Головна
Головна // Медицина // Педіатрія
ЗМІСТ:
Папая А. В., Жукова Л. Ю.. Анемії у дітей, 2001
У керівництві докладно описані анемії різного генезу. Наведено сучасні дані про етіологію, патогенез, клінічних проявах, діагностиці, лікуванні та профілактиці анемій у дітей. Дана загальна характеристика гемо- та еритропоезу. Описано особливості периферичної крові у віковому аспекті, лабораторного обстеження та читання еритроцитарних параметрів автоматичного аналізу крові. Для педіатрів, гематологів, лікарів загальної практики та студентів старших курсів медичних вузів.
Список прийнятих скорочень
Передмова
Загальна характеристика гемопоезу. Еритропоез. Морфологія, кінетика, функції еритроцитів
Еритропоез
Структура, функції, особливості біосинтезу і типи гемоглобіну
Зміни гемоглобинов при патології
Вікові особливості показників периферичної крові у здорових дітей
Період новонародженості
Кров дітей першого року життя
Кров дітей старше року
Особливості показників периферичної крові у недоношених дітей
Загальні відомості про анеміях
Класифікація анемій
Лабораторне обстеження
Морфологічні особливості еритроцитів
Еритроцитарні параметри автоматичного аналізу крові
Анемії, пов'язані з крововтратою (постгеморрагические)
Гостра постгеморагічна анемія
Хронічна постгеморагічна анемія
Залізодефіцитні анемії
Метаболізм заліза
Всмоктування заліза
Фізіологічні втрати і особливості обміну заліза
Причини дефіциту заліза
Клінічна картина
Лабораторні дані
Діагноз
План обстеження хворого ЗДА
Диференціальна діагностика ЗДА
Лікування залізодефіцитної анемії
Профілактика залізодефіцитної анемії
Анемії, пов'язані з порушенням синтезу або утилізації порфіринів (сидероахрестичні, сидеробластна анемії)
Спадкові форми
Придбані форми
Лабораторні дані
Діагноз
Лікування сидероахрестических анемій
Вітамін В6-дефіцитні анемії
Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК і РНК (мегалобластні анемії)
Вітамін В12-дефіцитні анемії
Метаболізм вітаміну В12
Спадкові форми вітамін В12 дефіцитних анемій
Придбані форми вітамін В12-дефіцитної анемії
Фолієводефіцитної анемії
Лабораторні дані при мегалобластної анеміях
План обстеження хворого мегалобластной анемією
Лікування придбаних форм мегалобластної анемій
Профілактика мегалобластної анемій
Спадкові дізерітропоетіческіе анемії
Апластичні анемії
Патогенез
Класифікація апластичні анемій
Клінічна картина
Вроджені апластичні анемії
Придбані апластичні анемії
План обстеження хворих апластичні анемії
Лікування хворих апластичні анемії
Лікування вроджених форм апластичні анемій
Лікування придбаних апластичні анемій
Гемолітичні анемії
Структура гемолітичних анемій
Спадкові гемолітичні анемії
Спадкові гемолітичні анемії, пов'язані з порушенням мембрани еритроцитів (мембранопатіі)
Спадкові гемолітичні анемії, зумовлені порушенням активності ферментів еритроцитів
Спадкові гемолітичні анемії, пов'язані з порушенням структури або синтезу гемоглобіну (гемоглобінопатії)
Серповидно-клітинні гемоглобинопатии
Інші види гемоглобинопатии
Нестабільні гемоглобинопатии
Таласемії (мішеневідность-клітинні анемії)
Спадкове персистування фетального гемоглобіну
Придбані гемолітичні анемії
Імунні гемолітичні анемії (ІГА)
Ізоімунні гемолітичні анемії
Трансіммунная гемолітична анемія
Гетероіммунние гемолітична анемія
Аутоімунні гемолітичні анемії (АГА)
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (хвороба Маркіафави-Мікеле)
Гемолітичні анемії, пов'язані з механічним пошкодженням оболонки еритроцитів
Гемолітико-уремічний синдром
Гемолітичні анемії, викликані інфекціями
Особливості ведення хворих в періоді компенсації гемолізу
Анемії недоношених
Симптоматичні анемії