Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня
Бусигіна І.С .. Корпоративна безпека як Акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

Основний зміст дисертації і результати дослідження

I. Монографії

1. Бусигіна І.С. Теоретико-методологічні засади дослідження психолого-акмеологічних підстав корпоративної безпеки організації. Монографія. - Єкатеринбург: Изд-во «літики», 2003 - 10 д.а.

2. Бусигіна І.С. Акмеологічна трактування корпоративної безпеки організації. Єкатеринбург: Изд-во «літики», 2004 - 9 д.а.

3. Бусигіна І.С. Професіоналізм як становлення професійної діяльності та як розвиток суб'єкта професійної діяльності // Професіоналізм діяльності; теоретичні основи та актуальні проблеми: в 2 томах. Том.1 / Під общ.ред. В.І.Жукова, А. А. Деркача та інших. - М: Видавничий дім «Еко», 2005 - 29,76 д.а. / 1 д.а.

4. Бусигіна І.С. Забезпечення психолого-акмеологічних умов корпоративної безпеки організації. - Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2006 - 10 д.а.

5. Бусигіна І.С. Професійна кар'єра: змістотворних поняття // Управління професійною кар'єрою: колективна монографія / За ред. Е.Б.Перелигіной. - М .: Изд-во «Альтекс», 2007 - 16,25 д.а. / 0,5 д.а.

6. Бусигіна І.С., Росляков А.Є. Кризи професійної кар'єри // Управління професійною кар'єрою: колективна монографія / За ред. Е.Б.Перелигіной. - М .: Изд-во «Альтекс», 2007 - 16,25 д.а. / 1,7 д.а.

7. Корпоративна безпека як основа соціально-психологічної та організаційної стабільності. Колективна монографія // Під ред. акад. РАВ, д-ра псіхол.наук, проф.А.А.Деркача - М .: Видавничий центр «ВЕТ», 2008. (у складі авторського колективу) - 23 д.а. / 3,5 д.а.

8. Бусигіна І.С., Деркач А.А. Методологічні та прикладні підстави корпоративної безпеки організації. М .: Изд-во РАГС, 2009 - 31,2 д.а. / 15,6 д.а.

9. Бусигіна І.С., Перелигіна Є.Б. Основні закономірності забезпечення корпоративної безпеки організації. - М .: Академія ПК і ППРО, 2010 - 12 д.а. / 6 д.а.

II. Навчальні та навчально-методичні посібники

10. Бусигіна І.С. Проблемне поле дослідження феномену корпоративної безпеки організації. - М., 1998 - 1, 5 д.а.

11. Бусигіна І.С. Методологічні підстави досліджень корпоративної безпеки організацій. - М., 1999 - 1,1 д.а.

12. Бусигіна І.С. Психолого-акмеологічна характеристика корпоративної безпеки організації. - М., 2000 - 2,4 д.а.

13. Бусигіна І.С. Методи і процедури психолого-акмеологічного дослідження корпоративної безпеки організації. - М., 2001 - 1,6 д.а.

14. Бусигіна І.С. Етнічні особливості побудови ефективних політичних комунікацій // Акмеологические основи ефективних політичних комунікацій / За заг ред. А.А.Бодалева, Л.Г.Лаптева, Е.Б.Перелигіной. Навчальний посібник. - М .: Альтекс, 2003 (у складі авторського колективу). - 34 д.а. / 1 д.а.

15. Бусигіна І.С. Технологічна модель консультації в соціально-педагогічної діяльності // Моделі соціально-педагогічної діяльності: Уч. посібник. - Єкатеринбург, Изд-во РГППУ, 2003 - 18 д.а. / 1 д.а.

16. Бусигіна І.С. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. - Єкатеринбург: Изд-во РГППУ, 2004р - 10 д.а.

17. Бусигіна І.С. Конфліктологія. Навчальний посібник. - Єкатеринбург: Изд-во РГППУ, 2005 - 8,4 д.а.

