Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Організаційне середовище робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме"

Що стосується релевантних (т. Е. Доречних) нашого обговорення елементів організаційної середовища (або, як її ще називають, організаційного контексту) робочої команди, то до них, згідно з сучасними науковими даними, можуть бути віднесені: організаційна культура, групові завдання, ступінь автономії робочої команди, інтерактивна зворотний зв'язок, винагороди і визнання, навчання та консультування, просторове розташування. Розглянемо трохи докладніше роль кожного з цих компонентів у функціонуванні робочої команди.

Організаційна культура. Культура організації пов'язана з домінуючими в ній колективними нормами і цінностями, стандартами поведінки, управлінської філософією вищого керівництва. Організаційні структури, в яких цінуються інновації, робляться акцент на успіху і високих професійних досягненнях персоналу, заохочують самостійність і активність у поєднанні з командними формами праці, сприяють зростанню групового "акме" та ефективності робочої команди.

Групові завдання. Завдання, які вирішуються робочими командами в рамках організаційних приписів, можуть мати значний вплив на функціонування команди. Так, завдання, що вимагають для свого рішення спільних зусиль та взаємодії людей, оптимізують груповий процес, сприяють розвитку в ньому інтеграційних тенденцій, прискорюють структуроутворення, посилюють колективне начало в діях членів команди.

Інший важливий аспект ставляться перед робочими командами завдань - трудність їх вирішення. Встановлено, що важкі для вирішення завдання можуть посилювати мотивацію членів команди і вести до більшої самоорганізації останньої, зокрема, шляхом розвитку в ній процесу лідерства. Причому важливою проміжною змінною, яка зв'язує труднощі завдання з успішністю її виконання, є зворотний зв'язок у процесі функціонування команди. Позитивна, т. Е. Що викликає задоволеність членів команди, зворотній зв'язок сприяє ефективності рішення групової задачі незалежно від ступеня її труднощі.

Нарешті, дуже істотний і такий елемент групової задачі, як ясність позначеної в ній мети та шляхів її досягнення. Експериментально показано, що члени груп, що діють у чітко визначених умовах (висока ступінь ясності досягнення мети), демонструють велику згуртованість і мотивацію до діяльності, ніж випробовувані, що знаходяться в ситуаціях значної невизначеності (низький ступінь ясності досягнення мети).


Зазначені вище характеристики розв'язуваних робочої командою завдань сприяють розвитку колективного "акме".

Ступінь автономії. Зазвичай робочі команди поділяються за ступенем автономності на три категорії:

- Напівавтономні - управляються вищестоящими особами в організації;

- Саморегульовані, або самоврядні, - самі вибирають своїх керівників, визначають робочі ролі і контролюють виконання трудових операцій;

- Самоформірующіеся - отримують право на самостійний вибір щодо себе як функціональної робочої одиниці і щодо своїх зовнішніх контактів з іншими організаційними підрозділами.

Цікаво, що ця категоризація нагадує описану багато років тому відомим педагогом А.С. Макаренко схему розвитку колективного самоврядування у сфері виховання: від полюса авторитарного керівництва колективом з боку педагога до полюса становлення самого колективу суб'єктом власного самоврядування.

Ступінь автономії робочої команди найтіснішим чином пов'язана з її професійною зрілістю і майстерністю, творчим потенціалом і здатністю до саморозвитку, усвідомленням свого місця в організаційному середовищі, переживанням почуття корпоративної відповідальності. І від того, якою мірою організаційна культура заохочує елементи автономізації в діяльності функціональних одиниць (погодившись, природно, зі специфікою поставлених перед організацією завдань), багато в чому залежить розвиток колективного "акме".

Інтерактивна зворотний зв'язок. Мається на увазі зворотний зв'язок як у взаємодії (за спеціальною термінологією - інтеракції) команди з іншими організаційними підрозділами, так і у взаємодії членів самої команди в ході вирішення завдань. Саме від точної та своєчасної зворотного зв'язку в чому залежить ефективність робочої команди.

Зворотній зв'язок робить процес взаємодії безперервним, забезпечуючи учасників взаємодії необхідною інформацією про ступінь успішності вирішення робочих завдань і виконуючи різноманітні функції: оцінки, контролю, мотивації, консультування та підтримки. Фахівці називають такі характеристики ефективного зворотного зв'язку:

- Спрямованість на покращення дій членів організації;

- Конструктивність, завдяки якій одержувачу повідомляються корисні ідеї;

- Тенденція до специфічності, точно встановлюючи, в чому неполадки і що конкретно повинно бути зроблено для їх усунення;

- Незамедлительность характеру;

- Своєчасність надходження до адресата;

- Чітка вираженість зрозуміла одержувачу;

- Надійність.


Винагороди та визнання. Ефективне рішення робочої командою організаційних завдань тягне за собою систему заохочень. До них можуть бути віднесені: суспільне визнання і похвала за успіхи команди, вшанування команди або індивідуальні винагороди типу надання робочих завдань за перевагою, бажаного розкладу роботи або грошової винагороди. Використовувані стимули підвищують мотивацію і задоволеність працівників, що, в свою чергу, позначається на ефективності їх дій. При цьому особливо значущі стимули, що заохочують командні форми діяльності.

Навчання і консультування. Традиційно в організаціях для підвищення ефективності функціонування робочих команд застосовуються такі форми підвищення кваліфікації персоналу, як навчання і консультування. Вони сприяють зростанню основних професійних умінь (функціональних, пов'язаних з прийняттям рішень і інтерперсональних) і в цілому професіоналізму членів команди, впливають на їх професійне самовдосконалення. Природно, це позначається на зростанні колективного "акме".

Просторове розташування. Розташування членів команди у процесі вирішення організаційних завдань також важливий елемент ефективного функціонування. Наприклад, комунікації між членами команди і їх згуртованість можуть залежати від того, наскільки неформальне, особиста взаємодія людей посилюється за рахунок близькості розташування робочих місць і місць позаробочих зустрічей членів команди. Згідно з даними досліджень, якщо люди працюють на відстані 10 м один від одного, ймовірність їхнього спілкування між собою хоча б раз на тиждень дорівнює 8-9%, в той час як при відстані в 5 м вона становить вже 25%. Таким чином, організаційні впливу на ефективність дій команди можливі й за допомогою управління просторовим розташуванням її членів.

Однак складання колективного "акме" залежить не тільки від перерахованих вище організаційних умов. Інше важливе джерело його становлення - власні психологічні характеристики робочої команди. До розгляду деяких з них ми й переходимо далі.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного" акме ""

 1. Дієта при вагітності
  Жінки, які належним чином харчуються і дотримуються гігієнічні правила догляду за собою під час вагітності, не тільки збережуть свої зуби і здоров'я, але й легко народять здорових і сильних дітей. Кілька років тому була поширена теорія, згідно якої для того, щоб зробити пологи легкими, навіть безболісними, мати під час вагітності не повинна їсти нічого такого, що допомагало б
 2. Державна гігієнічна регламентація та реєстрація речовин, матеріалів, продуктів харчування, промислової продукції
  Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» державної гігієнічної реєстрації та регламентації підлягають вироблені в Республіці Білорусь та закуповувані по імпорту хімічні та біологічні речовини, матеріали та вироби з них, що представляють потенційну небезпеку для здоров'я людей, а також продукція виробничо -технічного
 3. Нанесення лакофарбових покриттів
  1. У «Методики розрахунку виділень (викидів) забруднюючих речовин в атмосферу при нанесенні лакофарбових покриттів» [29] нелетка (суха) частина ({foto62}) з виділився при фарбуванні аерозолю визначається за формулою: {foto63} де тк - маса використовуваної ЛФМ , кг; А - частка фарби, що надійшла в атмосферне повітря у вигляді
 4. Поняття про клімат і погоду, їх класифікація та характеристика. Акліматизація спортсменів
  Погода - це сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за відносно короткий проміжок часу. Погода - це тимчасовий стан метеорологічних умов у даній місцевості. Виділяють погоду моменту, погоду години, погоду доби і тд. Клімат - багаторічний, закономірно повторюваний режим погоди, властивий даній місцевості. Клімат - середній стан метеорологічних
 5. Література
  Амосов НМ., Бечдет Я. А. Про кількісній оцінці та qiaaawrax фізичного стану хворих з серцево-судинними захворюваннями // Кардіологія.- 1975. -№ 9. - С. 19-26. Амосов НМ., Бендет Я. А. Фізична активність і серце. - К .: Здоров'я, 1984.-240 с. Амосова ЕЛ. Механізм компенсації і декомпенсації при дилатаційною кардіоміопатії // Клин. медицина -1987-№8.-С. 75-80. Амосова ЕЛ.