Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Плугіна М. І .. Акмеологічної концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні гіпотези дослідження

1. Професійне становлення викладачів вищої школи розкривається як складний, динамічний, поетапний процес виникнення, закріплення та перетворення змістовних характеристик потребностно-мотиваційної, когнітивної, особистісної та емоційно-вольової підструктур, що забезпечують суб'єкту професійної діяльності можливість проявляти соціальну та професійну активність; визначати вектор і зміст життєвої стратегії відповідно до змісту та вимогами соціальної ситуації професійного розвитку; співвідносити реальний образ з еталоном і проектувати оптимальну модель діяльності професіонала; визначати точки вершинних досягнень на кожному етапі професійного становлення та інтегрувати набутий досвід для досягнення акме.

2. Цілісне уявлення про сутнісному змісті процесу професійного становлення викладачів вищої школи, умовах і факторах його оптимізації може бути сформовано на основі розробки та реалізації акмеологічної концепції, що включає: теоретико-методологічне та емпіричне обгрунтування наукової проблеми; акмеологічної модель з її основними компонентами; алгоритм, технології та механізми професійного становлення; змістовні характеристики структурних компонентів акмеологічної середовища; акмеологические залежності, закономірності, оцінку продуктивності та шляхи оптимізації процесу професійного становлення викладачів вищої школи.


3. Професійне становлення викладачів вищої школи може здійснюватися продуктивно, якщо відповідно до акмеологической концепцією будуть створені умови, що забезпечують викладачеві можливість усвідомлювати і приймати вимоги суспільства до діяльності й особистості; адекватно оцінювати і співвідносити індивідуально-типологічні особливості з вимогами професії; приймати і виконувати на високому рівні наказані функції; компетентно вирішувати професійні завдання; розвивати професійну компетентність; проявляти активність, спрямовану на проектування діяльності, перетворення особистості і средового простору на всіх етапах професійного становлення.

4. Продуктивність професійного становлення викладачів вищої школи може визначатися за допомогою виділення акмеологічних критеріїв у їх взаємозв'язку з дією зовні і внутрішньо обумовлених акмеологічних механізмів, що дозволяє оцінити рівень розвитку професійно значущих особистісних якостей; виступає підставою виявлення акмеологічних залежностей і закономірностей; забезпечує об'єктивне бачення максимальних досягнень на різних етапах професійного становлення і уявлення про вершинних досягненнях в процесі здійснення професійної діяльності.


5. Оптимізація процесу професійного становлення викладачів вищої школи може забезпечуватися за допомогою виділення та створення необхідних умов і факторів; застосування в системі підвищення кваліфікації технології модульного навчання; розробки та впровадження програм, спрямованих на вдосконалення професіоналізму особистості та діяльності вдосконалення форм, методів, засобів, які представлені в структурних компонентах акмеологической середовища.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Основні гіпотези дослідження"

 1. Гігієна і її основні завдання
  Гігієна, а також природні умови зовнішнього середовища (вплив сонячних променів, повітря, води) є засобами фізичного виховання. Фізична культура не повинна вичерпуватися одними лише фізичними вправами у виді спорту, гімнастики, рухливих ігор і іншого, але повинна обіймати і суспільну й особисту гігієну праці і побуту, використання природних сил природи, правильний режим
 2. Класифікація підприємств громадського харчування
  Проектування підприємств громадського харчування враховує такі ознаки, покладені в основу класифікації: тип підприємства, функціональне призначення, технологічна стадія обробки сировини, спосіб виробництва кулінарної продукції, асортимент, характер обслуговування і надані послуги, вид харчування, місце знаходження підприємства, що обслуговується контингент відвідувачів, сезонність
 3. Визначення хлорвмісних препаратів у воді мийних ванн
  Контроль за застосуванням для знезараження хлорвмісних речовин (хлорного вапна, хлораміну та ін.) Проводиться у воді мийних ванн за допомогою індикаторного паперу, просоченої йодисто-калієвих крохмалем. Хід визначення. Смужку індикаторного паперу опускають у воду мийної ванни. При наявності хлору у воді, змочена папірець стає темно-синьою. Від звичайної водопровідної води колір папірців не
 4. Професійні захворювання, класифікація та причини
  Під професійними хворобами розуміють захворювання, що виникають в результаті впливу на організм професійних шкідливих. Професійними шкідливостями називаються фактори виробничого середовища чи організації праці, які можуть мати шкідливий вплив на працездатність або здоров'я працюючих. Професійні шкідливості можуть бути обумовлені характером трудового процесу і
 5. Лабораторна діагностика
  Серед лабораторних методів діагностики ІЕ провідне значення має бактеріологічне дослідження венозної та артеріальної крові, що проводиться не менше 3-х разів. Визначення мікробіологічної природи ІЕ в кожному конкретному випадку необхідно для вибору АБТ. Особливо це важливо при розвитку грибкової та мікстінфекціі. Залежно від використовуваної методики частота висівання збудника ІЕ