18. Бусигіна І.С., Повалковіч Т.Г., Федорова Е.В. Види суб'єктів політичного іміджу // Політична іміджологія. Навчальний посібник / За ред. А. А. Деркача, Е.Б.Перелигіной. - М.: Аспект-пресс, 2006 - 25 п.л., / 0,5 д.а.

19. Бусигіна І.С., Романова І.Є., Яворський А.А. Політичний імідж як теоретичний і практичний феномен: від античності до сучасності // Політична іміджологія. Навчальний посібник / За ред. А. А. Деркача, Е.Б.Перелигіной. - М .: Аспект-пресс, 2006 - 25 п.л., / 0,6 д.а.

20. Бусигіна І.С., Семяшкін Ф.І. Специфіка управління в умовах інформаційного суспільства. Сучасний менеджмент: нові соціально-психологічні підходи // Психологія управління: Підручник для вузів / Під общ.ред. А. А. Деркача. - М .: Альтекс, 2007. - 26,75 д.а. / 2,1 д.а.

21. Бусигіна І.С. Акмеологические критерії та показники оцінки корпоративної безпеки організації.
- М .: Міжн. акад. акмеологіч. наук, 2008. - 1,5 д.а.

22. Бусигіна І.С. Педагогічне забезпечення роботи з молоддю. Навчальний посібник. - Єкатеринбург, Изд-во УГТУ-УПІ, 2009 - 9,8 д.а.

23. Бусигіна І.С., Зінченко Ю.П., Зотова О.Ю., Перелигіна Є.Б. Психологія корпоративної безпеки. Навчальний посібник. - М .: Изд-во Академії підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, 2010 - 32 д.а. /7п.л.

III. Статті в журналах, рекомендованих ВАК РФ

24. Бусигіна І.С. Методологічні основи концепції корпоративної безпеки // Вчені записки РДСУ, 2008, №8. - 1 д.а.

25. Бусигіна І.С. Соціально-комунікативні аспекти корпоративної безпеки в організації // Акмеологія. - 2009, №2 - 1 д.а.

26. Бусигіна І.С. Аксиологические підстави корпоративної безпеки // Акмеологія - 2009, № 3 - 1 д.а.

27. Бусигіна І.С. Психолого-акмеологічна характеристика корпоративної безпеки організації // Акмеологія. - 2009, №4 - 1 д.а.

28. Бусигіна І.С. Зміна корпоративних цінностей в ситуації глобальної кризи // Соціальна політика і соціологія. - 2009, № 5 - 1 д.а.

29. Бусигіна І.С. Ціннісно-смислові закономірності забезпечення корпоративної безпеки організації (психолого-акмеологічний аспект). // Вісник РДСУ. - 2009, № 9 - 1,2 д.а.

30. Бусигіна І.С. Значення комунікативних чинників у системі інформаційної корпоративної безпеки // Вчені записки РДСУ. - 2009, № 9 - 1 д.а.

31. Бусигіна І.С. Соціально-психологічні критерії та фактори корпоративної безпеки // Вісник Університету (Державний університет управління) - 2009, № 14 - 1 д.а.

32. Бусигіна І.С. Акмеологічний потенціал корпоративної безпеки організації // Кадровик. Кадровий менеджмент. 2010, № 5 - 1,1 д.а.

33. Бусигіна І.С. Корпоративна безпека і «самість» організації: акмеологічний підхід. // Світ психології. - 2010, № 5 - 1,2 д.а.

34. Бусигіна І.С. Акмеологические підстави міжнародної корпоративної безпеки як фактора глобалізації соціально-професійних зв'язків // Вчені записки РДСУ. - 2010, №6 - 1 д.а.

35. Бусигіна І.С., Зотова О.Ю. Соціально-психологічні аспекти безпеки в умовах соціальних змін // Людський капітал. - 2010, № 7 - 1 д.а. / 0,5 д.а.

IV. Статті та тези доповідей

36. Бусигіна І.С. Роль і місце історико-педагогічних знань у професійному становленні педагога // Інноваційні технології у педагогіці і на виробництві: Тез. доп. V наук.-практ.конф. -ек-Бург: Изд-во УДВП, 1999 - 0,25 д.а.

