Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Екімчік О.А .. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку, 2009 - перейти до змісту підручника

Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку»

Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку» присвячена опису емпіричного дослідження, аналізу та інтерпретації отриманих результатів, відповідних поставленим меті та завданням, формулюванні висновків; складається з 3 параграфів.

У параграфі 3.1. Основні етапи, процедура та методи дослідження сформульовано об'єкт, предмет, гіпотези, мета і завдання емпіричного дослідження, запропонована характеристика вибірки, описані психодіагностичні методики дослідження та процедура їх обробки. Докладно описані процедура і логіка дослідження. Дослідження когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку проводилося протягом 2005-2009 рр. в шість етапів. Основна інформація в ході дослідження отримана шляхом психологічної діагностики.

База емпіричного дослідження: у дослідженні взяли участь 257 (n1) чоловік (145 жінок і 112 чоловіків), з їх участю проводилася адаптація методик для російськомовної вибірки. Вік випробуваних коливається в діапазоні від 18 до 54 років (середній вік 25,9 року). Потім з первісної вибірки було сформовано вибірку 2 (n2 = 154, з них 70 жінок і 84 чоловіки), вони взяли участь в основному дослідженні. Вік випробуваних коливається в діапазоні від 18 до 54 років. Відповідно до завдань дослідження були виділені дві групи: 1) респонденти юнацького віку від 18 до 22 років, середній вік - 20,5 року (79 осіб з них 39 дівчат і 40 юнака) і 2) респонденти дорослого віку від 27 до 54 років , середній вік - 35,5 року (75 осіб 31 жінка і 44 чоловіків). З сформованої вибірки у шлюбі складаються 76 осіб (з них 33 жінки і 44 - чоловіки). Не перебувають у шлюбі 78 осіб (з них 37 жінок і 40 - чоловіків).

У дослідженні взяли добровільну участь студенти КДУ імені Н.А. Некрасова очної та заочної форми навчання, Костромського державного технологічного університету, а також дорослі працюючі люди.

У дослідженні для вивчення прихильності, стилів любові, уявлень про кохання та гендерної ідентичності застосовувалися такі методики: Установки на любов і секс («Кольори любові») (Attitudes About Love and Sex ("Colors of Love"), C. Hendrick і S. Hendrick, 1984, адаптована Т.Л. Крюкової, О.А. Екімчік, 2006), Мульти-опитувальник виміру романтичної прихильності у дорослих (ОРПВ) (Multi-Item Measure of Adult Romantic Attachment (MIMARA), KA Brennan і PR Shaver, 1995, адаптована Т.Л. Крюкової, О.А. Екімчік, 2005); Шкала тривожно-романтичної прихильності (Anxious Romantic Attachment Scale (ARAS), CG Hindy, JC Schwarz і EA Brodsky, 1994, переведена Т.Л. Крюкової, О.А. Екімчік, 2005), методика вимірювання гендерної ідентичності (розроблена С. Бем , адаптована М.В. Буракова і В.А. Лабунської, 1999), незакінчені пропозиції, що відповідають специфіці дослідження.

У параграфі 3.2. Адаптація методик для вимірювання дорослої романтичної прихильності і стилів любові

Автор докладно наводить процедуру адаптації методик: ОРПВ (MIMARA) і методики «Установки на любов і секс» (УЛС) (Attitudes About Love and Sex - "Colors of Love" - (AALS)), які вперше застосовувалися на російськомовній вибірці. Процедура адаптації полягала в прямому і зворотному перекладі тверджень методик, редакції тверджень відповідно до семантикою і граматикою російської мови, перевірці шкал на надійність.

Методика ОРПВ дозволяє виміряти вираженість різних компонентів прихильності у респондентів, які, поєднуючись між собою, характеризують дорослу романтичну прихильність у людини. За допомогою статистичної обробки відповідей респондентів на питання даного опитувальника була проведена його психометрична перевірка: був обчислений коефіцієнт внутрішньої узгодженості шкал альфа Кронбаха. Отримані досить високі значення цього коефіцієнта для всієї методики в цілому (? = 0,76), також були вирахувані коефіцієнти для кожної шкали: фрустрація (? = 0,64), прагнення до зближення (? = 0,79), самопідтримки (? = 0,65), амбівалентність (? = 0,69), довіра (? = 0,73), ревнощі / страх бути залишеним (? = 0,68), "зрощення" з партнером (? = 0,61). На основі отриманих результатів, автор робить висновок про можливість подальшого застосування методики на російськомовній вибірці, також підраховані емпіричні нормативні значення для романтичної прихильності у дорослих для всієї вибірки в цілому і окремо для чоловіків і жінок, які дозволяють аналізувати емоційно-поведінковий компонент любові до партнера. Наведено аналіз вираженості компонентів прихильності у чоловіків і жінок і всій вибірці в цілому по середнім значенням (таблиця 1).

