Головна // Медицина // Гігієна і санепідконтроль

ГІГІЄНА І санепідконтроль

Карташова Н. В., Климович С. В.Тестові завдання із загальної гігієни: «гігієна дітей та підлітків», «гігієна праці», «гігієна харчування»2012
Навчально-методичний посібник являє тестові завдання з відповідями із загальної гігієни по розділах: «Гігієна дітей і підлітків», «Гігієна праці», «Гігієна харчування». Мета - сприяти кращому засвоєнню студентами знань і умінь за даними розділами профілактичної медицини, підвищенню якості навчального процесу та підготовки студентів до іспитів. Призначено для студентів 2-3 курсів лікувального та медико-діагностичного факультетів медичних вузів.
ШпаргалкаШпори з гігієни2011
Розглянуті питання: Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки Значення повітря для людини. Уявлення про атмосферу. Склад повітря. Нормативні вимоги до повітряного середовища навчальних приміщень Температура і вологість повітря. Контроль за даними показниками в навчальних і спортивних приміщеннях Атмосферний тиск і рух повітря, контроль за даними показниками в навчальних і спортивних приміщеннях. Іонізація повітря. Фактори забруднення повітря, вплив їх на організм людини. Поняття про клімат і погоду, їх класифікація та характеристика. Акліматизація спортсменів Фізичні властивості води (температура, прозорість, колір, смак, запах) і вплив цих властивостей на здоров'я людини. Хімічний склад води. Забруднення води: фізичне, хімічне, бактеріологічне. Здатність вододжерел до самоочищення Водопостачання місцеве і центральне. Санітарна охорона вододжерел. Очищення і знезараження води Гігієнічні вимоги до питної води, до води басейну. Охорона водних ресурсів. І т.д.
РефератГігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості2011
Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості Гігієнічна характеристика основних технологічних процесів Підготовчі операції. Власне процеси отримання лікарських речовин. Заключні операції. Загальна характеристика промислових факторів, що визначають умови праці у виробництві ліків Хімічний фактор. Пил Мікроклімат. Шум Гігієна праці у виробництві антибіотиків Основна технологічна схема вьщеленія та очищення антибіотиків Гігієнічна характеристика умов праці та стан здоров'я працюючих у виробництві антибіотиків Гігієна праці у виробництві галенових препаратів і готових лікарських форм Гігієнічна характеристика умов праці при виготовленні фітопрепаратів Гігієнічна характеристика умов праці у виробництві ліків в ампулах гігієнічна характеристика умов праці при виготовленні таблеток Генетична характеристика умов праці у виробництві драже Висновок Список літератури
РефератГігієна і її основні завдання2011
Гігієна і її основні завдання, Особиста гігієна, Гігієна харчування, Гігієна здоров'я, Гігієна одягу та взуття, Методика чищення зубів
В.П. КляуззеКурс лекцій «Санітарія і гігієна праці»2011
Предмет і зміст санітарії та гігієни праці Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці Основи фізіології праці Нормативно-правове регулювання питань санітарії та гігієни праці Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища. Захворюваність на виробництві Гігієнічні вимоги до улаштування та утримання промислових підприємств
ШпаргалкиОснови гігієни та педіатрії дітей дошкільного віку2010
Підходить для студентів педагогічних ВНЗ. Типи дошкільних закладів, гігієнічні вимоги до обладнання дитячих установ, нервово-психічний розвиток дітей.
А.Л.КацСанітарія та гігієна перукарської справи2010
Настільна книга перукаря. Санітарія та гігієна виробництва. вимоги до влаштування і обладнання перукарень. вимоги до змісту перукарень. вимоги до перукарського білизни. вимоги до інструментів. вимоги до перукарського обслуговування при різних видах робіт. гігієна праці в перукарні.
МетодичкаМетодики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів2010
Методичка містить: Розрахунок маси забруднюючих речовин у викидах промислових котлів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від зварювального поста. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні акумуляторних робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від верстатів механічної обробки металів. Розрахунок викидів пилу деревної при деревообробці. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при нанесенні лакофарбових покриттів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні мийки деталей, вузлів і агрегатів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ковальських робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ремонту гумотехнічних виробів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні мідницьких робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при випробуванні та ремонті паливної апаратури. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при пересипанню пилять (розчинний вузол). Розрахунок маси викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від ділянки мийки автомобілів.
Гигина О.С.Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять2010
Дисципліна - Техніка захисту навколишнього середовища У даній роботі зроблена спроба об'єднання матеріалів, взятих з технічної літератури, нормативних документів, журнальних і газетних статей, довідкової літератури, а також літератури, що розглядає екологічні проблеми з метою найбільш комплексного уявлення питань, що мають відношення до систем газоочистки і рішення з їх допомогою проблеми захисту повітряного басейну, включаючи технологічний, економічний і екологічний аспекти.
РефератРежим дня, його значення для здоров'я2010
Режим дня як основа здорового способу життя Режим дня для людей різних вікових категорій Режим дня дітей і підлітків Режим дня дорослої людини Основи режиму здорового життя Режим праці та відпочинку Режим сну
РефератЦвіль2010
Зміст: Вступ. Причини виникнення. Принесений шкоди здоров'ю. Профілактика виникнення і заходи боротьби. Цвіль в Санкт-Петербурзі. 2010 рік. Фотографії ділянок стін і стель уражених цвіллю.
