Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Напрямок акмеологічного супроводу діяльності персоналу

Як свідчать дані досліджень останніх років, интегративное оформлення даної ідеї знаходить втілення в психолого-акмеологічному супроводі сукупного праці та всіх його компонентів. У зв'язку з цим, потрібне уточнення важливих понять, а саме сутності, змісту та організації психолого-акмеологічного супроводу. Акмеологічний характер моделі психолого-акмеологічного супроводу полягає в забезпеченні розкриття творчого потенціалу керівника в єдиному контексті праці, продуктивної саморегуляції психічної стійкості та здорового способу життя. Знання моделі психолого-акмеологічного супроводу є основою і орієнтиром, що вносить визначеність у оптимізацію психічної стійкості персоналу.

Вивчення практики діяльності управлінців та аналіз їх функціональних (посадових) обов'язків дозволили виділити найбільш характерні сторони їх поточної роботи. Виявлено, що в процесі управління тільки 13,5% керівників системно пізнають, аналізують і прогнозують свою діяльність і результати, приділяючи увагу підтримці свого здоров'я і психічної стійкості. При цьому тільки кожен другий займається даною роботою понад встановлені посадових обов'язків. Тому модель психолого-акмеологічного супроводу має цінність не тільки як теоретична розробка, а й виняткова актуальна для практики функціонування організацій. Ефективність її використання у вирішальній мірі залежить від системи акмеологічного забезпечення.

Акмеологическое супровід у сфері професійної діяльності персоналу доцільно вести за наступними напрямками:

- Акмеологічне моделювання професійної діяльності, пріоритетне місце в якій займає управлінська діяльність;

- Експертний моніторинг професіоналізації персоналу і розвиток їх творчого потенціалу в процесі праці;

- Акмеологічний сервіс - соціально-психологічний, психотехнологических і педагогічне забезпечення ефективної професійної діяльності керівника;

- Актуалізація саморегуляції психічної стійкості в рамках психолого-акмеологічного супроводу;

- Організація системної діяльності акмеологічної служби в конкретній структурі.

Для людини важливо бачити можливості психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності як для її оптимізації, так і для забезпечення здорового способу життя, ефективної саморегуляції психічної стійкості суб'єктів праці. Дослідження показують, що вміст психолого-акмеологічного супроводу повністю обумовлено цілями професійної діяльності персоналу та інтересами конкретної людини. Отримані дані вказують на те, що кожне виділений напрям психолого-акмеологічного супроводу доцільно наповнити конкретним змістом.

Акмеологічне моделювання професійної діяльності керівника державних структур включає:

- Аналіз цілей, завдань, об'єктивно необхідних управлінських функцій і передумов продуктивного виконання всієї діяльності керівника в загальному контексті праці та з урахуванням життєвих інтересів конкретного управлінця;

- Розробка та апробація прогностичної і нормативної моделей управлінської діяльності керівників, а також цілісної концепції оптимізації реальних сторін їхньої праці (всіх видів виконуваної діяльності, повсякденних відносин, індивідуального розвитку і сукупних результатів життєдіяльності);

- Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо використання продуктивних алгоритму, технології і процедури здійснення праці у взаємозв'язку всіх його сторін, а також вироблення критеріїв, показників оцінки рівнів його ефективності;

- Здійснення системно-структурного аналізу іміджу, менталітету і стилю управлінської діяльності керівників, а також формулювання вимог до них у відповідності з інтересами праці та утвердження здорового способу життя.


Така принципова позиція, заснована на результатах дослідження, полягає в тому, що при реалізації всіх цих напрямків слід звертати постійну увагу на зміцнення психічного ресурсу суб'єктів праці та забезпечення їх здорового способу життя.

Експертний моніторинг професіоналізації керівників і розвиток їх творчого потенціалу передбачає вирішення таких питань, як:

- Розробка дослідницько-діагностичних та експертних процедур соціально-психологічного аналізу та прогнозування управлінської діяльності керівників, оцінка їхньої професійної компетентності та сприяння у виробленні стратегії продуктивного розвитку власного творчого потенціалу;

- Створення і використання інструментарію та методик розвитку творчого потенціалу та якостей керівників, необхідних їм для ефективної управлінської діяльності;

- Розробка соціально-психологічних основ добору, розстановки кадрів, їх професійного становлення та підготовки, а також методики оцінки рівня професійної компетентності відповідно до виробленими критеріями і показниками;

- Виявлення загальних соціально-психологічних закономірностей розвитку професійної компетентності керівників і врахування конкретних результатів їх професіоналізації, а також розробка науково-практичних рекомендацій з діагностики та експертизи.

