Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Варгамян М. В .. Психологічні умови подолання учителем труднощів у становленні професіоналізму, 2000 - перейти до змісту підручника

Стан проблеми дослідження

Певний внесок у висвітлення проблеми становлення професіоналізму педагогів внесли роботи Н.В .Кузьміной, А.І.Щербакова, В.А.Сластенин, Ю.Н.Кулюткіна, А.К.Марковой, Г.С.Сухобской, В.П. Беспалько, Л.Ф.Спіріна, Н.М.Таланчук, Н.Д.Хмель, А. А. Реан, В.А.Якуніна та ін. Особливості особистості педагога розглядаються в дослідженнях С.Б.Елканова, К.М. Левітіна, А.С.Белкіна та ін. Проблеми спілкування в педагогічній діяльності досліджують А.А. Бо-Далев, Б. Д. Паригін, І.А. Зимова, В.А. Кан-Калик, М.І. Лісіна та ін. Питання самосвідомості та мислення педагога розробляються О.С.Анісімовим, Ю.Н.Кулюткіним, Л. М. Митіної і ін. Особливу значимість мають роботи І.Н.Семенова, С.Ю.Степанова, в яких простежуються рефлексивні механізми, що забезпечують педагогу досягнення його акме. У наукових дослідженнях Н. В. Кузьміної, А. А. Деркача, Е.
Н.Богданова В. Г. Зазикін, Л.Г.Лаптева, В.Г.Міхайловского, І. Н. Семенова, С. Ю. Степанова та ін. Широко висвітлюється проблема психоло-го-акмеологічного підходу до вивчення професійної майстерності, професійного творчості, професійної самосвідомості педагогічних кадрів.

Разом з тим можна констатувати недостатню розробленість проблем подолання учителем труднощів у становленні професіоналізму.

Практика показує, що в період навчання у вузах, на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів не орієнтується на прийомами, методиками, алгоритмами, технологіями конструктивного подолання труднощів. Внаслідок цього подолання труднощів супроводжується зниженням ефективності педагогічної праці, надмірної психічної напруженістю, накопиченням професійних деформацій.
Виникає нагальна потреба в пошуку засобів, що дозволяють педагогам ефективно визначати джерела власних утруднень, вибирати найбільш конструктивні шляхи подолання труднощів і адекватно діяти в конкретних педагогічних ситуаціях.

Таким чином, актуальність проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили тему, об'єкт, предмет, мету і завдання дисертаційного дослідження.

Мета дослідження: виявити психологічні умови ефективного подолання учителем труднощів у процесі становлення професіоналізму.

Об'єкт дослідження: процес становлення професіоналізму вчителя.

Предмет дослідження: психологічні особливості подолання учителем труднощів у процесі становлення професіоналізму.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Стан проблеми дослідження"

 1. Додаток 4
  Перелік чинних законодавчих і нормативних документів 1. Закон РРФСР від 30.03.99 №52 - ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення». 2. Закон РРФСР від 25.12.90 «Про підприємстві підприємницької діяльності». 3. Закон РРФСР від 19.12.91 «Про охорону навколишнього природного середовища». 4. Закон РРФСР від 07.02.92. із змінами, внесеними законом Російської
 2. Складання меню
  Новачка в науці про правильне харчування зазвичай вводять в оману суперечливі висловлювання "авторитетів" і величезна кількість розумно рекламованих "здорових продуктів". Більшість цих заяв брехливо. Ці продукти значно поступаються свіжим овочам, а деякі з них прямо шкідливі. Автори рецептів і куховарських книг нічого не знають про нові знання в області харчування. Вони змішують продукти більш
 3. Забруднення харчових продуктів чужорідними хімічними речовинами
  Чужорідні хімічні речовини (ЧХВ) називаються ще ксенобіотиками (від грец. Xеnоs - чужий). Вони включають сполуки, які за своїм характером і кількістю невластиві натуральному продукту, але можуть бути додані з метою вдосконалення технології, збереження або поліпшення якості продукту або ж вони можуть утворитися в продукті в результаті технологічної обробки і зберігання, а також
 4. Малі гінекологічні операції
  Малі гінекологічні
 5. Рухаємося далі
  Минуло не більше двох тижнів, а у вас вже з'явилися певні знання про сутність психофізичної методики корекції артеріального тиску. Навіть з'явилося нестерпне бажання розповісти про це близьким людям. Але ніхто прислухатися не бажає - оточуючі вважають, що краще вітчизняної медицини в світі не відшукаєш і тільки вона має право вирішувати проблему підвищеного артеріального тиску. Вам