Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в яких відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії:

1. Бобрищев А.А. Феноменологія і екстрена корекція психологи-чеський готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств // Вісник Костромського державного університету ім.Некрасова. Серія психологічні науки. (Акмеологія освіти) - 2005.- N4.- Т.11. - С.234-239 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК, редакція квітня 2008).

2. Бобрищев А.А. Аудіовізуальна корекція психічного стану спортсменів вищої кваліфікації // Вісник психотерапії. - 2006. - N22 (27). - С.61-63. (0,5 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2001-2006рр).

3. Бобрищев А.А. Феноменологія, проблеми оцінки та формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації до змагальної діяльності в умовах стресу // Вісник психотерапії. - 2006. - N23 (28). - С.8-22. (1.2 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2001-2006рр).

4. Бобрищев А.А. Екстрена психофізіологічна корекція працездатності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств // Вісник психотерапії. - 2007.- N24 (29). - С.39 - 41. (0,3 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2001-2006рр, стаття прийнята до публікації 10.10.2006.).

5. Бобрищев А.А. Проблеми оцінки та формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в умовах стресу // Вісник психотерапії. - 2007. - N24 (29). - С.41-46. (0,8 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2001-2006рр, стаття прийнята до публікації 20.10.2006.).

6. Бобрищев А.А., Рибников В.Ю. Багатовимірна оцінка внеску основних компонентів психологічної готовності в екстремальній ситуації // Психопедагогика в правоохоронних органах. - 2008.- N4 (35). - С.22-26 (0,8 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2007- 2008рр.).

7. Рибников В.Ю., Бобрищев А.А. Теорія і результати багатовимірної оцінки психологічної готовності спортсменів у силових едінобор-ствах // Вчені записки Університету ім.П.Ф. Лесгафта. - 2008. - N10 (44). - С.86-92 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2001- 2008рр.).

8. Бобрищев А.А. Психодиагностическая модель прогнозування психологічної готовності спортсменів // Психопедагогика в правоохоронних органах. - 2009. - N2 (37). - С.65-69 (0,8 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2008рр.).

9. Бобрищев А.А. Психологічні особливості особистості спортсме-нів - представників силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності // Вчені записки Університету ім.П.Ф. Лесгафта. - 2009. - N1 (47) - С.10-15 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2001- 2008рр.).

Монографії

10. Бобрищев А.А., Рибников В.Ю. Психологічна готовність спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств: психолого-акмеологические основи теорії і практики. Монографія СПб .: Політехніка-сервіс, 2009.- 20 д.а. (15 д.а.-особисто автора).

11. Бобрищев А.А., Рибников В.Ю., Голуб Я.В. Аудіовізуальна корекція функціонального стану спортсменів: теорія і практика. Монографія. - СПб .: СПб. університет ДПС МНС Росії, 2008.- 5 д.а. (3 д.а.-особисто автора).

12. Бобрищев А.А., Аганов С.С. Багатовимірна психолого-акмеологіче-ська оцінка психологічної готовності спортсменів вищої кваліфі-кації силових єдиноборств. Монографія. - СПб .: СПб. Університет ДПС МНС Росії, 2009.- 8 д.а. (5 д.а. - особисто автора).

Статті, тези доповідей та статей:

13. Бобрищев А.А. Розвиток особистості в єдиноборствах: психолого-педагогічні проблеми // Матеріали науково-практичної конференції «Здоров'я, спорт і сучасне суспільство». -Москва, 2000. - СПб .: Університет, Вип.2., - 1999. (0,2 д.а.).

14. Бобрищев А.А. Єдиноборства: філософія, психологія, ціннісні орієнтації // Матеріали наукового семінару «Спорт і сучасне суспільство». -Москва, 2000. - СПб .: Університет, Вип.2., - 2000. (0,2 д.а.).

15. Бобрищев А.А. Сучасні проблеми та напрями розвитку спортивних єдиноборств в Росії // Матеріали наукового семінару «Спорт і сучасне суспільство».
- Владивосток, Вип.2., - 2000. (0,2 д.а.).

16. Бобрищев А.А. Єдиноборства як проблема акмеології // Матеріали наукового семінару «Спорт і сучасне суспільство». - Владивосток, Вип.2., - 2000. (0,2 д.а.).

17. Бобрищев А.А. Психолого-акмеологічна проблема силових єдиноборств // Матеріали науково-практичної конференції «Соціум, успішність, здоров'я». - СПб., 2001. - СПб .: РГПУ. - 2000. (0,2 д.а.).

