті заходи з охорони навколишнього середовища. 4. визначення оптимальних умов утримання тварин: 4.1 оптимальні параметри мікроклімату тваринницьких приміщень; 4.2 розрахунок обсягу вентиляції і теплового балансу; 4.3 відповідність основних параметрів утримання тварин вимогам галузевих норм. 5. Санітарно - гігієнічні заходи при заготівлі і використанні кормів. Висновок. Список літератури.
Курсовий проект«Ферма на 178 голів молодняку великої рогатої худоби»2009
Обгрунтування технологічних вихідних даних і основні технологиче-ські рішення. Технологічна розробка схеми генерального плану підпри-ємства. Формування об'ємно-планіровачних рішень тваринницьких зда-ний. Норми площ і розміри основних технологічних елементів по-ме-щения. Обґрунтування параметрів життєзабезпечення об'єкту і його технологічних рі-ний. Визначення кількості скотомест. Розрахунок потреби і запаси підстилки, необхідних споруд для його хра-вати. Розрахунок потреби у воді і вимоги до водопостачання, визначення потужності водоподающих пристроїв. Розрахунок виходу гною, вимоги до систем видалення гною і каналізації, визначення необхідної кількості гноєсховища. Визначення оптимальних умов утримання тварин. Оптимальні параметри мікроклімату тваринницьких будівель. Розрахунок обсягу вентиляції і теплового балансу. Оптимізація природної і штучної освітленості помеще-ня. Відповідність основних параметрів змісту вимогам галузевих норм. Висновок. Список літератури.
Санітарний кодекс наземних тварин2009
З метою Наземного кодексу та відповідно до статей 5, 9 і 10 Статуту кожна Країна МЕБ визнає за Центральним бюро право підтримувати прямі відносини з Ветеринарними владою цієї країни або її територій. Будь нотифікація або інформація, спрямована МЕБ на адресу Ветеринарних влади, розглядається як спрямована тій державі, у віданні якого вони складаються.
Контрольна роботаВетеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринництва і гігієни сільськогосподарських тварин2009
1. Коротко опишіть (форма, розмір, колір) і зробіть схему - замальовку топографії лімфатичних вузлів голови, внутрішніх органів і туші великої рогатої худоби. 2. Вимушений забій тварин у вашому господарстві (місце і спосіб забою, причини та шляхи реалізації м'яса, порівняйте з діючими правилами і зробіть відповідні висновки). 3. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин при отруєнні. Особливості ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів на продовольчих ринках (документація, правила доставки, послідовність огляду і методи дослідження). 4. Кисломолочні продукти (технологія виробництва і ветеринарно-санітарна експертиза).
Балджі Ю.А., Майканом Б.С., Жанабаева Д.К.Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринництва при контамінації сторонніми речовинами.2009
Дана коротка характеристика основних біогенних, техногенним і радіоактивним стороннім речовинам в продуктах тваринного походження і методам ідентифікації та визначення залишкових їх кількостей. Викладено порядок проведення лабораторно-практичних занять.

Методичне вказівку призначений для студентів сільськогосподарських вузів, що навчаються за біологічними спеціальностями.
В.Н.МітінДолікарська допомога дрібним домашнім тваринам2009
Це видання - невеликий екскурс по приватних проблем долікарської допомоги дрібним тваринам, що зачіпає відомості про стан домашньої аптеки, основах реанімації, травмах, пологах, профілактиці інфекцій та глистових захворювань.
РефератБіохімія кісткової і сполучної тканини.2008
оедінітельная тканину. Склад і будова. Глюкозаміноглікани. Глікопротеїни. Волокна сполучної тканини. Синтез колагену. Біохімічні зміни сполучної тканини при старінні та деяких патологічних процесах. Фактори регулюють метаболізм сполучної тканини. Кісткова тканина. Остеобласт. Остеоціт. Остеокласт. Хімічний склад кісткової тканини. Формування кістки. Фактори що впливають на формування кісткової тканини. Основні групи хвороб кістки. Кістки, зуби і сполучні тканини. Остеомаляція і рахіт. Патологія кісток. Диференційно-діагностичні ознаки деяких запальних захворювань цинги.
Курсова роботаПуллороз у курчат і тиф у курей.2008
Зміст. 1. Вступ. 2. Систематика. 3. Біологічні властивості Морфологічні Культуральні Біохімічні Стійкість Токсікообразованіе Антигенна структура Патогенність. 4. Діагностика. 5. Специфічна профілактика і імунітет. 6. Специфічна терапія. 7. Висновок. 8. Список літератури.
Курсова роботаТоксикологія протовератрин та других алкалоїдів чемеріці2008
Факультет ветеринарної медицини, кафедра фармакології і токсикології. Вступ, Ботанічний опис, Діючі речовини та їх властивості, Діючі речовини та їх властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння різних видів, Патолого-анатомічні зміни, Діагностика, Лікування, профілактика, Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів тваринництва, висновок, список використаної літератури.
Дипломна роботаЕпізоотичний моніторинг та організація ветеринарно-санітарних заходів проти висококонтагіозна грипу птахів2008
У дипломній роботі на тему Епізоотичний моніторинг та організація ветеринарно-санітарних заходів проти висококонтагіозна грипу птахів описана епізоотологія грипу птахів, країни, в яких зареєстровані випадки захворювання людей пташиним грипом та план глобальних заходів ВООЗ по боротьбі з грипом, морфологія, антигени, клінічні ознаки і патологоанатомічні зміни високопатогенного грипу птахів. Вивчена ступінь поширення висококонтагіозна пташиного грипу та визначена напруженість імунітету в поствакцинальний період у вакцинованих птахів Акмолинської області.
Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутін, Є. С. ВоронінІнфекційні хвороби тварин2007
У підручник «Інфекційні хвороби тварин» включено більше 150 нозологічних одиниць. Матеріал по всіх хвороб викладено за єдиною схемою. Розглянуто епізоотологічне характеристика захворювання; відображені уявлення про інкубаційному періоді, характер перебігу і клінічних формах прояви хвороби; викладені найбільш характерні патологоанатомічні зміни; описані основні методи діагностики, лікування та профілактики захворювання; наведені схеми заходів щодо ліквідації хвороби, вказаний характер обмежувальних заходів.

