Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Постникова М. І .. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Теоретична значимість дослідження

Систематизовано та проаналізовано накопичений у психології та суміжних областях наукового знання практичний досвід вивчення МПО. Здійснено моделювання МПО в рамках общепсихологических підходів через виділення та обґрунтування основних параметрів цих відносин на основі аналізу існуючих в науковому знанні підходів до проблеми відносин та МПО. Розроблена теорія межпоколенних відносин у контексті вікової психології, психології розвитку та акмеології, що включає:

- Характеристику понять «покоління», «межпоколенние відносини»,

- Критерії диференціації поколінь, що дозволило здійснити моделювання МПО в рамках общепсихологических підходів,

- Розробку визначення поняття межпоколенние відносини, що забезпечило оформлення нового підходу до розуміння МПО в контексті психології розвитку та вікової психології.


- Вступ в науковий обіг нового поняття «вік покоління», що дозволяє визначити нові напрямки наукових досліджень, з метою змістовного наповнення цього поняття і набуття ним у подальшому статусу категорії.

На основі аналізу підходів до визначення понять «ставлення» і «межпоколенние відносини», дослідження їх категоріального статусу, розроблені визначення цих понять, що сприяло оформленню нового підходу до розуміння МПО в контексті психології розвитку та вікової психології.

Експериментально доведено адекватність концептуальної моделі межпоколенних відносин. Визначено фактори, що визначають своєрідність межпоколенних відносин і фактори їх гармонізації. Нові, отримані в результаті експериментального дослідження, дані доповнюють теоретичні положення про характер відносин між поколіннями в сучасній Росії, дозволяють істотно розширити характеристику вікових особливостей людини на різних етапах онтогенезу в контексті МПО, що визначають психічний розвиток людини.
Виявлені характеристики МПО представляють цінність для вирішення широкого кола теоретичних і практичних завдань вікової психології та психології розвитку. У свою чергу, це дає можливість змістовно доповнити характеристику соціальної ситуації розвитку людей різного віку, служить підставою розглядати МПО одним з критеріїв вікової періодизації людини.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Теоретична значимість дослідження"

 1. Тест для самоперевірки з дисципліни
  . Міським центром держсанепіднагляду при проведенні перевірки дотримання санітарних правил в діяльності хлібозаводу виявлено ряд порушень. Адміністрацією підприємства розроблені заходи, спрямовані на усунення наявних порушень. До якого виду контролю можна віднести дану діяльність? А - державному санітарно-епідеміологічному нагляду Б - громадському контролю В -
 2. Лекції. Акушерські кровотечі., 2010
  Кровотечі в першому триместрі вагітності Основні причини кровотеч у першому триместрі вагітності Мимовільні викидні Пузирний замет Шеечная вагітність Поліпи цервікального каналу Рак шийки матки Кровотечі в другій половині вагітності Основні причини кровотеч Предлежание плаценти і передчасне відшарування нормально розташованої пла-центи Диференціальна
 3. За редакцією проф. Д.Ф. Костючек. Практикум з невідкладної допомоги в гінекології, 2005
  У виданні розглянуті найбільш актуальні питання невідкладних станів та невідкладної допомоги в гінекології, недостатньо висвітлені в підручниках, але мають важливе теоретичне і практичне значення. По кожній темі наведено ситуаційна задача і програма лікувально-діагностичних заходів при захворюваннях, що вимагають надання екстреної допомоги Практикум призначений для студентів V і VI
 4. Кропив'янка і набряк Квінке
  С. Гольдштейн Кропив'янка - це минуща висип, морфологічним елементом якої служить пухир - чітко обмежена ділянка набряку дерми. Колір пухирів зазвичай червоний, діаметр - від кількох міліметрів до декількох сантиметрів. Різноманіття клінічних форм кропивниці пояснюється тим, що в їх основі лежать різні патогенетичні механізми. При набряку Квінке в патологічний процес
 5. АНАТОМІЯ коронарних артерій. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ коронарограмою
  Серце людини кровоснабжается лівої і правої коронарними артеріями, які відходять від висхідного відділу дуги аорти в лівому і правому коронарних синусах (рис. 1.60-1.62). Найбільш достовірним методом прижиттєвої візуалізації коронарних артерій в даний час є коронарографія. Аналіз атеросклеротичних уражень, виявлених на коронарограмою, визначає тактику лікування хворих з