Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Іжванова О.М .. Розвиток статеворольової ідентичності в юнацькому та зрілому віці, 2004 - перейти до змісту підручника

Методи дослідження

Афективна складова статеворольової ідентичності визначалася за допомогою модифікованої методики «Кодування» (Н.В.Дворянчіков, 1998, Е.М.Іжванова, 2004); когнітивний вибір гендерів Батька і Дитини - за оригінальною методикою, розробленою з використанням структурної моделі особистості Е. Берна (Е.М.Іжванова, 2004); визначення когнітивного та емоційного вибору гендерних ролей та його реалізація у вигляді поведінки здійснювалося за методиками О.А.Гавріліца (1998), якісне співвідношення маскулінності - фемінінності - за методикою «маскулінність-фемінність» (МІФ) (Т.Л.Бессонова, 1994, Н.В.Дворянчіков, 1998), кількісне співвідношення маскулінності-фемінінності - за методикою «Психологічний підлога» (О.А.Гавріліца, 1998, Т.Л.Бессонова, 1994).

Для вирішення поставлених завдань була розроблена схема і програма дослідження, представлена у другому розділі дисертації.


Достовірність та обґрунтованість результатів забезпечувалась теоретичною та методологічною обґрунтованістю загального задуму дослідження, репрезентативністю вибірки за рахунок залучення випробовуваних, які проживають в різних містах Росії, що мають різну освіту і різний соціальний статус, порівнянням отриманих результатів з даними інших авторів.

Достовірність відмінностей перевірялася за допомогою статистичних методів (ANOVA, F-тест Фішера, х2 -розподіл) при рівні статистичної значимості а = 0,01.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що

а) показана доцільність використання фоносемантического аналізу для визначення психологічних особливостей статеворольової ідентичності;

б) виявлені віково-психологічні особливості розвитку афективної складової статеворольової ідентичності, які проявляються у прийнятті своєї гендерної приналежності, пов'язаної зі зміною змісту гендерних ролей;

в) виявлені гендерні особливості розвитку афективної складової статеворольової ідентичності, які проявляються у віковій динаміці і прийнятті своєї гендерної приналежності в зрілому віці;

г) вперше показано зв'язок емоційної забарвленості образів чоловіка і жінки і розвитку афективної складової статеворольової ідентичності;

д) показано значення сімейного фактора в розвитку статеворольової ідентичності жінок.


Теоретична значущість роботи полягає в тому, що введено поняття афективної складової статеворольової ідентичності як емоційного ставлення особистості до своєї гендерної приналежності, що дозволяє уточнити уявлення про структуру статеворольової ідентичності.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Методи дослідження"

 1. Принципи класифікації
  Як і для будь-якої групи захворювань, класифікація генних хвороб умовна і многокомпонентна. Щонайменше, три різних принципи можуть бути покладені в основу класифікації генних хвороб: генетичний, клінічний, патогенетичний. Відповідно до генетичним принципом класифікації генні хвороби можна поділити на групи згідно типам спадкування: - аутосомно-домінантні,
 2. Фізіолого-гігієнічна оцінка основних мікроелементів.
  Мікроелементи - це хімічні елементи, що знаходяться в тканинах організму людини в концентраціях 1: 100 000 і менше. До мікроелементів відносять також хімічні елементи, в низьких концентраціях містяться у воді, ґрунті і т.д. Деякі мікроелементи абсолютно необхідні для найважливіших процесів життєдіяльності організму людини, а також для нормального протікання багатьох метаболічних процесів
 3. Про використання промислових відходів у якості добавки до основного палива котелень
  В даний час на окремих підприємствах використовується частина промислових відходів в якості добавки до основного палива котелень (і інших паливоспалюючих пристроїв). Однак, це можливо тільки у випадках, коли при впливі викидів специфічних шкідливих речовин, що надходять при спалюванні такого змішаного палива в атмосферу, не відзначається перевищення критеріїв якості атмосферного
 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАБОЛЕВАНІЯХ.УСЛОВІЯ виникненню і поширенню інфекційних хвороб, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ
  Виникнення і поширення різних мікробних захворювань пов'язано з тим, що деякі мікроби за певних умов можуть набувати властивостей хвороботворних. Це так звані патогенні мікроорганізми. Патогенні мікроорганізми можуть викликати різні захворювання, у тому числі й інфекційні. Відомо, що для патогенних мікроорганізмів характерна сувора специфічність, т. Е.
 5. Нормальна ЕКГ
  103. ЗУБЕЦЬ Q НА ЕКГ ЗДОРОВОГО ЛЮДИНИ ВІДБИВАЄ 1) порушення Атріосептальний 2) збудження підстави правого шлуночка 3) порушення лівої половини міжшлуночкової перегородки 4) час активації лівого шлуночка 5) електричну систолу шлуночків 104. НА НОРМАЛЬНОЮ ЕКГ зубця Q НЕ Є ПАТОЛОГІЄЮ у відведених 1) V1-V2 2) V3 3) V4-V6 4) aVR 5) aVF