Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Постникова М. І .. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Методологічні та теоретичні основи дослідження

- Загальні методологічні принципи психології: принцип розвитку, системності, детермінізму, історизму (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн та ін.);

- Теоретичні погляди вітчизняних і зарубіжних вчених, що розкривають сутність системного підходу до досліджень (М.С. Каган, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровський, В.М. Русалов, Г.Л. Парсонз, В.Н. Садовський , Б.Г. Юдін та ін.);

- Єдність системного, синергетичного, діяльнісного, суб'єктного, культурологічного, антропологічного, аксіологічного, акмеологічного та процесуального підходів у побудові дослідження відносин між поколіннями та визначенні понять «покоління» і «межпоколенние відносини» (А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, Л.С. Виготський, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, О.М. Леонтьєв, В.М. Мясищев, С.Л. Рубінштейн);

- Методологічні принципи акмеології: особистісний, суб'єктно-діяльнісний, принцип активності, співвідношення актуального і потенційного, оптимальності (К.
А. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, А.І. Анциферова, В.Г. Асєєв, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Р.Л. Кричевський, Н.В. Кузьміна, А.А. Реан та ін.), Які дозволяють розглядати представників різних поколінь як суб'єктів власного життя, які проявляють активність, ініціативність у побудові позитивних життєвих планів, концентруючи тим самим можливості особистісного саморозвитку і вдосконалення, а межпоколенние відносини як найважливіша умова досягнення ними вершин свого розвитку;

- Теоретичні погляди вітчизняних вчених (В.М. Бехтерєв, В.Н. Мясищев, А.А. Бодальов, Л.А. Головей, А.Л. Журавльов, В.А. Зобков, Є.П. Ільїн, А. Ф. Лазурський, Б.Ф. Ломов, В.Л. Марищук, М.М. Обозов, В.Н. Панфьоров, В.А. Петровський, Е.О. Смирнова та ін.), які розглядають відносини як діалектичну єдність зовнішньої і внутрішньої обумовленості формування та розвитку особистості;

- Концептуальні позиції, що розкривають сутнісні риси інформаційного суспільства, тенденції розвитку епістемології (Р.
А. Аронов, О.Б. Баксанский, П. Дракер, Ф. Ліотар, Ж. Маритен, Т.Н. Носкова, Н.Ф. Овчинников, Ж. Піаже, А. Поппер, А.І. Ракитов, В.М. Розін, Е. Тоффлер, М. Фуко, Е.Ф. Шіморіна та ін.);

- Теорії та концепції, які розглядають знання, зокрема, психологічне знання, психологічну культуру людини як одна з основних умов його гармонійного розвитку (А.Г. Асмолов, В.І. Гинецинський, В.П. Зінченко, У. Найссер, А. І. Ракитов, В.В. Семикин, В.Л. Ситников, А. Шютц, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевський та ін.);

- Концепції поколіннєва організації суспільства (М.Б. Глотов, Л.А.Гордоном, Л.І. Каган, І.С. Кон, Н.В. Шахматова та ін.);

- Концепція про родової цілісності людини (Платон, Г. Гегель, К. К'єркегор, П.А. Флоренський, П. Сорокін та ін.); трансцендентальна концепція історії Е. Гуссерля і екзистенціальна аналітика М. Хайдеггера;
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Методологічні та теоретичні основи дослідження"

 1. Спадковий І середу. Медико-генетичного консультування
  Генеалогічний метод вивчення генетики людини. Цілі і завдання медико-генетичного консультування. Проспективное і ретроспективне консультування. Планування сім'ї. 1. Складіть родовід за даними анамнезу. Пробанд - хвора на шизофренію жінка. Її брат і сестра здорові. Батько пробанда здоровий. З боку батька є наступні родичі:
 2. Дезінсекція
  На підприємствах хлібопекарської та кондитерської промисловості розповсюджувачами інфекційних захворювань є мухи, таргани та інші комахи, тому необхідно систематично проводити їх знищення. Дезінсекція - це комплекс заходів щодо знищення шкідливих комах, які є переносниками збудників хвороб. Методи дезінсекції бувають механічні, фізичні, хімічні та
 3. Державна гігієнічна регламентація та реєстрація речовин, матеріалів, продуктів харчування, промислової продукції
  Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» державної гігієнічної реєстрації та регламентації підлягають вироблені в Республіці Білорусь та закуповувані по імпорту хімічні та біологічні речовини, матеріали та вироби з них, що представляють потенційну небезпеку для здоров'я людей, а також продукція виробничо -технічного
 4. Нанесення покриттів шляхом напилення і в розплавах металів
  В даному розділі наведені питомі показники виділень шкідливих речовин при нанесенні протикорозійних покриттів, які здійснюються: - електродуговим методом з організацією ділянок металізації в спеціальних камерах, або в монтажних (цехових умовах) із застосуванням електрометаллізаторов (ручних електродугових апаратів підвищеної надійності, наприклад, ЕМ-12М , ЕМ-14 М, ЕМ-17 М).
 5. Вогнищева (фокусна) AV-вузлова тахікардія
  Патологічний прискорений ритм з AV-вузла позначався різними термінами, кожен з яких має свої недоліки. Наприклад, деякі називають це порушення ритму «вузловий ектопічної тахікардією». Неточність цього терміна в тому, що всі вогнища автоматизму поза синусового вузла фактично є ектопічними. Термін «автоматична вузлова тахікардія» передбачає, що основним механізмом