Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня
Орестові В. Р .. Акмеологічної концепція ідентифікації державних службовців, 2010 - перейти до змісту підручника

Основний зміст дисертаційного дослідження відображено в таких публікаціях автора

МОНОГРАФІЇ

1.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців: акмеологічна концепція. М .: МААН, 2010 - 12, 5 д.а.

2.Орестова В.Р. Формування особистісної ідентичності. М .; МААН, 2005 - 11,3 д.а.

3.Орестова В.Р. Ідентифікація особи: методологія, методика та досвід дослідження. М .: МАІ, 2010 - 13, 8 д.а.

БРОШУРИ

4.Орестова В.Р. Теоретико-методологічні та акмеологические основи вивчення випереджаючої ідентифікації. М., МАІ, 1999 - 2,3 д.а.

5.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація: стан проблеми дослідження питання теорії. М., МААН, 1999 - 2,5 д.а.

6.Орестова В.Р. Акмеологические принципи вивчення процесу ідентифікації. М., МААН, 2000 - 2,0 д.а.

7.Орестова В.Р. Методики і процедури акмеологічного дослідження проблеми процесу ідентифікації державних службовців. М., МАІ, 2000 - 1,3 д.а.

8.Орестова В.Р. Розробка акмеологической концепції випереджаючої ідентифікації державних службовців. М., МААН, 2000 - 2,5 д.а.

9.Орестова В.Р. Проблеми самоідентичності державних службовців. МАІ, М., 2000 - 2,3 д.а.

10.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація: питання теорії. М., МААН, 2001 - 2,3 д.а.

11.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців: сутність, зміст та психологічні особливості. М., МААН, 2001 - 2,0 д.а.

12.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців: програма, методики і процедури вивчення. М., МААН, 2000 - 1,4 д.а.

13.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців: критерії, показники, індикатори та рівні. М., МАІ, 2003 - 1,5 д.а.

14.Орестова В.Р. Моделювання формування випереджаючої ідентифікації державних службовців. М., МАІ, 2004 - 1,8 д.а.

15.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців: досвід вивчення. М., МАІ, 2004 - 2,3 д.а.

16.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців: акмеологические алгоритми. М., МААН, 2005 - 2,1 д.а.

17.Орестова В.Р. Динаміка особистісно-професійної ідентифікації. -М., РАГС, 2005 - 1,3 д.а.

18.Орестова В.Р. Формування випереджаючої професійної самоідентичності в сім'ї.
М., РАГС, 2005 - 2,6 д.а.

19.Орестова В.Р. Роль держави та громадських організацій у формування ідентичності державних службовців. М., МААН, 2005 - 1,2 д.а.

20.Орестова В.Р. Роль корпоративної культури державних службовців у формуванні ідентичності кадрів. М., МАІ, 2006 - 2,6 д.а.

21.Орестова В.Р. Шляхи і способи оптимізації процесу формування випереджаючої ідентифікації державних службовців в умовах сучасної Росії. М., МАІ, 2006 - 3,2 д.а.

22.Орестова В.Р. Об'єктивні і суб'єктивні умови і чинники оптимізації процесу формування ідентифікації державних службовців. М., МААН, 2007 - 3,2 д.а.

23.Орестова В.Р. Оптимальна модель формування випереджаючої ідентифікації державних службовців та раціональні шляхи, способи та алгоритми її досягнення. М., МААН, 2007 - 3,2 д.а.

24.Орестова В.Р. Акмеологічний моніторинг формування випереджаючої ідентифікації державних службовців. М., МАІ, 2007 - 3,2 д.а.

25.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація: оптимізація процесу. М., МАІ, 2007 - 2,3 д.а.

26.Орестова В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців (Програма спецкурсу для студентів заочного і вечірнього відділень). М: РАГС, 2007 - 0,3 д.а.

Статті в наукових журналах, рекомендованих ВАК

27. Орестові В.Р. Соціально-психологічні проблеми ідентифікації особистості як суб'єкта ринкових відносин // Світ психології, 2007, № 3 - 0,5 д.а.

28. Орестові В.Р. Випереджальна ідентифікація державних службовців // Акмеологія, 2007, № 1 - 0,6 д.а.

29. Орестові В.Р. Акмеологічна концепція випереджаючої ідентифікації // Акмеологія, 2007, № 2 - 0,4 д.а.

30. Орестові В.Р. Управління ідентифікацією особистості професіонала. // Акмеологія, 2007, № 3 - 0,4 д.а.

31. Орестові В.Р. Випереджальна професійна самоідентифікація підлітків // Акмеологія, 2008, № 1 - 0,4 д.а.

32. Орестові В.Р. Випереджальна ідентифікація державного службовця // Державна служба, 2007, № 2 - 0,5 д.а.