37. Бусигіна І.С. Проблема засвоєння студентами психологічного знання: досвід осмислення // Вісник Гуманітарного університету. Вип. IV., 2001 - 0,6 д.а.

38. Бусигіна І.С. Парадигма сучасного гуманізму і феномен «невидимого коледжу» // Гуманізм як проблема сучасного людинознавства: Тез. 4-й наук.-практ.конф. - Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2001 - 0,3 д.а.

39. Бусигіна І.С. Соціально-психологічні аспекти феномена толерантності в контексті соціальної роботи // Соціальна робота на Уралі: історичний досвід і сучасність. Міжвузівський збірник наукових праць. -Єкатеринбург, Вид-во РГППУ, 2003. Вип.З - 0,2 д.а.

40. Бусигіна І.С. Значення і роль наукової творчості студентів у професійному становленні фахівця // Зб. матеріалів і тез III міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія особистості, що розвивається» 29-30 квітня 2003 року. - Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2003 - 0,3 д.а.

41. Бусигіна І.С. Толерантність у сучасній психології: філософсько-методологічні аспекти, М .: Изд-во МГСУ, 2003. // Зб. статей науково-практичної конференції «Науково-світоглядні ресурси Радянського району» 17-18 травня 2003. -Югорск: Изд-во Тюменьтрансгаз, 2003 - 0,5 д.а.

42. Бусигіна І.С. Психологія свободи людини в постіндустріальному суспільстві // Колізії свободи в постіндустріальному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної гуманітарного університету (м
Єкатеринбург) та Фондом Фрідріха Науманна (ФРН) 15-16 травня 2003 Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2003 - 0,3 д.а.

43. Бусигіна І.С. Проблемне поле викладання психології // Вісник Гуманітарного Університету, серія «Психологія», № 3 Єкатеринбург, 2003. - 0,4 п.л

44. Бусигіна І.С. Креативність як тенденція розвитку освіти в інформаційну епоху // Інформаційна епоха: світ, Росія, Урал: VII міжнародна науково-практична конференція, Гуманітарний університет (Єкатеринбург), генеральне консульство США в Єкатеринбурзі, 12-13 травня 2004 року: матеріали / Редкол .: Л.А.Закс та ін .: в 2 Т. - Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2004. Т.2. - 0,3 д.а.

45. Бусигіна І.С. Управління освітою в інформаційну епоху // Між минулим і майбутнім: соціальні відносини, цінності та інститути в змінюється Росії. YIII науково-практична конференція, проведена гуманітарного університету (м Єкатеринбург) і фондом Фрідріха Науманна (ФРН) 17-18 травня 2005 року. Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2005 - 0,3 д.а.

46. Бусигіна І.С. Навчання і саморозвиток персоналу як умова успішної кар'єри // Влада і владні відносини в сучасному світі: матеріали IX науково-практичної конференції, Гуманітарний університет (Єкатеринбург), 3-31 березня, 2006: Доповіді. У 2-х т. Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2006. -Т.1 - 0,3 д.а.

47. Бусигіна І.С. Розвиток компетенцій у процесі підготовки менеджера з персоналу // Матеріали IV міжнародної конференції «Управління в інноваційному просторі» УрГАПС, 2006р. - 0,4 д.а.

48. Бусигіна І.С. Філософські та психологічні підстави цінностей сучасного підприємництва // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 40-річчю факультету психології МГУ «Психологія перед викликом майбутнього» 23-24 листопада 2006р. - М .: Изд-во МГУ, 2006 - 0, 25 д.а.

49. Бусигіна І.С. Сучасна психологія: гуманістично орієнтована наука? // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 40-річчю факультету психології МГУ «Психологія перед викликом майбутнього» 23-24 листопада 2006р. -М: Изд-во МГУ, 2006 - 0,3 д.а.

50. Бусигіна І.С. Проблеми сучасної ділової етики російських підприємців // Психологія менеджменту: Матеріали VI міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих викладачів. -Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2006.-200С - 0, 25 д.а.

