Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок

Акмеологія, як будь-яка інша область наукового пізнання, має не тільки загальнонаукові принципи, констітутірующіе її категоріально-методологічно як науку, а й конкретні дисциплінарні особливості, які характеризують її як специфічну галузь предметно-методичного знання. Оскільки вона є формується науковою дисципліною, визначення її предметно-методичної специфіки й категоріально-методологічних рамок являє собою особливу проектувальних завдання, від вирішення якої певною мірою залежать шляхи подальшого розвитку конкретних акмеологічних досліджень. Їм притаманні три основні науково-методологічні орієнтації: природничо-наукова, технологічна та суспільно-гуманітарна.

Природно-наукова орієнтація в акмеології виражається в тому, що, по-перше, вона, прагнучи оформитися в якості самостійної науки, методологічно в чому слід дисциплінарним стандартам (у вигляді вивчення в експерименті фактів, механізмів, закономірностей, їх математичної достовірності і т. П .), які склалися ще в класичному природознавстві. По-друге, при аналізі ряду акмеологічних проблем (природи обдарованості, генетичних і психофізіологічних компонентів здібностей, психологічних передумов становлення професійної майстерності і т. П.) Має місце апеляція до природничо-наукових знань зі сфери вікової фізіології, психогенетики, психофізіології праці.


Суспільно-гуманітарна орієнтація в акмеології проявляється ще більш різноманітне. Належачи до наук про людину, акмеологія знаходить свою онтологічну визначеність, з одного боку, на базі генетичного взаємодії з цими науками в ході історичного розвитку, а з іншого - в предметному відокремленні від них як формується самостійної дисципліни.

Зрозуміло, і до виникнення акмеології психологами, соціологами, педагогами здавна досліджувалися питання професіоналізму, творчості, освіти дорослих, що багато в чому схоже з акмеологической проблематикою. Однак, саме особливий акцент на вивчення дозрівання майстерності, на культивування його вершинних "акме" -Форма привів спочатку до породження специфічно акмеологічної проблематики, а потім - до концептуально-методичного побудови оригінальних акмеологічних моделей і технологій і, далі, до виникнення й оформлення акмеології як особливої науки зі своїми специфічними предметом і методами.

Технологічна орієнтація акмеології проявляється не тільки в її безпосередній взаємодії з технічними науками (кібернетикою, системотехнікою, інформатикою і т. П.), Але й у використанні притаманних їм алгоритмічно чітких стандартів практично орієнтованого прикладного знання. При цьому важливо мати на увазі, що, з одного боку, взаємозв'язок акмеології з технічними дісіцплінамі здійснюється не сама по собі, а опосередкована, зокрема, ергономікою, яка забезпечує розворот їх проблематики на оптимізацію людського фактора в техніці (наприклад, в автоматизованих человеко- машинних системах управління і т.
п.). З іншого боку, необхідно також врахувати вплив на акмеологію сучасної праксиологии у вигляді двостороннього процесу як технологізації гуманітарного знання, наприклад, у формі психотехніки і ігротехніки, інноватики та рефлексікі (И.Н.Семенов, 1994), так і гуманізації технічних наук (виникнення біоніки , соціоніки, синергетики і т. п.).

Сучасна праксіологія Т.Котарбіньского (як і її попередниці в особі Тектології А.А. Богданова, наукової організації виробництва Тейлора, наукової організації праці К. Гастева та ін.) Прагне виділити позитивні принципи раціональної організації діяльності в різних сферах соціальної практики не лише з позицій загальної теорії систем - біологічних, соціальних, психологічних, технічних (Л. Берталанфі, А.А.Маліновскій та ін.), - а й з урахуванням даних людинознавства (Б.ГАнаньев, В.Н.Несмелов, А.Печчеї, Т. де Шарден, І.Т.Фролов та ін.) та суспільствознавства.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок"

 1. Термінологічний словник
  Аберація хромосомна (або хромосомна аномалія) - узагальнена назва будь-якого з типів хромосомних мутацій: делеций, транслокаций, інверсій, дуплікацій. Агенезія - повна вроджена відсутність органа (наприклад, відсутність нирки, очі). Аллель - одна з двох або більше альтернативних форм гена, кожна з яких характеризується унікальною послідовністю нуклеотидів. Алопеція
 2. ГІГІЄНА ПРАЦІ В ВИРОБНИЦТВІ галенових препаратів І готових лікарських форм
  Фармацевтична промисловість об'єднує підприємства з виробництва галенових, новогаленових препаратів, а також готових лікарських форм (дражування, ампуліро-вання, таблетування та ін.). На підприємствах цієї промисловості виготовляють галенові та новогаленові препарати, такі лікарські форми, як настойки, рідкі та сухі екстракти, сиропи, розчини, краплі, таблетки, пластирі.
 3. Контрольні питання
  Як класифікуються підприємства громадського харчування? 2. Перелічіть основні вимоги до ділянки під будівництво підприємств громадського харчування. 3. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування різних функціональних груп приміщень підприємств громадського харчування? 4. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування
 4. Органолептичні показники питної води
  Визначення запаху. Характер та інтенсивність запаху визначають по відчуттю сприйманого запаху. Розрізняють дві групи запахів: запахи природного та штучного походження. Зазвичай характер запаху води описується термінами, представленими в табл. 6. Таблиця 6 Шкала оцінки характеру запахів {foto46} Інтенсивність запаху питної води оцінюється по 5-ти бальною
 5. Порушення ритму, викликані серцевимиглікозидами
  Зв'язок між введенням серцевих глікозидів, рівнем дигоксину в сироватці крові і частотою порушень ритму, які вважаються проявом інтоксикації серцевими глікозидами, вивчалася в проспективному дослідженні Goren і Denes [53]. За даними авторів, викликані серцевимиглікозидами порушення ритму спостерігалися у 10 з 69 хворих при холтерівське моніторування. Не було виявлено зв'язку