Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Критерії та рівні управлінської діяльності

Управлінська діяльність, будучи певним типом діяльності, поєднує в собі сутності загальнодіяльнісному характеру і тіподеятельностние сутності. Тому при аналізі управлінської діяльності та застосуванні критеріїв для отримання відповідальних тверджень зміст критеріїв має відповідати цим сутностям. Саме звернення до спеціальних уявленням про управлінську діяльність, підпорядкованим необхідності відображення сутнісної бази проявів управлінської діяльності, дозволяє виділяти рівні розвиненості самої управлінської діяльності. Рівневий аналіз постає як встановлення якісних "кроків" у наближенні реального управлінського процесу до відповідності сутності управлінської діяльності та в ступенем розгорнення сутнісних якостей.

Щоб визначити рівень розвиненості управлінської діяльності, необхідно здійснити рефлексивний аналіз діяльності. Оскільки вихідні рефлексивні функції включають в себе пізнання або реконструкцію ходу раніше здійсненої діяльності, критику або виявлення причини труднощів, і нормування або створення, корекцію змістів норми діяльності, то залучення критеріїв ускладнює функціональну структуру рефлексії.
Сам зміст критеріїв, якщо воно передбачається пов'язаним із сутністю, залучається з науки, а застосування - з культури мислення і загальної культури. В результаті на базі критики породжується особливий процес і оформляється функція проблематизації, а перенормування постає як депроблематізація. Отже, аналіз управлінської діяльності перетворюється на більш складний рефлексивний механізм, що включає не тільки первинні, а й вторинні функціональні блоки, що міняють спосіб реалізації первинних функцій.

Якщо концептуальний аналіз зводиться або до фіксації застосовуваних узагальнених сущностно значущих уявлень про управлінську діяльність, що виступають як розвинених критеріїв цілісного аналізу, або до розумового конструювання цих уявлень з елементів мовних засобів, наявних в арсеналі аналітика, або до корекції і самих мовних засобів, способів їх застосування з подальшим конструюванням "концепції", то ціннісний аналіз постає або як фіксація готових і ситуаційно відповідних граничних, абстрактних відносин до світу діяльності, які виступають в якості специфічних засобів самовизначення (цінності), або як ситуаційно значуще зміщення у низці цінностей через посередництво корекції змісту відносини або змісту світогляду.
Природно, що в практиці управлінської діяльності немає умов для більш складних форм реагування на ситуацію, ніж залучення готових концептуальних і ціннісних критеріїв. Однак через посередництво включеного або залученого управлінського консультування рефлексивний аналіз може бути ускладнений і стати більш надійним, невипадковим.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Критерії та рівні управлінської діяльності"

 1. Генетичний код. Властивості генетичного коду
  Генетичний код - єдина система запису спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів. Генетичний код заснований на використанні алфавіту, що складається всього з чотирьох букв А, Т, Ц, Г, відповідних нуклеотидам ДНК. Оскільки в білках зустрічається 20 різних амінокислот, то кожна не може кодуватися одним або двома нуклеотидами (буде
 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА»
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ГЕНЕТИКИ Студент повинен мати уявлення: - про історичний розвиток науки; - Про внесок вітчизняних вчених у розвиток медичної генетики; Студент повинен знати: - основні досягнення в галузі генної інженерії, біотехнології, клонування. Зміст Генетика - область біології, що вивчає
 3. ГІГІЄНА ПРАЦІ В ВИРОБНИЦТВІ галенових препаратів І готових лікарських форм
  Фармацевтична промисловість об'єднує підприємства з виробництва галенових, новогаленових препаратів, а також готових лікарських форм (дражування, ампуліро-вання, таблетування та ін.). На підприємствах цієї промисловості виготовляють галенові та новогаленові препарати, такі лікарські форми, як настойки, рідкі та сухі екстракти, сиропи, розчини, краплі, таблетки, пластирі.
 4. Контрольні питання
  1. Яка роль води для організму людини і підприємств харчування? 2. Що таке питна вода? 3. Що відноситься до органолептичними показниками питної води? 4. Яке гігієнічне значення органолептичних показників питної води? 5. Що включають хімічні показники питної води? 6. Яке гігієнічне значення хімічних показників питної води? 7. Які показники
 5. Особливості діагностики та лікування ХСН у хворих старечого віку
  За результатами останніх досліджень - європейського IMPROVEMENT-HF (дані з 15 країн) і російського епідеміологічного ЕПОХА-О-ХСН, середній вік хворих з клінічно маніфестував ХСН становить 70 і 69 років відповідно. Таким чином, приблизно половина пацієнтів з ХСН - старше 70 років. Зазначений клінічний контингент є більш проблемним для клініцистів, про що