18. Бобрищев А.А. Єдиноборства: псіхософія розвитку // Матеріали науково-практичної конференції «Соціум, успішність, здоров'я». -СПб .: РГПУ. - 2001. (0,2 д.а.).

19. Бобрищев А.А. Педагогіка формування особистості в єдиноборствах // Матеріали науково-практичної конференції «Соціум, успішність, здоров'я». - СПб .: РГПУ. - 2001. (0,2 д.а.).

20. Бобрищев А.А. Методологія багатовимірної оцінки психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Превенция та реабілітація в психології, медицині та педагогіці» .- Санкт-Петербург, 15-16 квітня 2002. - СПб .: МІРВЧ, Вип.2 . - 2002. (0,3 д.а.).

21. Бобрищев А.А. Результати оцінки психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств в екстремальних умовах змагальної діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Превенция та реабілітація в психо-логії, медицині та педагогіці» .- Санкт-Петербург, 15-16 квітня 2002. - СПб. : МІРВЧ, Вип.2., - 2002. (0,2 д.а.).

22. Рибников В.Ю., Бобрищев А.А. Стратегії копінг-поведінки спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Превенция та реабілітація в психології, медицині та педагогіці» .- Санкт-Петербург, 15-16 квітня 2002. - СПб .: МІРВЧ, Вип.2., - 2002. (0,2 д.а.).

23. Бобрищев А.А. Кар'єрні орієнтації спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним психологічної готовності до діяльності в надзвичайних ситуаціях за даними тесту «Якорі кар'єри» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медико-психологічна реабілітація: теорія і практика, технології та перспективи». - СПб .: ВЦЕРМ, МІРВЧ, 2003., Т.2. (0,2 д.а.).

24. Бобрищев А.А. Багатовимірний аналіз даних і розробка моделі прогнозу довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медико-психологічна реабілітація: теорія і практика, технології та перспективи». - СПб .: ВЦЕРМ, МІРВЧ, 2003., Т.2. (0,1 д.а.) ..

25. Рибников В.Ю., Бобрищев А.А., Оцінка інформативності психологічних тестів для оперативного експрес прогнозу психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медико-психологічна реабілітація: теорія і практика, технології та перспективи ». - СПб .: ВЦЕРМ, МІРВЧ, 2003., Т.2. (0,2 д.а.).

26. Бобрищев А.А. Ефективність аудіовізуальної корекції функціонального стану спортсменів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стрес та реабілітація». - Ростов .: Пошук, 2004. (0,1 д.а.).

27. Бобрищев А.А. Психолого-педагогічні проблеми і детермінан-ти формування довготривалої психологічної готовності спортсменів єдиноборств // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стрес та реабілітація». - Ростов .: Пошук, 2004. (0,2 д.а.).

28. Бобрищев А.А. Силові єдиноборства: генезис, етапи, напрямки розвитку в соціумі // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стрес та реабілітація» .- Ростов .: Пошук, 2004. (0,2 д.а.).

29. Бобрищев А.А. Ціннісні смисли спортсменів силових єдино-борств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Подих, здоров'я, успішність» - СПб .: Ін-т біосенсорной психології, 2007.
-Вип.2. (0.2 д.а.)

30.Бобріщев А.А. Прогноз психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації до змагальної діяльності спортсменів вищої кваліфікації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Подих, здоров'я, успішність» - СПб .: Ін-т біосенсорной психології, 2007. (0.2 д.а.)

31. Бобрищев А.А. Формування психологічної готовності спорт-змінах вищої кваліфікації // Матеріали міжнародної конференції «Людський фактор». - Тверь.-2007. (0.4 д.а.).

32. Bobrrishchev A.A. Forecast of psychological preparedness of top grade sportsmen for competition activity // Breath. Ytflth. Success. - St.Petersburg. 2007 (0,2 д.а.).

33. Бобрищев А.А. Прогнозування психологічної готовності до змагальної діяльності спортсменів вищої кваліфікації // Матеріали міжнародної конференції - Ярославль.-2008. (0.4 д.а.)

34. Бобрищев А.А. Багатовимірна оцінка психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях // Міжнародна науково-практична конференція «Технології забезпечення безпеки здоров'я» - Ярославль.-2008. (0,1 д.а.)

35. Бобрищев А.А. Екстрена психофізіологічна аудіовізуальна корекція функціонального стану // Міжнародна науково-практи-ческая конференція «Технології забезпечення безпеки здоров'я» - Ярославль.-2008. (0,2 д.а.)

