Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Російська академія наук. Психологія людини в сучасному світі, 2009 - перейти до змісту підручника

Мотивація досягнення успіху і уникнення невдачі московських студентів

Сучасне російське студентство складають особи юнацького та молодого віку, народження і ранній розвиток яких припали на період кардинальних політичних і соціально-економічних змін. Грунтуючись на положенні С. Л. Рубінштейна про те, що мотивація відноситься до властивостей, істотно змінюються на різних етапах соціально-економічного розвитку (Рубінштейн, 1957), можна припустити значні трансформації мотиваційно-потребової сфери сучасних студентів у порівнянні з попередніми генераціями. Зокрема, інтерес представляє вивчення мотиву досягнення успіху, так як поняття «успіх» у суспільній свідомості значно змінилося.

Вперше на мотиви досягнення і уникнення невдачі звернув увагу Г. Мюррей, включивши їх в список мотивів людини, вимірюваних в Тематичний апперцептивний тест (Таті). Згідно Мюррею, під впливом мотиву досягнення успіху людина прагне до вирішення важких завдань, до максимальної самостійності, до відповідності високим стандартам, до суперництва з іншими та підвищенню самоповаги за допомогою реалізації свого потенціалу. Мотив уникнення невдачі виражається в прагненні уникнути принижень, заздалегідь вийти з ситуацій, що можуть призвести образами, насмішками або демонстрацією байдужості, відмову від активних дій через страх перед невдачею (Макк лелланд, 2007, с. 70-71). Деякі психологи слідом за Дж. Аткінсоном (Atkinson, 1958) вважають, що мотив уникнення невдачі являє собою негативний аспект мотиву досягнення успіху.


Метою нашого дослідження було вивчення мотивації досягнення успіху та мотивації уникнення невдачі московських студентів. Для визначення цих мотивів застосовувалися опитувальники Т. Елерса (Практична психодіагностика, 2000, с. 626 -632). Вибірку ис прямування склали 116 студентів денних відділень столичних вузів: 60 дівчат і 56 юнаків, 66 студентів отримують гуманітарні спеціальності, 32 - технічні, 18 - природні, 92 людини навчаються за рахунок коштів держбюджету, 24 - на позабюджетної основі, представлені всі курси навчання з першого по шостий, вік обстежуваних - від 17 до 24 років. Участь у дослідженні було добровільним, як мотивування пропонувалася допомога студентам-психологам, їх знайомим, у виконанні залікової роботи з психодіагностики. Тестування проводилося індивідуально або в групах по 2-4 чоло століття. Додатково збиралися такі відомості про обстежених: оцінки на попередній екзаменаційної сесії, наявність постійної роботи протягом останніх трьох місяців, заняття в канікулярний час, характер хобі, наявність братів і сестер.

Отримані дані піддавалися статистичній обробці. Зважаючи на значний обсяг даних та їх неоднорідності використовувалися параметричні: t-критерій Стьюдента і коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона - і непараметричні критерії: кутове перетворення Фішера і критерій U Манна-Уїтні.

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:

1 У більшості обстежених студентів (56%) мотивація до сягнення успіху вище статистичної норми; мотивація уникнення невдачі має більший розкид і в основному або вище норми (43%), або відповідає їй (41%).


2 Між виразністю мотивації досягнення успіху і моті ваціі уникнення невдачі студентів не виявлено значимої кореляції.

3 Встановлено статистичний зв'язок між виразністю мотиву ції уникнення невдачі і академічною успішністю студентів: відмінники і «хорошисти» характеризуються більш високими показниками мотивації уникнення невдачі, ніж неуспішні (р <0,05).

4 Виросли в багатодітних сім'ях студенти мають більш високу мотивацію уникнення невдачі в порівнянні з ровесниками з однодетних і двудетних сімей (р <0,01).

5 Студенти, що підробляють в період канікул, відрізняються більш високою мотивацією досягнення успіху від тих, хто в цей час відпочиває (р <0,05).

6 Не виявлено значущих гендерних відмінностей розглянутих мотиваційних тенденцій, а також відмінностей між студентами різних курсів навчання, різного профілю навчання (гуманність тарного, технічного та природного) і поєднувати навчання з роботою і непрацюючими.

На наш погляд, змістовна інтерпретація результатів вимагає аналізу ціннісних орієнтацій сучасного російського студентства та звернення до інтегральної характеристиці даної соціальної групи - способу життя.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Мотивація досягнення успіху і уникнення невдачі московських студентів"

 1. Порівняльна характеристика ДНК і РНК
  РНК - рибонуклеїнова кислота, має багато спільного зі структурою ДНК, але відрізняється рядом ознак: - углеводом РНК, до якого приєднуються пуринові або піримідинові підстави і фосфатні групи, є рибоза (рис.5); - До складу РНК, як і до складу ДНК, входять азотисті основи аденін, гуанін і цитозин. Але замість тиміну РНК містить урацил; - На відміну від двухцепочечной ДНК,
 2. Гігієна і її основні завдання
  Гігієна, а також природні умови зовнішнього середовища (вплив сонячних променів, повітря, води) є засобами фізичного виховання. Фізична культура не повинна вичерпуватися одними лише фізичними вправами у виді спорту, гімнастики, рухливих ігор і іншого, але повинна обіймати і суспільну й особисту гігієну праці і побуту, використання природних сил природи, правильний режим
 3. ШКІРА
  Шкіра - природний покрив людського тіла і один з найважливіших його органів. Шкіра покриває все тіло людини і виконує ряд важливих функцій організму. Загальна поверхня шкіри становить 1,5 м2, її маса становить 18% від маси тіла дорослої чола століття. Товщина шкірного покриву різна. Поверхню шкіри нерівна і поцяткована лініями - 6ороздкамі, пересічними в різних напрямках і
 4. Визначення концентрації лужного мийного засобу у воді мийних ванн і машин
  Для проведення аналізу використовують спеціальну градуированную пробірку з нижньої міткою «А» і верхньої «В». Хід визначення. До нижньої мітки «А» наливають 10 мл досліджуваної води і додають 2 краплі 1% -ного розчину фенолфталеїну. Лужна вода набуває рожево-червоний колір. Після цього по краплях додають 0,1 н розчин НС1, весь час перемішуючи вміст пробірки. Якщо рідина
 5. Невідкладна допомога при інфаркті міокарда
  Швидку допомогу потрібно викликати, якщо це перший у житті напад стенокардії, а так само якщо: - біль за грудиною або її еквіваленти посилюються або тривають більше 5 хвилин, особливо якщо все це супроводжується погіршенням дихання, слабкістю, блювотою; - Біль за грудиною не припинилася або посилилася протягом 5 хвилин після розсмоктування 1 таблетки