Головна
Головна // Медицина // Педіатрія
ЗМІСТ:
Володін Н.Н. (Ред.). Неонатологія. Національне керівництво. Частина I, 2008
Національні керівництва - серія практичних посібників по основних медичних спеціальностей, що включають спеціальну інформацію, необхідну лікаря для безперервної післядипломної освіти. На відміну від інших видань у національних посібниках рівну увагу приділено профілактиці, діагностиці, фармакотерапії і немедикаментозних методів лікування. До книги увійшли загальні і приватні питання неонатології, що містять об'єднану узгоджену позицію провідних вітчизняних фахівців. У підготовці видання брали участь провідні фахівці-неонатологи - співробітники Наукового центру акушерства, гінекології та перинатології Росмедтехнологій, Російського державного медичного університету. Російської медичної академії післядипломної освіти, Московського НДІ педіатрії та дитячої хірургії Росмедтехнологій та ін. Всі рекомендації пройшли етап незалежного рецензування. Керівництво призначене неонатологам, педіатрам, студентам старших курсів медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам.
МЕДИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ новонародженого
Основні визначення і статистичні поняття, що характеризують антенатальний, перинатальний і неонатальний періоди життя
Неонатологічна служба Російської Федерації - сучасний стан та шляхи розвитку
Організація перинатальної допомоги та принципи медичного обслуговування новонароджених в акушерському стаціонарі
Гіпоксія плоду (диск)
Принципи діагностики внутрішньоутробної гіпоксії плода
Акушерська тактика при загрозливих станах плода
Організація і принципи діяльності відділення новонароджених в акушерському стаціонарі
Організація медичної транспортування тяжкохворих новонароджених
Організація і принципи діяльності відділення (поста) реанімації та інтенсивної терапії новонароджених в структурі педіатричного стаціонару (перинатального центру)
Принципи організації медичного обслуговування новонароджених в педіатричному стаціонарі
Організація амбулаторної медичної допомоги новонародженим
Організаційні аспекти скринінгу новонароджених на спадкові захворювання обміну речовин. Принципи медико-генетичного консультування в неонатологічної практиці
здоровий новонароджений
Анатомічні та фізіологічні особливості новонародженого
Рання неонатальна адаптація та перехідні (прикордонні з нормою) фізіологічні стани
Підтримка грудного вигодовування
особливості неонатальної адаптації дітей при окремих патологічних станах вагітності та пологів
Недоношені діти
Переношені діти
Діти із затримкою внутрішньоутробного розвитку
Діти від багатоплідної вагітності та пологів
Діти від матерів з цукровим діабетом
харчування хворих новонароджених і недоношених дітей
Закономірності росту плода і новонародженого. Потреба в поживних речовинах і енергії.
Ентеральне харчування
Функціональні особливості шлунково-кишкового тракту у новонароджених
Джерела живлення доношених і недоношених новонароджених
Методи вигодовування доношених і недоношених новонароджених
Водно-електролітний обмін і принципи інфузійної терапії в період новонародженості. Корекція метаболічних порушень у новонароджених
Загальна характеристика водно-електролітного обміну у новонароджених
Електролітний склад крові в період новонародженості
Інфузійна терапія в період новонародженості
Ацидоз у новонароджених
Алкалоз у новонароджених
Парентеральне харчування
ЗАХВОРЮВАННЯ новонародженого
Хвороби шкіри, підшкірної клітковини, пуповинної залишку та пупкової ранки
Природжений іхтіоз
Природжений бульозний епідермоліз
Синдром блоха-Сульцбергера
Телеангіектазії
Вроджена аплазія шкіри
Неонатальна червоний вовчак
Склередема
Склерема
Адіпонекроз
Себорейний дерматит
Попрілості
Пітниця
Еритродермія Лейнера
Токсичний епідермальний некроліз
Везікулопустулёз
Кандидоз шкіри і слизових у новонароджених
