Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Ситников А.П .. Акмеологічний тренінг: теорія методика психотехнології, 1995 - перейти до змісту підручника

Підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками

Показниками підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками може бути динаміка як результатів виконання учасниками тренінгу спеціальних тестових та екзаменаційних завдань, так і оцінок рівня володіння ними різними професійними вміннями та навичками, даних кваліфікованими експертами, які фіксують використання вивчених прикладних психотехнологій у реальної професійної діяльності при вирішенні виникаючих завдань.

1. Показники підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками на основі даних тестування.

Дана група показників складається з результатів виконання тестових завдань, запропонованих учасникам у вигляді ігор, що проводяться на початку тренінгу і при його завершенні, а також спеціальних екзаменаційних завдань щодо вирішення конкретних завдань (наприклад, складання рекламного об'яви).

Використаються такі показники як показник емерджентності груповий роботи при вирішенні ігрового завдання, показники кількості використаних продуктивних психотехнологій в усних і письмових екзаменаційних роботах, кількості допущених помилок при використанні нових психотехнологій.

Особливим тестом на володіння комунікативними вміннями та мотивувальній вміннями можна також вважати проводяться в рамках екзаменаційної процедури закриті та відкриті опитування учасників щодо визначення рівня професійної кваліфікації решти членів групи, які є, як правило, членами одного колективу.
При відсутності моменту умовності та реалізації методики "підведення до ризику" створюється ситуація з яскраво вираженим особистісно-конфліктним характером, в якій повинна проявитися ступінь розвиненості комунікативних навичок членів групи і ступінь адекватності створюваної учасником тренінгу "я-концепції" характером розв'язуваної задачі по реалізації певного способу дій при виході з конфліктної ситуації.

2. Показники підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками на основі даних експертної оцінки.

Експертна оцінка рівня володіння професіоналом конкретними професійними вміннями та навичками проводиться як перед проведенням тренінгу, так і через кілька місяців після його проведення. Результати експертної оцінки включають в себе:

? оцінку розвиненості конкретних професійних здібностей майбутніх учасників;

? побудова спеціалізованої професіограми, яка демонструє мінімальний середній рівень володіння як відповідними здібностями, так і особистісними якостями, необхідними для продуктивного, здійснюваного на сучасному рівні технологічної культури виконання того кола професійних завдань, який стоїть перед даним колективом.

Ці дослідження виконуються групою експертів, що включає як акмеології, так і представників даної професії і даного колективу. У розпорядженні експертів знаходяться також і методики тестування рівня розвитку відповідних здібностей, які дозволяють домогтися практично достатнього рівня достовірності даних.


Результати таких досліджень зводяться в спеціальну таблицю, що показує, які з професійно важливих здібностей професіоналів даної групи не відповідають за своїм розвитком актуальному рівню професійних вимог і вимагають особливого до себе уваги при проведенні тренінгу (докладніше див. Главу 4 цього дослідження), що дозволяє як скорегувати загальну програму тренінгу перед його початком, так і визначити ступінь його ефективності, що важливо для постановки завдань щодо його подальшого вдосконалення.

Важливими показниками ефективності тренінгу при цьому є як зростання рівня володіння окремими вміннями та групами професійних умінь, так і досягнення учасниками рівня вимог професіограми.

Слід також звернути увагу на суб'єктивні показники ефективності тренінгу за критерієм рівня володіння професійними знаннями та вміннями, які складаються з оцінки учасниками тренінгу рівня володіння ними прикладними психотехнологіями, ступеня необхідності отриманих технологічних умінь для вдосконалення їх професійної майстерності та вирішення поставлених перед ними професійних завдань.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками"

 1. Контактні гельмінтози
  Ентеробіоз - гельмінтоз, що викликається гостриками. Поширений повсюдно. За частоті займає перше місце серед гельмінтозів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в організованих колективах. Гострики - круглі черв'яки завдовжки близько 1 см, паразитуючі в нижньому відділі тонкого і початковому відділі товстого кишечника людини. Після запліднення самці гинуть, а самки
 2. Визначення ступеня чистоти посуду
  Більшість найпростіших методів контролю за якістю миття посуду засноване на визначенні кількості жиру, що залишився на його поверхні, тому доведено, що між жирової забрудненістю посуду та загальним бактеріальним обсеменением існує пряма залежність. Існує кілька методів визначення чистоти миття посуду: Визначення якості миття посуду за допомогою активованого вугілля
 3. Профілактика виникнення цвілі і методи боротьби з цвіллю.
  Отже, треба розуміти чому він з'явився, адже те що ми бачимо, це вже грибкове тіло, а сама нитка грибниці може знаходитися дуже далеко, в межах десятків метрів. Якщо знищити грибницю, то вдасться знищити і грибкове тіло. Ще в минулому столітті це була велика проблема, аж до заміни конструкцій стін або стель, а в запущених станах люди були змушені переселятися. Мідний
 4. Структура рухової активності. Можливість негативного впливу нераціональних форм фізичних вправ на організм. Загартовування, його види та принципи.
  Під загартовуванням розуміється підвищення стійкості - адаптації організму людини до дії різних несприятливих кліматичних факторів (холод, тепло, сонячна радіація) внаслідок застосування комплексу систематизованих і цілеспрямованих заходів. Загартовування організовується з професійною (виробничої) метою (підготовка до роботи в певних кліматичних умовах на півночі,
 5. Шлуночкових порушень ритму серця і раптової серцевої смерті
  Незважаючи на безумовні досягнення в лікуванні захворювань серця, розробку нових і досконалих технологій діагностики та лікування, проблема раптової серцевої смерті навіть у розвинених країнах досі залишається невирішеною. Близько 13% випадків смерті від всіх причин виникають раптово, а 88% з них зумовлені раптової серцевої смертю. У розвинених країнах щорічно раптово помирає 1 з 1 тис.