Для кращого закріплення матеріалу частина даних представлена в таблично-графічному викладі, ілюстрації наведено на окремій кольоровий вклейці. Наприкінці статей даний невеликий перелік основних контрольних питань.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Ветеринарія».
Г.Д. Некрасов, І.А. СумановаАкушерство, гінекологія та біотехніка відтворення тварин2007
У навчальному виданні описані анатомічні особливості і функція статевих органів самців і самок сільськогосподарських тварин, методи отримання та оцінки сперми, фізіологія і біотехніка осіменіння та трансплантації ембріонів, фізіологія і патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду, захворювання новонароджених та молочної залози, основи оперативного акушерства, андро-логічної та акушерсько-гінекологічної диспансеризації.

Призначено для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехніка розмноження тварин». Написаний відповідно до програми курсу відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 311200 - «Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції». Може бути використано при підготовці студентів сільськогосподарських коледжів, операторів зі штучного осіменіння тварин, зооветспециалистов господарств.
Злодійка М.Ф., Фролов В.П., Серко С. А.Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технологиии стандартизації продуктів жівотнодства.2007
Дисципліна «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» (скорочено «Ветсанекспертиза») вивчає методи ветеринарно-санітарного та техно-хімічного дослідження продуктів тваринного (м'ясо, риба, яйця, молоко та ін.) І рослинного (мед, овочі , фрукти, корнеклубнеплоди та ін.) походження і визначає шляхи їх реалізації. Крім цього, об'єктом ветсан-експертизи є технічна сировина (вовна, перо, пух та ін.).
Курсовий проектДослідження верхніх дихальних шляхів, огляд і пальпація грудної клітки2007
Зміст. Вступ. 1. Методи дослідження верхніх дихальних шляхів. 2. Матеріал дослідження. 2.1 характеристика обстежуваних тварин. 2.2 раціон і його аналіз. 2.3 розпорядок дня і його аналіз. 2.4 аналіз зоогигиенического утримання тварин. 3. результати дослідження. 4. висновок. 5. список літератури.
Пропоноване довідковий посібник є результатом роботи колективу авторівДовідник лікаря ветеринарної медицини2006
Пропоноване довідковий посібник є результатом роботи колективу авторів як представників ветеринарної науки, адміністративних ветеринарних органів, досвідчених практиків з узагальнення новітніх досягнень ветеринарної, медичної, біологічної науки, що стосуються всіх напрямків ветеринарної медицини. Різноманітні відомості з ветеринарним і зоотехническим дисциплін зібрані в одному виданні, що охоплює максимально повні дані з усіх актуальних хвороб і вирощуванні тварин з урахуванням міжнародної епізоотичної ситуації та державних проблем охорони здоров'я тварин.
Гусаров Г.Н., Корягіна В.Н.Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів2006
Гусаров Г.Н., Корягіна В.Н. Методичний посібник «Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів» для студентів спеціальностей 310800 - «Ветеринарія» і 110501 - «Ветеринарно - санітарна експертиза» - Ульяновськ, ГСХА, 2006. с.66. Методичний посібник призначений для студентів факультету ветеринарної медицини при вивченні курсу ветеринарно-санітарної експертизи; буде корисно для працівників ветеринарних лабораторій, лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. Друкується за рішенням методичної Ради факультету ветеринарної медицини від 14 квітня 2005 року, протокол № 7. Рецензент: Васильєв Д.А., завідувач кафедри мікробіології, епізоотології і ВСЕ Ульяновської ГСХА, доктор біологічних наук, професор.
РефератЗагальні уявлення про віруси2010
Відкриття. Властивості. Життєвий цикл бактеріофага. Життєві цикли вірусів. Еволюційне походження вірусів. Віруси як збудники захворювань. Способи передачі вірусних хвороб.
РефератДеякі аспекти хімії вірусів.2010
У рефераті данни загальні відомості про хімії вірусів ,: білках, вуглеводах, ферментах, ДНК і РНК. Представлений список найбільш відомих вірусних захворювань.
РефератВіруси. Особливості онтогенезу і циклу відтворення ДНК і РНК-вірусів.2008
Особливості онтогенезу і циклу відтворення ДНК і РНК-вірусів. Віруси, особливості їх будови і життєдіяльності. Класифікація. відмінності, будови, значення.
Н.А. НовиковаЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ генетичної інформації ВІРУСІВ2007
У посібнику викладено сучасні знання про структурну та молекулярної організації геномів вірусів і способах реалізації закладеної генетичної інформації. Особливу увагу приділено розгляду питань обміну генетичною інформацією як основ еволюції вірусів. Посібник призначений для підвищення кваліфікації викладачів біологічних факультетів класичних університетів, наукових співробітників, студентів, магістрів та аспірантів, які вивчають молекулярну біологію та вірусологію.
І.В. ДомарадскійОснови вірусології для екологів2007
У книзі зроблена спроба викласти головні аспекти вірусології. Рассмотре ни основні питання біології вірусів, а також взаємовідносин їх з перед ками п'яти царств живої матерії. Книга забезпечена коротким глосарієм.

