Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Внутрішні умови достиж людиною акме

-активно відображення дійсності і здатність добре орієнтуватися в ній

-продуктівно працюючому інтелекту

-вміння одночасно і перебувати в потоці життя, і бути поза його, чи не пов'язати у власних переживаннях, а, зрозумівши їх причини, опинятися над ними, видатні люди в кожній си-туації, що виникає на їх життєвому шляху, демонструють здатність знаходити оптимальне рішення і вміння його здійснювати.

-полагаясь на свій досвід, розум і почуття, а не на відсталі традиції, і дуже виважено оцінюючи думку інших людей і позиції авторитетів, вони формулюють для себе великомасштабні цілі

- Розвиненому соціальному інтелекту та сталому прагненню до об'єктивності

- Здатність приймати себе і інших такими, які вони є, безпосередність у вчинках і щирість у вираженні своїх думок і почуттів, відкрита і чесна поведінка у всіх ситуаціях, неприйняття умовностей, але не супроводжуване грубими спробами їх ігнорувати.


- Встановлювати з людьми доброзичливі особисті відносини, за якими не відступають на другий план інтереси справи.

- Люди тверезого інтелекту і таких же «розумних» почуттів, спонукувані до вибудовування та здійсненню життєвих перспектив глибоко засвоєними загальнолюдськими цінностями і вміють обов'язково реалізовувати свої масштабні цілі.

- Саморегулювання і самоконтроль

-зміни в мотиваційній сфері людини, в яких сильніше, ніж раніше, починають знаходити своє відображення загальнолюдські цінності;

- Зростання уміння на рівні інтелекту планувати і потім здійснювати на практиці саме ті діяння і здійснювати ті вчинки, які відповідають духу названих цінностей;

- Поява більшої здібності мобілізовувати себе на подолання об'єктивних труднощів, що заважають проявляти самостійність і здійснювати діяння відповідно до цих цінностями;

- Більш об'єктивне оцінювання своїх сильних і слабких сторін і ступеня своєї готовності до нових, більш складним діянь і відповідальним вчинків.


позитивні зміни в особистості людини послужили умовою його руху по висхідній як суб'єкта діяльності завдяки подальшому розвитку її здібностей. А здібності людини, які досягли більш високого рівня розвитку, дозволяють йому здійснювати більш масштабні та оригінальні діяння, які дуже часто супроводжуються переживанням успіху.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Внутрішні умови достиж людиною акме"

 1. Висновок.
  Заходи щодо оздоровлення умов праці. Боротьба з забрудненням повітря виробничих приміщень повинна йти в першу чергу по шляху удосконалення технологічних процесів при отриманні лікарських речовин і устаткування. Необхідне проведення таких заходів, як: заміна шкідливих речовин у рецептурі на менш шкідливі, заміна відкритого процесу закритим, переклад процесу з підвищеного
 2. Патологія періоду в'янення репродуктивної функції
  Патологія періоду в'янення репродуктивної
 3. Імуногематології
  Л. Деймон Майже всі імунні гематологічні порушення опосередковані антитілами. Мішенями для них зазвичай служать поверхневі антигени клітин крові. Взаємодія антитіл з клітинами крові призводить до активації, інактивації або загибелі цих
 4. ВИСНОВКИ
  Попрацювавши над роботою ми можемо зробити висновки, що методики та підходи розвинуті досить добре, але є ще багато нд чим попрацювати. Поліпшити методики та зменшити негативний впли на організм. Нові ідеї мають визначати напрямки наукових пошуків. І саме добре підготовлена патріотична молодь забезпечить розвиток нових унікальних технологій у нашій державі та створить надзвичайно
 5. Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін .. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / уклад., 2011