Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Російська академія наук. Психологія людини в сучасному світі, 2009 - перейти до змісту підручника

Проблеми екзистенціальної психології в роботі С. Л. Рубінштейна «Людина і світ»

Екзистенційна психологія (від лат. Existentia - існування і грец. Psyche - душа, logos - вчення) - напрям у психології, що виходить із унікальності конкретного життя людини, несвідомих до загальним схемами особистого досвіду конкретної людини, що виникло в руслі філософії екзистенціалізму (С. К'єркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю та ін.). Однією з цілей екзистенціальної психології є вирішення проблеми відновлення автентичності особистості - відповідності її буття в світі її внутрішній природі. Екзистенційна психологія вивчає: проблеми часу, життя і смерті; проблеми свободи, відповідальності і вибору; проблеми спілкування, любові і самотності; проблеми по позову сенсу існування (Л. Бінсвангер, М. Босс, Е. Мінковські, Р. Мей, В. Франкл, Дж. Бьюдженталь, А. Ленглі, К. Дюркхайм, Р. Ленг, Е. Спінеллі, Е. Дертцен, Е. Крейг, І. Ялом).

Нам видається цікавим розглянути погляди видатного вітчизняного психолога ХХ ст. Сергія Леонідовича Рубінштейна (1889-1960) і його фундаментальний філософсько-психологічний працю «Людина і світ» (1973), де були розглянуті такі класичні для екзистенціалізму (але зовсім не традиційні для тодішньої радянської психології) поняття, як «буття», «існування »,« свобода »,« я і інша людина »,« людина як суб'єкт життя »і т. п. І хоча формально в тексті міститься критика екзистенціалізму (можливо - з ідеологічних міркувань), його дух присутній дуже явно.

У своїй роботі «Людина і світ» С. Л. Рубінштейн намагається визначити місце людини в бутті, розглянути сукупність відносин людини зі світом, природою, іншими людьми. Рубінштейн розглядає людину як суб'єкта, підлеглого загальним закономірностям буття, включеного в буття і самим є особливим рівнем розвитку буття.
Сутність буття людини - це свобода і людяність відносин до іншої людини. Людина не є якась «готівку» в бутті, що не є ще один предмет нарівні з іншими: він вступає з буттям в особливі відносини - практичні, пізнавальні та етичні. Наявність у людини свідомості і дії є відмінними рисами існування людини (Рубін штейн, 1997, с. 19). Як і в екзистенціальної психології, у Рубінштейна людина розкривається, насамперед, через своє ставлення до іншої людини; справжню, специфічну онтологію людини характеризують етичні, моральні відносини, т. е. ті відносини, де реалізуються цінності і смисли життя.

Близьким до екзистенціального погляду є розуміння Рубінштейном людини як відповідального буття, де він розглядав відповідальність як втілення істинного, найглибшого і принципового ставлення до життя. Це відповідальність за усвідомлення наслідків всього скоєного, а також відповідальність за все згаяне. Центральною проблемою же особистому житті є питання: «Чи зможе особистість стати суб'єктом власного життя, чи зможе особистість стати індивідуально активною людиною, що будують своє власне життя і своє ставлення до неї?» (Абульханова-Слав ська, 1991, с. 28). Це є можливим тільки в силу здатності людини вирішувати свої проблеми і відповідати за свої вчинки, а також бути відповідальним у відносинах з іншими людьми.

Екзистенційним є і ставлення С. Л. Рубінштейна до кінцівки людського життя, до смерті: «Факт смерті перетворює життя людини не тільки в щось кінцеве, але й остаточне ... Смерть перетворює життя на щось зовні завершене і ставить, таким чином, питання про її внутрішньої змістовності ... Життя людини в силу факту смерті перетворюється на щось, чому підводиться підсумок ... Звідси і серйозне, відповідальне ставлення до життя в силу наявності смерті.
Для мене самого моя смерть - це не тільки кінець, а й завершеність, т. Е. Життя є щось, що повинно не тільки вікон-читься, але і завершитися, отримати в моєму житті своє завершення »(Рубінштейн, 1997, с. 81 -82).

Погляди С. А. Рубінштейна розходилися з поглядами екзистенції алізма на розуміння сутності волі. Проблема свободи вирішується ним в рамках діалектики зовнішнього і внутрішнього: людина може змінювати дані йому умови, але спочатку ці умови йому дано, він повинен відштовхуватися від уже даного, «іншими словами, матеріал, з якого людина будує, одночасно і створений ним, і дано йому »(Рубінштейн, 1997, с. 85). Таким чином, свобода - це не тільки заперечення даного (як її розумів Ж.-П. Сартр), але і затвердження його. Виходячи з цього, справжня, автентична життя людини можлива тільки в знаходженні зв'язків між одиничним і громадським, людина, на його погляд, активне і діяльне істота. Тим самим він виступав проти екзистенційного розуміння людини як самотнього в світі істоти. Швидше за все, це не суперечить традиційним поглядам екзистенціальної психології, а є двома сторонами одного і того ж: з одного боку, людина живе в суспільстві і може жити дуже активно, з іншого - перед головними питаннями свого життя він залишається на самоті.

Таким чином, С. Л. Рубінштейн намагається представити цілісний підхід до наук про людину, об'єднуючи філософську антропологію, гносеологію і онтологію. Концепція Рубінштейна, його розуміння буття і сутності людини багато в чому схожі з проблемами сучасної екзистенціальної психології
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Проблеми екзистенціальної психології в роботі С. Л. Рубінштейна« Людина і світ »"

 1. Нанесення лакофарбових покриттів
  1. У «Методики розрахунку виділень (викидів) забруднюючих речовин в атмосферу при нанесенні лакофарбових покриттів» [29] нелетка (суха) частина ({foto62}) з виділився при фарбуванні аерозолю визначається за формулою: {foto63} де тк - маса використовуваної ЛФМ , кг; А - частка фарби, що надійшла в атмосферне повітря у вигляді
 2. Поняття про гігієнічно повноцінному харчуванні. Норми харчування Харчові продукти, їх склад та енергетична цінність.
  Харчування - складний процес надходження, перетравлення, всмоктування і засвоєння в організмі харчових речовин, необхідних для покриття його енергетичних витрат, побудови і відновлення клітин і тканин організму, регуляції фізіологічних функцій організму. В гігієні прийнятий термін «повноцінне харчування», що означає харчування, побудоване на наукових засадах, здатне повністю забезпечити потребу в
 3. САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО механічної кулінарної обробки харчових продуктів
  Кулінарна обробка продуктів на підприємствах громадського харчування має важливе фізіологічне, санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення. Основною вимогою до кулінарній обробці продуктів є максимальне збереження їх харчової та біологічної цінності, найменше забруднення і повне знешкодження. При приготуванні страв, кулінарних і кондитерських виробів на
 4. Вступ
  У сучасний період атмосфера Землі зазнає множинні зміни корінного характеру: модифікуються її властивості і газовий склад, зростає небезпека руйнування іоносфери і стратосферного озону; підвищується її запиленість; нижні шари атмосфери насичуються речовинами промислового та іншого господарського походження. Внаслідок величезних викидів техногенних
 5. Гисто- І УЛЬТРАСТРУКТУРА епікарді, МИОКАРДА, ендокардит
  Стінка серця складається з трьох оболонок: епікарду (вісцеральна пластинка перикарда), міокарда (м'язова оболонка) і ендокарда (внутрішня