Книга розрахована на фахівців різних профілів, які цікавляться проб

лемамі екології
Ташута С.Г.Загальна Вірусологія2004
Хімічний склад и фізична структура вірусів репродукція вірусів сучасна класифікація та номенклатура вірусів хребетних генетика вірусів патогенез вірусніх хвороб протівірусній імунітет екологія вірусів та епізоотологія вірусніх інфекцій вакцінопрофілактіка та хіміотерапія
РефератІсторія вірусології2003
Білоруський державний університет Біологічний факультет ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ. Реферат студента 3 курсу
Землянський О.А.Програма проміжної атестації студентів з дисциплін вірусології, мікробіології, імунології2002
Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У програмі представлені теми, необхідні для вивчення: Історія розвитку вчення про віруси Систематика і номенклатура вірусів Структура вірусів Фізіологія та біохімія вірусів Генетика вірусів Віруси бактерій (бактеріофаги) Поняття "інфекційний процес" Роль мікроорганізмів в інфекційному процесі Фактори патогенності мікроорганізмів Фази розвитку інфекційного процесу Поняття про патогенезі інфекційних хвороб Імунологія як наука про способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин з метою підтримання гомеостазу організму Імунна система організму людини і основні її функції Неспецифічні фактори захисту організму людини. Антигени і антитіла Специфічні форми імунної відповіді Імунний фагоцитоз і кілерні функція клітин Гіперчутливість уповільненого типу. Гіперчутливість негайного типу. Імунологічна толерантність Імунологічна пам'ять Алергічні реакції Алергічні реакції гуморального (негайного) типу (типи I-III, V) Алергічні реакції клітинного (уповільненої) типу (тип IV) Імунологічні реакції Історія розвитку мікробіології Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Морфологія бактерій Фізіологія бактерій Генетика бактерій Екологія бактерій Мікрофлора людини і її роль Мікробіологічні основи антимікробної профілактики і терапії Бактерії - збудники інфекційних хвороб У третій частині представлені питання по іспиту.
H. В. Прозоркіна, П. А. РубашкінаОснови мікробіології, вірусології та імунології2002
Цей посібник розроблено відповідно до сучасним станом методів мікробіологічних досліджень, відповідає вимогам державного освітнього стандарту з предмету «Основи мікробіології, вірусології, імунології» для студентів середніх спеціальних медичних навчальних закладів. Всі матеріали посібника об'єднані за темами, в кінці кожної - дано питання для самоконтролю, перелік практичних навичок. У посібнику використані сучасні діючі накази, вказівки, ГОСТи і інша нормативна документація. Посібник призначений для студентів середніх медичних навчальних закладів, а також може використовуватися середніми медичними працівниками в їх практичній діяльності.
доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін Землянський О. А.ПРОГРАМА проміжної атестації СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ мікробіології, вірусології, ІМУНОЛОГІЇ2002
Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Кільбурн Е.Д.Віруси грипу та грип (1978)1978
Книга присвячена огляду різноманітних вірусів грипу, їх культивування, біохімії і особливостям молекулярного пристрою. Зміст: Віруси грипу та грип. Структура вірусу грипу. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін. Біологічно активні білки вірусу грипу. Нейрамінідаза. Активність транскриптази в клітинах і вирионах грипу. РНК вірусів грипу. Генетика вірусу грипу. Реплікація вірусу грипу. Культивування вірусів грипу людини в лабораторних умовах, коло господарів серед лабораторних тварин і виділення вірусу з клінічного матеріалу. Антигенна мінливість вірусу грипу. Імунологія грипу. Грип у людини.
Візер В.А.Лекції з терапії2011
За тематикою - практично повністю охоплюють складності в курсі госпітальної терапії, питання діагностики, лікування, по викладу-лаконічні і цілком доступні. Алергічні захворювання легенів Хвороби суглобів
 Хвороба Рейтера Хвороба Шегрена Бронхіальна астма Бронхоектатична хвороба Гіпертонічна хвороба Гломерулонефрsafasdіт Грижі стравоходу Деструктивні захворювання легенів дифузной захворювання сполучної тканини І Б З Коліт Легенева гіпертензія Сечокам'яна хвороба Некоронарогенні захворювання серця Неспецифічний виразковий коліт Пухлини кишечника Остеохондроз Пієлонефрит Плеврит Пневмонії
шпаргалкаПропедевтика внутрішніх хвороб, внутрішні хвороби з військово-польової терапією2011
Вітчизняна школа терапевтів (М. Я. Мудров, Г. А. Захар'їн, С. П. Боткін), Сибірська школа терапевтів (М. Г. Курлов, Б. М. Шершевскій, Д. Д. Яблоков). Клінічне мислення, визначення, специфіка. Стиль клінічного мислення і його зміни на різних етапах розвитку наукової медицини. Індукція, дедукція. Різні рівні узагальнення в діагностиці. Клінічні приклади. Симптоми, синдроми, діагноз. Визначення понять, їх три основні властивості. Історія хвороби, структура. Методологія клінічного діагнозу. Діагностична гіпотеза, визначення, її властивості, перевірка гіпотез. Структура клінічного діагнозу - відображення історії діагностики. Прямий клінічний діагноз. Визначення, етапи постановки прямого клінічного діагнозу (клінічний приклад). Диференційний діагноз (визначення). Методика постановки диференціального діагнозу (5 фаз) (клінічний приклад). Розпитування при захворюваннях системи дихання.
Ситуаційні задачіСитуаційні задачі по терапії2011
Ситуаційні задачі по терапії для визначення знання студентів. До кожного завдання є Еталон відповідей до ситуаційної задачі.
ШпаргалкаЗавдання для держіспиту 2011 (Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУ.)2011
Відсутність лабораторних та інструментальних методів обстеження на догоспітальному етапі надання швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов'язує лікаря вільно володіти прийомами пропедевтики та збору анамнезу (іншого-то нічого немає). Тому ми приділяємо велике значення описової частини подібного роду завдань, т. Е. Деякі завдання об'ємні за змістом.
Історія хворобиЦироз печінки алкогольної етіологіі.Умеренно активний. У стадії декомпенсації. Клас С За Чайлд-Пью. Синдром портальної гіпертензії, асцит. Жовтяниця. Печінково-клітинна недостатність2011
РГМУ ім. М. І. Пирогова. 3 курс. 2 семестр. Історія хвороби здана на 5.
ЛекціїХронічний гастрит і гастродуоденіт2011
Лекція містить саму останню інформацію про класифікацію, етіологію, клініку, патогенез, діагностику та лікуванні хронічного гастриту і гастродуоденіту.
РефератДисбактеріоз і наслідки його впливу на організм.2011
Зміст Вступ Товстий кишечник Дисбактеріоз Причини розвитку дисбактеріозу Ознаки та наслідки дисбактеріозу Методи позбавлення від дисбактеріозу Висновок Список використаної літератури
Навчальний посібникЕнзимопатії2011
У навчальному посібнику дається аналіз останніх літературних даних про про-проблемі інтестинальних ензимопатій з урахуванням перебігу захворювань, труднощі їх діагностики, терапевтичного лікування. Представлені сучасні класифікації даної патології, принципи ведення хворих; дані практичні рекомендації з діагностики та лікування непереносимості харчових продуктів з урахуванням можливостей і традицій вітчизняного Здра-воохраненія. Для закріплення знань та перевірки засвоєння навчального матеріалу приво-дяться контрольні тестові завдання та ситуаційні задачі. Навчальний посібник призначений для терапевтів, клінічних ординат-рів, інтернів, викладачів, студентів старших курсів медичних ВУЗів.
РефератЛабораторна діагностика хвороб нирок2010
Мета роботи: з'ясувати які лабораторні методи є найбільш значущими при постановці діагнозу хвороб нирок.