Таблиця 1

 Середні значення компонентів прихильності чоловіків і жінок за методикою ОРПВ (MIMARA)

Виходячи з аналізу даних, представлених у таблиці 1, випливає, що в цілому по вибірці емоційно-поведінковий компонент любові характеризується яскравою виразністю прагнення до близькості з коханою людиною, ревнощами і страхом втратити відносини і нечіткої диференціацією особистісних кордонів з партнером, низьким ступенем пригніченості відносинами і позитивними емоціями. При цьому необхідно зазначити, що найбільший розкид мають такі характеристики дорослої романтичної прихильності, як прагнення до зближення, амбівалентність і ревнощі / страх бути залишеним. Отже, у вибірці є люди, як з інтенсивним, так і зі слабким вираженням цих особливостей емоційного ставлення.

Емоційно-поведінковий компонент любові у чоловіків характеризується також яскравою виразністю прагнення до зближення і низькою фрустрацією відносинами, але при цьому виражена самопідтримки. Отже, в прояві почуття любові чоловік прагне до емоційної близькості з партнеркою, ділиться з нею позитивні емоції, але у важких ситуаціях йому складніше просити у неї про допомогу і прийняти взаємозалежність у відносинах. Відносини любові чоловікові доставляють радість і позитивні емоції. Характерною особливістю вираженості романтичної прихильності у чоловіків є приблизно однаковий розкид за всіма компонентами, крім прагнення до зближення. Це говорить про те, що у вибірці присутні чоловіки, як прагнуть до близькості зі своїми коханими, так і ті, хто віддає перевагу зберігати дистанцію і приховувати свої емоції.

У жінок в цілому романтична прихильність характеризується наступними особливостями: інтенсивним прагненням до близькості з партнером, страхом втратити відносини, суперечливістю почуттів і слабкою дифференцированностью особистісних кордонів з коханою людиною. Отже, емоційно-поведінковий компонент любові у жінок виражений кілька яскравіше і являє собою складне поєднання позитивних і негативних емоцій, суперечливі почуття до коханої людини. У жінок вище стандартні відхилення за всіма компонентами прихильності, що говорить про великий розкид у вибірці в цілому по всім особливостям емоційного ставлення. Найбільший розкид значень зафіксований за компонентами амбівалентність і ревнощі страх / бути залишеним. Отже, серед наших респондентів присутні жінки, у яких яскраво виражений страх втратити відносини і висока інтенсивність суперечливості почуттів до партнера, так і ті, яким дані характеристики прихильності зовсім не властиві.

Потім за допомогою t-критерію Стьюдента вироблено порівняння інтенсивності компонентів прихильності у чоловіків і жінок. Нами були отримані достовірно значущі відмінності за такими компонентам прихильності: прагнення до зближення (mм = 5,00 mж = 5,45, t = 4,07 при p = 0,000), самопідтримки (mм = 3,91 mж = 3,67, t = -2,43 при p = 0,02), амбівалентність (mм = 3,59 mж = 3,99, t = 3,61 при p = 0,000) і ревнощі / страх бути залишеним (mм = 3,87 mж = 4,29, t = 3,75 при p = 0,000). Отже, у жінок інтенсивніше, ніж у чоловіків, виявляється прагнення до емоційної близькості з партнером, суперечливість почуттів у відношенні його і страх втрати любові партнера. Жінки набагато легше, ніж чоловіки приймають взаємозалежність у відносинах любові, частіше прагнуть поділитися радісними переживаннями, їм простіше звернутися за допомогою у важкій ситуації до коханого. При цьому в той же самий час жінки, частіше відчувають роздратування до свого партнера, вимагають прояву уваги і любові, виявляють занепокоєння про улюбленого під час розлуки. Таким чином, була підтверджена достовірність відмінностей у вираженості емоційно-поведінкового компонента любові у чоловіків і жінок, що частково підтверджує приватну гіпотезу №2.

Далі був проведений аналіз надійності методики Установки на любов і секс (УЛС) (Attitudes About Love and Sex - "Colors of Love" (AALS)), що вимірює виразність стилів любові у дорослих людей. За допомогою статистичної обробки відповідей респондентів на питання даного опитувальника був обчислений коефіцієнт внутрішньої узгодженості шкал - альфа Кронбаха: для всього опитувальника в цілому були отримані високі значення надійності та внутрішньої узгодженості питань (? = 0,77), також були підраховані коефіцієнти надійності для кожної шкали : ерос (? = 0,57), людус (? = 0,58), сторге (? = 0,54), прагма (? = 0,69), манія (? = 0,66), агапе (? = 0,81).

