Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Психологічні особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності та розробка технології її довготривалого прогнозу»

У 5-му розділі дисертації наведено матеріали емпіричних досліджень, що відображають результати оцінки психологічних (характерологических, типологічних) особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, а також оцінки інформативності комплексу психодіагностичних методик («SACS», багатофакторний особистісний опитувальник МЛО «Адаптивність», методики КОС, «Якорі кар'єри», СМИЛ, 16 ФЛО, інтелектуальний тест (КОТ), Прогноз-2 і розробки на основі цих даних багатовимірного діагностичного алгоритму прогнозування довготривалої психологічної готовності.

Визначення інформативних показників психологічних тестів проводилося за допомогою кореляційного аналізу, а також методу «полярних груп». Включення спортсменів силових єдиноборств в полярні групи з високим і низьким рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях було виконано на підставі експертних оцінок їх діяльності. Спортсмени, включені в зазначені групи пройшли психологічне дослідження.

За допомогою тесту «SACS» були вивчені особливості копінг-поведінки спортсменів з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Встановлено, що статистично достовірні відмінності у спортсменів з високим і низьким рівнями довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях відзначені за чотирма («ассертівние», «обережні», «імпульсивні» і «асоціальні» дії) стратегіям копінг-поведінки (табл. 8).

При цьому спортсмени з високим рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях достовірно частіше використовують активну (ассертівние дії) стратегію копінг-поведінки, а також обережні дії.
У спортсменів з низьким рівнем довготривалої психологічної готовності в стресових ситуаціях достовірно вище рівень вираженості «імпульсивних» і «асоціальних» дій.

За допомогою тесту «Якорі кар'єри» були виявлені провідні кар'єрні орієнтації обстежених, а також встановлені їх особливості у обстежених з високим і низьким рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Таблиця 8

 Порівняння стратегій копінг поведінки у спортсменів силових

єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності

до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях

Порівняння психологічних особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, за даними тестів МЛО «Адаптивність», КОС, КОТ, СМИЛ, Прогноз-2 і 16 ФЛО, дозволило виявити значимість комунікативного потенціалу, морально-етичної нормативності, особистісного адаптаційного потенціалу, а також продуктивності інтелектуальної діяльності, емоційної стійкості, самоконтролю як психологічних факторів довготривалої психологічної готовності.

Ці дані дозволили визначити патерн актуальних психологічних ознак у спортсменів силових єдиноборств з високим рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, дати їм вербальну психологічну характеристику і вказали на інформативність показників використаних психологічних тестів для прогнозу довгострокової психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.


На основі багатовимірного регресійного аналізу даних і інформа-тивних показників психодіагностичних тестів була обгрунтована модель прогнозування довготривалої психологічної готовності до соревнова-котельної діяльності в екстремальних ситуаціях (табл.9).

Вона дозволяє з високою точністю (80%) і достовірністю (0,01) прогнозувати рівень довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На контрольній вибірці спортсменів силових єдиноборств була проведена його експериментальна апробація.

Таблиця 9

 Регресійна модель прогнозу довготривалої психологічної

готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної

діяльності в екстремальних ситуаціяхде Х1 - ассертівние (активні) дії (тест «SACS»); Х2 - професійна компетентність (тест «Якорі кар'єри»); Х3 - особистісний адаптаційний потенціал (тест МЛО «Адаптивність»); Х4 - незалежність (тест «Якорі кар'єри»); Х5 - поведінкова регуляція (тест МЛО «Адаптивність»); Х6 - емоційна стійкість (16 ФЛО); Х7 - самоконтроль (16 ФЛО); Х8 - ефективність інтелектуальної діяльності (тест КОТ); (Значення Х1-Х8 повинні використовуватися в балах), 5,32 - константа.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "« Психологічні особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності та розробка технології її довготривалого прогнозу »"

 1. Визначення хлорвмісних препаратів у воді мийних ванн
  Контроль за застосуванням для знезараження хлорвмісних речовин (хлорного вапна, хлораміну та ін.) Проводиться у воді мийних ванн за допомогою індикаторного паперу, просоченої йодисто-калієвих крохмалем. Хід визначення. Смужку індикаторного паперу опускають у воду мийної ванни. При наявності хлору у воді, змочена папірець стає темно-синьою. Від звичайної водопровідної води колір папірців не
 2. Ознаки і ступінь порушення постави у дітей і заходи, що сприяють її виправлення.
  Деформації різних відділів скелета, недостатнє або нерівномірне розвиток мускулатури, знижений м'язовий тонус, який нерідко виникає при пригніченому стані людини, можуть призвести до порушення постави. Неправильна постава несприятливо позначається на функціях внутрішніх органів: не може робота серця, легень, шлунково-кишкового тракту, зменшується життєва ємкість легень,
 3. Здатність до голодування і виживання
  З вищенаведеного видно, що голодування людиною практикується при настільки ж різних обставинах, що і живими істотами більш нижчих форм життя, і з багатьох причин адаптації та виживання. Голодування - це важлива частина життя людини аж до нинішнього часу, коли у нас існує фетиш і розвинулося сміховинне побоювання перед позбавленням їжі навіть на день. Цілком очевидно, що
 4. Закономірності поширення в атмосферному повітрі забруднюючих речовин
  В управлінні якістю повітряного басейну велике значення має знання закономірностей поширення шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Дані про умови перенесення і розподілу домішок в атмосферному повітрі необхідні для: 1) державного планування заходів у галузі охорони атмосферного повітря; 2) проектування і будівництва населених пунктів; 3)
 5. Фармакологічні ПРОБИ
  Проба з адреналіном або інсуліном Використовується для оцінки реактивності обох відділів ВНС. Методика проведення проби: утором, не раніше, ніж через 1,5 години після прийому їжі після 15-хвилинного відпочинку провадиться запис ЕКГ протягом 1 хвилини з визначенням середньої ЧСС (ЧССфон). Потім під шкіру пле- ча вводять 0,3 мл 0,1% розчину адреналіну або інсулін в дозі 0,15 ОД / кг. Реєструють