Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»

У другій главі дисертації представлені результати дослідження, присвячені прогнозуванню оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Перший етап дослідження включав теоретичне обгрунтування методик оцінки оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях.

Були обрані експрес тести, які дозволили оцінити актуальне психічний стан спортсменів в даний момент часу.

На основі результатів експериментального обстеження та статистичного аналізу отриманих даних було встановлено комплекс інформативних показників, рівні вираженості яких достовірно розрізнялися у спортсменів силових єдиноборств з високою і низькою оперативної психологічної готовністю до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.
Остання оцінювалася методом компетентних суддів.

Заключна частина роботи була присвячена розробці психодіагностичного алгоритму прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На основі інформативних показників психологічних експрес-тестів за допомогою багатовимірного регресійного аналізу був розроблений діагностичний алгоритм прогнозу оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств (табл.10 і 11).

Таблиця 10

 Результати порівняння психологічних особливостей особистості

у спортсменів з різним рівнем оперативної психологічної

готовності до змагальної діяльності

Таблиця 11

 Регресійна функція прогнозу оперативної психологічної

готовності до змагальної діяльності

в екстремальних ситуаціяхде Х1 - кількість точних реакцій (тест РДО); Х2 - реактивна тривожність (тест Спілбергера-Ханіна); Х3 - сумарне відхилення (колірний тест); Х4 - стійкість реакцій («Діагностика ФС ЦНС»); Х5 - рівень функціональних можливостей ЦНС («Д-ка ФС ЦНС»); Х6 - функціональний стан ЦНС («Д-ка ФС ЦНС»); (Значення Х1-Х6 повинні використовуватися в балах), 2,350 - константа.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "« Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності »"

 1. ХВОРОБИ із з'ясуванням ПЕРВИННИМ біохімічних дефектів
  До теперішнього часу спадкові дефекти знайдені приблизно для 140-150 ферментів, тобто для 1-2% від числа теоретично можливих. Аналіз складу ферментів, для яких відомі генетичні дефекти, дозволяє охарактеризувати виявлені генетичні дефекти і намітити перспективи подальших їх пошуків. Обмін будь-яких речовин в організмі складається з двох сполучених процесів -
 2. Список використаних джерел
  Бочков Н.П. Генетика людини (Спадкоємність і патологія) - М., 1978 2. Гинтер А.В. Спадкові хвороби в популяціях людини. - М .: Медицина, 2002. 3. Козлова С.І., Демікова Н.С., Семанова Є., Блинникова О.Е. Спадкові синдроми та медико-генетичне консультування - М., 1996. - 416 с. 4. Лільїн Е.Т., Богомазов Е.А., Гоман-Кадошніков П.Б. Генетика для лікарів М., Медицина,
 3. Геохімічний склад і токсикологічне значення грунту
  Хімічний склад грунту складний і представлений мінеральними (неорганічними) і органічними речовинами. Мінеральні речовини на 60-80% представлені кристалічним кремнеземом або кварцом. Значне місце в мінералогічному складі грунту займають алюмосилікати (природні глини), здатні до іонного обміну. Органічні речовини грунту представлені як власними органічними речовинами,
 4. Класифікація методів і апаратів для очищення газових викидів
  Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є промислові підприємства, транспорт, теплові електростанції, тваринницькі комплекси. Кожен з цих джерел пов'язаний з виділенням великої кількості специфічних токсичних речовин, іноді не піддаються відразу ідентифікації, хоча номенклатура великотоннажних забруднювачів порівняно мала. В газоподібних викидах шкідливі
 5. Віддалені результати
  У клінічних спостереженнях протягом 1 року-3 років пацієнтів після АКШ і ангіопластики не відмічені серйозні відмінності за такими показниками, як смертність, ЇМ, толерантність до фізичного навантаження. Однак, порівнюючи результати АКШ і коронарної ангіопластики, необхідно відзначити, що в групі ЧТКА більше пацієнтів з рекуррентной стенокардією, ніж у групі АКШ (30-40% у порівнянні з 20-25%), в 3-10 разів