Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога

Вплив однієї особистості на іншу - це вплив на свідомість, волю, емоції, через них - на поведінку і діяльність людини в цілому. Воно здійснюється за допомогою різних психологічних механізмів. Вплив - це процес і результат зміни однією людиною іншого, його установок та інших сторін психічної реальності в ході взаємодії з ним.

Переконання - інтелектуально-емоційний вплив, засноване на логіці, на доказах.

Навіювання - це вплив, розраховане на некритичне сприйняття інформації і зміна настрою, розуміння і поведінки відповідно до неї.

Ем-ве зараження - вплив через безпосередню передачу емоційних станів (почуттів, емоцій) не словесно, а так званими параречевимі і немовними засобами (гучність, інтонація, темп, ритм, тембр; жести, міміка, рухи).

Отже, для психолога як професіонала дуже важлива його особистість, вона є головним інструментом його професійної діяльності.

Основним чинником, що визначає проф-ву придатність психолога, є гуманістична спрямованість його особистості. Важливими особистісними характеристиками психолога є-ються гармонійність «Я-концепції», емоційна стійкість соціальна адаптованість.

Професійні знання та вміння - це об'єктивні характеристики праці соціального педагога, а особистісні особливості, установки і ціннісні орієнтації - її суб'єктивні характеристики.


У структурі особистості психолога багато дослідників намагаються виділити певні групи основних якостей.

У першу групу включаються вимоги, що пред'являються професії д-ма до пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, мислення, уяви); емоції-вольовим процесам і псіхоем-им станам (стриманість, стабільність, стресостійкість, самовладання, життєрадісність, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, активність та ін.).

До другої групи належать такі психоаналітичні якості, як з \ критичність, адекватна самооцінка і рівень домагань, здатність до самоаналізу, саморегуляції, само-контролю поведінки.

Третя група включає комунікабельність, емпатіч-ність, візуальність (зовнішня привабливість) і красномовність як здатність вселяти і переконувати.

Можна виділити в структурі особистості професіонала інтегральні характеристики (А. К. Маркова):

а) професійна самосвідомість фахівця, т. е. комплекс його уявлень про себе як професіонала;

б) індивідуальний стиль діяльності і спілкування

в) творчий потенціал, тобто комплекс унікальних здібностей особистості, в тому числі креативних, який дозволяє вирішувати професійні завдання на нестандартному рівні.


Зіставляючи різні підходи в професії психолога можна виділити психологічні критерії професійної придатності, що свідчать про можливості людини опанувати даної професійною діяльністю: високий рівень інтелектуального розвитку; здоровий глузд, швидкість і гострота мислення; хороша саморегуляція, самодисципліна; велика фізична витривалість, працездатність; здатність вносити великі особистісні вклади в другіхлюдей; здатність допомагати людям у важких ситуаціях; чутливість і чуйність до людини і його проблем; любов і емпатія по відношенню до дітей; оптимістичне прогнозування; креативність - здатність до творчості.

Важливим елементом професійного спілкування психолога є самопрезентація. Її мети служить імідж людини, завдяки якому він створює в оточуючих людей необхідне враження.

Імідж професіонала -це вигляд, форма жизнепроявления людини, завдяки якій виявляються сільнодей-щие особистісно-ділові якості. Імідж також виступає як суспільне визнання і оцінне ставлення
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога"

 1. ОБСЯГИ робіт з нормування, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ викиди забруднюючих речовин
  Визначення категорії небезпеки підприємства На основі даних про викиди підприємства проводиться розрахунок його категорії небезпеки. Відповідно до "Рекомендаціями з поділом підприємств на категорії небезпеки залежно від маси та видового складу викидаються в атмосферу забруднюючих речовин" [9] категорії небезпеки підприємства (КОП) розраховують за формулою КОП = [Mi / ПДКi] ai, де
 2. Споживання солі
  Хто був першим, оспорити людську звичку споживати сіль? Ми безумовно не можемо відповісти на це питання, але будемо вважати, що Сильвестр Грехем одним з перших засудив прийом натрію хлориду, або звичайною столовою солі. Він вказував, що сіль не метаболізується (не засвоюється) і є дратівливим і марним речовиною. Слово "метаболізм" (обмін речовин) не увійшло ще в ужиток, коли
 3. Санітарні вимоги до виробництва шампанських вин
  При обслуговуванні тиражних ємностей (бутов, цистерн) є небезпека отруєння діоксидом вуглецю, тому санітарні вимоги ті ж, що і при обслуговуванні бродильних чанів. Санітарні вимоги на ділянках бродіння обумовлені впливом на робочих низьких температур повітря (охолоджуючий мікроклімат), а також небезпекою порізів склом при розриві пляшок при виконанні операцій по їх
 4. Вивихи і переломи.
  Вивих - патологічний зсув поверхонь однієї або декількох кісток з порушенням їх нормальним анатомічних взаємозв'язків і цілісності капсульно-зв'язкового апарату суглоба. У дитячому віці найбільш частими є пошкодження гомілковостопного, колінного, ліктьового і променево суглобів. При огляді пошкодженого суглоба відзначається набряклість, зміна його контурів. Руху як
 5. Гіпертензивні кризи
  Гіпертензивний криз - це раптове значне підвищення артеріального тиску, яке майже завжди супроводжується появою чи посиленням порушень з боку органів-мішеней або вегетативної нервової системи. Критеріями гіпертензивного кризу є: - раптовий початок; - Значне підвищення артеріального тиску; - Поява або посилення симптомів з боку органів-мішеней. Рівень АТ під час криза набагато вище,