Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бєлов В.Г .. Психолого-акмеологические супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

Методологічна основа дослідження

Загальнонаукову методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості підлітка. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов); методологічні принципи диференціальної та акмеологической психодіагностики (К.М.Гуревіч, В.А.Бодров, А.А.Деркач, В.Л.Маріщук, В.Н.Машков). Вчення про цілісність і взаємозумовленості соціальних та культурно-педагогічних явищ в процесі виховання підлітка (Л.С.Виготський, И.С.Кон, С.Л.Рубинштейн); положення теорії та методології виховання про цілеспрямоване формуванні особистості підлітка в умовах спеціально організованої виховної системи (Ю. К. Бабанський, А.С.Макаренко, А. В. Мудрик, І.П.Подласий, В. І. Смирнов, В.А .Сухомлінскій); дані психолого-педагогічних досліджень про індивідуальність підлітків та її розвитку в діяльності (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, Е.А.Клімов, Е.М.Орлов); наукові дослідження, присвячені вивченню питань відхиляється поведінки у підлітків (С.
А.Белічева, А.Ю. Єгоров, Е.В.Змановская, С.А.Ігумнов, Ю.А.Клейберг, В.Т.Кондрашенко, В.Ю.Рибніков, В.Г.Степанов, Г.С.Тагірова, Д. І. Фельдштейн, А.Б.Фоміна). Теоретичну базу дослідження склали концептуальні положення системного аналізу психолого-акмеологічних процесів в Девиантология (О.С.Анісімов, С.А.Анісімов, А.А.Деркач, Е.М.Іванова, В. Г. Зазикін, Е.Е.Сапогова та ін.), розвитку колективного та індивідуального суб'єкта в умовах цілеспрямованого супроводу такого розвитку. Дослідження базувалося на роботах, які розкривають основні положення психолого-акмеологічного підходу (О.С.Анісімов, А.А.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, Н.В.Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А .Ю.Панасюк, И.Н.Семенов), інноватики та інноваційної діяльності (В.Н.Машков, А.И.Пригожин, И.Шумпетер).

Крім того, теоретичну основу дослідження склали:

- Принципи системного аналізу психологічних явищ, ідеї про міждисциплінарних зв'язках в системі наук про людину і про комплексний підхід до його вивчення (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Н.В.Кузьміна, Б.
Ф.Ломов, Е.Ф.Рибалко, С.Д.Смірнов, В.А.Якунін);

- Уявлення про діяльність як основі загального психічного та професійного розвитку людини (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л Рубінштейн);

- Акмеологічний підхід до аналізу професіоналізму та професійної діяльності (Б.Г.Ананьев, А.А.Деркач, Н.В.Кузьміна, А. А. Реан, Е.І.Степанова, Ісаєва Н.І., Сапогова Е.Е .).

Методологічною основою дослідження також з'явилися ідеї про джерела і механізми зміни психіки, фундаментальні положення акмеології, загальної, соціальної та педагогічної психології та педагогіки, Девиантология, теорії управління, виражені в принципах розвитку, єдності особистості і діяльності, відображення, детермінізму, системного, індивідуального та диференційованого підходів, відповідно до яких формулювалися теоретичні висновки та інтерпретація емпіричних даних і процесів, що характеризують сутність, зміст та особливості процесів розвитку та соціалізації особистості підлітка.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Методологічна основа дослідження"

 1. Мутаційний процес і спадкові захворювання людини
  механізм генних мутацій. Хвороби обміну речовин і молекулярні хвороби людини. Спадкування генних аномалій. Мутації відбуваються на кожному з перерахованих рівнів, і їх називають генними, хромосомними, геномних. Багато мутації є причиною спадкових захворювань, яких налічується близько 2000. Вивчення і можливе запобігання наслідків генетичних дефектів людини -
 2. Що таке "салат"?
  "Салат" в перекладі з латинської означає "сіль". Справжні салати містять багато органічних солей, в них також багато і вітамінів. Салати грають чільну роль, тому їх не можна ігнорувати. Але салати з картоплі, креветок і тому подібних продуктів не можна розглядати як овочеві салати, і вони не є їх замінниками. Фруктові салати зазвичай роблять з консервованих фруктів, і
 3. Гігієнічне значення планування, забудови та благоустрою населених місць
  Гігієна планування населених місць є одним з провідних розділів комунальної гігієни. Він інтегрує ряд важливих завдань містобудування та благоустрою міських і сільських поселень, які спрямовані на забезпечення сприятливих умов життя і охорони здоров'я населення. Планування, забудова і благоустрій нових і реконструкція існуючих населених пунктів охоплюють широкий
 4. МІКРОБИ ТА ЇХ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ
  Мікроби являють собою різні за своєю природою організми, які характеризуються дуже малими розмірами. Більшість мікробів складаються з однієї клітини (за винятком грибків). Розміри мікроорганізмів прийнято виражати в тисячних частках міліметра (мікронах) і в мільйонних частках міліметра (миллимикрон). Відомі мікроби величиною всього лише в кілька миллимикрон, але є й
 5. Оксигенотерапія і допоміжне дихання
  Оксигенотерапія Підтримання SaО2 в нормальних межах (95-98%) дуже важливо для забезпечення нормального транспорту кисню до тканин і їх оксигенації, що запобігає дисфункцію органів і поліорганну недостатність. Спочатку слід забезпечити прохідність дихальних шляхів і призначити оксигенотерапію зі зростаючою концентрацією кисню FiО2. Ендотрахеальний інтубація необхідна, якщо