Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
А.А.Деркач, Л.А.Степнова. Розвиток аутопсихологічна компетентності Державних службовців, 2003 - перейти до змісту підручника

Циклічні закономірності в розвитку АК

Циклічні закономірності в розвитку АК полягають у тому, що АК зазнає якісних змін в періоди нормативних та ненормативних криз розвитку людини. Розвиток АК пов'язано з якісними зрушеннями у психічному та життєвому розвитку людини. У ситуації "вікових" або "нормативних криз розвитку" відбувається активне формування АК за рахунок підвищеної сензитивності (чутливості) до певних внутрішнім і зовнішнім факторам, впливу яких саме в даній точці розвитку мають особливо важливі незворотні наслідки. Нормативні та ненормативні (творчі, духовні, професійні та ін.) Кризи у розвитку людини пов'язані з аутопсихологічна дезінтеграцією, тимчасовою втратою внутрішнього акмеологічного ядра, відсутністю внутрішньосистемних аутопсихологічна зв'язків. Знання біологічних, психологічних і соціальних законів виникнення критичних періодів дозволяє прогнозувати оптимальний розвиток АК (як універсальної вікової характеристики) на кожному віковому етапі життя людини. У ситуації критичних періодів в біографії індивідуальної особистості, де об'єктивні дані доповнюються суб'єктивними, а періодизація будується відповідно до акмесобитіямі (поворотними пунктами в розвитку особистості), розвиток АК залежить від індивідуально-особистісних траєкторій розвитку.

Наявність циклічних закономірностей у розвитку АК обумовлено її інтегративної, системною природою. Тому розвиток АК підпорядковане закономірностям розвитку складних систем, що самоорганізуються: ієрархизація елементів, автоколебания, зворотні зв'язки, зумовлені дією системоутворюючих чинників.
До циклічним явищам у функціонуванні АК відносяться не тільки кризові явища, але й точки зростання, підйому, акме. У роботах авторів, які займаються проблематикою "золотої пропорції" вказується на зв'язок цієї закономірності з внутрішнім життям людини, зі ступенями його психічного розвитку. Дослідження творчих біографій великий людей (художників, музикантів, поетів, письменників, учених) показало, що їх духовне життя мала свої кульмінаційні і критичні періоди, які досить точно збігаються з числами ряду Фібоначчі, а значить, і золотим перетином (1; 2; 3 ; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233 і т. д.). Н.А.Васютінскій проаналізував життя і творчість О.С.Пушкіна з цієї точки зору і знайшов, що кризові роки життя поета збігаються з числами Фібоначчі: 13, 21 і 34 роки. М.В.Гоголь пережив гострий душевну кризу в 34 роки. У 34 роки різкий творчих спад спостерігався в Бетховена. Кант написав свій головний твір "Критика чистого розуму" у віці близько 55 і т. Д.

Дослідження психологів, фізіологів та медиків говорять про кризові періоди в житті будь-якої людини, і вони збігаються з числами Фібоначчі (кризи 3, 7, 8, 13 років). На кожному з цих етапів, як зазначалося вище, аутопсихологічна компетентність зазнає істотні зміни і якісно оновлюється: формування "Я" - на 3 роки; поява самоконтролю в 7 8 років, розвиток самосвідомості - в 13 років.

Циклічність у розвитку АК проявляється також у зміні "ядра системи", тобто виділення пріоритетною позиції аутопсихологічна компетентності на тому чи іншому етапі розвитку.
З точки зору теорії самоорганізації "ядро системи" - це поняття, що відображає певний структурний і функціональний стан одного з елементів системи, що полягає в упорядоточіваніі, опосредовании ним як внутрішньосистемних відносин, так і відносин з середовищем. Функціонування і розвиток самоорганізується системи відбувається в режимі автоколивань, зміною руху системи від ядра і назад. Рух системи до ядра означає його внутрішню перебудову, рух системи "вглиб" - її якісне структурне і функціональне перетворення, ієрархизацію. Після завершення ядерного перетворення починається рух системи від ядра, розвиток при цьому відбувається в основному за рахунок кількісного збільшення її елементів без принципових якісних змін. Даний принцип розвитку, на наш погляд, застосуємо для розуміння динаміки розвитку АК. Наприклад, на етапі спонтанного розвитку АК до підліткового віку в якості ядер системи АК виступають основні вікові новоутворення (сензитивен, які замикають на собі всі розвиток). Довільний розвиток АК гетерохронно, варіативно і унікально індивідуально, тому пріоритетами в розвитку АК можуть виступати найрізноманітніші освіти: індивідуальні особливості, структури особистості, спеціальні якості, мотиваційні освіти - все залежить від значимості життєвих і професійних завдань.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Циклічні закономірності в розвитку АК"

 1. Вступ
  Одним з наслідків техногенного впливу на навколишнє середовище у ряді країн в даний час є помітне погіршення стану атмосферного повітря. Найбільш великотоннажні (млн. Тонн на рік) глобальні забруднення атмосфери утворюють оксиди вуглецю (2-104), азоту (50), сірки (150), пил (250), вуглеводні (більше 50). Номенклатура забруднень досить широка і включає, крім названих, сірководень,
 2. Сечовий міхур і сечоводи
  Сечовий міхур і
 3. Хвороби, зумовлені імунними комплексами (3-й тип імунопатологічних реакцій). Характеристика імунокомплексного запалення. Нозологічні форми захворювань.
  3-й тип імунопатологічних реакцій розвивається за иммунокомплексному механізму. У цьому випадку в дрібних капілярах відбувається накопичення циркулюючих імунних комплексів - ЦВК. Умовами розвитку імунокомплексного механізму іммунопатологіі є: 1) наявність тривалого (хронічного) інфекційного процесу, який передбачає постійне надходження антигенів в кров, 2) переважання
 4. Профілактика лікарської алергії
  Профілактика - найбільш ефективний спосіб зниження поширеності лікарської алергії. Основні принципи профілактики: 1) уникати застосування лікарських засобів, які часто викликають алергію, 2) ретельно збирати алергологічний анамнез, 3) пам'ятати про перехресних реакціях на лікарські засоби з подібними антигенними властивостями. Найчастіше перехресні реакції спостерігаються
 5. Фацілітівное перкутанне коронарне втручання, що рятує перкутанне коронарне втручання, рутинна коронарографія і перкутанні коронарні втручання після тромболітичної терапії
  Фацілітівное перкутанне коронарне втручання, що рятує перкутанне коронарне втручання, рутинна коронарографія і перкутанні коронарні втручання після тромболітичної