Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бєлов В.Г .. Психолого-акмеологические супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для підвищення ефективності процесу реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві пропонується реалізувати наступні науково-обґрунтовані рекомендації:

1. Керівникам і психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу соціалізації. Для цього слід використовувати психологічні технології експертної оцінки, рівні вираженості, критерії та компоненти соціально-психологічної адаптації, а також багатовимірні психодиагностические алгоритми його прогнозування на основі валідних психологічних тестів.

2. Керівникам підліткових трудових колективів, майстрам, вихователям, дитячих психологів при аналізі причин низької результативності соціально-психологічного супроводу підлітків необхідно використовувати психолого-акмеологические технології експертної та психодиагностической кваліметрії, що передбачають аналіз її рівнів, критеріїв, компонентів, а також сімптомокомплексов особистісних властивостей підлітків з допомогою інформативних психологічних тестів у вигляді багатовимірних психодіагностичних алгоритмів.


3. Систему психологічного забезпечення підлітків з делінквентною поведінкою, їх психологічну підготовку до активної трудової діяльності в умовах спеціалізованого підприємства доцільно орієнтувати на розвиток у них регуляторного і когнітивного компонентів поведінки, звернувши особливу увагу на підлітків чоловічої статі.

4. Фахівцям при психологічному супроводі підлітків з делінквентною поведінкою, моніторингу їх психологічного стану та оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості доцільно використовувати досвід роботи на майданчиках спеціалізованого підприємства «Нове покоління», з урахуванням наступних принципів: 1) установка підлітка і найближчого оточення на допомогу фахівця ; 2) облік характерологічних особливостей підлітка; 3) можливість перебудови неадаптивного поведінки і набуття навичок адаптивного спілкування; 4) взаємодія суб'єктів реалізації роботи з корекції делінквентної поведінки підлітків (психолог, педагог, лікар); 5) реалізація індивідуального підходу.

5.
Впровадити в практику процесу розвитку та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою комплексно-цільову психолого-акмеологічної програму формування нормативної поведінки. Основою програми є структурно-функціональна модель і технології психолого-педагогічного, інформаційного, організаційно-методичного забезпечення процесу формування нормативної поведінки. При цьому необхідно враховувати комплекс легітимних методів реалізації та оцінки зміни ситуації підлітка в процесі роботи; міжвідомчих зв'язків, відповідальності учасників системи профілактики; легітимного, адекватного, оперативного, відповідального взаємодії суб'єктів і структур системи профілактики у виявленні та усуненні факторів делінквентної поведінки у неповнолітніх та наданні їм дієвої допомоги на основі врахування комплексу соціальних і психологічних характеристик.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ"

 1. Короткі анатомо-фізіологічні особливості ОДА дітей
  Скелет дитини в процесі росту і розвитку піддається складним перетворенням. Внутрішньоутробно окостеніння кістяка відбувається досить пізно, і при народженні в ньому ще багато хрящової тканини, особливо в хребті, зап'ястях, кістках таза. Кісткова тканина у дитини грудного віку має волокнисту будову, бідна мінеральними солями, багата водою і кровоносними судинами. Тому кістки дитини
 2. Основні поняття
  Середовище проживання людини (Закон Республіки Білорусь "Про санітарно-епідемічне благополуччя населення" - частина навколишнього середовища, що включає її природні компоненти (атмосферне повітря, водойми, грунт), а також питна вода, продовольчі та промислові товари, умови праці, побуту (житло, місця відпочинку, транспортні засоби), навчання, виховання, які надають або при
 3. Шляхи і чинники передачі ВЛІ
  У більшості випадків ВЛІ спостерігаються різні шляхи і чинники передачі збудників хвороби. За даними В.П. Венцеля (1990), в хірургічних клініках серед механізмів передачі мікроорганізмів, які викликає післяопераційні інфекції, на першому місці контактний (прямий чи непрямий) шлях передачі інфекції руками хірургів, на другому - повітряно-крапельний шлях перенесення мікроорганізмів в
 4. Тест для самоперевірки з дисципліни
  . Міським центром держсанепіднагляду при проведенні перевірки дотримання санітарних правил в діяльності хлібозаводу виявлено ряд порушень. Адміністрацією підприємства розроблені заходи, спрямовані на усунення наявних порушень. До якого виду контролю можна віднести дану діяльність? А - державному санітарно-епідеміологічному нагляду Б - громадському контролю В -
 5. Дослідження з використанням стимуляції коронарного синуса
  Коронарний синус представляє ще одну ділянку серця, де може проводитися стимуляція з ЕГ-реєстрацією при оцінці наджелудочковой і шлуночкової аритмії. Завдяки своїй локалізації коронарний синус забезпечує непрямий електричний доступ до лівого передсердя і шлуночку. Використовувані при цьому методи стимуляції ідентичні описаним вище, а саме: інкрементна стимуляція і введення одного або