Головна // Психологія // Гендерна психологія

Гендерної психології

ДипломГендерні відмінності в психології моди2010
Вступ

Мода, як психологічне явище

Психологія моди в історичному аспекті

Гендерні особливості та моди

Психологічні методи роботи з гендерними відмінностями в психології моди

Специфіка дослідження в психології моди

Основний психодиагностичний метод дослідження

Практичне вивчення гендерних відмінностей в психології моди

Вивчення гендерних відмінностей в концепції самопрезентації

Процедура проведення досвіду гендерних відмінностей

Висновки

Список літератури

Додаток
Під ред. І. С. КлецинаГендерна психологія.2009
У другому, переробленому і доповненому, виданні практикуму (попереднє вийшло в 2003 р), підготовленому колективом фахівців на чолі з професором І. С. Клецина, представлені методичні розробки практичних та семінарських занять з гендерної психології. Практикум призначений для підготовки студентів гуманітарних, технічних та природничих напрямів у сфері гендерної психології та інших гендерно-орієнтованих дисциплін.

Дане практичний посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси та спецкурси з гендерної тематики, дослідникам, аспірантам, студентам і всім тим, хто цікавиться гендерною проблематикою чи хотів би з нею познайомитися.
Колектив авторівГендер для «чайників» -22009
Ця книга - одночасно і продовження вже вийшов видання «Чи все ви знаєте про гендер?», І самостійний проект. Продовження - бо перед «гендер для чайників-2» був, зрозуміло, просто «Гендер для чайников», який не мав номера 1, так як ми не знали ще, що нам захочеться написати другу книгу. Самостійний проект - тому що, для того щоб прочитати «Гендер для чайников-2», зовсім необов'язково шукати і попередньо читати перший том. Ці книги ні в чому не повторюють один одного і цілком здатні жити незалежної один від одного життям ...
Дусказіева Ж.Г.Гендерні особливості тривожності часто хворіючих дітей старшого дошкільного віку та можливості її корекції2009
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.04 - медична психологія.

Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Залевський Генріх Владиславович.

Робота виконана на кафедрі психології дитинства ГОУ ВПО «Красноярський державний педагогічний університет ім. В.П. Астаф'єва »
Г. П. ЦиганковаПсихологія гендерного виховання у вищому коледжі2009
Гендерний підхід, гендерна психологія, гендерна педагогіка, гендерна навчання і гендерне виховання - нові поняття, що прийшли в освітнє середовище в останнє десятиліття. Автор робить спробу звести воєдино наявні відомості з даного питання, збагативши власним емпіричним матеріалом, отриманим в процесі роботи практичним психологом у вищому коледжі.

Даються практичні рекомендації з гендерної вихованню учнів і методики гендерної діагностики. Посібник може бути корисним студентам як додатковий матеріал при вивченні курсу психології, а також кураторам навчальних груп при плануванні та проведенні ідейно-виховних заходів та тематичних кураторських годин.
Авторефератдіссертаціі на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукГендерні стереотипи в молодіжних засобах масової комунікації2008
Об'єкт дослідження: засоби масової комунікації. Об'єктом емпіричного дослідження є тести публікацій в друкованих виданнях, бажаних підлітками, юнацтвом і молоддю.

Метою теоретико-емпіричного дослідження є аналіз змісту і способів конструювання гендерних стереотипів в засобах масової комунікації.

Гіпотеза дослідження: основним змістом гендерних стереотипів є уявлення про маскулінності і фемінності.

Короткий зміст:

Актуальність дослідження.

Соціально-психологічний підхід до вивчення гендеру.

Проблема гендерних стереотипів в соціальній психології.

Дослідження гендерних стереотипів в молодіжних друкованих виданнях.

Висновки та рекомендації за результатами психологічного дослідження.

Рекомендується студентам психологам, соціальним працівникам, магістрам, аспірантам, ад'юнктам, докторантам, викладачам вузів, усім, хто цікавиться соціально-психологічним дослідженнями.
Колектив авторівГендер для «чайників»2006
Ця книга написана для росіян, жінок і чоловіків, які хоч раз в житті стикалися з тим, що їх «стать» ставав їх «стелею». Такі проблеми могли виникнути в період дорослішання, при прийомі на роботу, в лабіринтах кар'єрного росту, у відносинах з друзями, в сім'ї, в інтимному житті, в роздумах над долями батьківщини і навіть у такій невинної ситуації, як читання класичної літератури чи перегляд кінофільму, коли, порівнюючи себе з героями, раптом відчуваєш якийсь невиразне занепокоєння і роздратування (якщо я не хочу бути «самкою», як Наташа Ростова, значить, я погана жінка? Якщо мені неприємні герої, вирішальні свої проблеми виключно в рукопашному бою, значить, я не чоловік?).

