Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Поняття індивідуальності

Індивідуальність людини проявляється в рисах темпераменту, характеру, специфіці інтересів, якостей перцептивних процесів та інтелекту, потреб і здібностей людини і визначається як своєрідність психіки і особистості індивіда, її неповторність.

Передумовою формування індивідуальності є анатомо-фізіологічні задатки, які перетворяться в процесі виховання, соціального впливу, саморозвитку, породжуючи широку варіативність проявів індивідуальності.


Особливе місце у формуванні та розвитку індивідуальності займає аутопсихологічна компетентність особистості, що забезпечує не тільки обізнаність про власні сильні і слабкі сторони, особливості характеру, мислення, емоційних реакцій, але й дозволяє індивіду компенсувати негативні прояви і слабкі сторони (наприклад, людям холеричного типу темпераменту розвинути емоційну саморегуляцію), удосконалити наявні здібності (керівнику розвинути лідерський потенціал), сформувати в собі нові якості і вміння.


Аутопсихологічна компетентність дозволяє актуалізувати наявний у людини внутрішній психологічний потенціал, що сприяє формуванню індивідуального стилю професійної діяльності, розвитку креативності, формуванню ефективних стратегій кар'єрного та життєвого розвитку.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Поняття індивідуальності"

 1. Класифікація джерел газопилових викидів.
  На рис. 2.1 наводиться класифікація джерел забруднення атмосферного повітря основними технологічними процесами деревообробної промисловості. Справжня методика містить розрахункові формули і питомі показники виділень (викидів) забруднюючих речовин від ряду основних виробничих процесів і обладнання, вивчених досить добре з точки зору впливу їх на
 2. Охорона материнства і дитинства в РБ.
  Існують напрямки в деят-ти системи охорони здоров'я в РБ. 1- держ підтримка материнства і дитинства. 2- охорона здоров'я матері і дитини. 3- створення умов для народження здорових дітей. 4- зменшення дитячої інвалідності. 5- скорочення дитячої смертності. Вирішення цих завдань осущ-ться відповідно до законів в РБ. Закон про права дитини. Кодекс про шлюб та сім'ю. Державна програма
 3. ПРИМІРНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ВЛІ
  в ЦМЛ № НА 2010
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Основна 1. Мудрецова-Вісс К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Мікробіологія, санітарія та гігієна. - М .: Ділова література, 2001. 2. Малигіна В.Ф., Рубіна В.А. Основи фізіології харчування, гігієна і санітарія. - М .: Економіка, 1988. 3. Азаров В.Н. Основи мікробіології та санітарії. - М .: Економіка, 1986. Додаткова 4. Основи мікробіології, фізіології харчування та санітарії для
 5. Кардіостімуляція у дітей, підлітків та пацієнтів із вродженими вадами серця
  Показаннями для імплантації постійного ЕКС дітям, підліткам і пацієнтам молодого віку з вродженими вадами серця є: 1) симптомная синусова брадикардія; 2) синдром брадітахікардіі; 3) уроджена повна AV-блокада; 4) хірургічна або придбана AV-блокада II або III ступеня. Хоча показання до імплантації у дітей і дорослих подібні, слід відзначити кілька