Акмеологчіескій сервіс, що включає соціально-психологічне, психотехнологических і педагогічне забезпечення життєдіяльності керівників здійснюється за такими напрямами:

- Вивчення умов і факторів, що впливають на результативність управлінської діяльності конкретного керівника, що суттєво впливають на соціально-психологічну обстановку в колективі;

- Формування і розвиток акмеологічної культури у персоналу, потреби у них до творчої самореалізації та здатності до здійснення оптимальної управлінської діяльності, комунікації, поведінки;

- Підготовка керівників до творчого використання продуктивних технологій в повсякденних і нестандартних умовах;

- Забезпечення комфортних умов діяльності, а також відновлення психологічного ресурсу керівників;

- Психологічне сприяння при вирішенні проблем в психологічно складних ситуаціях (конфлікти, протиріччя у професійній діяльності, у взаєминах та ін.).

Створення організаційно-психологічних передумов для активізації саморегуляціонной діяльності персоналу:

- Теоретична та методична підготовка з проведення саморегуляціонной діяльності;

- Практичний розвиток саморегуляціонной культури;

- Здійснення саморегуляціонной діяльності в рамках цілісної психолого-акмеологічної моделі;

- Моніторингова діагностика, оцінка та корекція саморегуляціонной діяльності держслужбовців відповідно до критеріїв оптимальності;

- Вдосконалення саморегуляціонной діяльності психічної стійкості.


Організація системної роботи психолого-акмеологічної служби в конкретній держструктурі передбачає системно-цілісне вирішення завдань професійної діяльності, оптимізації всього праці та життя, які орієнтовані на конкретного службовця і весь персонал. Весь комплекс жізнедеятельностних питань вирішується відповідно до прийнятих моделлю, алгоритмом і цілісної технологією. У психолого-акмеологічному супроводі функціонування організацій однією з центральних завдань виступає оптимізація професійної діяльності та процес професіоналізації. При цьому в коло основних питань включаються:

- Діагностика і аналіз соціальних, соціально-психологічних процесів, загального здоров'я і психічної стійкості та прогнозування їх розвитку;

- Вироблення оптимальної моделі, алгоритму та технології реалізації персоналом управлінських функцій і продуктивної комунікації у процесі життєдіяльності;

- Розробка механізму оптимізації та гармонізації цілей і завдань професійної діяльності з інтересами і потребами людей;

- Здійснення психодіагностики, психотерапії та корекції психологічних характеристик і поведінки персоналу для сприяння їм в оволодінні оптимальним стилем управління, високою культурою спілкування і комфортного психічного стану;

- Участь у плануванні та відпрацювання програм професіоналізації та сприяння у практичному вирішенні соціально-психологічних проблем;

- Надання психологічної допомоги співробітникам і підготовка їх до самостійного саморегуляції з використанням продуктивних технологій оптимізації та ефективної практики.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Напрямок акмеологічного супроводу діяльності персоналу"

 1. Стійке порушення СЛУХУ
  До стійких порушень слуху відносять глухоту і туговухість. При глухоті через порушення нейросенсорних систем (Кортиєва органу та / або нервового апарату слухового аналізатора) сприйняття усної мови тільки на слух виявляється ні за яких умов неможливим, тому що не тільки істотно підвищений поріг слухового сприйняття, але обмежений і частотний діапазон сприйманих звуків ( до 3,5-4 кГц і
 2. Гігієна освітлення
  Освітлення може бути: природне (за рахунок природного світла), штучне (за рахунок штучних джерел світла) і комбіноване. Одне з найважливіших гігієнічних вимог до освітленості робочих місць виробничих приміщень - забезпечення функції зору людини, яка знаходиться в прямій залежності від ступеня освітленості розглянутого предмета. Основними властивостями зору
 3. ШКІРНІ І Очні хвороби ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
  Серед численних захворювань людини виділяється група шкірних хвороб, при якій переважно уражаються шкіра, волосся і нігті. Однією з причин хвороб шкіри є мікроорганізми. Так, бактерії викликають гнійничкові захворювання (піодерміти), туберкульоз шкіри та ін .; хвороботворні грибки є збудниками епідермофітії, стригучого лишаю, парші. Деякі хвороби шкіри викликаються
 4. Визначення вмісту активного хлору в хлорвмісних дезінфікуючих речовинах
  Хлорсодержащие дезінфектанти вважаються придатними до вживання при вмісті в них активного хлору не менше 15%. Хід визначення. Наважку хлорсодержащего дезинфікуючого засобу масою 1 г розтирають у ступці з невеликою кількістю води, потім переносять в колбу на 100 мл, доливають воду до 100 мл, збовтують, ставлять у темне місце на 30 хв. Для дослідження беруть конічну плоску
 5. Необхідність вимірювання швидкості і напряму кровотоку
  Серцево-судинна система складається з серця і судин - артерій, капілярів і вен. Транспортна функція серцево-судинної системи полягає в тому, що серце (насос) забезпечує пересування крові (транспортованої середовища) по замкнутому ланцюзі судин (еластичних трубок). У фізіологічних умовах майже у всіх відділах кровоносної системи спостерігається ламинарное, або шарувату протягом