Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Іжванова О.М .. Розвиток статеворольової ідентичності в юнацькому та зрілому віці, 2004 - перейти до змісту підручника

Визначення зв'язку вибору статі Батька і Дитини з типом афективної складової статеворольової ідентичності

У даному розділі перевіряється гіпотеза приватна гіпотеза 3: стать значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є важливими чинниками формування афективної складової статеворольової ідентичності.

Для цієї мети а) перевіряється достовірність відмінностей виборів Гедера Батька і Дитини в жіночій і чоловічій вибірках; б) розраховуються коефіцієнти кореляції між типами афективної складової статеворольової ідентичності і виборами гендерів Батька і Дитини в жіночій і чоловічій вибірках. Жіноча вибірка

а) Результати однофакторного дисперсійного аналізу даних табл.3.7 і 3.8 для жіночої вибірки показують, що при рівні значущості а = 0,01 для трьох наведених у таблиці типів афективної складової статеворольової ідентичності достовірні відмінності у виборі статі Батька і Дитини: для вибору гендеру Батька Гемп = 4,5> ГКР = 2,94, а для вибору гендеру Дитину Гемп = 6,045> ГКР = 2,94.Таблиця 3.8

Афективна складові статеворольової ідентичності і когнітивний вибір гендеру

Дитину в жіночих групах

Адекватна і адекватно-недиференційована

Неадекватна і неадекватно-Недиференційованаб) Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції між типом афективної складової статеворольової ідентичності і виборами гендерів Батька і Дитини наведені у Додатку 6 до глави 3. Аналіз характеру кореляційних зв'язків для жіночої вибірки показав наступне.

Адекватний фемінінний тип афективної складової статеворольової ідентичності не пов'язаний з вибором статі Батька і сильно пов'язаний з вибором статі Дитину чоловічої статі (r = 0,7).

Андрогинний тип афективної складової статеворольової ідентичності у жінок прямо і сильно пов'язаний з вибором Батька протилежної статі (г = 0,82), і Дитиною своєї статі (г = 0,8).

Недиференційований тип афективної складової статеворольової ідентичності негативно пов'язаний з вибором Батька протилежної статі (г = -0,70) і слабо пов'язаний з вибором статі Дитини.

Таким чином, вибір статі Батька і вибір статі Дитину - два фактори, які пов'язані з типом афективної складова статеворольової ідентичності в жіночій вибірці. Взаємного впливу обох факторів в жіночих групах не встановлено.

Чоловіча вибірка

а) Результати однофакторного дисперсійного аналізу для чоловічої вибірки (табл.
3.9 і 3.10) показують, що при рівні значущості а = 0,01 відмінності у виборі статі Батька і Дитини для трьох типів афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічих групах достовірні: для вибору статі Батька ТЕМП = 15,18> Ткр = 2,94, для вибору статі Дитину - ТЕМП = 13,06> Бкр = 2,935.

Таблиця 3.9

Афективна складові статеворольової ідентичності і когнітивний вибір гендеру Батька в чоловічих групах

Адекватна і адекватно-недиференційована

Неадекватна і неадекватно-НедиференційованаТаблиця 3.10

 Афективна складові статеворольової ідентичності жінок і когнітивний вибір гендеру Дитину в чоловічих групах

б) Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції між типом афективної складової статеворольової ідентичності і виборами гендерів Батька і Дитини наведені у Додатку 6 до глави 3. Аналіз характеру кореляційних зв'язків для чоловічої вибірки показав наступне.

Адекватний тип чоловічої афективної складової статеворольової ідентичності прямо і середньо пов'язаний з вибором Батька своєї статі (r = 0,5) і прямо і помірно з вибором Дитину своєї статі (r = 0,32) і помірно негативно з дитиною протилежної статі (r = - 0,4). Останній результат узгоджується з даними Ю.І.Алешіной і А.С.Воловіч (Ю.І.Алешіна, А.С.Воловіч, 1991), які стверджують, що побудова чоловічий статеворольової ідентичності скоріше як заперечення всього жіночого, ніж орієнтація на все чоловіче .

Андрогинний тип афективної складової статеворольової ідентичності середньо негативно пов'язаний з вибором Батька протилежної статі (r = -0,52) і помірно негативно - з вибором Дитину своєї статі (r = -0,33).

Недиференційований тип афективної складової статеворольової ідентичності прямо і середньо пов'язаний з вибором Батька невизначеної статі (r = 0,52) і слабо пов'язаний з вибором невизначеної статі Дитини.

Таким чином, в жіночих і чоловічих групах вибір статі Батька і Дитини пов'язані з типом афективної складової статеворольової ідентичності, отже, приватну гіпотезу 3 пол значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є факторами, пов'язаними з афективною складовою статеворольової ідентичності можна вважати доведеною.

Таким образів, дві приватні гіпотези доведені, отже, можна вважати доведеною гіпотезу 3: факторами, пов'язаними з афективною складовою статеворольової ідентичності, є емоційна забарвленість образів Чоловіки і Жінки, стать значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві.


Об'єднуючи вплив всіх факторів, зазначимо таке.

1) Позитивність образу Чоловіки в чоловічій вибірці прямо пов'язана з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності. Негативність образу Чоловіки пов'язана з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності у жінок.

2) Позитивність образу Жінки у чоловіків і жінок прямо і тісно пов'язана андрогинний типом афективної складової статеворольової ідентичності, однак у жінок одночасно повинні бути позитивними образи Чоловіки і Дитини.

3) Когнітивний вибір Батька своєї статі прямо пов'язаний з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічій вибірці і слабо - в жіночій.

4) Когнітивний вибір Дитину чоловічої статі прямо пов'язаний з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічій і жіночій вибірках.

5) Високий рівень недиференційованої афективної складової статеворольової ідентичності в деяких чоловічих і жіночих групах поєднується з неадекватним когнітивним вибором статі Батька і Дитини, що відповідає результатам, отриманим в роботі (Е.Т.Соколова, Н.С., Бурлакова, Ф.Леонтіу, 2002), які показують зв'язок феномена дифузійної гендерної ідентичності з невизначеним когнітивним стилем особистості.

Висновки

1) Виявлення віково-психологічні та гендерні особливості афективної забарвленості образів чоловіка і жінки виявляються в тому, що емоційна забарвленість образу чоловіка в обох гендерів стабільна і не залежить від віку, а образ жінки зазнає різні зміни залежно від гендеру: у жінок з віком змінюється в досить широкому діапазоні, а у чоловіків залишається стабільним, залишаючись переважно позитивним

2) Факторами, що зумовлюють формування адекватної маскулінної афективної складової статеворольової ідентичності у чоловіка є позитивна забарвленість образу чоловіка і позитивне ставлення до батьків своєї статі. У жінки адекватна фемінна афективна складова статеворольової ідентичності пов'язана з негативним чином чоловіки. Фактором, необхідним для формування афективної складової статеворольової ідентичності андрогінного типу для обох гендерів є позитивна забарвленість образів чоловіка і жінки.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Визначення зв'язку вибору статі Батька і Дитини з типом афективної складової статеворольової ідентичності"

 1. Дезінфекція
  Дезінфекція (від франц. Des - негативна приставка і лат. Infecre - інфекція) - знищення в навколишньому середовищі потенційно патогенних мікроорганізмів - збудників інфекційних захворювань (бактерій, вірусів, найпростіших, грибів та ін.). При дезінфекції, або знезаражуванні, відбувається часткове, селективне звільнення об'єкта від мікроорганізмів. Цим дезінфекція відрізняється від стерилізації,
 2. Очні хвороби
  Найбільш поширеними захворюваннями очей є кон'юнктивіти і блефарити. Гострий кон'юнктивіт - запалення сполучної оболонки ока, яке розвивається в результаті попадання в око інфекції. Основні симптоми даного захворювання: сльозотеча, світлобоязнь, різь в очах, відчуття стороннього тіла в оці. Кон'юнктива різко червоніє, з'являються гнійні виділення, які при
 3. Морфологія мікроорганізмів.
  Морфологія мікроорганізмів - це наука, що вивчає їх форму, будову, способи пересування і розмноження. Мікроби, найбільш часто зустрічаються в процесі приготування їжі, ділять на бактерії, цвілеві гриби, дріжджі і віруси. Більшість мікробів - одноклітинні організми, розмір яких вимірюється в мікрометрів - мкм (1/1000 мм) і нанометрах - нм (1/1000 мкм). Бактерії. Бактерії -
 4. Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки
  Гігієна - наука про здоров'я, профілактична дисципліна, що розробляє на основі вивчення взаємодії організму і факторів навколишнього середовища (природних і соціальних) нормативи і заходи, здійснення яких забезпечує попередження хвороб, створює оптимальні умови для життєдіяльності та самопочуття людини. Сам термін гігієна походить від грецького слова, яке означає
 5. МАСАЖ СЕРЦЯ
  Масаж серця - механічний вплив на серце після його зупинки з метою відновлення його діяльності та підтримки безперервного кровотоку до відновлення роботи серця. Показаннями до М. с. є всі випадки зупинки серця. Серце може перестати скорочуватися від різних причин: спазму коронарних судин, гострої серцевої недостатності, інфаркту міокарда, важкої травми, ураження