Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Зміст професійної компетентності в інформаційній діяльності

Професійна інформаційна компетентність включає в себе сукупність професійних знань, умінь, професійно важливих якостей особистості користувачів інформаційних технологій:

- Знання спеціальної термінології, знання програмування, знання про комп'ютерну графіку, про технічній сфері пристрої ЕОМ, знання про еталонної моделі фахівця - користувача інформаційних технологій;

- Вміння користуватися інформаційними технологіями для підвищення продуктивності професійної діяльності, збільшення об'єму і швидкості обробки матеріалу, розширення обчислювальних можливостей людини, прийомів оптимального діалогового режиму спілкування з ЕОМ;

- Наявність психічних процесів: "комп'ютерного" мислення, мислення формалізованими структурами і згорнутими формами як умови переходу від однієї мови програмування до іншого, моделювання, уяви, розподілу уваги, вербальної пам'яті;

- Наявність якостей особистості: мотиваційної спрямованості на використання інформаційних технологій, довіри до комп'ютера, установки на дотримання етикету електронного спілкування та ін.

Компетентність в інформаційній діяльності виражається також у здатності долати негативні наслідки інформаційних технологій - відрив від реальності, компьютерофобію, дегуманізація праці за рахунок зниження спілкування, деперсоналізація партнера по спілкуванню і зведення його до набору повідомлень та ін.

Різні види інформаційної діяльності вимагають включення різних компонентів компетентності.


Так, діяльність по збору, аналізу та зберігання інформації вимагає володіння ефективними методиками та програмним забезпеченням для пошуку інформації, її первинної та вторинної переробки (огляди, реферати), прийому і передачі інформації по різних каналах, оцінки інформації, а також наявності у працівника особистісних якостей відповідального ставлення до збору та обробки інформації, аналітичних здібностей, концентрації уваги, системного мислення.

Діяльність з використання інформаційних технологій у професійному навчанні спирається на обізнаність про сторони інформаційної підготовки (вивчення ключових понять і сутності інформаційних процесів і технологій, методів обробки інформації в автономних системах, прийомів застосування інформаційних технологій у конкретних видах діяльності і стійких навичок роботи з автоматизованими системами), володіння методами навчання та їх використанню і т. д.

Діяльність щодо безпеки інформації та захисту суб'єктів інформаційної діяльності від маніпулятивних негативних впливів вимагає координованих дій з подолання несанкціонованого проникнення в інформаційні ресурси, дій щодо забезпечення інформаційно-психологічної безпеки, недопущення маніпулювання інформаційними потоками у професійній діяльності, а також особистісних якостей соціальної відповідальності, дотримання етичних норм в роботі з інформацією, високої інформаційної культури.

Діяльність по здійсненню інформаційної боротьби вимагає знань про роль інформаційних технологій в житті суспільства, про форми і методи інформаційного впливу та інформаційного придушення, знань з потенційним загрозам безпеці інформації, захисту інформаційних ресурсів від ненавмисних дій, від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, від побічних електромагнітних випромінювань ; знань про методи інформаційної боротьби (дезінформація, модельне психологічний вплив, розвідка і контррозвідка), прийомами забезпечення інформаційної безпеки держави, організації, людини, а також якостей особистості - мотивів боргу, здатності мобілізуватися, сконцентруватися на завданні.


Використання інформаційних технологій в підтримці управлінських рішень вимагає дій оперування інформаційними ресурсами організації, забезпечення точності, доступності та збереження цих ресурсів, їх використання в інтересах перспектив розвитку організації, а також якостей гнучкості мислення, здатності до узгоджених дій з іншими людьми, соціальної відповідальності.

Інформаційна акмеологія вивчає умови і способи просування до зовнішніх рівнями професіоналізму в названих видах діяльності.

Акмеограмма користувача інформаційними технологіями - це документ, в якому відображені напрямки та етапи можливого просування людини до вершин професійної інформаційної діяльності. Вона включає в усложняющемся порядку необхідні для професіоналізму професійні знання, вміння, якості особистості.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Зміст професійної компетентності в інформаційній діяльності"

 1. Правила проведення заходів з контролю при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду
  Заходи з контролю при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться відповідно до Федерального закону від 30 березня 1999 N 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» посадовими особами органів і установ, уповноваженими здійснювати державний санітарно-епідеміологи-ний нагляд. При проведенні заходів з контролю
 2. Санітарні вимоги до спиртового та лікеро-горілчаному виробництву
  Санітарні вимоги до виробництва визначаються чинними в даний час галузевими документами: «Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості», «Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості», «Санітарні правила для підприємств дріжджової промисловості», «Правила безпеки для виробництва мікробіологічної промисловості», «Правила по техніці
 3. Вивихи і переломи.
  Вивих - патологічний зсув поверхонь однієї або декількох кісток з порушенням їх нормальним анатомічних взаємозв'язків і цілісності капсульно-зв'язкового апарату суглоба. У дитячому віці найбільш частими є пошкодження гомілковостопного, колінного, ліктьового і променево суглобів. При огляді пошкодженого суглоба відзначається набряклість, зміна його контурів. Руху як
 4. Лекції. Гінекологія. Короткі лекції для складання іспиту, 2011
  Конспект лекцій для здачі іспиту з гінекології. Підходить для студентів медичних коледжів, 4 курс. Редагування проведено спільно з викладачем акушерства та
 5. ЕФД при підборі антиаритмічної терапії у різних груп пацієнтів
  ЕФД дозволяє серійно оцінювати спричинені лікарськими препаратами зміни провідності і рефрактерності тканин серця, а також особливості аритмій, включаючи індукуванням; при індукованих аритміях - оцінити частоту, морфологію і гемодинамічні наслідки. Після базового дослідження (бажано без препаратів), протягом якого індукується аритмія, призначається препарат та
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка