Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Волкова Є. В .. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей, 2011 - перейти до змісту підручника

Результати експериментального дослідження

Отримані нами результати дозволили експериментально зафіксувати, що формування концептуальних структур у всіх вибірках підлітків відповідає правилу зростання (у міру вікового розвитку та освоєння хімії відбувається зменшення часу хімічних діфференціровок) і правилом форми (час найскладніших діфференціровок більше, ніж час складних і простих) (табл. 3).

Висока точність розрізнення хімічних стимул-об'єктів більш успішними в освоєнні хімії підлітками експериментальної групи свідчить про відповідність концептуальних структур, сформованих в результаті формує експерименту, понятійним структурам хімії.

Порівняльний аналіз освоєння хімії в різних групах випробовуваних показав (табл. 3), що недостатня сформованість деталізованого рівня концепту «речовина» у підлітків контрольної вибірки призводить до зниження обсягу довготривалої пам'яті на складну хімічну інформацію, рівня інтересу до хімії і показника «хімічна інтуїція». У підлітків експериментальної вибірки в результаті цілеспрямованого формуючого експерименту спостерігається більш високий рівень зрілості концептуальних структур хімії, а саме утворюються концептуальні структури хімії деталізованого рівня, що проявляється в статистично значущому зростанні показників спеціальних хімічних здібностей - таких, як «хімічна пам'ять», «хімічна інтуїція» і рівень інтересу до хімії.


Таблиця 3

 Динаміка становлення концепту «речовина» і

спеціальних хімічних здібностей в різних групах випробовуванихР *? 0,05; Р **? 0,01; Р ***? 0,001.

Даний висновок підтверджується високим рівнем диференційованості одночасно з високим рівнем інтегрованості показників зрілості концептуальних структур у випробовуваних експериментальної групи, який також може свідчити про утворення хімічних здібностей. Ці результати узгоджується з експериментальними даними Є.В. Іванової (1999), Г.А. Винокуровой (1999), В.В. Назарової (2001), які показали, що якісні зміни (придбання нових здібностей і якостей особистості) супроводжуються зростанням когнітивної диференційованості та інтегрованості.

У ході формуючого експерименту було показано, що розвиток концептуальних структур, що забезпечують успішне освоєння хімії, впливає на розвиток як вербального, так і невербального інтелекту (Волкова, 2006).
Таким чином, цілеспрямований розвиток спеціальних здібностей «веде за собою» розвиток інтелекту. Крім теоретичної, у дослідженні закономірностей розвитку хімічних здібностей під впливом навчання, нам вдалося реалізувати практичну задачу: розроблена і верифицирована освітня програма, що враховує закономірності розвитку концептуальних структур хімії та хімічних здібностей, що дозволяє за менший навчальний час більш високими темпами засвоювати хімічні знання і ведуча до зростання показників загальних і спеціальних здібностей.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Результати експериментального дослідження"

 1. Харчові отруєння немікробного походження
  Отруєння цієї групи становить близько 10% загальної кількості отруєнь. Відповідно до класифікації отруєння немікробного походження ділять на: 1. отруєння продуктами, отруйними за своєю природою, - грибами, ядрами кісточкових плодів, сирої квасолею, деякими видами риб; 2. отруєння продуктами тимчасово отруйними - картоплею, рибою в період нересту; 3.
 2. Рекомендований склад і зміст «Звіту по інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства»
  «Звіт по інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства» (далі по тексту «Звіт по інвентаризації») повинен включати наступні розділи: - Титульний лист; - Відомості про розробника та список виконавців; - Реферат; - Зміст. Вступ. 1. Загальні відомості про підприємство. 2. Короткий опис технологічного процесу
 3. Варіанти завдань для контрольної роботи
  по «Санітарії та гігієни харчування» для студентів заочного навчання спеціальності 271200 «Технологія продуктів громадського харчування» Студент виконує одну контрольну роботу певного варіанту. Вибір варіанту здійснюється відповідно до початковою літерою прізвища студента: А - 1 варіант О - 8 варіант Б - 2 варіант П - 9 варіант В, Г -
 4. ЛЕКЦІЯ №6
  ЛЕКЦИЯ
 5. Електрокардіографія ВИСОКОГО У ДІАГНОСТИЦІ АРИТМІЙ І ПРОГНОЗИРОВАНИИ раптової серцевої смерті
  Однією з актуальних проблем сучасної кардіології залишається своєчасний прогноз електричної нестабільності міокарда, який є ключовим при прогнозуванні розвитку потенційно небезпечних аритмій. Впровадження комп'ютерних технологій, сучасних методів цифрової обробки ЕКГ-сигналу зумовило розробку і все більш широке використання в повсякденній клінічній практиці комп'ютерних