Автор порівнює вираженість когнітивно-поведінкового компонента любові в цілому по вибірці і окремо для чоловіків і жінок (таблиця 2).

Таблиця 2

 Середні значення за стилями любові у чоловіків і жінок за методикою УЛС (AALS)

Аналізуючи в загальній вибірці середні значення за шкалами, що вимірює стилі любові, автор робить висновок, що найбільш властиві російськомовним респондентам установки на еротичну любов, самовіддану любов і любов-одержимість, і менше - установки на любові-флірт і прагматичну любов. При цьому найбільшим розкидом володіють шкали: прагма, манія і агапе. Це свідчить про те, що серед респондентів дані установки виражені полярно і утворюють свого роду континуум, тобто присутні люди, у яких дані стилі любові явно домінують, так і ті, яким подібна поведінка взагалі не властиво. Стиль любові ерос має найбільше середнє значення і найменше стандартне відхилення, це відображає явне домінування еротичної любові у більшості респондентів. Домінування установок на сексуальні відносини в любові свідчить про важливість зовнішньої привабливості кохану людину і сексуального потягу до нього.

Для чоловіків у цілому характерні еротична і самовіддана любов і меншою мірою виражені установки на любов-гру і прагматичну любов. Також у чоловіків слабкіше виражена любов-одержимість, ніж по загальній вибірці в цілому. При цьому важливо відзначити, що найбільший розкид значень у чоловіків спостерігається за шкалами агапе і манія і найменший за шкалою ерос. Отже, установки на еротичну любов і сексуальні відносини властиві практично всім респондентам чоловічої статі, а самовіддана любов і любов-одержимість представлена полярно, тобто у частини чоловіків домінують, а для інших майже не характерні.

Для жінок характерно наступне прояв когнітивно-поведінкового компонента любові. Домінуючу роль у них займають установки на еротичну любов і сексуальні відносини, на самовіддану любов і любов-одержимість. Отже, на когнітивно-поведінковому рівні любовне ставлення до партнера у жінок проявляється у прагненні до сексуальної близькості і захопленні його привабливістю, пріоритетом благополуччя коханої людини і сильною залученістю у відносини, бурхливим проявом почуттів. Найбільший розкид значень відзначений у жінок, як і у чоловіків за шкалою агапе і найменший за шкалою ерос, тобто сексуальні відносини займають важливе місце в любові і у жінок теж, а самовіддана любов може або бути інтенсивно виражена, або практично відсутнім.

Далі було вироблено статистичне порівняння вираженості стилів любові у чоловіків і жінок за допомогою t-критерію Стьюдента.
Отримано результати, що підтверджують достовірне розходження по підлозі для стилів любові прагма (mм = 2,62 mж = 2,81, t = 2,03 при p = 0,04) і манія (mм = 3,05 mж = 3,37, t = 3,42 при p = 0,001). Отже, для жінок більшою мірою характерні установки на прагматичну любов і установки на любов-одержимість в порівнянні з чоловіками. У чоловіків дані установки виражені в значно меншому ступені. Дані відмінності ще раз підтверджують полярність, яка властива жінкам у когнітивно-поведінковому прояві любові: вони можуть, як повністю віддатися почуттям і втратити над ними контроль у відносинах з партнером, так і підпорядкувати власні почуття розуму і виходити тільки з раціональних посилок. За стилями любові ерос, агапе, людус і сторге достовірно значущих відмінностей не було виявлено, отже, вони в рівній мірі виражені, як у чоловіків, так і у жінок. Отримані результати частково підтверджують гіпотезу №3 про статеву обумовленості когнітивних уявлень, установок на любов і відносини.

Для оцінки ступеня вираженості стилів любові у іноземній і російськомовної вибірок наведено їх середні значення (m) (таблиця 3).

Таблиця 3

 Середні значення за шкалами методики УЛС (AALS) в іноземній і російської вибірках

На основі даних, представлених у таблиці 3, автор робить наступні висновки: стилі любові ерос, манія і агапе в рівне мірою характерні і для російськомовної вибірки, і для іноземної, у середніх значеннях розбіжностей практично не виявлено. Стиль любові людус у російськомовних жінок виражений сильніше, ніж у американських. У іноземних респондентів більше виражені такі стилі любові, як прагма та сторге. Дане розбіжність у вираженості стилів любові, свідчить про наявність різних когнітивних уявлень про любов і установок на любов і секс, обумовлених культурою. У більшості російськомовних респондентів любов-дружба і раціональна любов не відносяться до проявів почуття любові до партнера. Отже, методика УЛС (Attitudes About Love and Sex, (AALS)) диференційовано діагностує у випробовуваних ступінь вираженості шести стилів любові по Дж. А. Лі і допомагає виявити домінуючий стиль любові.

