Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Багатовимірна оцінка основних компонентів психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств з різною успішністю діяльності в екстремальних ситуаціях»

У четвертому розділі дисертації наведені теоретичні основи та результати багатовимірної математико-статистичної оцінки внеску основних компонентів психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в успішність їх змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Були розраховані регресійні моделі залежності успішності змагальної діяльності від рівня вираженості основних компонентів психологічної готовності в загальній вибірці спортсменів силових єдиноборств, а також у спортсменів з високим, середнім і низьким рівнем успішності діяльності в складних, напружених ситуаціях.

Встановлено, що в загальній вибірці спортсменів найбільш значущими були вольовий і типологічний компоненти психологічної готовності, сумарне значення їх діагностичних коефіцієнтів регресії склало 0,451. Отже, від рівня розвитку вольових рис характеру, від того, наскільки у спортсменів виражені типологічні риси характеру, сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів (типологічний компонент), майже наполовину залежить кінцевий результат успішної змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

За даними багатовимірного аналізу найбільший внесок у забезпечення успішності змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборств належить мотиваційному, вольовому і типологічному компонентам, сумарний внесок яких склав 69%. Отже, від того, наскільки спортсмени проявляють мотивацію до діяльності, рішучість, сміливість, вольові якості, пізнавальну активність у підготовці до майбутніх змагань, а також володіють необхідними знаннями, вміннями, навичками, самовладанням і витримкою, значною мірою залежить успішність змагальної діяльності в екстремальних умовах.

Регресійна модель залежності успішності змагальної діяльності від рівня вираженості основних компонентів психологічної готовності по загальній вибірці спортсменів силових єдиноборств виглядала наступним чином (табл. 7):

Z = 0,211 * Х1 + 0,2288Х2 + 0,185 * Х3 + 0,153 * Х4 + 0,223 * Х5,

де Z - успішність змагальної діяльності,

Х1 - рівень вираженості мотиваційного компонента,

Х2 - рівень вираженості вольового компонента,

Х3 - рівень вираженості когнітивного компонента,

Х4 - рівень вираженості регуляторного компонента,

Х5 - рівень вираженості типологічного компонента.


0,211; 0,228; 0,185; 0,153; 0,223 - коефіцієнти регресії відповідних

компонентів психологічної готовності, приведені до одиниці.

Таблиця 7

 Співвідношення значущості, рівня вираженості і внесок компонентів психологічної готовності в успішність змагальної діяльності

в загальній вибірці спортсменів

Х1 - Х5 - рівні сформованості основних компонентів готовності

0,211, 0,228 ... 0,223 - коефіцієнти регресії відповідних

компонентів готовності, приведені до одиниці

Це вказує на високу задіяність резервів психічних функцій, так як включення мотиваційного, вольового і типологічного компонентів є відображенням високої напруги психічної діяльності в період виконання змагальної діяльності і веде до швидкого виснаження емоційно-вольової сфери особистості і зривів психічної діяльності.

Ці дані вказують на резерви зростання професіоналізму спортсменів, який може бути підвищений за рахунок вдосконалення сформованості когнітивних і регуляторних компонентів психологічної готовності, внесок яких (за даними базової регресійній моделі) відносно невисокий (18 і 13% відповідно).

Багатовимірна оцінка внеску компонентів психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств з різною успішністю змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях показала, що у спортсменів з високим рівнем успішності діяльності найбільш значимими (виходячи з значень коефіцієнтів регресії) були вольовий і типологічний компоненти, сума їх діагностичних коефіцієнтів склала 0,416, а їх сумарна вага (частка в успішності діяльності в екстремальних ситуаціях) дорівнює 44%. Значимість інших компонентів психологічної готовності трохи нижче, проте ці відмінності мало виражені.

Отже, спортсмени з високою успішності змагальної діяльності досягають її за рахунок сформованості всіх компонентів психологічної готовності. Резерви професіоналізму у цих спортсменів силових єдиноборств полягають у підвищенні значущості регуляторного і когнітивного компонентів.


У спортсменів силових єдиноборств із середнім рівнем успішності діяльності також найбільш значущими були вольовий і типологічний компоненти (0,451), вклад яких в успішність діяльності дорівнює 47%. Вкрай малий внесок в успішність змагальної діяльності в цій групі спортсменів привносить регуляторний (14%) компонент.

У спортсменів силових єдиноборств з низьким рівнем успішності діяльності найбільш задіяні типологічний (26%), мотиваційний (22%) і вольовий (24%) компоненти. Сумарна вага коефіцієнтів регресії трьох цих компонентів склав 0.705, а їх внесок в успішність діяльності в екстремальних ситуаціях дорівнював 72%.

Отже, спортсмени з низьким рівнем успішності змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях успіху досягають за рахунок високої задействованности вольового, типологічного та мотиваційного компонентів психологічної готовності. У цієї групи спортсменів силових єдиноборств слабо сформовані і мають малий внесок в успішність діяльності такі компоненти психологічної готовності, як когнітивний (16%) і регуляторний (12%).

Таким чином, результати багатовимірної математико-статистичної оцінки вираженості п'яти основних компонентів психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях вказують на резерви зростання професіоналізму спортсменів силових єдиноборств, що знаходяться на різних рівнях успішності змагальної діяльності. Багатовимірна оцінка внеску основних компонентів психологічної готовності дозволила деталізувати значимість і парціальний внесок цих компонентів в успішність змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборств.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "« Багатовимірна оцінка основних компонентів психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств з різною успішністю діяльності в екстремальних ситуаціях »"

 1. Синдром трисомії - X
  Трисомія-Х вперше описана P. Jacobs в 1959 р Частота трисомії-Х становить серед новонароджених дівчаток і жінок 1: 800 - 1: 1000, а серед розумово відсталих - 0,59. Більшість дівчаток і жінок з трисомія-Х виявлені серед хворих психіатричних лікарень. Трисомії-Х іноді називають синдромом трипло-Х, однак це не є обгрунтованим: трисомия-Х не обумовлюють чіткого постійного
 2. Функціональне зонування території лікарні
  Незалежно від системи забудови лікарні, організація її території повинна забезпечити належний гігієнічний та протиепідемічний режим, а також лікувально-охоронний комфорт. Для цієї мети територію лікарні за функціональною ознакою поділяють на такі зони: а) лікувальних корпусів для неінфекційних хворих; б) лікувальних корпусів для інфекційних хворих; в) поліклініки; г)
 3. Як вживати салати
  Коли доктор Тилден ввів практику щоденного прийому сирого салату (ще в 90-ті роки XIX століття), вона була енергійно засуджена медиками. А сьогодні багато лікарів і фахівці з харчування самі рекомендують щоденний прийом салату, не кажучи, однак, де і як він придатний. Моя особиста точка зору полягає в тому, що щодня треба приймати два сирих салату - один з крохмалистою, інший - з білковою їжею.
 4. Оформлення звіту
  Звіт про виконану на занятті роботі повинен містити: 1. Назва роботи. 2. Короткий опис методів дослідження. 3. Результати дослідження.
 5. Неправильно збудовані перегородкові структури
  Типовим прикладом такого роду порушень є врожденно змінена транспозиція, що представляє собою комбінацію атріовентрикулярного неузгодженості і шлуночково-артеріального з'єднання [138]. Якщо така аномалія зустрічається при нормально сформованих предсердиях, то порушення розташування провідної тканини сумісне з життям. В результаті неправильного вибудовування перегородок вершина