Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання

На кінець XX в. і напередодні III тисячоліття при виникненні глобально-кризових проблем - екологічних, демографічних, соціальних - особливої гостроти набуває пошук нових можливостей і ресурсів для їх раціонального рішення. Один з конструктивних шляхів для цього пов'язаний зі створенням інноваційних високих технологій, причому не тільки в традиційній виробничій області, але також і в різних сферах людської діяльності.

Високий професіоналізм і творча майстерність у її здійсненні самими різними фахівцями - ось той головний власне людський ресурс, який стає найважливішим фактором оптимального вирішення нагальних глобально-кризових проблем. У цьому соціокультурному контексті особливого значення набуває така нова інтегративно-комплексна наука, як акмеологія. Бо саме вона вивчає закономірності й технології розвитку вершин професіоналізму та творчості як "акме" -Форма оптимального здійснення всіляких видів професійної діяльності.


З метою вивчення та аналізу "акме" -Форма як прецедентів успішного і творчої професійної майстерності та розробки оптимальних технологій розвитку професіоналізму акмеологія проводить комплексні дослідження процесів і способів здійснення різними фахівцями професійної діяльності, синтезуючи для цього досягнення інших наук про людину, насамперед філософії, соціології , психології, фізіології, генетики та педагогіки. Свою онтологічну визначеність акмеологія набуває внаслідок центрування на виявленні, описі, аналізі феноменології "акме" -Форма в життєдіяльності людини, психологічно творчому та соціально успішному здійсненні професійної діяльності, у його становленні, як особистісному, так і професійному.

Здобуте в результаті психолого-акмеологічних досліджень наукове знання про закономірності та способи розвитку вершин професіоналізму та творчості характеризує такий інтегративний за своєю соціокультурної природі і системно-утворюючий з методологічного значенням онтологічний атрибут, як акмеологічність соціокультурного буття людини в просторі його професійно-творчої освіти, становлення, саморозвитку та самореалізації.


З цієї точки зору акмеологічність виступає в синхронічному плані функціонально у вигляді самовдосконалення людини, а диахронически - у вигляді його професійної соціалізації. Особливу соціальну затребуваність акмеологія набуває в сучасній Росії в умовах переходу до ринкових відносин, створення правової держави і демократичного суспільства. Бо для цього необхідна потреба в соціально активних людей, високих професіоналів, що володіють ініціативою, діловитістю, організованістю і творчим потенціалом.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання"

 1. Профілактика виникнення цвілі і методи боротьби з цвіллю.
  Отже, треба розуміти чому він з'явився, адже те що ми бачимо, це вже грибкове тіло, а сама нитка грибниці може знаходитися дуже далеко, в межах десятків метрів. Якщо знищити грибницю, то вдасться знищити і грибкове тіло. Ще в минулому столітті це була велика проблема, аж до заміни конструкцій стін або стель, а в запущених станах люди були змушені переселятися. Мідний
 2. Посилання на нормативні документи
  Закон Російської Федерації "Про охорону навколишнього природного сере ди". 2. Закон РРФСР "Про охорону атмосферного повітря". 3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 16 грудня 1981 № 1180 "Про нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу і шкідливих фізичних впливів на неї". 4. Постанова Уряду Російської Федерації від 03.08.92 № 545 "Про
 3. Значення факторів зовнішнього середовища для загартовування. Загартовування повітрям, сонцем і водою
  Загартовування повітрям. Повітря є найбільш доступним засобом загартовування для всіх дітей у будь-який час року. Використання повітря в оздоровчих цілях починається з хорошої вентиляції приміщення, в якому знаходяться діти. Великий вплив на зміцнення організму дітей надають прогулянки на свіжому повітрі. У літній час вся життя дітей (виключаючи нічний сон) повинна переноситися на ділянку. В
 4. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У пацієнток з невиношуванням
  ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У пацієнток з
 5. Додаткова інформація
  1. Інші відведення Крім кілька загальноприйнятих 12 відведень існує ще модифікацій запису ЕКГ у відведеннях, запропонованих різними авторами. Так, у практиці часто застосовують відведення, запропоновані лин (відведення по лин), Небом (відведення по Небу). У дослідницьких цілях часто використовують електрографічне картування серця, коли ЕКГ реєструють в 42 відведеннях від