Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Механістична трактування детермінізму

Одним з основних принципів в акмеологічному розумінні розвитку людини є принцип детермінізму.

У цілому ряді філософських і конкретно-наукових робіт, що вийшли останнім часом, відчувається незадоволеність сохранившими ще силу механистическими, недіалектіческое трактуваннями розвитку (зокрема, так званого лапласовского детермінізму). Вказується на існування більш складних структур детермінації: імовірнісних, детермініруемих "заданої програми", "метою" і т. Д. (Наприклад, "фізіологія активності" Н. А. Бернштейна).

Суть метафізичної концепції полягає в припущенні, що природним станом психіки є стан спокою, рівноваги; стимулом розвитку тому може бути лише деякий чисто зовнішній по відношенню до психіки фактор (соціального чи біологічного походження), а сама психіка представляється лише пасивним "передавальною ланкою" цього активного зовнішнього стимулу.
По суті заперечується саморух, саморозвиток психічного. Сюди відносяться всі концепції, які поперемінно брали за основу психічного розвитку; біологічне, духовне, біологічне, соціальне в їх зовнішньому взаємодії і в зовнішньому впливі на психічне.

Найбільш широке поширення набуло плюралістичне уявлення про деякій множині факторів, що детермінують психічний розвиток. Це по суті метафізичне уявлення нерідко зустрічається і в роботах вітчизняних психологів. Недоліки його наступні:

- Випадковість поєднання взаємодіючих факторів і тому випадковість результату; відсутня пояснення закономірного характеру детермінації, спрямованості, об'єктивної "заданості" результату, цілісності процесу як формуючого, творчого;

- Чисто зовнішній характер взаємодії факторів; немає смислового зв'язку, пояснення їх вибірковості, специфічності, якісно своєрідною функціональної ролі кожного фактора;

- Немає джерела саморозвитку; детермінація носить характер зовнішнього поштовху, що не роз'яснював ні енергетичну, ні змістовну сторону такої взаємодії;

- Рівнозначність, рядоположнимі, одноплановість факторів; немає їх ієрархії, характерною для регуляції в складній системі, виділення основного, визначального, системоутворюючого.


Підкреслюючи специфіку розуміння принципу детермінізму в акмеологічному напрямку, А.А. Деркач звертає увагу на сформульований С.Л.Рубинштейном принцип опосередкування зовнішніх впливів внутрішніми умовами особистості, а також на такі характеристики детермінації, як активність особистісного сприйняття зовнішніх впливів, специфічність і вибірковість.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Механістична трактування детермінізму"

 1. КЛІНІКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД вивчення спадковості людини
  Людство з незапам'ятних часів використовує дані емпіричних спостережень над родоводами, в яких відзначалася передача патологічних ознак або хвороб. Так, уже в Талмуді сказано, що якщо у родичів новонародженого хлопчика в роду були випадки кровотечі, то така дитина звільнявся від обов'язкового для всіх інших дітей обряду ініціації (обрізання крайньої плоті).
 2. ВИСНОВОК
  В основі виникнення спадкових захворюванні лежать мутації: переважно хромосомні і генні. Отже, виділяють хромосомні і спадкові генні хвороби. Причиною хромосомних хвороб є порушення числа або структури хромосом. Причина генних хвороб - мутація генів. А причина генних хвороб - мутація генів. Хромосомні хвороби класифікуються за типом генної або
 3. Гігієнічні вимоги до ландшафтно-рекреаційних територій та озеленення населених місць
  Гігієнічне значення зелених насаджень. Озеленення сельбищної зони та організація відпочинку населення. Зелені насадження є частиною структури міста чи селища, їх сельбищних зон, житлових районів і мікрорайонів. Вони впливають на умови життя населення, виконуючи різноманітні санітарно-гігієнічні та декоративно-планувальні функції. Зелені насадження - унікальне створіння природи. Їх роль
 4. . Медико-гігієнічне та статеве виховання підлітків. Особливості гігієнічного підходу до режиму дня, навчанні та особистої гігієни юнаків та дівчат. Медико-гігієнічні підходи до профілактики шкідливих звичок, венеричних захворювань у старших школярів. Профілактика СНІДу. Вплив наркотичних речовин на організм людини і прийдешнім.
  Специфічна імунопрофілактика ВІЛ-інфекції не розроблена. До просвітницьким профілактичним заходам відносяться: 1. включення уроку в курс ОБЖ 10-11 класу 2. проведення різного роду заходів для молоді спрямовані на формування відповідального ставлення до своїх вчинків у житті. До медичних профілактичних заходів належать: * Обстеження донорів крові,
 5. Визначення ступеня ризику швидкого прогресування хвороби при ГКС без елевації сегмента ST
  Важливість поділу хворих з нестабільною стенокардією та ІМ без елевації сегмента ST на групи високого та низького ризику розвитку ускладнень обґрунтована тим, що явна перевага виконання ранньої коронарографії та при необхідності перкутанного коронарного втручання визначено тільки у хворих групи високого ризику розвитку ускладнень. У рекомендаціях Європейського кардіологічного