Що ж це таке наше відчуття власної статі і що таке ставлення до нас як до людей, які мають стать? Доля чи це, зумовлена, як сказав Зігмунд Фрейд, анатомією, природа або щось інше? Адже не треба бути семи п'ядей у чолі, щоб зрозуміти, що сучасний бізнесмен відчуває себе дещо інакше, ніж який не будь скіфський воїн, а дівчина супермодель, на яку хочуть бути схожі читачки глянцевих журналів, зовсім Тетяна Ларіна.

Поняття «гендер», винесене в заголовок цієї книги і вже, можливо, знайоме багатьом читачам, якраз і допомагає відповісти на ці питання.
Буличов І.І.Про зміст ключових понять гендерістікі2005
Стаття присвячена уточненню ключових гендерних понять і категорій. Початкове поняття гендерної реальності розглядається у двох основних аспектах: як взаємозв'язок відповідних відносин та діяльності, і як взаємодоповнюючі єдність гендерних інститутів та гендерної картини світу.
За редакцією С.Р. КасимовоїГендер: традиції і сучасність. Збірник статей з гендерних досліджень2005
У Збірнику представлені статті, що розглядають відбуваються зміни в пострадянських регіонах поширення Ісламу в контексті ґендеру, традиційних і релігійних норм, радянської модернізації, сучасних глобалізаційних процесів, гендерної політики та конфліктів. Книга призначена соціологам, соціальним філософам, антропологам, політологам, історикам і фахівцям з гендерних досліджень.
І. Г. Малкіна-ПихГендерна терапія. Довідник практичного психолога2003
Розділення людей на чоловіків і жінок визначає сприйняття відмінностей, характерних для психіки і поведінки людини. Ідея протилежності чоловічого і жіночого начал зустрічається в традиціях всіх цивілізацій. Сьогодні багато психологи ставлять під сумнів таке жорстке поділ людства на дві групи, вважаючи, що воно призводить до виникнення багатьох психологічних проблем. Гендерна терапія спрямована на те, щоб навчити чоловіків і жінок продуктивним стратегіям і практикам поведінки задля подолання традиційних гендерних стереотипів і вирішення виникаючих на їх основі конфліктів і проблем.

Даний довідник являє собою зручний джерело, до якого зможуть звернутися практики, дослідники та студенти, для того щоб отримати всеосяжну інформацію по технікам та інструментам корекційної роботи психолога у сфері гендерної терапії.
Михайлова Е.Л."Я у себе одна", або Веретено Василини2003
Бувають книги, зустріч з якими стає подією. Як мінімум тому, що вони допомагають поглянути на своє життя інакше, ніж ми звикли. До їх числа належить і та, яку ви тримаєте в руках. Саме таким незвичайним поглядом вона і відрізняється від численних книг "про жінок" і "про жіночу психологію". Хоча, зрозуміло, мова в ній йде і про те, і про інше. А ще про жіночі психологічних групах та їх учасницях, про гендерні міфах і про те, як вони з'являються. А також про те, чому ми такі, які є, і чи може бути інакше.

Впізнавання змінюють відкриття, біль і страх чергуються з іронією і пустощами, розумінням та любов'ю. Так і крутиться веретено, сплітаючи нитку життя - життя жінки і життя взагалі, в якій стільки різного ...

А прочитати книжку корисно всім - незалежно від статі, віку та професії. Право слово, байдужими не залишитеся.
Шон БурнГендерна психологія2002
Дана книга присвячена дослідженням психології статі (гендеру). Психолог, соціолог, педагог, фахівець з суспільних наук знайдуть у цій книзі унікальний дослідницький матеріал про джерела гендерної соціалізації, про формування гендерних норм, соціальних та гендерних ролей, познайомиться з такими поняттями, як нормативне та інформаційний тиск, агресія, конформність, гендерні стереотипи, норма успішності, норма антижіночності та ін.

Читач, який цікавиться сучасною науковою психологією, отримає відповіді на такі питання: «Чому має змінитися розподіл сімейних обов'язків?», «Хто і в чому способней: жінки чи чоловіки?», «Які обмеження, що накладаються традиційними ролями жінки і чоловіки?», « Чому жінці платять, як правило, менше? »і т.д.
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка