Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Критерії та рівні професіоналізму педагога

Професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика особистості педагога, що припускає володіння ним видами професійної діяльності та наявність у педагога поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються).

Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду критеріїв:

- Об'єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її видів - навчальної, розвиваючої, виховної, а також допоміжних у праці педагога - діагностичної, корекційної, консультаційної, організаторсько-управлінської, самообразовательной та ін.);

- Суб'єктивні критерії: стійка педагогічна спрямованість (бажання залишатися в професії), розуміння ціннісних орієнтації професії педагога, позитивне ставлення до себе як професіонала, задоволеність працею;

- Процесуальні критерії: використання педагогом соціально прийнятних, гуманістично спрямованих способів, технологій у своїй праці;

- Результативні критерії: досягнення в педагогічній праці результатів, затребуваних суспільством (формування якостей особистості учнів, забезпечують їх підготовленість до життя у швидко мінливому суспільстві).


Рівні професіоналізму педагога являють собою щаблі, етапи його руху до високих показників педагогічної праці:

- Рівень оволодіння професією, адаптації до неї, первинне засвоєння вчителем норм, менталітетів, необхідних прийомів, технологій;

- Рівень педагогічної майстерності як виконання на хорошому рівні кращих зразків передового педагогічного досвіду, накопичених у професії; володіння наявними в професії прийомами індивідуального підходу до учнів, методами передачі знань; здійснення особистісно-орієнтованого навчання та ін.

- Рівень самоактуалізації педагога в професії, усвідомлення можливостей педагогічної професії для розвитку своєї особистості, саморозвиток себе засобами професії, свідоме посилення своїх позитивних якостей, згладжування негативних, зміцнення індивідуального стилю;

- Рівень педагогічної творчості як збагачення педагогом досвіду своєї професії за рахунок особистого творчого вкладу, внесення авторських пропозицій, як стосуються окремих завдань, прийомів, засобів, методів, форм організації облікового процесу, так і створюють нові педагогічні системи навчання і виховання.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Критерії та рівні професіоналізму педагога"

 1. Генетичні аспекти карієсу, хвороб пародонту, розщелени верхньої губи та піднебіння
  Відомо, що на резистентність зубів до карієсу впливають багато генетичні чинники. А. А. Зубов і Л. Т. Левченко (1981), І. А. Бальчюнене (1985) відзначали, що певною мірою резистентність залежить від морфологічних ознак зубів (наявність і будова борозенок, ямок, розміри зуба, його диференційованість). У осіб, резистентних до карієсу, більш архаїчне будова жувальної поверхні
 2. Y-зчеплення, АБО ГОЛАНДРІЧЕСКОЕ, СПАДКУВАННЯ
  Тривалий час вважали, що Y-хромосома містить тільки гетерохроматізірованние, тобто генетично неактивні, ділянки. Разом з тим дослідження з клінічної цитогенетиці показали, що, якщо в каріотипі міститься хоча б одна Y-хромосома, організм розвивається за чоловічим типом навіть у випадках ХХХХY-кариотипа. Це свідчить про наявність в Y-хромосомі генетичних факторів, що визначають
 3. ГІГІЄНА ПРАЦІ В хіміко-фармацевтичний ПРОМИСЛОВОСТІ
  Хіміко-фармацевтична промисловість - одна з провідних галузей народного господарства. До неї входить комплекс виробництв, в якому поряд з хімічними способами обробки матеріалів широко використовується біологічний синтез лікарських препаратів. Сучасна хіміко-фармацевтична промисловість має ряд особливостей, що визначає специфіку її розвитку, наприклад високі вимоги,
 4. Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів
  Одним з обов'язкових розділів проекту нормативів ПДВ є «Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів на підприємстві». Враховуючи, що термін дії ОНД-90 (СПб, 1992 р) і «Типової інструкції з Організації системи контролю промислових викидів в атмосферу і галузях промисловості» (Л., 1986 р) закінчився і багато положень цих документів не відповідають сучасним
 5. Особливості портального кровообігу і кровопостачання печінки
  Підтримка нормальної портального кровообігу має найважливіше значення не тільки для кровопостачання органів черевної порожнини, а й для центральної гемодинаміки. Пропускна здатність портального судинного русла складає в середньому 1,5 л / хв, портальний кровотік досягає 25-33% МОК. Особливостями портального відділу судинної системи є те, що приплив крові до нього здійснюється