Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Хватова М. В .. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді, 2012 - перейти до змісту підручника

Практична значимість дослідження

У дисертації розроблені рекомендації для реалізації психологічного механізму розвитку акмеологічного ресурсу психологічного здоров'я особистості молоді та запропонована програма проекту, що складається з п'яти етапів: концептуалізуються, аналітичного, інтерактивного, конструктивного, рефлексивного.

Готові до впровадження методичні матеріали та психометричні методики для оцінки акмеологічного ресурсу психологічного здоров'я особистості молоді.

Матеріали дисертації можуть бути використані в курсах лекцій з теорії особистості, міжособистісних відносин, у спецкурсі з основ гуманістичної психології, а також в спецпрактикумі з проблеми психологічного здоров'я особистості молоді.
Результати дослідження служать науково-методичною основою для розробки програм курсів «Психологія здоров'я», «Основи психосоматики», а також авторської програми «Акмеологические ресурси психологічного здоров'я».

Достовірність наукових результатів забезпечувалася сучасними методологічними підходами, валідними теоретичними концепціями, основними теоріями психологічної науки, цілеспрямованим аналізом емпіричного матеріалу, надійної репрезентативністю вибірки досліджуваних, всебічним аналізом експериментальних даних, отриманих на різних етапах дослідження, використанням дублюючого психологічного інструментарію з перехресною перевіркою даних констатуючого і формуючого експериментів , кореляцією результатів по взаємодоповнюючих методів дослідження і коректним залученням методів математичної статистики з наочною графічною репрезентацією отриманих даних та їх обґрунтованої інтерпретацією.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Практична значимість дослідження"

 1. Контрольні питання
  Як класифікуються підприємства громадського харчування? 2. Перелічіть основні вимоги до ділянки під будівництво підприємств громадського харчування. 3. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування різних функціональних груп приміщень підприємств громадського харчування? 4. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування
 2. Організація харчування в дитячих колективах. Виховання гігієнічних навичок прийому їжі.
  Контроль за якістю одержуваних продуктів, умовами їх зберігання та термінами реалізації здійснюється щодня. Усі харчові продукти, що надходять в дитячий заклад, повинні відповідати вимогам державних стандартів. При отриманні швидкопсувних продуктів обов'язково треба вимагати за них якісні посвідчення із зазначенням дати вироблення, сорту або категорії, терміну реалізації,
 3. Виробництво ДСП [6, 30].
  У виробництві деревостружкових плит при виготовленні та сортування тріски, виготовленні стружки, при механічній обробці плит (обрізка, шліфування, розкрій) виділяються відходи деревини, в т.ч. деревний пил. У процесі просочення стружки смолою, гарячого пресування, охолодження, витримки плит виділяються шкідливі парогазоповітряні суміші з витрачаються смолосодержащіх матеріалів. Кількість
 4. Технічні нормативні правові акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
  У країні застосовуються як власні технічні нормативні правові акти, так і міждержавні. Міждержавні (регіональні) стандарти застосовуються в Республіці Білорусь, якщо їхні вимоги не суперечать законодавству Республіки Білорусь і вводяться в дію в якості державних стандартів у порядку, передбаченому для державних стандартів. Міждержавні
 5. Шлуночковіекстрасистоли
  Активний екстрасистолічної вогнище знаходиться в шлуночках. Перший ЕКГ ознака Ця ознака характеризує екстрасистол як таку, незалежно від місця розташування ектопічного вогнища. Короткий запис - інтервал R (с) -R (е) <інтервалу R (с) -R (с). Другий ЕКГ ознака атріовентрикулярного з'єднання здатне пропускати будь-які імпульси тільки в одному напрямку - від передсердь до