Завдання:

- Виявити какай з показників, найбільш яскраво вказує на патологічний осередок.
Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУЗавдання для ГОС іспиту2010
Відсутність лабораторних та інструментальних методів обстеження на догоспітальному етапі надання швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов'язує лікаря вільно володіти прийомами пропедевтики та збору анамнезу (іншого-то нічого немає). Тому ми приділяємо велике значення описової частини подібного роду завдань, тобто деякі завдання об'ємні за змістом.
Шаповалова Ю.С.Фармакотерапія основних внутрішніх хвороб та їх ускладнень2009
Рекомендації для лікарів
РефератВнутрішні хвороби2007
Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки Аспирационная пневмонія у дітей Хвороби ободової кишки Хвороба Крона Гломерулонефрит Бронхіальна астма ІХС. Стенокардія Інфекційний міокардит Набряк Квінке Набряк легень Пневмоконіози Пневмонія Подагра Ниркова недостатність Цироз Виразкова хвороба шлунка Виразковий коліт
Маколкін В.І., Овчаренко С.І.Внутрішні хвороби2005
У 5-е видання підручника (4-е вийшло в 1999р.) Внесено суттєві і зміни та доповнення, які відображають сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування внутрішніх хвороб, які знайшли своє відображення в опублікованих в останні роки вітчизняних і міжнародних рекомендаціях. Список контрольних питань і завдань розширений і доповнений. Для студентів медичних вузів.
А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А. Чередникова, О.В. КамерерДіагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом2003
Методичні рекомендації призначені для лікарів-терапевтів, кардіологів, клінічних фармакологів, ендокринологів, дієтологів, лікарів загальної практики, студентів старших курсів медичних ВУЗів.
Федюкович Н. І.Анатомія і фізіологія людини2003
У навчальному посібнику висвітлено питання нормальної, анатомії та фізіології людини з урахуванням сучасних досягнень біологічної і медичної науки. Розглянуто предмет, завдання та значення курсу анатомії та фізіології людини, дано короткий історичний нарис їх розвитку Викладені питання анатомії та приватної фізіології.