51. Бусигіна І.С., Задорожний В.Н. Риси російського менталітету в російському бізнесі // Людське життя: цінності повсякденності в соціокультурних програмах і практиках: Матеріали X науково-практичної конференції Гуманітарного університету. У 2 томах. - Єкатеринбург: Гуманітарний університет, 2007 - 0,4 д.а. / 0,3 д.а.

52. Бусигіна І.С. Специфічні особливості сучасного бізнес- освіти // Стратегічні та тактичні проблеми управління персоналом організації, Єкатеринбург, вид-во «Група компаній АКР-Урал», 2009 - 0, 2 д.а.

53. Бусигіна І.С. Самоактуалізація фахівця в професійній діяльності як Акмеологическое підставу корпоративної безпеки організації // Несподівана сучасність: мінливі реалії XXI століття. Мир-Росія-Урал. Матеріали XIII Всеросійської науково-практичної конференції Гуманітарного університету 8-9- квітня 2010 року. Том 2. - Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2010 - 0,3 д.а.

54. Бусигіна І.С., Зотова О.Ю. Управлінське зміст поняття «безпека» // Несподівана сучасність: мінливі реалії XXI століття. Мир-Росія-Урал. Матеріали XIII Всеросійської науково-практичної конференції Гуманітарного університету 8-9- квітня 2010 року. Том 2. - Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2010 - 0,4 д.а. / 0,2 д.а.

55. Бусигіна І.С. Акмеологические підстави міжнародної корпоративної безпеки як фактор глобалізації соціально-професійних зв'язків // Психологія безпеки в сучасному світі: Матеріали міжнародного симпозіуму. 22 квітня 2010 - Єкатеринбург: Гуманітарний університет, 2010 - 1,5п.л.
Попередня
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Основний зміст дисертації і результати дослідження"

 1. Фізіологічна роль і гігієнічне значення вуглеводів.
  Вуглеводи - це обширний, найбільш поширений на Землі клас органічних сполук, що входять до складу всіх організмів. Вуглеводи та їх похідні служать структурним і пластичним матеріалом постачальника енергії і регулюють ряд біохімічних процесів. За класифікацією ВООЗ вуглеводи діляться на засвоювані організмом людини і неусвояемие. Неусвояемие вуглеводи: утворюють трупу так званих
 2. Зберігання, транспортування і реалізація хліба, хлібобулочних і кондитерських виробів
  Правильно організоване зберігання хліба, а також правильне укладання його і перевезення забезпечують збереження якості хлібних продуктів, попереджають розвиток хвороб і пліснявіння. Приміщення хлібосховища повинні бути ізольованими, сухими, чистими, побіленими або пофарбованими, добре вентильованими, що не зараженими шкідниками комор, добре освітленими. На стінах і стелях
 3. Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану підприємств громадського харчування
  Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану оцінюється в балах по 5 основних факторів санітарно-епідеміологічного ризику виникнення харчових отруєнь та інфекційних захворювань (табл. 17). Стан підприємства громадського харчування оцінюється в балах: - при дотриманні всіх санітарно-гігієнічних правил - 100 балів; - Задовільний стан підприємства - 91-100
 4. Додаток 1
  Характеристика окремих категорій робіт Категорії робіт розмежовуються на основі загальних енерговитрат організму в ккал / год (Вт). Легкі фізичні роботи (I категорія): Категорія 1а - роботи з інтенсивністю енерговитрат до 120 ккал / год (до 139 Вт), вироблені сидячи і супроводжуються незначним фізичним напруженням (ряд професій на підприємствах точного приладо- та
 5. ЛІКУВАННЯ стабільною стенокардією
  Лікування стабільної стенокардії переслідує дві основні мети: по-перше, поліпшення прогнозу та попередження ускладнень ІХС, таких як ІМ і раптова смерть; по-друге, зниження частоти та інтенсивності нападів стенокардії і тим самим поліпшення якості життя пацієнтів. Досягнення зазначених цілей можливе за рахунок поєднання немедикаментозних, медикаментозних і хірургічних (реваскуляризація