Головна
Головна // Медицина // Педіатрія
ЗМІСТ:
Євграфова Л.Е .. Пропедевтика в педіатрії. Методика збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини, 2010
У навчальному посібнику відповідно до Державного освітнього стандарту за фахом 060101 «Лікувальна справа» представлений класичний метод збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини посістемам, висвітлені проблеми фізичного розвитку дітей та його оцінка. Посібник сприяє систематизації теоретичних знань з пропедевтики клінічних дисциплін, розвитку і вдосконаленню умінь по огляду дитини. Ілюстровано малюнками, таблицями. Посібник призначений для студентів медичних коледжів та училищ для самостійної підготовки до практичних занять.
АНАМНЕЗ
Паспортна частина
Анамнез захворювання (anamnesis morbi)
Анамнез життя (anamnesis vitae)
Об'єктивне дослідження (STATUS PRAESENS)
Нервова система.
Шкіра і видимі слизові оболонки:
Підшкірно-жировий шар:
Лімфатичні вузли
М'язова система
Кісткова і суглобова системи:
2.8. Антропометрія
Органи дихання:
Серцево-судинна система:
Органи травлення
Сечовидільна система:
Ендокринна система
ОЦІНКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Оцінка основних антропометричних даних методом емпіричних формул
Оцінка основних антропометричних даних центільним методом