Для учнів медичних училищ за спеціальністю «Медична сестра».
Методичний посібникВикористання Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятого перегляду (МКБ-10) у практиці вітчизняної медицини2002
У методичному посібнику викладено уніфікований підхід до використання клінічних діагнозів у статистичних документах, що реєструють причини смерті населення і захворюваність, і дані рекомендації з вибору основного діагнозу при множинних станах для його використання в статистиці захворюваності та смертності. Розроблено уніфікований перелік кодів МКХ-10 для ряду діагностичних термінів, які використовуються у вітчизняній медичній практиці і не мають чітких термінологічних аналогів в МКБ-10. Посібник призначений для медичних статистиків, лікарів загальної лікувальної мережі, патологоанатомів, організаторів охорони здоров'я.
І.М. Денисов, Б.Л. МовшовичЗагальна лікарська практіка.Внутренніе хвороби - інтернологія2001
У практичному керівництві представлена необхідна і достатня для лікаря первинного контакту (лікар загальної практики, дільничний терапевт) інформація з діагностики, лікування, профілактики найбільш поширених внутрішніх хвороб. Вперше матеріал викладено стосовно діяльності сімейного лікаря. Велику увагу приділено організації лікування, показаннями до різних видів терапії, питань надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Біоетичний підхід до пацієнта відображений при описі психологічного та соціального статусу пацієнта, інформації про характер хвороби для пацієнта і членів його родини. Особливе місце відведено питанням реабілітаційної терапії і критеріям оцінки ефективності проведеного лікування. Медична експертиза розглянута в чотирьох аспектах: експертиза тимчасової втрати працездатності, медико-соціальна, військово-лікарська та професійна (попередні та періодичні огляди). Посібник призначений для лікарів усіх видів амбулаторно-поліклінічних закладів, що надають первинну медико-соціальну допомогу. Корисні відомості з профілактики та лікування хвороб в амбулаторно-поліклінічних умовах знайдуть клінічні ординатори, інтерни, студенти медичних вузів і факультетів.
Ослоп В Н, Садикова А Р., Шамкіна А Р.Схема історії хвороби2000
У методичному посібнику представлена докладна схема історії хвороби з прикладами конкретних зразків історій хвороби пацієнтів з різною патологією внутрішніх органівПосібник призначений для студентів III курсу медичних вузів
ЛекціїЗахворювання шлунково-кишкового тракту і жовчно-вивідних шляхів1999
Захворювання шлунково-кишкового тракту і жовчно-вивідних шляхів. Хронічний гепатит. Цироз печінки. Велика печінкова недостатність. Хронічний гастрит. Виразкова хвороба. Захворювання сечовивідних шляхів. Гострий гломерулонефрит. Хронічний гломерулонефрит. Хронічний пієлонефрит. Хронічна ниркова недостатність. Хронічні неспецифічні захворювання легенів. Хронічний бронхіт. Бронхіальна астма. Хронічне легеневе серце. Пневмонії. Плеврити. Гематологія. Лейкози. Анемії. Придбані анемії. Тромбоцитопатії.
В.Г. Передерій, С.М. ТкачКлінічні лекції з внутрішніх хвороб1998
У лекціях викладені сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клінічній картині, лікуванні та профілактиці основних захворювань внутрішніх органів. I том містить лекції з хвороб серця і органів дихання.

Для студентів медичних вузів, інтернів та лікарів -терапевтов.
За редакцією проф. І. К. ЛатогузаКласифікації та діагностичні критерії в клініці внутрішніх хвороб1992
У навчальному посібнику наведено класифікацію та діагностичні критерії основних терапевтичних захворювань: хвороб органів дихання, кровообігу, травлення, нирок, системи крові, дифузних захворювань сполучної тканини і суглобів, захворюванні ендокринної системи. Для всіх захворювань дано визначення, основні клінічні прояви та класифікації, висвітлені діагностичні критерії захворювань, знання яких сприятиме поліпшенню діагностики. Крім того, поміщені приклади формулювання діагнозу для кожного захворювання.

Для студентів і лікарів-інтернів.
Т.Р. ХаррісонВнутрішні хвороби Частина 11992
Редактор першого видання Т. Р. Харрісон За редакцією Є. Браунвальда, К. Дж. Іссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа, Д. Д. Вілсон, Д. Б. Мартіна, А. С. Фаучи У 10 книгах
 Переклад з англійської доктора мед. наук А. В. Сучкова, канд. мед. наук Н. Н. Заваденко, канд. мед. наук Д. Г. Катковський МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1992-1997, 3430 с.

Довідник «Внутрішні хвороби» рекомендується лікарям як настільна книга, а студентам і молодим лікарям як одне з найдосконаліших навчальних посібників. Хотілося б також звернути увагу на ще одне важливе достоїнство книги - високий рівень інтеграції різних клінічних спеціальностей: дерматології, педіатрії, геронтології, пульмонології, кардіології, інфекційних хвороб та багатьох інших розділів, які лікар зобов'язаний знати, постійно вдосконалюючись як фахівець високого рангу.
Т.Р.ХаррісонВнутрішні хвороби Частина 21992
Редактор першого видання Т. Р. Харрісон За редакцією Є. Браунвальда, К. Дж. Іссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа, Д. Д. Вілсон, Д. Б. Мартіна, А. С. Фаучи У 10 книгах
 Переклад з англійської доктора мед. наук А. В. Сучкова, канд. мед. наук Н. Н. Заваденко, канд. мед. наук Д. Г. Катковський МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1992-1997, 3430 с.