Пухирчатка новонароджених
Ексфоліативний дерматит Ріттера
Синдром стафілококової обпаленої шкіри
Псевдофурункулёз Фігнера
Некротична флегмона новонародженого
Бешиха
Гнійний мастит новонароджених
Інфекційні захворювання пупкової ранки, пуповинної залишку і пупкових судин
Кандидоз новонароджених (диск)
Окремі захворювання кістково-м'язової системи
Кривошея
Природжений вивих стегнової кістки
Гострий гематогенний остеомієліт і артрит новонароджених
Дихальні розлади
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених
Транзиторна Тахіпное новонародженого
Синдром аспірації меконію
Персісістірующая легенева гіпертензія новонароджених
Інтерстиціальна легенева емфізема
Пневмоторакс
Пневмомедиастинум
Пневмоперикард
Пневмоперитонеум
Вроджені і неонатальні пневмонії
Бронхолегеневих дисплазія, що виникла в перинатальному періоді
Асфіксія
Шок
Захворювання серцево-судинної системи
Захворювання міокарда
Кардіоміопатії
Дилатаційна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Ізольована некомпактності лівого шлуночка
Аномальне відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії
Діабетична кардіоміопатія
Аритмогенну дисфункція міокарда
Рідкісні захворювання міокарда
Запальні захворювання міокарда (міокардити) у новонароджених
Ендоміокардіальний фіброеластоз новонароджених і грудних дітей
Фетальні і неонатальні аритмії
Тахиаритмии
Брадиаритмии
Серцева недостатність
Вроджені вади серця
Пренатальна діагностика
Постнатальная діагностика
Симптоми, асоційовані з патологією серця
Основні нозологічні форми
Вроджені вади серця, що супроводжуються переважно артеріальною гипоксемией
Транспозиція магістральних артерій
Атрезія легеневої артерії
Тетрада Фалло
Вроджені вади серця, що супроводжуються артеріальною гипоксемией і серцевою недостатністю
Критичний стеноз легеневої артерії
Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночкової перегородкою
Загальний артеріальний стовбур
Тотальний аномальний дренаж легеневих вен
Аномалія Ебштейна
Синдром гіпоплазії лівого серця
Єдиний шлуночок і атрезія трикуспідального клапана
Вроджені вади серця, що супроводжуються переважно серцевою недостатністю
Відкрита артеріальна протока
Дефект міжшлуночкової перегородки
Відкритий атріовентрикулярний канал
Аортальнийстеноз
Коарктація аорти
Перерва дуги аорти
Відкрита артеріальна протока
ОАП і персистуюча фетальна циркуляція новонароджених
Перинатальні ураження нервової системи у новонароджених
Неврологічний огляд новонародженого
Умови проведення огляду
Загальний опис
Оцінка общемозговой неврологічної симптоматики
Менінгеальні симптоми
Вогнищеві симптоми
Функція вегетативної нервової системи
Перинатальні ураження нервової системи
Ішемія мозку
Церебральна ішемія I ступеня (легка)
Церебральна ішемія II ступеня (середньої тяжкості)
Церебральна ішемія III ступеня (важка)
Внутрішньошлуночкові крововиливи I ступеня
Внутрішньошлуночкові крововиливи II ступеня
Внутрішньошлуночкові крововиливи III ступеня
Субарахноїдальний крововилив
Крововилив у мозочок і задню черепну ямку
Поєднані ішемічні і геморагічні ураження центральної нервової системи
Профілактика гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку
Травматичні ушкодження нервової системи
Епідуральний крововилив
Субдуральное крововилив
Розрив мозочкового намету
Крововилив в шлуночок мозку
Крововилив у мозок
Субарахноїдальний крововилив
Пошкодження хребта і спинного мозку
Параліч Ерба-Дюшенна
Параліч Дежерина-Клюмпке
Тотальний тип парезу плечового сплетення
Параліч діафрагмального нерва
Поразка лицьового нерва
Родові травми інших відділів периферичної нервової системи
Менінгіт
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ураженням центральної нервової системи новонароджених.
Електроенцефалографія
Нейросонографія
Доплерівське дослідження интракраниального кровотоку у новонароджених
Комп'ютерна томографія