33. Орестові В.Р. Психологічні особливості розвитку самосвідомості в старшому підлітковому та юнацькому віці // Вісник МГУ, сер. Психологія, № 1, 1998 - 0,6 д.а.

Статті в журналах та збірниках наукових праць

34.
Орестові В.Р., Карабанова О.А. Методи дослідження ідентичності в концепції статусів ідентичності Д.Марсіа // Психологія і школа, 2005, № 1 - 0,7 д.а.

35.Орестова В.Р., Учиткина Е.А. Тренінг профілактики наркозалежності // Організація роботи в загальноосвітньому закладі з профілактики використання психоактивних речовин // Проблеми девіантної поведінки школярів. М., Департамент освіти Північного окружного управління м Москви, 2000 - 0,8 д.а.

36. Орестові В.Р., Мохов В.А. Проблема професійного самовизначення студентів ВНЗ // Професійна підготовка студентської молоді. М., ВГНА, 2005 - 0,7 д.а.

37. Орестові В.Р., Мохов В.А. Становлення ідентичності в міжособистісних стосунках в юнацькому віці // Актуальні проблеми взаємин у юнацькому віці. М., ВГНА, 2005 - 0,6 д.а.

38. Орестові В.Р., Мохов В.А.Хрестоматія з загальної психології. Розділ 3 «Психологія пізнавальних процесів». Навчально-практичне видання для студентів вузів. М., ВГНА, 2006 - 7 д.а.

39. Орестові В.Р., Мохов В.А. Хрестоматія з загальної психології. Розділ 4 «Психологія емоцій». Навчально-практичне видання для студентів вузів. М., ВГНА, 2006 - 5 д.а.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

40. Орестові В.Р. Психологічні особливості розвитку самосвідомості в старшому підлітковому та юнацькому віці // Тези доповідей на Ломоносовський читаннях в Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова. М., МГУ, 1997 - 0,2 д.а.

41. Орестові В.Р., Мохов В.А. Психологічні проблеми юнацького віку в контексті підготовки фахівців у вищій школі // Соціально-економічні та кадрові питання управління організацією. Матеріали міжкафедральної конференції. М., ВГНА, 2004 - 0,2 д.а.

42. Orestova V. The ego-identity statuses of the Russian adolescents // Proceedings of the VIII-th Conference of EARA, May 28 - June 1, 2000, Jena, Germany - 0,5 д.а.

43. Орестові В.Р. Генезис формування ідентичності кадрів ефективної управлінської діяльності // Росія: ключові проблеми та рішення. Частина 2. М .: РАГС, 2008 - 0,5 д.а.
Попередня
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Основний зміст дисертаційного дослідження відображено в таких публікаціях автора"

 1. ФІЗІОЛОГІЯ МІКРОБІВ
  Дихання бактерій. Необхідну для своєї життєдіяльності енергію клітина бактерії отримує в процесі дихання бактерії. За типом дихання всі мікроорганізми діляться на дві групи: мікроби, у яких процес дихання пов'язаний з використанням вільного кисню повітря, і мікроорганізми, що не потребують вільному кисні, який для них виявляється навіть шкідливим. Перша група
 2. ІМУНІТЕТ
  Імунітетом, або несприйнятністю, називається такий стан організму, при якому в ньому створюються умови, що не допускають розвитку того чи іншого інфекційного захворювання. Розвиток імунітету в організмі відбувається в результаті перенесеного інфекційного захворювання, а також під впливом проведених запобіжних щеплень. На вироблення імунітету великий вплив мають умови,
 3. Общезаводские лабораторії
  До складу общезаводской лабораторії входять наступні лабораторії: хімічна, хіміко-технологічна, металознавства, збоку і монтажу, ремонту засобів вимірювання і санітарна. При роботі в хімічній лабораторії основними речовинами, що виділяються при аналізах, є кислоти - сірчана, азотна, гідрохлорид (соляна кислота). У хіміко-технологічну лабораторію входять групи
 4. Додаток 3
  Оцінка ступеня хімічного забруднення грунту {foto16} ___ Примітки: Кmах - максимальне значення рівня елемента по одному з показників шкідливості; фонове значення - вміст хімічних речовин в незабрудненій
 5. Лікування пацієнтів з безсимптомною систолічною дисфункцією ЛШ
  У цю клінічну групу входять хворі, у яких за даними інструментального дослідження виявлено зменшення величини ФВ ЛШ, але які не звертаються до лікаря з приводу типових для СН скарг, не мають явних об'єктивних ознак застійної СН і не отримують лікування з приводу ХСН. Хоча в різних епідеміологічних дослідженнях використовували різні критерії систолічної дисфункції ЛШ,