Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Під ред. А.А. Бодалева, Г.А. Вайзер, Н.А. Коропової, В.Е. Чуковського. Сенс життя і АКМЕ: 10 років пошуку, 2004 - перейти до змісту підручника

Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича

Методика заснована на прямому ранжуванні списку цінностей. М. Рокич розрізняє два класи цінностей:

. термінальні - переконання в тому, що якась кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути;

. інструментальні - переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість особистості є кращим в будь-якій ситуації.

Цей поділ відповідає традиційному поділу на цінності-цілі і цінності-засоби.

Респонденту пред'являється два набори карток з позначенням цінностей (по 18 у кожному) - спочатку термінальні, потім інструментальні. Випробуваний розкладає їх по порядку значущості для себе.

Перевагою методики є універсальність, зручність і економічність у проведенні обстеження й обробці результатів, гнучкість - можливість варіювати як стомлений матеріал (списки цінностей), так і інструкції.

При аналізі ієрархії цінностей слід звернути увагу на їх угруповання випробуваним в змістовні блоки по різних підставах. Виділяються «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації й особистого життя і т.д. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи, індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності, цінності самоутвержде-ня та цінності прийняття інших.

Графічний тест «Простір мого життя» розроблений нами. На висхідній лінії, ототожнюється з життєвим шляхом людини і розбитою на вікові етапи по 10 років, заданими значками пропонується відзначити наступне: справжній (хронологічний) вік, що відчувається вік, бажаний вік, смерть, припинення трудової діяльності, поява сім'ї (чоловік, дружина, дитина ), творчу діяльність.
Ми доповнили даний тест елементами тесту Лютера і пропонуємо розфарбувати життєві відрізки в залежності від їх сприйняття в різні кольори.

гН - справжній вік

О - відчувається вік

Ж - бажаний вік

С - смерть

П - припинення трудової діяльності

М - чоловік / ЖН - дружина

Р - дитина

~ - Творча діяльність При аналізі графічного тесту слід зіставляти розташування на лінії значків сьогодення, ощущаемого і бажаного віку. Надзвичайно значущим є вказаний вік припинення трудової діяльності і передбачуваний вік настання смерті. Також цікава думка опитуваних про те, в якому віці краще створювати сім'ю, скільки їм хотілося б мати дітей. Випробовувані, які незадоволені «поворотами» своєї долі, які вважають, що в чомусь помилилися при плануванні свого життя, заповнюють два графіка: один - так, як життя склалося насправді, а другий - як їм хотілося б прожити життя, якби випала така можливість. Метод монографічного вивчення вчителів

Потрібно сказати, що метод монографічного вивчення нечасто застосовується у вітчизняній психології: по-перше, тому що він досить трудомісткий, по-друге, тому що він дозволяє вивчити лише обмежене число піддослідних. Однак цей недолік компенсується можливостями всебічного вивчення особистості і свідомості людини. У вітчизняній психології неперевершеним майстром психологічного портрета є Н.С. Лейтес (1997). Слід відзначити також роботи Л.С. Славковій, для якої монографічне вивчення дітей було основним методом, що дозволяє виявляти психологічні механізми досліджуваного явища (Славіна, 1996).
Оскільки і смисложиттєві орієнтації, і педагогічна творчість - прояви цілісної особистості, ми вважаємо за доцільне використовувати монографічний метод в даному дослідженні.

Ми спеціально відібрали 6 вчителів, що відрізняються за віком, педагогічному стажу, предметам викладання, особливостям життєвої ситуації, але схожих в тому, що їх професійної діяльності притаманний високий рівень педагогічної творчості. Проводилися тривале спостереження за спеціально розробленою програмою, відвідування уроків та їх аналіз, твори з проблем сенсу життя і педагогічної творчості, практикувалися інтерв'ю, анкетування, бесіди з учнями. Ми знайомилися з особливостями життя кожного з вчителів в минулому. Всі учасники даної групи були проведені через вищевказані експериментальні методики. Особливо показовими для даної групи стали методика оцінки роботи вчителя, методика «Психологічні годинник» і графічний тест «Простір мого життя». На основі отриманих матеріалів були написані докладні нариси.

У ході роботи використовувався також метод самодослідження: проводячи дослідження, дисертант одночасно працювала вчителем англійської мови в одній зі шкіл міста. Це давало можливість поєднати в одній особі позицію дослідника-експериментатора і випробуваного, а також використовувати дані самоаналізу.

На основі отриманих даних ми змогли простежити взаємозв'язок між смисложиттєвими орієнтаціями вчителів та рівнем їх педагогічної творчості і виявити наступну закономірність: чим вище рівень свідомості життя, тим більш творчо працює педагог, отримуючи радість і щастя від своєї роботи.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Методика« Ціннісні орієнтації »М. Рокича"

 1. Мутагени і мутагенез
  Мутаген - з'єднання хімічної, біологічної або фізичної природи, здатне прямо або побічно пошкоджувати спадкові структури клітини. Мутація - в широкому сенсі слова раптово виникає успадковане зміна. Іншими словами мутація - будь-яке структурне або композиційне зміна в ДНК організму (в послідовності нуклеотидів, хромосом, генома), що сталося спонтанно або
 2. Боротьба з курінням, алкоголізмом в шкільному віці. Физиоло-гігієнічні основи фізичного виховання: вплив фізичних вправ на функціональні системи організму
  ФУ впливають не ізольовано на який-небудь орган або систему, а на весь організм в цілому. Проте вдосконалення функцій різних його систем відбувається не в однаковій мірі. Особливо виразними є зміни в м'язовій системі. Вони виражаються у збільшенні обсягу м'язів, зміну фізико-хімічних властивостей тканин, посилення обмінних процесів, вдосконаленні функціональних
 3. Гігієнічне значення фізичних факторів в умовах населених місць
  Найбільш істотними фізичними факторами, значно погіршують умови праці та побуту населення в містах, є шум, вібрація і електромагнітне випромінювання. Впровадження в промисловість нових технологічних процесів, включаючи електроенергетику і радіоелектроніку, зростання потужності технологічного обладнання, засобів наземного, повітряного і водного транспорту, численного побутового та
 4. Мікробіологічні показники повітря
  Повітря може містити мікроорганізми, які викликають захворювання людини і забруднюють харчові продукти. В атмосферне повітря мікроорганізми потрапляють з грунту, з рослин, тіла людини і тварин, з пилом і т.д. Повітря - несприятлива живильне середовище для багатьох видів мікроорганізмів, тому вони тільки зберігають в ньому життєздатність певний час, а деякі з них досить
 5. Операція по установці: імплатація постійного кардіостимулятора
  Під місцевою анестезією пацієнтові здійснюють шкірний розріз паралельно ключіце.По методикою Сельдінгера допомогою пункції підключичної вени хірург вводить електроди кардіостимулятора (рис. 3) у різні ділянки серцевого м'яза під контролем рентгенівського випромінювання. Кардіостимулятор. Шлуночковий електрод Vitatron Після того як необхідні електроди будуть підключені до серцевої