Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Русліна А.О .. Вікові, статеві та професійні відмінності в розумінні маніпуляції, 2008 - перейти до змісту підручника

Глава 1. «Психологічні дослідження розуміння в психології».

У першому параграфі «Розуміння і поведінку» проаналізовано теоретико-психологічні підстави зв'язку розуміння і поведінки. Піднімається питання про можливість прогнозування поведінки людини, враховуючи характер розуміння ним ситуації. Розглянуто агрумент на користь зв'язку розуміння і поведінки (В.В. Знаків, Д.А. Леонтьєв, Д. Магнуссон,

Г.Л. Тульчинський, G. Lange, W.L. Thomas, F. Znanieck) і проти наявності подібної зв'язку (В. Бем, М. Мей, Р. Нісбетт, Л. Росс, Х. Томе, Г.Л. Тульчинський, Г.Хартшорн, Х. Хекхаузен).

Розуміння суб'єктом навколишнього світу і його дії з перетворення світу взаємообумовлені. Для того, щоб успішно передбачити поведінку людини в певній ситуації, потрібно враховувати те, як він сам інтерпретує цю ситуацію, її елементи, розуміє її як ціле. Крім того, необхідно аналізувати специфіку сприйняття і розуміння себе і своїх можливостей, знань, переконань і навичок, оцінити устремління й наміри, стратегічні посилки, об'єктивні обставини.
Необхідно враховувати не тільки психологічні компоненти особистості, а й моральні норми, а також судження про значимих ситуаціях, тобто оцінити уявлення людини про сенс власної поведінки.

У другому параграфі «Психологія розуміння як основа інтерпретації ситуацій маніпуляції» розглядалася категорія "розуміння" як процедура осмислення - виявлення та реконструкції сенсу ситуації для суб'єкта, а також змістоутворення, тобто розуміння як процесу і результату породження сенсу розуміється.

Наше дослідження проведено в рамках герменевтичної парадигми дослідження психіки, якій відповідає тип розуміння - розуміння-інтерпретація (В.В. Знаків, 2008). Розуміння-інтерпретація виникає у суб'єкта внаслідок віднесення розуміється до якоїсь певної категорії, що виражає те чи інше положення речей, цінність, норму, сенс і т.п. У цьому випадку сенс висловлювання залежить не тільки від об'єктивно сказаного, а й від суб'єктивних способів «розшифровки» цілей мовця, ціннісно-смислових установок слухача, спонукають його здійснювати інтерпретацію шляхом звернення до певної категорії.
Відмітною ознакою герменевтичного підходу до дослідження психіки є дослідження індивідуально-особистісних характеристик суб'єкта пізнання і спілкування. Описано рівні процесу розуміння тексту по А.А. Брудно: рівень монтажу, перецентровка, формування концепту. Фактори ситуації впливають на розвиток і прояв психічного. Існують основні групи факторів, які детермінують формування розуміння: по-перше, фактор активності розуміє суб'єкта (В.Н. Порус); по-друге, фактор особистісної обумовленості розуміння (Г.С. Костюк). Адекватне пояснення поведінки людини можливо лише за допомогою розуміння суб'єктивного значення ситуації для нього.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Глава 1.« Психологічні дослідження розуміння в психології »."

 1. Визначення хімічного складу води
  Водневий показник води (рН) - характеризує активну реакцію, визначає природні властивості води і є індикатором забруднення. Природна вода звичайно має слаболужну реакцію. Збільшення лужності вказує на забруднення або цвітіння водойми, кисла реакція - на наявність гумінових речовин (болотні води) або промислових стічних вод. Водневий показник питної води (рН) повинен
 2. Природний очисник їжі
  Продукти, одержувані нами з безбережної коморі Природи, в такому вигляді непридатні для вступу в кров, лімфу або клітини. Вони повинні піддатися процесам розщеплення і очищення, при цьому корисне в них відділяється від шкідливого. Ці процеси називаються травленням, або засвоєнням. Процес, за допомогою якого фрукти, злаки, бобові, зелені рослини та інші продукти перетворюються в кров,
 3. Список рекомендованої літератури
  Мартинова О.П. Гігієна праці в харчовій промисловості: Довідник. - М .: Агропромиздат, 1998. - 200 с .: іл 2. Доценко В.А. Практичний посібник з санітарного нагляду за підприємствами харчової та зернопереробної промисловості, громадського харчування і торгівлі. 2-е ізд.перераб.і доп. - СПб: ГИОРД, 2003. - 520 с. 3. Матюхіна З.П. Основи фізіології харчування, гігієна і санітарія. 2-е
 4. Законодавчі заходи з охорони атмосферного повітря.
  Правовідносини щодо охорони атмосферного повітря в РФ регулюються спеціальним законом «Про охорону атмосферного повітря». Цей Закон спрямований на збереження і поліпшення якості атмосферного повітря, його відновлення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також запобігання шкідливого впливу на навколишнє середовище. Закон встановлює правові та організаційні
 5. Фармакотерапія стабільної стенокардії
  Мета фармакотерапії стабільної стенокардії - поліпшення прогнозу і якості життя пацієнтів за рахунок усунення симптомів захворювання. Пріоритет мають лікарські засоби з доведеним позитивним впливом на прогноз. Для більшості пацієнтів зі стабільною стенокардією фармакотерапія залишається альтернативою хірургічним втручанням. Причому, за даними дослідження MASS-II, фармакотерапія