Н.С. СоляникМетодичок рекомендації та контрольні завдання з дисципліни Мікробіологія, фізіологія харчування, санітарія2010
для спеціальності 260502 «Технологія продукції громадського харчування» / Метою вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок в галузі морфології та фізіології мікроорганізмів, фізіологічних основ раціонального харчування, виробничої санітарії та гігієни.
РефератПопередження шлунково-кишкових розладів. Гігієна харчування2010
Білки. Жири. Вуглеводи. Гігієнічне значення мінеральних речовин і вітамінів в харчуванні населення. Харчові отруєння. Енергетична оцінка харчового раціону. Гострі харчові отруєння немикробной природи. Харчові отруєння бактеріальної природи.
Тестиособиста гігієна хворого. Харчування хворих2010
Містить тестові питання по догляду за хворим і відповіді до них. Ярославська державна медична академія.
Контрольна роботаЗаходи щодо захисту атмосферного повітря2009
Вступ; Атмосферне повітря, як об'єкт охорони; Заходи з охорони атмосфери; Архітектурно-планувальні заходи щодо охорони атмосферного повітря; Законодавчі заходи з охорони атмосферного повітря; Особливості правового режиму атмосферного повітря; Основні правові засоби охорони атмосферного повітря; Висновок; Список літератури.
ПрограмаПрофілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ)2009
Фахівці ЛПУ повинні володіти ситуацією по інфекційної захворюваності в Регіоні для планування заходів щодо попередження занесення і поширення інфекції в ЛПУ. Повинні знати епідеміологію ВЛІ, основні причини зростання, економічний збиток і поширеність даної патології у стаціонарах різного профілю. З метою профілактики ВЛІ забезпечувати епідеміологічну безпеку лікувально-діагностичних процедур і вміти організовувати інфекційний контроль, заснований на даних епідеміологічної діагностики. Для цього володіти елементами епідеміологічного аналізу захворюваності, знати етапи його проведення, визначати цілі і завдання. Використовувати напряму «Концепції з профілактики ВЛІ», сучасні нормативні документи, що регламентують роботу ЛПУ для планування профілактичних і протиепідемічних заходів.
Контрольна роботаФізіолого-гігієнічна цінність харчових продуктів. Енергетична оцінка харчового раціону2009
Введеніе.Фізіологіческая роль і гігієнічне значення белков.Фізіологіческая роль і гігієнічне значення жіров.Фізіологіческая роль і гігієнічне значення углеводов.Фізіолого-гігієнічна оцінка основних мікроелементов.Вітаміни.Енергетіческая оцінка харчового раціона.Заключеніе.Спісок літератури.
Під ред. академіка РАПН Зуєвої Л. П.Гігієна рук і використання рукавичок в ЛПУ2007
Дане модифіковане і доповнене видання розроблено на замовлення Навчально Консультаційного Центру Відкритого Інституту Здоров'я в рамках програми «Інфекційна безпека в ЛПУ для медпрацівників та пацієнтів» в 2007 році. Методичні рекомендації підготували К. Д. Васильєв, С. Р. Єрьомін, А. В. Любимова, І. Г. Техів, Є. С. Трегубова, С. Браун.
Робоча групаПравильний догляд за інструментами2007
Це вже дев'ятий видання брошури «Правильний догляд за інструментами». Її перевидання свідчить про значущість і великий інтерес до цієї «червоної брошурі». Про міжнародне визнання брошури свідчить той факт, що колишні версії вже опубліковані на 17 різних мовах. Хірургічні інструменти Мікрохірургічні інструменти Стоматологічні інструменти Системи з двигунами Інструменти для малоінвазивної хірургії, жорсткі ендоскопи та ВЧ-інструменти Гнучкі ендоскопи та приладдя Еластичні інструменти та системи дихання
Розрахункова інструкціяПитомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу2006
Діє натомість методики "Нормативні показники питомих викидів шкідливих речовин в атмосферу від основних видів технологічного обладнання підприємств галузі (Харків, 1991)". В архів включені методика і листи НДІ Атмосфери по її роз'ясненню. Справжня розрахункова інструкція (методика) призначена для визначення якісного та кількісного складу викидів шкідливих речовин від основних видів технологічного обладнання для різних виробництв підприємств галузі. До складу методики включені викиди від основних технологічних процесів з урахуванням сучасного технологічного обладнання для підприємств галузі (виробництво друкованих плат, мікроелектронний виробництво, нанесення покриттів шляхом напилення і в розплавах металів, ливарне виробництво, порошкова металургія, виробництво емалевих покриттів, пластмасові виробництва, виробництво полімерних композиційних матеріалів, виготовлення гумотехнічних виробів та ін.), затверджені методики розрахунків викидів в атмосферу для яких в даний час відсутні. Методика використовується при розробці розділів «Охорона навколишнього середовища» у складі проектної документації з метою оцінки впливу на забруднення атмосфери для проектованих і реконструйованих підприємств, а також для діючих підприємств при розробці проектів нормативів гранично допустимих викидів в атмосферу (ПДВ), при проведенні інвентаризації та контролю норм ГДВ, коли натурні заміри з яких-небудь причин утруднені. Методика застосовна для будь-яких галузей промисловості, які мають аналогічні виробництва та обладнання.
1 2
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка