Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Вербина Г. Г .. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця, 2011 - перейти до змісту підручника

Завдання дослідження

1. Розглянути генезис дослідження розвитку професійного (у тому числі индивидного і психічного) здоров'я.

2. Обгрунтувати сутнісну характеристику розвитку професійного здоров'я.

3. Визначити критерії, показники, рівні розвитку професійного здоров'я.

4. Розробити психолого-акмеологічної концепцію розвитку професійного здоров'я фахівця (психолого-акмеологічної модель, алгоритм, систему).

5. Виявити психолого-акмеологические закономірності, механізми і психотехнології розвитку професійного здоров'я фахівця.

6. Визначити психолого-акмеологические умови і фактори розвитку професійного здоров'я фахівця.

7. Обгрунтувати психолого-акмеологічної авторську програму розвитку професійного здоров'я фахівця.

8. Розробити науково-практичні рекомендації, спрямовані на розвиток здоров'язберігаючих компетентності фахівців.

9. Намітити шляхи оптимізації процесу розвитку професійного здоров'я фахівця.

10. Розробити науково-практичні рекомендації, спрямовані на розвиток здоров'язберігаючих компетентності фахівців.

Методологічною основою дослідження є общеметодологические принципи детермінізму, розвитку, гуманізму, общеметодологические підходи - комплексний, системний, діяльнісний, суб'єктний, а також фундаментальні принципи психологічної науки: єдності свідомості та діяльності, єдності зовнішнього і внутрішнього планів в дослідженні психічного (А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), сучасні філософські концепції самоорганізації в суспільстві і природі (В.
С. Стьопін, І.Р. Пригожин, І. Стенгерс, М.М. Моісеєв).

Теоретичною основою дослідження є: концептуальні положення психолого-акмеологічного аналізу різних видів діяльності, що грунтуються на ідеї цілісного підходу до досліджень (К.А. Абульханова, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Е.А . Климов, Н.В. Кузьміна, Н.А. Коваль, А.К. Маркова, А.А. Реан, А.Ю. Панасюк, Е.А. Яблокова) і базуються на принципах суб'єкта діяльності (Б.Г. Ананьєв, К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков), життєдіяльності (Б.Г. Ананьєв, К.А. Абульханова, А.А . Бодалев, Н.І. Рибников, С.Л. Рубінштейн), потенційного і актуального (С.Л. Рубінштейн, О.С. Анісімов, В.Г. Асєєв, І.М. Семенов), моделювання (И.Н . Блауберг, В.М. Садовський, Е. Г. Юдін, Г.П. Щедровицький, А.А. Деркач, А.С. Гусєва), оптимальності (В.Г. Асєєв, В. Г. Афанасьєв, В. А. Бокарев), операціонально-технологічному принципі (О.С. Анісімов, А.С. Гусєва, Л.Г. Лаптєв, А.К. Маркова, В.А. Пономаренко, І.О. Жданов), принципі зворотного зв'язку (А.А. Деркач).

Дослідження базувалося на концептуальних положеннях сучасної педагогіки (С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, А.П. Бєляєва, Б.С. Гершунский, М.А. Данилов, В.В Краєвський, І.П. Подластий, Н .В. Кузьміна, В.А. Сластьонін, М.І. Старов); теорії інформатизації педагогічних систем (Н.Є. Астаф'єва, Н.І. Пак, Е.А. Манушин, І.В. Роберт, Є.К. Хеннер, М.С. Чванова); загальних принципів модернізації системи освіти (А. Тоффлер, К. Мангейм, І.П Ільїн, К.К. Колін, Н.П. Ващекин, Н.Н. Моїсєєв, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Е .
Ф. Зеер); дидактичних основ освіти дорослих (О.С. Анісімов, Б.С. Гершунский, М.Н. Скаткін, О.І. Кочурова, Г.П. Щедровицький); теоретичних основ розвитку методичної системи навчання (А.М. Пишкало, В.І. Коган, В.В. Лаптєв, Т.Ю. Китаївська та ін.); теорії проектування засобів і систем інформатизації навчання (В.П. Беспалько, Є.І. Машбиц, А.І. Мітін, Е.С. Полат, В.В. Петрусинського, Я.М. Неймат, Н.Ф. Тализіна та ін.); ідей сучасної дидактики, що стосуються гуманізації, оптимізації і додання безперервного розвивального характеру освіти (Ю.К. Бабанський, Є.П. Белозерцев, Л.В. Занков, В.В. Краєвський, Н.В. Кузьміна, І.Я. Лернер , В.Г. Михайлівський).

Важливе значення для дисертаційного дослідження мають положення і висновки, що розкривають різні аспекти професіоналізму: психологічної компетентності (Ю.Н. Ємельянов, Л.П. Урванцев, Н.В. Яковлєва), аутопсихологічна компетентності (А.А. Деркач, І.В. Єлшин, Н.В. Кузьміна, Г.І. Метельський, А.П. Ситников, А.С. Гусєва, Н.С. Глуханюк, Л.А. Степнова); спілкування, соціально-перцептивної та комунікативної компетентності (В.М. Бехтерєв, А.А. Бодальов, А. Н. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, Л.А. Петровська, С.Л. Рубінштейн); соціальної компетентності (А.Ф. Корнілов, Ю. Мель); рефлексивної компетентності (І.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), а також концептуальні підходи до вивчення психологічної структури особистості та її становленню в процесі індивідуального розвитку (Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов, Л.І. Божович , В.С. Мерлін, К.К. Платонов, Н.І. Рейнвальд).
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Завдання дослідження"

 1. ЗАПЛІДНЕННЯ. РАННИЙ ембріогенезу
  ЗАПЛІДНЕННЯ. РАННИЙ
 2. АЛЕРГЕНИ
  1. Ендогенні (утворюються в самому організмі). 2. Екзогенні: неінфекційні та інфекційні. {Foto39} Незважаючи на різноманітну симптоматику, в основі алергічних проявів лежить загальний механізм. Завдання 14. Поясніть за допомогою наведеної нижче схеми механізм розвитку алергічного
 3. ОСНОВНА СХЕМА ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ
  1. Антиген, потрапляючи в організм, в першу чергу стикається з природними бар'єрами - шкірою, слизовими оболонками і т.д. Багатьом мікроорганізмам не вдається подолати їх. 2. Якщо вторгнення все ж сталося, антиген зустрічається з фагоцитуючими клітинами. {Foto6} 3. Макрофаг (фагоцит) пожирає і перетравлює антиген. {Foto7} 4. Якщо він не справляється з ним
 4. Ботулізм.
  Збудник - Clostridium botulinum. Шлях передачі - харчовий. Патогенез. З інфікованих продуктів в шлунок - ферменти ^ дію токсину - всмоктування - парез глад миш тк, звуження судин з подальшим парезом, v парасімпат. н.с., v виділення ацетилхоліну - парези м'язів, пораж-е мотонейронів спинного і довгастого мозку - парез дихат м'язів - смерть. Інкубаційний період - від 2-12 годину
 5. Заняття 1 Тема: ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ЯК НАУКА І ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ ТИМ для підготовки доповіді І НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ВИМОГИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ
  Цілі і завдання: 1. Знайомство з кафедрою. 2. Розкрити цілі і завдання викладання історії медицини. 3. Ознайомити студентів із загальною методикою викладання історії медицини та проведення занять, підготовки доповідей та курсових