Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Ільїн В. А .. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів в сучасному суспільстві, 2009 - перейти до змісту підручника

Практична значимість дослідження

Практична значимість дослідження обумовлена низкою факторів, а саме:

- Адекватністю запропонованої теоретичної концепції актуальним завданням стратегічного розвитку російського суспільства і, в першу чергу, його людського потенціалу;

- Широкими можливостями використання розроблено та апробовано в ході дослідження теоретико-методичного підходу для вирішення широкого кола прикладних задач у сферах реформування освіти, створення інноваційної економіки, соціальної і національної політики;

- Доцільністю використання психосоціальної теорії при розробці програм професійної підготовки та перепідготовки педагогічних і управлінських кадрів, фахівців-практиків у галузі соціальної психології, психології розвитку, вікової та педагогічної психології;

- Можливостями розробки на основі отриманих результатів психокорекційних програм для старшокласників, навчальних і тренінгових програм для працівників кадрових та консалтингових агентств, відділів кадрів та відділів по роботі з персоналом;

- Виразними перспективами використання психосоціальної теорії в подальших як психологічних дослідженнях широкого спектра, так і в дослідженнях в суміжних галузях гуманітарного знання - історії, філософії, соціології, культурології, політології.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Практична значимість дослідження"

 1. Контрольні питання
  1. Які види матеріалів можуть контактувати з харчовими продуктами? 2. Які гігієнічні вимоги пред'являються до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами? 3. Що входить в гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 4. Що впливає на гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 5. Що таке модельні розчини? 6. Як оцінюються
 2. Органолептичне дослідження витяжок модельних розчинів
  Органолептичні властивості витяжок з досліджуваних виробів з полімерних матеріалів обумовлюються переходом в них речовин, що входять в рецептуру виробу, і є одними з найважливіших показників при санітарно-хімічному дослідженні. Органолептичне випробування проводять комісією (не менше 5 осіб) методом закритої дегустації, в якій можуть брати участь особи, здатні чітко розрізняти запах,
 3. Виробництво друкованих плат
  Типовий технологічний процес виробництва друкованих плат (ПП) включає в себе наступні основні ділянки: заготівельний, прецизійного свердління, хімічного і попереднього гальванічного міднення, нанесення малюнка, гальванічних покриттів, видалення фарби або фоторезиста, травлення і освітлення захисного покриття, обробки контуру, маркування, нанесення захисного технологічного
 4. Теоретичні основи мікробіології
  Назва «мікробіологія» походить від трьох грецьких слів: mikros - малий, bios - життя і logos - вчення. Мікробіологія - це одна з біологічних наук, що вивчає мікроорганізми, їх морфологію, систематику, генетику, фізіологію, поширення в природі. Мікроорганізми (мікроби) - це найдрібніші живі організми, які знаходяться навколо нас: в повітрі, воді, ґрунті, продуктах.
 5. Вимірювання кількісних показників просвіту артерії при її атеросклеротичномуураженні
  Внутрішньосудинне УЗД дозволяє визначити площу поперечного перерізу просвіту в місці звуження артерії, на підставі чого можна судити про резерв коронарного кровотоку. Цей кількісний показник є більш достовірним, ніж конкретизація діаметра просвіту судини на підставі ангіографічної аналізу, навіть при використанні декількох проекцій. Було проведено дослідження, в якому