Довідник «Внутрішні хвороби» рекомендується лікарям як настільна книга, а студентам і молодим лікарям як одне з найдосконаліших навчальних посібників. Хотілося б також звернути увагу на ще одне важливе достоїнство книги - високий рівень інтеграції різних клінічних спеціальностей: дерматології, педіатрії, геронтології, пульмонології, кардіології, інфекційних хвороб та багатьох інших розділів, які лікар зобов'язаний знати, постійно вдосконалюючись як фахівець високого рангу.
ШпаргалкаАкушерство і гінекологія2012
Анатомія жіночих статевих органів. Фізіологія жіночої статевої системи. Анатомія жіночого таза. Запліднення і розвиток плідного яйця. Зміни в організмі жінки під час вагітності. Діагностика вагітності. Ознаки зрілості плода, розміри голівки і тулуба зрілого плода. Обстеження породіллі. Фізіологічні пологи. Биомеханизм пологів при передньому виді потиличного передлежання. Сім основних рухів плода в пологах. Знеболювання пологів. Ведення другого періоду пологів. Ведення третього періоду пологів. Пологи при тазових передлежання плода .....
ЛекціяПланування сім'ї2011
Планування сім'ї. Аборт. Контрацепція. Бар'єрні методи контрацепції. Ритмічний метод контрацепції. Внутрішньоматкова контрацепція. Оральні контрацептиви - сучасний підхід. Ін'єкційні (пролонговані) контрацептиви. Підшкірні імпланти як метод контрацепції. Принципи підбору орального контрацептиву. .Добровольная Хірургічна стерилізація. Контрацепція - принципи вибору
ЛекціяГігієна жінки в різні періоди її життя2011
Гігієна дівчинки грудного віку. Гігієна дівчинки дошкільного віку. Гігієна дівчинки шкільного віку. Гігієна дівчини в період статевого дозрівання. Гігієна жінки в період статевої зрілості. Гігієна жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовий період. Гігієна жінки в перехідній клімактеричний період і в літньому віці.
ЛекціяАномалії пологової діяльності2011
Кафедральна лекція. Класифікація аномалій пологової діяльності. Патологічний прелімінарний період. Слабкість пологової діяльності: первинна (жінка вступає в пологи зі слабкістю сутичок яка триває протягом всіх пологів) вторинна (після періоду активної родової діяльності матка осблабевает) Надмірна пологова діяльність. Дискоординированная родова діяльність. Загальна дискоординація Гіпертонус нижнього сегмента Тетанус матки (загальний підвищений тонус матки) Циркулярная гістоція шийки матки Патологічний прелімінарний період. Лікування.
ЛекціїГінекологія. Короткі лекції для складання іспиту2011
Конспект лекцій для здачі іспиту з гінекології. Підходить для студентів медичних коледжів, 4 курс. Редагування проведено спільно з викладачем акушерства та гінекології.
РефератАкушерські дослідження. Методи обстеження вагітних і породіль2011
Мета заняття: вивчити і практично освоїти методи діагностики вагітності, обстеження вагітних, різні методи визначення терміну вагітності та пологів.
ЛекціїГінекологія. Короткі лекції для складання іспиту2011
Конспект лекцій для здачі іспиту з гінекології. Підходить для студентів медичних коледжів, 4 курс. Редагування проведено спільно з викладачем акушерства та гінекології.
ЛекціїАкушерство і гінекологія2010
Організація акушерської та гінекологічної допомоги в россии. Безпечне материнство включає в себе: Форми організації акушерської та гінекологічної допомоги в россии. Лекція №2. Функціональна система «мати - плацента - плід». (Фетоплацентарний комплекс). Лекція №3. Фізіологічні пологи. Лекція №4. Пізні гестози. Лекція №5. Шляхи зниження летальності при пізніх гестозах. Всього 15 лекцій.
РефератВ очікуванні дива або рекомендації майбутнім мамам2010
Робота присвячена всім жінкам, які очікують появи на світ малюка. У ній розкрито прості і дуже важливі теми: планування сім'ї (рекомендовані вікові рамки), харчування і спосіб життя вагітної жінки, спілкування з малюком перед його народженням, аутотренінги першого етапу пологів, рекомендації правильного дихання і багато, багато іншого.
РефератЗначення профоглядів в профілактиці воспалітельніх захворювань жіночої статевої системи2010
Вступ Загальні відомості про запальних захворюваннях жіночої статевої системи. Наслідки запальних захворювань. Значення профоглядів. Лікування запальних захворювань. Новинки лікувально-профілактичних засобів.
ЛекціїДіагностичні проби, симптоми, синдроми з акушерства та гінекології2010
У даному конспекті представлено короткий опис і класифікація основних діагностичних проб і сідромов з акушерства та гінекології
РефератЦукровий діабет в акушерстві2010
Перебіг вагітності та пологів при цукровому діабеті, Ведення і лікування хворих цукрового діабету під час вагітності, Динамічне застосування ультразвукової діагностики, Ведення вагітності та пологів у хворих на цукровий діабет, Акушерська або діабетична ситуація Тактика лікаря
РефератТоксикози вагітних2010
Токсикозами вагітних називаються захворювання, що виникають в свя- зи з розвитком плодового яйця і характеризуються вельми різноманітні- ми симптомами, з яких найбільш постійними і вираженими є порушення функції центральної нервової системи. судинні расстрой- ства. порушення обміну речовин. По терміну виникнення та клінічних проявів прийнято поділяти токсикози на 2 групи: ранні (блювота вагітних, гвперсалнвація, дерматози. Гепатопатія, неврит-і псіхопа- ку та ін.) І пізні - гестози водянка вагітних, нефропатія, преек- Лампс, еклампсія). В особливу групу виділяють рідкісні форми токсико- поклик - гепатопатію (токсична жовтяниця), гостру дистрофію печінки, те- танию вагітних, хорею вагітних, остеомаляція, артропатія
ЛекціїАкушерські кровотечі.2010
Кровотечі в першому триместрі вагітності Основні причини кровотеч у першому триместрі вагітності Мимовільні викидні Пузирний замет Шеечная вагітність Поліпи цервікального каналу Рак шийки матки Кровотечі в другій половині вагітності Основні причини кровотеч Предлежание плаценти і передчасне відшарування нормально розташованої пла-центи Диференціальна діагностика кровотеч розриві матки Тактика лікаря при кровотечі при передлежанні плаценти Розрив матки Кровотечі в пологах Кровотечі в першому періоді пологів Розрив шийки матки Кровотечі у другому періоді пологів Кровотечі в третьому періоді пологів Щільне прикріплення Прирощення Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді Основні причини кровотеч в ранньому післяпологовому періоді Варіанти гіпотонічних кровотеч Завдання операції Послідовність операції ручного обстеження порожнини матки Послідовність зупинки гіпотонічної кровотечі
кафедра акушерства та гінекології стоматологічного факультетуНевиношування вагітності2010
Запропонований навчально-методичний комплекс містить дидактичний матеріал для підготовки до практичних занять та іспиту студентів медичних вузів, лікарів- інтернів, клінічних ординаторів за спеціальністю «акушерство та гінекологія». Посібник включає питання для самостійного вивчення, тестові завдання та задачі, що полегшують засвоєння даної теми, нормативні показники клінічних та лабораторних методів обстеження, схеми лікування.
ЛекціїПрактичні навички з акушерства та гінекології2010
Конспекти лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів з практичним навичкам з акушерства та гінекології. Зміст включає в себе такі теми як складання і оцінка гравідограмми; пальпація живота за методом Леопольда; вимірювання висоти стояння матки; аускультація серцебиття плода; складання програми; двуручное обстеження матки і багато іншого.
ЛекціїАкушерство і перинатологія2009
Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження вагітних. Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санітарнопротівоепідеміческій режим в акушерському стаціонарі. Плід і його розміри. Акушерські дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболювання пологів. Фізіологія неонатального періоду. Багатоплідна вагітність. Патологія навколоплідної середовища (маловоддя, багатоводдя). Пологи у старих, юних первісток і многорожавших. Ранні токсикози. Пізні гестози. ДВС-синдром в акушерстві. Вузький таз. Асінклітіческіе вставляння голівки. Неправильні стояння голівки. Вагітність і ведення пологів при серцево-судинних захворюваннях, анеміях, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному гепатиті, туберкульозі. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода і асфіксія новонародженого. Перинатальна захворюваність і смертність. Перинатальна інфекція. Родовий травматизм матері. Імунологічна несумісність між матір'ю і плодом. Переношування вагітності. Передчасні пологи. Аномалії пологових сил. Кесарів розтин. Акушерські щипці і вакуум-екстракція. Плодоразрушающие операції. Малі акушерські операції. Неправильні положення плода. Операції, що виправляють положення плоду. Акушерські повороти. Витяг плода за тазовий кінець. Гнійно-запальні післяпологові захворювання. Генералізовані післяпологові інфекційні захворювання. Лактаційний мастит.
РефератАсептика і антисептика в гінекології2009
Асептика. Антисептика. Види інфекцій. Контроль стерильності. Дезінфекційні засоби антисептики.
Л.В. Аккер, Г.В. НемцеваЗапальні захворювання гінеталій2009
У навчальному посібнику висвітлено питання етіопатогенезу, шляхів рас-пространения специфічних і неспецифічних запальних про-процесів. Дано опис нормальної мікрофлори, докладно відображені питання діагностики та лікування різних форм запальних процес-сов, представлені сучасні схеми лікування та реабілітації.Рекомендується для студентів, лікарів-інтернів, клінічних орди-наторії і практикуючих лікарів акушерів-гінекологів.
РефератОсновні аспекти діагностики причин безпліддя подружньої пари2009
Курсова роботаДопплерометрия матково-плацентарно-плодового кровотоку2009
Вступ Показання до допплерометрії Індекси судинного опору (ІДС) Класифікація порушення кровообігу Класифікація порушення гемодинаміки плода Допплерометрия артерії пуповини Допплерометрия маткових артерій Допплерометрия судин плода допплерометричне характеристика порушення матково-плацентарно-плодового кровотоку Тактика ведення вагітності та пологів в залежності від ступеня порушення матково-плацентарно-плодового кровотоку Бібліографічний список
ЛекціїПрограма з акушерства та перинатології2009
Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження беременних.Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санітарнопротівоепідеміческій режим в акушерському стаціонаре.Плод і його размери.Акушерскіе дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболення родов.Фізіологія неонатального періода.Многоплодная вагітність. Патологія навколоплідної середовища (маловоддя, багатоводдя) .Роди у старих, юних первісток і многорожавших. Ранні токсікози.Поздніе гестози.ДВС-синдром в акушерстве.Узкій таз.Асінклітіческіе вставляння голівки. Неправильні стояння голівки. Вагітність і ведення пологів при серцево-судинних захворюваннях, анеміях, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному гепатиті, туберкулезе.Плацентарная недостатність. Гіпоксія плода і асфіксія новорожденного.Перінатальная захворюваність і смертність. Перинатальна інфекція.Родовой травматизм матері. Імунологічна несумісність між матір'ю і плодом.Перенашіваніе вагітності. Передчасні роди.Аномаліі родових сіл.Кесарево сеченіе.Акушерскіе щипці і вакуум-екстракція.Плодоразрушающіе операції. Малі акушерські операціі.Неправільние положення плода. Операції, що виправляють положення плоду. Акушерські повороти. Витяг плода за тазовий конец.Гнойно-запальні післяпологові заболеванія.Генералізованние післяпологові інфекційні захворювання. Лактаційний мастит.
Є. М. МалишеваМи хочемо дитину. 100% вагітність!2009
Відсутність дітей у сім'ї нерідко стає причиною краху сімейного життя, серйозних психологічних і життєвих криз. На жаль, на сьогоднішній день більшість бездітних пар дуже мало знають про те, що таке безпліддя, а головне про те, що такий діагноз - не вирок. На щастя, досягнення сучасної медицини в більшості випадків дозволяють жінкам у безвихідних, здавалося б, ситуаціях завагітніти і успішно виносити дитину.

Якщо ви вирішили: «Ми хочемо дитину!» І готові прикласти деякі зусилля для досягнення своєї мети, ця книга допоможе вам вибрати правильний шлях.
Клімов В.А., ЧібісоваІ.В., Школа Л.І.Резус - конфлікт і вагітність2008
У монографії розглянуті сучасні уявлення про сенсибілізації до еритроцитарних антигенів та її роль в патології плода та новонародженого. Найбільший розділ присвячений проблемам антенатальної діагностики та антенатального лікування гемолітичної хвороби плода внаслідок несумісності крові матері та плоду по резус - фактору. Представлені сучасні неінвазивні та інвазивні методи діагностики і лікування Розглянуто сучасні методи терапії гемолітичної хвороби новонародженого. Особливої уваги заслуговує глава профілактики резус - сенсибілізації в її сучасному аспекті. Монографія призначена для лікарів акушерів - гінекологів та неонатологів.
Ільїн А.А.Акушерство і гінекологія: конспект лекцій2007
Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з акушерства та гінекології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати
Під ред. Є. М. Вихляева.Керівництво по ендокринної гінекології2006
У 3-му виданні керівництва висвітлені питання регуляції функцій репродуктивної системи та нейроендокринної статусу жінок різних вікових груп.

Багаторічний особистий досвід авторів і використання даних літератури останнього десятиліття дозволили сформулювати сучасну концепцію про молекулярно-біологічних детерминантах патогенезу найбільш поширених патологічних станів гормонозалежних структур репродуктивної системи і представити у віковому ракурсі сучасні напрямки лікувальної дії.

Для практичних лікарів - гінекологів, терапевтів, ендокринологів і фахівців в області сімейної медицини.
Під ред. проф. В.Н.ПрілепскойКерівництво по контрацепції2006
У цьому посібнику з контрацепції представлені всі аспекти сучасних методів запобігання вагітності. Автори узагальнили новітні досягнення в цій галузі на основі зарубіжних і вітчизняних досліджень. У розділі про гормональні методи контрацепції особливу увагу приділено рилізинг-системам, які для деяких категорій жінок можуть стати альтернативними методами запобігання вагітності, а також застосуванню контрацептивних гормонів для лікування і профілактики гінекологічних захворювань.

У посібнику також представлені особливості контрацепції в різні періоди життя жінки і при деяких ендокринних захворюваннях. Окрема глава присвячена питанням чоловічої контрацепції. Увагу читачів звернено на особливості обстеження і спостереження до і в процесі контрацепції, а також на методику та організацію консультування пацієнток. У книзі наводяться останні рекомендації ВООЗ (2004) медичних критеріїв прийнятності методів контрацепції.

Керівництво призначене для акушерів-гінекологів, ендокринологів, а також для лікарів інших спеціальностей, що цікавляться даною проблемою
І.С. Сидорова, В.І. Кулаков, І.О. МакаровКерівництво по акушерству2006
Даний посібник рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для системи післявузівської професійної освіти лікарів. Крім того, воно також становить інтерес для лікарів суміжних спеціальностей. У керівництві відображені всі основні питання досліджуваної дисципліни, які дозволяють лікарю найбільш повно розібратися в різних клінічних ситуаціях, полегшити діагностику і прийняти правильне рішення для успішного ведення пацієнтки, лікування виявлених захворювань і ускладнень, вибору терміну та методу розродження.
РефератСпособи контрацепції Як уникнути вагітності2006
Вступ. Способи контрацепціі.Механіческіе методи.Хіміческіе способи. Біологічні способи.Екстренная контрацепція.Внутріматочние кошти. Фізіологічні методи.Стерілізація.Прімененіе контрацепції підлітками. Заключеніе.Спісок використаної літератури.
За редакцією проф. Д.Ф. КостючекПрактикум з невідкладної допомоги в гінекології2005
У виданні розглянуті найбільш актуальні питання невідкладних станів та невідкладної допомоги в гінекології, недостатньо висвітлені в підручниках, але мають важливе теоретичне і практичне значення. По кожній темі наведено ситуаційна задача і програма лікувально-діагностичних заходів при захворюваннях, що вимагають надання екстреної допомоги

Практикум призначений для студентів V і VI курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка