Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Обсяг, організація і методики дослідження»

У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження.

Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження, що включало вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786 спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

Загальний задум і стратегія емпіричного дослідження обумовлені комплексним психолого-акмеологічного підходу до розробки поставленої в дисертації наукової проблеми. Організація збору вихідних даних будувалася на основі порівняльного методу в двох його формах - у формі «подовжнього» (лонгитюдного, динамічного) і «поперечного» (порівняльного) зрізів.

Вибір методів дослідження, за допомогою яких були отримані основні наукові результати, визначався характером дослідницьких завдань. При цьому пріоритет був відданий тим психологічним тестам, які позитивно зарекомендували себе при обстеженні різних контингентів спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств і використовуються спортивними психологами. На основі класифікації Б.Г.Ананьева всі методи дослідження були поділені на організаційні, емпіричні, обробні та інтерпретаційні. З емпіричних методів для вирішення конкретних завдань дослідження застосовувалися такі їх різновиди: опитування (анкетування, інтерв'ю, бесіда), психологічне тестування, спостереження, аналіз результатів діяльності, експертна оцінка, математико-статистичні методи обробки отриманих емпіричних даних.

Крім того, для вирішення завдань дослідження були розроблені спеціальні анкети, які дозволили в структурованому вигляді отримати вихідні дані для оцінки ефективності спортивної діяльності та психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств.

Для реалізації поставлених завдань нами було проведено комплексне дослідження, яке включало теоретичний аналіз проблеми психологічної готовності, психодіагностичне обстеження спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з подальшою оцінкою рівнів і компонентів їхньої психологічної готовності та успішності діяльності в екстремальних ситуаціях.
Психологічне обстеження проводилося з дотриманням вимог професійної психодіагностики. Використовувалися групова (особистісні опитувальники, інтелектуальні тести, психомоторні тести та ін.) Та індивідуальна (бесіда, експертні оцінки та ін.) Форми обстеження.

Оцінка розподілу спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств за рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях виконана у 217 осіб, з них у 98 спортсменів виконаний аналіз взаємозв'язку психологічної готовності з досвідом міжнародної змагальної діяльності. Взаємозв'язок психологічної готовності з успішністю діяльності, а також багатовимірний аналіз вкладу основних компонентів психологічної готовності виконаний за результатами експертної оцінки цих параметрів у 117 спортсменів.

Для вирішення завдання виявлення психологічних особливостей особистості у спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, а також розробки багатовимірної математичної моделі прогнозування довготривалої психологічної готовності було виконано психологічне тестування 78 спортсменів.

У ході обстеження використовувалися бесіда, спостереження, а також загальноприйняті і добре зарекомендували себе в психодіагностики тести.

Для оцінки інформативності психологічних експрес-тестів і розробки математичної моделі прогнозування оперативної психологічної готовності було виконано психологічне тестування 138 спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств за допомогою експрес-тестів САН, РДО, колірний тест, діагностика функціонального стану, реактивна тривожність, Прогноз-2.

Перевірка ефективності цього алгоритму виконана на контрольній вибірці спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Формування психологічної готовності спортсменів виконано на вибірці з 236 спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.
Таким чином, загальний обсяг обстежених склав 786 спортсменів силових єдиноборств.

Основні напрямки, обсяг і методики дослідження в узагальненому вигляді наведено в табл. 1.

Загальний обсяг обстежених дозволив: по-перше, сформувати досить репрезентативні вибірки, що дозволяють отримати об'єктивну і достовірну інформацію про рівень психологічної готовності, успішності спортивної діяльності, рівні сформованості основних компонентів психологічної готовності; по-друге, розробити математичні моделі прогнозу довгострокової і оперативної психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях і, нарешті; по-третє, розробити на представницьких вибірках науково-обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення системи формування психологічної готовності спортсменів до діяльності в екстремальних ситуаціях.

Статистична обробка матеріалів дослідження виконана за допомогою стандартних пакетів прикладних програм «STATIGRAPHICS», «STATISTIKA 5.0», що забезпечують виконання загальноприйнятих одновимірних статистик і багатовимірних математико-статистичних методів, адекватних завданням дослідження.

Таблиця 1

 Основні напрямки, обсяг і методики дослідження

Таким чином, в процесі дослідження використовувався комплекс психологічних методик психодіагностики, призначених для психологічного аналізу особливостей особистості та психологічного стану спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "« Об'єм, організація та методики дослідження »"

 1. Боротьба з гризунами та комахами
  У приміщеннях з виробництва хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів не дозволяється наявність гризунів і комах (мух, тарганів, комірних шкідників). Для цього на підприємствах повинні бути проведені заходи щодо попередження їх розвитку. При їх виявленні застосовують механічні або хімічні способи дератизації та дезінсекції, дозволеними органами держсанепіднагляду засобами.
 2. Гігієнічне обґрунтування норм водоспоживання в населених пунктах
  Гігієнічні вимоги стосуються не тільки якості води, що подається населенню, але і її кількості. Тільки за умови достатньої кількості доброякісна питна вода здатна задовольнити фізіологічні потреби, перешкоджати поширенню інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечувати високий рівень особистої гігієни, санітарно-б-тових умов і загального санітарного
 3. . Методологія розрахунку викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива в горнах і побутових теплогенераторах.
  Викиди шкідливих речовин від котелень слід визначати за «Методикою визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу при спалюванні палива в котлах продуктивністю менше 30 тонн пари на годину або менше 20 Гкал / год», М., 1999 Дана методологія призначена для розрахунків невеликих паливоспалюючих пристроїв , таких як теплогенератори з пальниками атмосферного типу, сурми, печі, окремі
 4. ПЛАН ЛЕКЦІЇ
  Санітарні вимоги до транспортування харчових продуктів. 2. Санітарні вимоги до прийому та зберігання харчових продуктів. 3. Санітарні вимоги до механічної кулінарної обробки харчових
 5. Механізми дисфункції синусового вузла при синдромі слабкої синуса
  При оцінці функції синусового вузла слід враховувати, що його нормальна робота залежить від тонко збалансованого взаємодії між інтактними внутрішніми електрофізіологічними особливостями пейсмекерного автоматизму і синоатриального проведення, з одного боку, і зовнішніми факторами, що впливають на синоатріальну область, - з іншого. Тому необхідна комплексна оцінка не тільки