36.Бобріщев А.А. Проблема психолого-акмеологічної оцінки та формування психологічної готовності в умовах стресу // Міжнародна науково-практична конференція «Психологія забезпечення правопорядку і безпеки» - СПб. Вид-во СПб. Ун-ту МВД.-2008. (0,2 д.а.)

37. Аганов С.С., Бобрищев А.А. Педагогічні та психолого-акмеоло-гические умови професіоналізму спортсменів силових єдиноборств // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні психолого-педагогічні проблеми соціуму» - СПб .: МІРВЧ, 2008. (0.2 д.а.)

38. Бобрищев А.А. Спортивний стрес і психологічна готовність // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні психолого-педагогічні проблеми соціуму» - СПб .: МІРВЧ, 2008. - С.7-8. (0.2 д.а.)

39. Бобрищев А.А. Акмеологические чинники та умови формування психологічної готовності до змагальної діяльності в умовах стресу // Матеріали науково-практичного семінару «Формування особистості в спорті» - СПб .: ЦЕП, 2008. (0.3 д.а.)

40. Рибников В.Ю., Бобрищев А.А. Психолого-акмеологические умови формування психологічної готовності до діяльності в умовах стресу // Матеріали науково-практичного семінару «Формування особистості в спорті» - СПб .: ЦЕП, 2008. (0.3 д.а.)

41. Бобрищев А.А. Психолого-акмеологічна концепція формиро-вання психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств // Актуальні психолого-педагогічні та медико-соціальні проблеми соціуму та безпеки життєдіяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - СПб .: ВЦЕРМ, 2009. (0,25 д.а.).

42. Бобрищев А.А. Технології багатовимірної психолого-акмеологічної оцінки внеску різних компонентів психологічної готовності в успішність змагальної діяльності спортсменів силових єдино-орств // Актуальні психолого-педагогічні та медико-соціальні проб-еми соціуму та безпеки життєдіяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - СПб .: ВЦЕРМ, 2009. (0,2 д.а.).

43. Бобрищев А.А. Феноменологія і результати психолого-акмеології-чеський оцінки психологічної готовності спортсменів силових єдино-борств в умовах стресу // Актуальні психолого-педагогічні та медико-соціальні проблеми соціуму та безпеки життєдіяльності. Матеріа-ли міжнародної науково-практичної конференції. - СПб .: ВЦЕРМ, 2009. (0,2 д.а.).

44. Бобрищев А.А. Психолого-акмеологічна оцінка психологічний-ської готовності спортсменів силових єдиноборств // Вісник психотерапії. -2009, №2.-С.132-142 (1,2 д.а.).
Попередня
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в яких відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ"

 1. Основні поняття
  Середовище проживання людини (Закон Республіки Білорусь "Про санітарно-епідемічне благополуччя населення" - частина навколишнього середовища, що включає її природні компоненти (атмосферне повітря, водойми, грунт), а також питна вода, продовольчі та промислові товари, умови праці, побуту (житло, місця відпочинку, транспортні засоби), навчання, виховання, які надають або при
 2. Прості салати
  За словами англійського натуропата Леслі Пауелла, "рецептів на одне пенні є десяток, і більшість з них, які можна отримати за звичайних каналах, викликають у грамотних в питаннях харчування людей відчуття тривоги: настільки часто вони суперечать Природі, вишукані штучністю, являючи собою акти кулінарного саботажу і ведучи, цілком ймовірно, до порушення травлення ". "Зазвичай, - додає
 3. Територіальні органи
  До територіальним органам Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини відносяться територіальні управління та федеральні державні установи (ФГУ), які здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд в
 4. Лекції. Акушерські кровотечі., 2010
  Кровотечі в першому триместрі вагітності Основні причини кровотеч у першому триместрі вагітності Мимовільні викидні Пузирний замет Шеечная вагітність Поліпи цервікального каналу Рак шийки матки Кровотечі в другій половині вагітності Основні причини кровотеч Предлежание плаценти і передчасне відшарування нормально розташованої пла-центи Диференціальна
 5. Етіологія і патогенез
  Морфологічним субстратом стенокардії практично завжди є атеросклеротичні звуження коронарних артерій. Стенокардія з'являється під час фізичних навантажень або стресових ситуацій, при звуженні просвіту коронарної артерії не менше ніж на 50-70%. Тяжкість стенокардії залежить від ступеня, локалізації і протяжності стенозів, їх кількості та кількості уражених артерій. Ступінь стенозу,