Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Вербина Г. Г .. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця, 2011 - перейти до змісту підручника

Основні гіпотези дослідження

1. Професійне здоров'я можна визначити як систему основних психофізіологічних функцій, особистісних якостей і діяльнісних проявів, сформованість яких є умовою і передумовою збалансованого розвитку професійного здоров'я, і одночасно як особистісне якість, яка забезпечує інтеграцію всіх рівнів і модальностей внутрішньої організації людини як цілісності.

2. Як система взаємопов'язаних, взаємозалежних і взаимопроникающих структурних та функціональних компонентів, професійне здоров'я обумовлює цілісне узгодження всієї системи психофізіологічних та індивідуально-особистісних особливостей людини з установками на самопізнання, самоорганізацію і самовдосконалення, в якості механізму такого узгодження виступає рефлексивна саморегуляція, яка забезпечує актуалізацію можливостей особистості, компенсацію недоліків, регуляцію індивідуальних психофізіологічних станів у зв'язку із завданнями здоровьесберегающего самовдосконалення.

3. Психолого-акмеологические закономірності та механізми розвитку професійного здоров'я відображають стійкі зв'язки і відносини між психічними явищами, станами, дозволяють виявити взаємозв'язок екзистенційно-природних особливостей, сутнісних характеристик людини і соціальних умов його життєдіяльності, дозволяють пояснювати, а іноді й прогнозувати особливості руху людини по життєвому шляху, його стратегії в збереженні і зміцненні професійного (у тому числі индивидного і психічного) здоров'я, в досягненні акме.


4. Організація в освітньому просторі психолого-акмеологічної середовища комплексу взаємопов'язаних соціально - психологічних, педагогічних і дидактичних умов і реалізація в цьому середовищі психолого-акмеологічних факторів розвитку професійного здоров'я об'єктивно сприяють підвищенню ефективності процесу здоровьесбереженія.

5. Розвиток професійного здоров'я при психолого-акмеологічному супроводі буде найбільш ефективним, якщо відповідно до психолого-акмеологічної концепцією:

- Однієї з основних цілей освіти стане формування особистісно-орієнтованої здоров'язберігаючих навчальної та розвиваючої організаційного середовища в загальноосвітній системі, в системі професійної підготовки і перепідготовки кадрів, у вищій школі;

- Організація та методи розвитку професійного здоров'я фахівця будуть засновані на навчанні психолого-акмеологічних здоров'язберігаючих технологій, копінг-стратегій, підвищенню здоров'язберігаючих компетентності, на розвитку внутрішньої самопреобразующей діяльності;

- При відборі та розробці психолого-акмеологічних технологій, що забезпечують збалансований розвиток професійного здоров'я особистості, враховуватимуться психолого-акмеологічна цінність психолого-акмеологічних технологій, закономірності впливу різних типів методів розвиваючих впливів на особистість, а також існування системних ефектів в будь-якому формуючому або розвиваючому впливі;

- Планування та реалізація проекту розвитку професійного здоров'я фахівця будуть проходити при постійному психолого-акмеологічному супроводі.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Основні гіпотези дослідження"

 1. Гігієна органів сечовиділення
  Недостатнє дотримання особистої гігієни може призвести до інфікування сечовивідних шляхів і розвитку в них запального процесу. Сприяти захворюванню можуть гострики, паразитують у кишечнику і заповзає в окремих випадках в сечовипускальний канал. Певну роль у виникненні інфекційно-запального процесу може грати рідкісне і нерегулярне сечовипускання у дітей
 2. Класифікація основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів
  Небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються за природою дії на групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні. Фізичні виробничі фактори поділяються на: рухомі машини та механізми; рухомі частини виробничого обладнання; шум; вібрацію (загальну і локальну); інфразвук; ультразвук; електромагнітні
 3. Визначення хімічного складу води
  Водневий показник води (рН) - характеризує активну реакцію, визначає природні властивості води і є індикатором забруднення. Природна вода звичайно має слаболужну реакцію. Збільшення лужності вказує на забруднення або цвітіння водойми, кисла реакція - на наявність гумінових речовин (болотні води) або промислових стічних вод. Водневий показник питної води (рН) повинен
 4. ІНШІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ
  Кропив'янка - захворювання, що характеризується раптовим і швидким висипанням на різних ділянках шкіри пухирів, схожих на опіки кропивою і супроводжуються сильним свербінням. В основі цього захворювання лежить підвищена чутливість організму до різних подразників. Утворення пухирів відбувається внаслідок підвищеної проникності судинних стінок при впливі на них певних
 5. Лабораторні методи дослідження в діагностиці СН
  Визначення вмісту НУП в плазмі крові Показано, що підвищення концентрації циркулюючих НУП - предсердного, так званого МНУП і його N-кінцевого фрагмента (NТ-МНУП) є раннім маркером дисфункції ЛШ - як систолічною, так і діастолічної. В останні роки цей підхід отримав статус діагностичного стандарту. Висока чутливість підвищення концентрації циркулюючих МНУП