Таким чином, проаналізувавши отримані результати, автор робить висновок, що обидві адаптовані нами методики ОРПВ (MIMARA) і УЛС (AALS) можуть бути використані на російськомовній вибірці для психологічної діагностики особливостей дорослої романтичної прихильності і стилів любові.

У параграфі 3.3. Представлення та обговорення результатів дослідження наведена інтерпретація емпіричних даних, перевірка основної і приватних гіпотез, зроблені основні висновки.

Як було зазначено раніше, основною метою дослідження було вивчення особливостей феномена любові в юності і дорослості. Для цього була спеціально сформована вибірка респондентів (n2 = 154) складається з осіб юнацького та дорослого віку, уравненная за статевою та віковою ознакою. Спочатку автор для вивчення механізмів взаємодії емоційно-поведінкового і когнітивно-поведінкового компонентів почуття любові перевірила припущення про вплив романтичної прихильності у дорослих на стиль любові до партнера (Ф. Шейвер, 1987). У цих цілях використаний множинний регресійний аналіз.

На стиль любові ерос впливає сукупність характеристик прихильності: амбівалентність, прагнення до зближення, фрустрація (R = 0,53, R2 = 0,29 при p = 0,000). Дані характеристики прихильності надають середню ступінь впливу на еротичну любов, дана детермінація поширюється на 29% вибірки. При цьому необхідно зазначити, що амбівалентність (? = - 0,33 при p = 0,000) і фрустрація (? = - 0,17 при p = 0,04) впливають негативно, прагнення до зближення (? = 0,24 при p = 0,002) - позитивно. Отже, несуперечливість почуттів до коханої людини, прагнення до емоційної близькості з ним і низький рівень негативних емоцій від романтичних відносин при наявності вираженого сексуального інтересу до улюбленого будуть сприяти прояву такого стилю любові як ерос.

На стиль любові людус надають середню ступінь впливу такі характеристики прихильності, як амбівалентність, прагнення до зближення, самопідтримки і довіру (R = 0,57, R2 = 0,33 при p = 0,000), тобто вони обумовлюють формування нестабільних і поверхневих відносин у 33% респондентів. Важливо враховувати спрямованість впливу кожного компонента прихильності. Амбівалентність (? = 0,46 при p = 0,000) сприяє, а прагнення до зближення (? = - 0,17 при p = 0,04), самопідтримки (? = - 0,25 при p = 0,002) і довіру (? = -0,18 при p = 0,03) перешкоджають формуванню стилю любові людус. Отже, поверхнева, нестабільна і я-центрична любов формується під впливом таких особливостей емоційного ставлення: недовіра до партнера, прагнення уникнути близькості, інтимності у відносинах з ним, яскраво виражена суперечливість почуттів і пошук соціальної підтримки у інших людей.

Прояв стилю любові манія детерміновано (R = 0,63, R2 = 0,40 при p = 0,000) наступними характеристиками прихильності: ревнощі / страх бути залишеним (? = 0,32 при p = 0,000), прагнення до зближення (? = 0 , 41 при p = 0,000), амбівалентність, фрустрація та самопідтримки, тобто вплив поширюється на 40% вибірки. В даному випадку значущими є такі яскраво виражені аспекти емоційного ставлення до партнера, як бажання розділити з ним усі свої переживання, і одночасно страх втратити його розташування, його любов, що провокує суперечливість почуттів, пригніченість і залежність від об'єкта любові, одержимість відносинами. У підсумку дані особливості романтичної прихильності до партнера проявляються в нестабільних, бурхливих і часто саморазрушающихся відносинах любові.

Стиль любові агапе обумовлений (R = 0,51, R2 = 0,26 при p = 0,000) такими компонентами романтичної прихильності, як прагнення до зближення (? = 0,24 при p = 0,005), амбівалентність (? = - 0,28 при p = 0,001), "зрощення" з партнером (? = 0,24 при p = 0,006) і довіру (? = 0,17 при p = 0,04). Їх вплив поширюється на 26% вибірки. Необхідно відзначити, що всі компоненти прихильності, крім амбівалентності, мають прямий вплив на прояв стилю любові агапе. В даному випадку емоційний аспект любові характеризується прагненням до близькості з партнером, бажанням розділити з ним всі переживання, непротиворечивостью почуттів, відкритість і нечіткої диференціацією особистісних кордонів. Людина, люблячою такою любов'ю, настільки відкритий для свого партнера, довіряє йому і готовий ділити «всі радощі й прикрощі», що зливається з ним психологічно, і це сприяє відмові від себе і своїх бажань і цілей, заради благополуччя коханого. Вплив прихильності на стилі любові сторге і прагма дуже незначне і поширюється в обох випадках не більше ніж на 15% дисперсії. На думку автора, це є наслідком слабкої виразністю установок ці стилі любові в російськомовній вибірці.

Таким чином, гіпотеза №1 про вплив прихильності на стиль любові підтвердилася. Виявлено лінійну залежність стилів любові по відношенню до партнера від дорослої романтичної прихильності. Дане вплив поширюється на еротичну любов, самовіддану любов, любов-флірт і любов-одержимість. На стилі любові впливає сукупність всіх характеристик прихильності. При цьому кожен стиль любові має свої особливості емоційного ставлення до партнера, які детермінують поведінку людини.

Після цього був проведений аналіз гендерної ідентичності у чоловіків (n = 72) і жінок (n = 75). Отримані результати свідчать про те, що як для чоловіків, так і для жінок властива тенденція до андрогінності, тобто високі значення по фемінінності (mм = 4,28 і mж = 5,12) і маскулінності (mм = 4,78 і mж = 4,33). Далі вивчалися взаємозв'язки між емоційно-поведінковим, когнітивно-поведінковим компонентами любові людини і його гендерною ідентичністю, як соціокультурним аспектом розвитку (таблиця 5).

Таблиця 5

 Кореляційні зв'язки між фемінінність - маскулінність людини і компонентами дорослої романтичної прихильності, стилями любові

Примітка: Низький рівень значимості - * p = 0,05

Середній рівень значимості - ** p = 0,01

Високий рівень значимості - *** р = 0,001

На підставі даних, представлених в таблиці 5, виявилося, що маскулінність має пряму помірну зв'язок зі стилем любові ерос і зворотні помірні зв'язку з такими компонентами прихильності, як фрустрація, ревнощі / страх бути залишеним, "зрощення" з партнером. Отже, у людей з високим рівнем маскулінності емоційне ставлення до партнера характеризується хорошою диференціацією особистісних кордонів з коханою людиною, відсутністю страху бути залишеним і втратити романтичні стосунки і невиражену пригніченості відносинами і позитивними емоціями. Когнітивно-поведінковий компонент любові у них характеризується вираженими установками на еротичну любов. Фемінінність має зворотний зв'язок з компонентом прихильності самопідтримки і прямі з амбівалентністю, ревнощами / страхом бути залишеним і стилем любові манія. Отже, для людей з високою феменінностью більшою мірою характерні такі особливості емоційного ставлення в любові, як прийняття залежності і пошук соціальної підтримки у партнера, страх втрати його любові і суперечливість власних почуттів та емоцій. Когнітивно-поведінковий компонент любові у них проявляється в установках на любов-одержимість. Дане поєднання емоційно-поведінкового і когнітивно-поведінкового компонентів любові у людей з високим рівнем фемининности пояснюється їх особистісними особливостями (Буракова, 2000).

Таким чином, були виявлені зв'язки між емоційно-поведінковим і когнітивно-поведінковим компонентами почуття любові і особливостями гендерної ідентичності особистості. Це підтверджує гіпотезу № 5 про зв'язок соціокультурних аспектів розвитку особистості і когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів почуття любові. Фемінінність особистості має відношення до більш інтенсивного і суперечливого вираженню почуттів у відносинах любові (що теоретично описано в роботах К.-Г. Юнга, 1925-1930). Маскулінність ж сприяє позитивним емоціям і нефрустрірованності інтимними стосунками, збереженню особистісних кордонів і вираженості еротичної любові.

Для вивчення обумовленості когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів почуття любові віковим і статевим факторами використовувалися однофакторний (ANOVA) і багатофакторний (MANOVA) дисперсійний аналіз. Були отримані наступні результати. З віком відбувається зниження ступеня вираженості, такого компонента прихильності, як прагнення до зближення (F (1,141) = 11,353 при p = 0,00097). Для юнацького віку більшою мірою характерні активність у встановленні близьких емоційних відносинах, відкритість їм, чим для людей дорослого віку. Після детального аналізу факторів, що впливають на ступінь вираженості прагнення до близькості, було виявлено, що спостерігається сукупний вплив віку і статі людини (графік 1).

Проаналізувавши дані графіка 1, автор робить висновок, що у жінок з віком відбувається в більшій мірі зниження інтенсивності прагнення до емоційної близькості, ніж у чоловіків. Для дівчат більшою мірою характерно, прагнення до емоційної близькості з коханою людиною, ніж для юнаків.В першу чергу, це пов'язано з більшою емоційністю дівчат, у тому числі і у відносинах з коханим. Настільки інтенсивне прагнення до емоційної близькості у дівчат в юному віці, є свідченням переоцінки любові близьких відносин в житті жінки (К. Хорні). У дорослості у жінки інтенсивність прагнення до емоційної близькості знижується до рівня її вираженості у чоловіка.
Пара схильна зберігати і підтримувати у відносинах ту ступінь особистої близькості, яка їм комфортна, сприяє задоволеності відносинами (Тиводар, 2008).

Також було виявлено вплив вікової категорії респондентів на ступінь вираженості такого компонента прихильності, як самопідтримки (F (1,137) = 8,22 при p = 0,005). У дорослості такий компонент прихильності, як самопідтримки виражений набагато інтенсивніше, ніж в юності. З одного боку, це може бути свідченням більшої дистанційованості людей дорослого віку у відносинах любові, способом уникнути близьких відносин, що добре відомо психотерапевтів (К. Вітакер, 1998; Е.Л. Михайлова, 2003). З іншого боку, високий рівень самопідтримки є ознакою зрілості особистості: в цьому випадку людина, в першу чергу, схильний сам про себе подбає, вирішити свої проблеми самостійно, не звертаючись за допомогою до інших людей.

Була виявлена обумовленість ступеня відкритості та довіри в емоційних відносинах любові вікової приналежністю респондентів (F (1,137) = 6,23 при p = 0,013). З віком зменшується ступінь відкритості та довірливості, при встановленні відносин любові, як у чоловіків, так і у жінок. Негативний досвід сприяє більшій настороженості дорослої людини у встановленні відносин любові, і в родині більш дорослі люди також претендують на велику суверенність простору (А. Р. Тиводар).

У когнітивно-поведінковому компоненті почуття любові вплив вікової групи випробовуваних виявляється у відношенні стилю любові манія (F (1,146) = 5,44 при p = 0,02). У юнацькому віці відзначається велика вираженість установок на любов-одержимість і поглиненість відносинами любові. У той же час когнітивно-поведінковий прояв любові до партнера більш пристрасно й інтенсивно, але менш стабільно у юнаків та дівчат, ніж у чоловіків і жінок. З віком установки на стиль любові манія стають менш виражені, а відносини любові більш стабільні. Це пов'язано з особистісної та емоційної незрілістю, а також недосвідченістю у відносинах любові людини в юності.

Таким чином, отримані результати підтвердили гіпотезу №2 про наявність особливостей в емоційно-поведінковому і когнітивно-поведінковому компонентах почуття любові у людей юнацького та дорослого віку. Особливості емоційного і когнітивного компонентів любові в юнацькому віці проявляються в інтенсивному прагненні до емоційної близькості з партнером, довірливості та відкритості, прийняттям взаємозалежності у відносинах і установках на любов-одержимість (манія).

Далі була проаналізована обумовленість підлогою вираженості когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів в прояві почуття любові. Були отримані наступні результати. Статева приналежність впливає на інтенсивність вираженості суперечливих почуттів до коханої людини (F (1,137) = 5,16 при p = 0,02). Жінки відчувають більш суперечливі почуття по відношенню до коханої людини, ніж чоловіки, і в юнацькому та зрілому віці. Це пов'язано, насамперед, з більшою емоційністю і вмінням диференціювати свої почуття жінками, а з іншого їх центрування на близьких відносинах в цілому, «переоцінці любові» (К. Хорні). У зв'язку з цим жінки також частіше, ніж чоловіки, відчувають такі негативні почуття, як ревнощі і страх бути залишеними (F (1,137) = 5,41 при p = 0,02). Висока інтенсивність ревнощів, страху втратити любов до себе і суперечливості почуттів до партнера, свідчить про велику сконцентрованості жінок на любові і інтимних відносинах і знаходить своє безпосереднє відображення в когнітивно-поведінковому компоненті любові. Зокрема для жінок більшою мірою характерні установки на стилі любові манія (F (1,140) = 7,20 при p = 0,01) і людус (F (1,146) = 3,93 при p = 0,049). Для жінок більшою мірою, ніж для чоловіків характерна любов-одержимість, як в юнацькому, так і в зрілому віці. Вони висловлюють палке, але нестабільне ставлення до партнера, більшою мірою схильні до з'ясування відносин і розриву, але і частіше роблять спроби відновити ці відносини і відчувають почуття провини стосовно коханого. Такий стиль любові характерний для жінок з високою інтенсивністю страху втратити відносини і любов до себе. Високий ступінь амбівалентності, як було доведено раніше, детермінує прояв стилю любові людус. У той же час для жінок в більшій мірі характерна суперечливість почуттів до коханої людини. У сукупності це призводить до більшої виразності установок на любов-флірт у жінок, ніж у чоловіків. Жінки в більшій мірі, ніж чоловіки, схильні до поверхневих і нестабільним відносинам і сконцентрованості на собі і своїх потребах, в першу чергу, а не на кохану людину.

Відносно стилю любові сторге виявлена сукупна детермінація факторами вікового етапу розвитку особистості та статевої приналежності людини (графік 2). Виходячи з результатів, представлених на графіку 2, можна стверджувати, що стиль любові-дружби схильний сукупного впливу двох факторів: а саме, віковою етапу розвитку особистості та статевої приналежності людини.У юнацькому віці для осіб обох статей характерно прояв стилю любові-дружби, хоча у дівчат дещо рідше, ніж у хлопців. При цьому важливо відзначити, що у чоловіків і жінок з віком інтенсивність прояву любові-дружби змінюється протилежним чином. Якщо для осіб жіночої статі в дорослому віці характерна велика ступінь вираженості стилю любові сторге, то у чоловіків в цьому ж віці навпаки вона знижується. Дані тенденції в зміні ступеня вираженості стилю любові сторге визначаються психологічними особливостями дорослості, як вікового етапу розвитку особистості. Отже, стиль любові сторге характерний для осіб обох статей в юнацькому та дорослому віці, але проявляється з різним ступенем інтенсивності.

Таким чином, була повністю підтверджена гіпотеза №3 про статеву обумовленості когнітивно-поведінкового компонента почуття любові. І були отримані результати, що свідчать про статеву обумовленості емоційно-поведінкового компонента любові, що підтверджує гіпотезу №2.

Далі були проаналізовані когнітивно-поведінковий і емоційно-поведінковий компоненти почуття любові у людей з різним сімейним статусом. Виявлено вплив сімейного статусу на романтичну прихильність до партнера і домінування певних установок на любов. Зокрема сімейний статус людини позитивно впливає на інтенсивність такого компонента романтичної прихильності у дорослих, як довіра (F (1,137) = 7,37 при p = 0,01), і негативно на самопідтримку (F (1,137) = 9,81 при p = 0,002), амбівалентність (F (1,137) = 6,60 при p = 0,01), фрустрацію (F (1,137) = 4,11 при p = 0,05). Щодо такого компонента романтичної прихильності у дорослих, як «зрощення» з партнером, виявлена сукупна детермінація віком і сімейним станом людини (графік 3).

Аналізуючи дані графік 3, можна виявити наступні закономірності: у людей, які не перебувають у шлюбі, в цілому з віком рівень диференційованості особистісних кордонів в емоційних відносинах з партнером знижується, хоча у деяких він може залишатися на колишньому рівні. Люди, які перебувають у шлюбі, навпаки, з віком у меншій мірі диференціюють особистісні кордону з партнером. Отже, у дорослих людей, які перебували у шлюбі, походить особистісна ідентифікація з партнером і посилюється почуття «ми». Згідно, дослідженню Тиводар (2008), це тільки сприяє задоволеності шлюбом.Для когнітивно-поведінкового компонента почуття любові також характерна детермінація сімейним статусом людини. Зокрема, сімейний стан позитивно впливає на інтенсивність стилю любові ерос (F (1,140) = 6,47 при p = 0,01) і негативно на стиль любові людус (F (1,146) = 3,96 при p = 0,048). Неодружені чоловіки і незаміжні жінки більшою мірою схильні ігнорувати потреби свого партнера і орієнтовані на поверхневі полігамні відносини, уникають інтимності з коханою людиною. Люди, які перебувають у шлюбі, частіше підкреслюють фізичну привабливість свого коханого і наявність задовольняють сексуальних відносин. Подружні стосунки підсилюють установки на секс і підвищують його значимість у відносинах, заснованих на любові. Даний факт свідчить про гармонізацію сексуального та еротичного аспектів любові в подружніх стосунках.

Таким чином, гіпотеза № 4 про відмінності в емоційно-поведінковому і когнітивно-поведінковому прояві любові у людей з різним сімейним статусом підтвердилася повністю. Подружні стосунки стабілізують емоційно-поведінковий компонент любові у людини, зокрема підвищують рівень довіри та відкритості, згладжують суперечливість почуттів до партнера, зменшують дистанційованість і відстороненість, сприяють створенню почуття «ми» в сім'ї та особистісної ідентифікації з коханою людиною. Посилення установок на еротичну любов і зниження прояви любові-флірту свідчать про зміни в когнітивно-поведінковому компоненті любові в подружніх стосунках.

На основі контент-аналізу «Незакінчені речення» були виявлені уявлення чоловіків і жінок про кохання, визначалась їх емоційне забарвлення і диференційованість. Кохання у поданні респондентів є не виключно позитивним явищем, а біполярним.

У поданні чоловіків і жінок любов включає в себе прихильність, пристрасть, відносини, зобов'язання і взаємність. Вона приносить не тільки щастя, а й негативні емоції, є цінність. При цьому у жінок любов більшою мірою асоціюється з прихильністю і пристрастю (? * = 3,92 при p = 0,000), ніж у чоловіків. Уявлення про кохання у жінок відрізняються дифференцированностью (? * = 4,78 при p = 0,000). Дані відмінності свідчать про те, що для жінок в більшій мірі характерна ідеалізація і деяка переоцінка любові у своєму житті. Чоловіки більшою мірою схильні бачити в любові не тільки позитивне, але й негативне (? * = 2,43 при p = 0,01), при цьому їх подання односкладові.

Далі ми проаналізували емоційне забарвлення уявлень про кохання у чоловіків і жінок. Для більшості респондентів характерні позитивні уявлення про любов (чоловіки - 58,7% і жінки - 59,2%): любов дарує позитивні емоції («радість»), благотворно впливає на людину («люблячи я стаю краще»). Позитивна емоційна оцінка любові властива в рівній мірі, як чоловікам, так і жінкам. Але любов може вносити в життя людини не тільки позитивне, а й негативне. Негативна оцінка любові характерна для невеликої частини респондентів (чоловіки - 8,7% і жінки - 4,6%), достовірно значущих відмінностей за статтю не виявлено. Зустрічаються суперечливі оцінки любові та її ролі в житті (чоловіки - 23,9% і жінки - 27,6%). В даному випадку респонденти відзначають як позитивні, так і негативні моменти у своїх уявленнях, наприклад «любов - це щастя і біль». Суперечливі уявлення про любов властиві як чоловікам, так і жінкам в рівній мірі.

Таким чином, це також частково підтверджує нашу гіпотезу №3 про відмінність в когнітивно-поведінковому компоненті любові між чоловіками і жінками. Оцінка любові та її ролі в житті людиною може бути позитивною, негативною або суперечливою. Емоційне забарвлення уявлень про кохання в чому визначається індивідуальним досвідом людини в романтичних або подружніх стосунках.

У Висновках підводяться основні підсумки дослідження когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів любові, узагальнені його результати в більш широкому науковому контексті, визначаються проблемні моменти роботи і дослідницькі перспективи в рамках даної теми.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Третя глава« Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку »"

 1. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони
  Шкідливі речовини в повітрі у вигляді пари, газів і аерозолів (пилу) - хімічні речовини, що викликають у виробничих умовах порушення нормальної життєдіяльності організму, що є причиною гострих і хронічних інтоксикацій. За ступенем впливу на організм людини шкідливі речовини підрозділяються на чотири класи небезпеки, які встановлюють залежно від ГДК в повітрі
 2. Сучасний стан знеболювання пологів
  Сучасний стан знеболювання
 3. Анафілактичніреакції
  Г. Лолор-молодший, Г. Розенблат Анафілактична реакція - це клінічний прояв системної алергічної реакції негайного типу. Реакцію можна умовно розділити на 3 етапи: 1) зв'язування антигену принаймні з двома молекулами IgE на мембрані гладкої клітини або базофила і активація цих клітин; 2) викид активованими огрядними клітинами і базофілами медіаторів; 3) дія
 4. Первинні імунодефіцити
  А. Кнутсен, Т. Фішер Стійкість до інфекцій обумовлена цілим рядом захисних механізмів. Перша лінія захисту представлена механічними бар'єрами шкіри і слизових. Бар'єрну функцію слизових доповнює функціонування миготливого епітелію, захисні властивості слизу, лізоциму, лактоферину та інтерферонів. У видаленні мікробів, що проникли через шкіру і слизові, беруть участь комплемент,
 5. Оцінка клінічного і прогностичного значення шлуночкових аритмій, методи дослідження аритмогенного субстрату
  Оцінка клінічного і прогностичного значення шлуночкових аритмій, методи дослідження аритмогенного