Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Критерії та рівні професіоналізму педагога

Професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика особистості педагога, що припускає володіння ним видами професійної діяльності та наявність у педагога поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються).

Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду критеріїв:

- Об'єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її видів - навчальної, розвиваючої, виховної, а також допоміжних у праці педагога - діагностичної, корекційної, консультаційної, організаторсько-управлінської, самообразовательной та ін.);

- Суб'єктивні критерії: стійка педагогічна спрямованість (бажання залишатися в професії), розуміння ціннісних орієнтації професії педагога, позитивне ставлення до себе як професіонала, задоволеність працею;

- Процесуальні критерії: використання педагогом соціально прийнятних, гуманістично спрямованих способів, технологій у своїй праці;

- Результативні критерії: досягнення в педагогічній праці результатів, затребуваних суспільством (формування якостей особистості учнів, забезпечують їх підготовленість до життя у швидко мінливому суспільстві).


Рівні професіоналізму педагога являють собою щаблі, етапи його руху до високих показників педагогічної праці:

- Рівень оволодіння професією, адаптації до неї, первинне засвоєння вчителем норм, менталітетів, необхідних прийомів, технологій;

- Рівень педагогічної майстерності як виконання на хорошому рівні кращих зразків передового педагогічного досвіду, накопичених у професії; володіння наявними в професії прийомами індивідуального підходу до учнів, методами передачі знань; здійснення особистісно-орієнтованого навчання та ін.

- Рівень самоактуалізації педагога в професії, усвідомлення можливостей педагогічної професії для розвитку своєї особистості, саморозвиток себе засобами професії, свідоме посилення своїх позитивних якостей, згладжування негативних, зміцнення індивідуального стилю;

- Рівень педагогічної творчості як збагачення педагогом досвіду своєї професії за рахунок особистого творчого вкладу, внесення авторських пропозицій, як стосуються окремих завдань, прийомів, засобів, методів, форм організації облікового процесу, так і створюють нові педагогічні системи навчання і виховання.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Критерії та рівні професіоналізму педагога"

 1. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ родоводу
  Основною метою вивчення генеалогічних даних є встановлення генетичних закономірностей, пов'язаних з аналізованих захворюванням або ознакою. Для виявлення спадкового характеру ознаки (хвороби) і встановлення типу успадкування використовуються різні методи статистичної обробки отриманих даних. Закономірностям спадкування, відкритим Менделем, підкоряються тільки ті
 2. Х-зчеплене успадкування
  {Foto79} Гени, локалізовані в статевих хромосомах, позначають як зчеплені з підлогою. Вони по-різному розподіляються у чоловіків і жінок. Зчеплені з підлогою гени можуть розташовуватися як на X, так і на Y-хромосомі. Проте в клінічній генетиці практичне значення мають Х-зчеплені захворювання, тобто такі, коли патологічний ген розташований на Х-хромосомі. Розподіл Х-зчепленого
 3. ГІГІЄНА ПРАЦІ В ПЕРУКАРНІ
  Створення сприятливих умов праці у перукарні сприяє підвищенню працездатності майстрів, підвищує якість роботи та збільшує їх продуктивність. Зразковий порядок і підтримання чистоти у всіх приміщеннях перукарні - одна з основних умов попередження захворювань. Виконання цієї умови необхідно, так як протягом робочого дня перукарню відвідує велика
 4. Контрольні питання
  Як класифікуються підприємства громадського харчування? 2. Перелічіть основні вимоги до ділянки під будівництво підприємств громадського харчування. 3. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування різних функціональних груп приміщень підприємств громадського харчування? 4. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування
 5. Особливості організації органного кровообігу
  Основні принципи гідродинаміки визначають закономірності, що лежать в основі регуляції як системного, так і регіонарного кровообігу. У той же час ряд високоспеціалізованих відділів серцево-судинної системи характеризується відмітними особливостями організації, які пов'язані з функцією систем, органів і тканин, кровопостачання яких вони здійснюють. До числа цих відділів відносять